Dr Stephanie Seneff

Dr. Stephanie Seneff
In dit interview bespreekt teruggekeerde gast Stephanie Seneff, Ph.D., al meer dan vijf decennia als senior onderzoekswetenschapper verbonden aan MIT, de COVID-19 vaccins. Sinds 2008 hield zij zich voornamelijk bezig met glyfosaat en zwavel, maar het afgelopen jaar is ze dieper ingegaan op de wetenschap omtrent deze nieuwe injecties en onlangs publiceerde zij een uitstekende paper1 omtrent dit onderwerp.
Om deze ongelooflijk nieuwe technologie zo snel te ontwikkelen en om zoveel stappen over te slaan in het proces van evaluatie [van de veiligheid], is het werkelijk krankzinnig roekeloos wat ze hebben gedaan," zegt ze. "Mijn instinct vertelde mij dat dit slecht was en ik moest de waarheid weten.
Dus ik verdiepte in de onderzoeksliteratuur van de mensen die deze vaccins hebben ontwikkeld en vervolgens in meer uitgebreide onderzoeksliteratuur omtrent deze onderwerpen. En ik zie niet hoe deze vaccins ook maar iets goeds kunnen doen. Als je het goede tegen het slechte afweegt, zie ik niet, van wat ik heb gezien, hoe ze zouden kunnen winnen.
Aanzienlijke Stijging van het Aantal Doden in de Komende Maanden en Jaren

Vijf maanden na aanvang van de vaccinatiecampagne vertellen de statistieken een beangstigend verhaal. Seneff citeert onderzoek2 waaruit blijkt, dat het aantal sterfgevallen 14,6 keer zo hoog is gedurende de eerste 14 dagen na de eerste COVID-injectie bij mensen ouder dan 60 jaar, vergeleken met mensen die niet zijn gevaccineerd. Dat is buitengewoon. U kunt de volledige paper hier lezen.

Andere data 3,4 welke in de video besproken worden laten zien, dat na de invoering van de COVID-19-vaccins de totale sterftecijfers zijn gestegen, met uitzondering van een paar gebieden. Interessant is dat Seneff denkt dat ze ontdekt heeft waarom. Het lijkt erop dat landen waar COVID-19 vaccins het sterftecijfer niet hebben verhoogd, ook geen glyfosaat gebruiken.
Ik vermoedde onmiddellijk glyfosaat toen ik COVID-19 begon te zien," zegt Seneff. "Ik heb een boek geschreven over glyfosaat genaamd 'Toxic Legacy,' en in dat boek is een heel hoofdstuk gewijd aan het immuunsysteem. Glyfosaat is volgens mij rampzalig voor het aangeboren immuunsysteem en als het immuunsysteem zwak is, moet het lichaam overdreven reageren op het virus. Het kan het virus niet doden.
Dus uiteindelijk [veroorzaakt het] nevenschade en vernielt het weefsel. Men zal in een soort cytokine storm situatie terechtkomen waarin de longen kapot gaan en het lichaam het niet aankan. Het is niet echt het virus. Het is de immuunreactie op het virus dat doodt en dat komt omdat het immuunsysteem te zwak is. Als het aangeboren immuunsysteem sterk is, denk ik dat er niet eens COVID-19 symptomen zullen optreden.
Als we kijken naar de statistieken van de landen welke hard getroffen zijn en dit virus gewoon niet voor kunnen blijven, dan zijn dat duidelijk de landen die veel glyfosaat gebruiken en biobrandstoffen ontwikkelen op basis van planten die blootgesteld zijn aan glyfosaat. Dus, ik denk dat dat ook een belangrijk stuk van de puzzel is. Glyfosaat zit in de atmosfeer ... [en] mensen ademen het in. Dus nu wordt het immuunsysteem van de longen direct aangevallen, hetgeen iemand zeer vatbaar maakt voor COVID.
Uiteindelijk gelooft Seneff, net als ik, dat de COVID-19 "vaccins" veel meer mensen zullen doden dan de ziekte zelf en dat ze de ziekte in feite erger zullen maken. Seneff haalt een verontrustend geval aan van een kankerpatiënt in het V.K., die wegens COVID gedurende 101 dagen werd behandeld.

De antilichaamcocktails die ze hem gaven werkten niet en na zijn dood concludeerden ze dat de overheersende SARS-CoV-2 variant in zijn lichaam een dozijn verschillende mutaties in het spike-eiwit had. Op de een of andere manier had zijn lichaam een manier gevonden om de antilichamen te ontwijken, hetgeen een cruciaal stukje van de puzzel is.

"Ik denk dat de vaccins hetzelfde doen," zegt Seneff, eraan toevoegend dat onder mensen met een verzwakt immuunsysteem slechts 17% van de gevaccineerden daadwerkelijk antilichamen produceert. 5 Verrassend genoeg hebben deze mensen misschien wel aan het kortste eind getrokken. Het is mogelijk dat de antilichamen niet werken omdat hun immuunfunctie laag is, waardoor het virus resistentie kan opbouwen en kan muteren.
Ik denk dat je veel mensen met een verzwakt immuunsysteem hebt in een land waar glyfosaat het immuunsysteem van mensen vernietigt en dat geeft het virus een enorme kans om te muteren. Het vaccin zal dat proces versnellen omdat we links en rechts mensen met een gecrompromiteerd immuunsysteem vaccineren.
COVID-19 Vaccins Zijn Rampzalig voor de Volksgezondheid

De ontwikkeling van een typisch vaccin zonder precedent duurt 12 jaar en van alle vaccins zonder precedent welke in ontwikkeling zijn, zal naar verwachting slechts 2% ooit de fasen 2 en 3 van klinische proeven doorlopen.

Het COVID-19 vaccin werd onder de noemer van Operation Warp Speed in minder dan een jaar ontwikkeld, waardoor het vrijwel onmogelijk is dat dit vaccin naar behoren is getest op veiligheid en werkzaamheid.

Wereldwijd worden nu honderden miljoenen mensen worden gevaccineerd, gebaseerd op niets meer dan voorlopige gegevens over de werkzaamheid. Het is verontrustend dat, hoewel plotselinge dood één duidelijke bijwerking is, de overgrote meerderheid van de bijwerkingen pas na tien jaar of langer bekend zal zijn.

Seneff voorspelt dat we in de komende 10 tot 15 jaar een plotselinge toename zullen zien van prionziekten, auto-immuunziekten, neurodegeneratieve ziekten op jongere leeftijd en bloedziekten zoals bloedstolsels, bloedingen, beroertes en hartfalen.
Het is een nachtmerrie," zegt ze. "En ik kan zien hoe het kan gebeuren. Het vaccin is zo ongelooflijk onnatuurlijk en het heeft maar één doel: het lichaam antilichamen te laten maken tegen het spike-eiwit. Het RNA is gemanipuleerd. Het is geen natuurlijk RNA omdat er methyl-pseudouridine op zit... En het doel is om het dat in leven te houden.

Normaal gesproken, als er met RNA geïnjecteerd wordt, bevinden zich enzymen in het systeem, in de weefsels, welke het onmiddellijk zullen afbreken. Het lichaam weet dat het zich moet ontdoen van het RNA. Het vaccin zorgt er echter voor dat [het lichaam] er niet bij kan ...

Dan is er nog de lipide [waarin het RNA is ingekapseld]. De lipiden zijn zeer abnormaal, zeer vreemd ... Ze zijn niet natuurlijk, maar er zit wat cholesterol in, waarschijnlijk om het te laten lijken op een natuurlijk LDL deeltje, zodat de cellen het zullen opnemen. Het wordt niet opgenomen door de ACE2-receptor.
Het wordt niet op dezelfde manier opgenomen als dat het virus wordt opgenomen. Het is een totaal ander mechanisme dat het in alle cellen inbrengt. De slijmvliezen zijn alle gepasseerd. Normaliter komt een virus in de longen of andere holte waar een slijmvliessysteem is dat de eerste verdediging tegen het virus vormt.
Het virus [zal] het natuurlijke slijmvliessysteem ertoe aanzetten om te reageren en het op te ruimen als men gezond is en daarmee is het dan afgelopen. ]Met het vaccin] zal er nooit een kans om zulks te doen. Het wordt gewoon geïnjecteerd in een spier, langs alle barrières en de spier wordt gek... en stuurt allerlei alarmsignalen uit.
Het Immuunsysteem Begrijpen

Als de cellen de virale spike-eiwitten beginnen te produceren, komen de immuuncellen bijeen om de eiwitten op te ruimen en in het lymfestelsel te dumpen. Dit is waarom velen melding maken van gezwollen lymfeklieren onder de armen. Dit is ook een teken van borstkanker. De antilichaamrespons maakt deel uit van de humorale immuniteit. Er is ook cellulaire immuniteit dat deel uitmaakt van het aangeboren immuunsysteem.

Het aangeboren immuunsysteem is erg krachtig. En, als u gezond bent, kan het virussen opruimen zonder ook maar één antilichaam te produceren. Antilichamen zijn eigenlijk een tweedelijns effect voor het geval het aangeboren immuunsysteem faalt. Het probleem is dat het aangeboren immuunsysteem zeker zal falen als u een COVID-19 injectie krijgt, omdat het alle gebieden omzeilt waar het aangeboren immuunsysteem zou worden ingeschakeld.

Uw lichaam zal in wezen geloven dat het aangeboren immuunsysteem heeft gefaald, hetgeen betekent dat het de reserve-hulptroepen moet inschakelen. In feite reageert het lichaam nu overdreven op iets dat niet werkelijk is. U bent niet echt besmet met een virus en uw aangeboren immuunsysteem heeft niet gefaald, maar uw lichaam wordt gedwongen te reageren alsof beide waar zijn.

Hoe het COVID-19 Vaccin Gezonde Immuunreacties Omzeilt

Maar er is meer aan de hand. Zoals Seneff uitlegt, bevat het synthetische RNA in de mRNA-vaccins een nucleotide genaamd methyl-pseudouridine, dat het lichaam niet kan afbreken terwijl het RNA is geprogrammeerd om een maximale eiwitproductie op gang te brengen. We kijken dus naar een volledig ongeteste manipulatie van RNA.

Het is zeer belangrijk te erkennen dat dit een genetisch gemanipuleerd mRNA is voor het spike-eiwit. Het is in geen enkele vorm hetzelfde als hetgeen SARS-CoV-2 produceert. Het is aanzienlijk veranderd om te voorkomen dat het door uw lichaam wordt afgebroken. Daarnaast hecht het spike-eiwit dat uw lichaam produceert als reactie op het COVID-19 vaccin mRNA zich aan de ACE2-receptor.

Dit komt omdat het genetisch gemanipuleerde NIEUWE spike-eiwit extra prolines bevat welke voorkomen dat de receptoren goed sluiten, hetgeen er vervolgens voor zorgt dat het ACE2 omlaag wordt gereguleerd. Dat verklaart gedeeltelijk hoe men aan problemen als pulmonale hypertensie, ventriculair hartfalen en beroerte komt.6,7

Zoals vermeld in een paper uit 2020,8, is er een "cruciaal verband" tussen ACE2-deficiëntie en SARS-CoV-2-infectie. Mensen met ACE2-deficiëntie zijn meer vatbaar voor ernstige COVID-19. Het spike-eiwit onderdrukt ACE2,9, waardoor de deficiëntie nog erger wordt. Het blijkt dat de vaccins in wezen hetzelfde doen.

Hoe Lang Kunnen de Gevolgen Aanhouden?

Zoals gezegd is RNA zeer snel aan bederf onderhevig, dus om het langs de enzymen te krijgen die normaal gesproken vrij mRNA zouden afbreken, wordt het ingekapseld in een lipide-nanodeeltje in combinatie met polyethyleenglycol ofwel PEG. Het PEG helpt het RNA te beschermen tegen afbraak. Het RNA kan gemakkelijk de cel binnenkomen via de natuurlijke endocytose, waarbij gebruik wordt gemaakt van het ontwerp van het nanodeeltje dat de vorm heeft van een LDL-deeltje.

Men koos strategisch voor een kationische lipide, wat betekent dat deze positief geladen is. "Gewoonlijk zitten er fosfolipiden in de membranen die negatief geladen zijn," legt Seneff uit. Het probleem met kationische lipiden is dat ze het plasmamembraan verstoren en een immuunreactie veroorzaken.

Dat zou wellicht een belangrijke reden kunnen zijn waarom deze werden gebruikt. Normaal gesproken bevatten conventionele vaccins een aluminium hulpstof om een immuunrespons op gang te brengen. Aluminium was niet geschikt voor de COVID-19 vaccins, maar de kationische lipiden vervullen op spectaculaire wijze een soortgelijke functie.

Hoewel zij uiterst giftig zijn voor de celmembranen, brengen de positief geladen lipiden de immuuncellen ertoe zich te haasten om de cellen te helpen en de spike-eiwitten die nu worden geproduceerd op te ruimen, terwijl zij ook het instrument vormen door middel van hetwelk het RNA de cellen kan binnenglippen. Eenmaal in de cel geeft het mRNA instructies om enorme hoeveelheden spike-eiwitten te produceren.

Wat echt verontrustend is, is dat er een mogelijkheid is dat het onderdeel kan gaan uitmaken van het DNA en dan blijft het voor altijd bestaan. Stephanie Seneff, Ph.D.

Belangrijk is dat het niet te zeggen is hoe lang deze instructies zullen blijven bestaan. Fabrikanten denken dat het synthetische RNA ongeveer zes maanden in het menselijk lichaam kan overleven, maar we weten echt niet of dat waar is of niet.

Nogmaals, de wijzigingen die zij in het synthetische RNA hebben aangebracht zijn bedoeld om te voorkomen dat het wordt afgebroken. Het kan jaren of zelfs decennia duren voordat deze spike-eiwitten worden geproduceerd en u zult zo dadelijk ontdekken waarom dit een zeer slecht scenario is.
Het echt zorgwekkende, waar ik het in het artikel over heb, is dat het in het DNA geïntegreerd kan worden," zegt Seneff. Als dat gebeurt, zal het uw hele leven blijven bestaan en deze nieuwe genetische code kan dan worden doorgegeven aan nakomelingen.
Spike-eiwitten Opsporen van Cellen naar Lymfe naar Milt

Zoals Seneff uitlegt, dumpen de immuuncellen mRNA en spike-eiwitten in het lymfestelsel. Van daaruit komen ze in de milt terecht, waar ze lange tijd kunnen blijven.
Er zijn allemaal verschillende immuuncellen met verschillende rollen, maar het zijn de dendritische cellen en de macrofagen die in eerste instantie de spier ingaan, het mRNA oppikken, het naar het lymfesysteem brengen, reizend door het lymfesysteem naar de milt en het aldaar opstapelen. De milt had de hoogste concentratie van alle organen die werden onderzocht in de dierstudies. Daarna de lever.
Het was niet het COVID-19 vaccin, maar het was een messenger RNA vaccin. Dus, het was hetzelfde concept. De andere vaccins, welke gebaseerd zijn op een DNA vector, gaan ook naar de milt. Ik denk dat ze het leuk vinden als ze zien dat het naar de milt gaat omdat er zich kiemcentra in de milt bevinden die als focusgroepen functioneren voor het maken van antilichamen.
Dus deze dendritische cellen bevinden zich in deze kiemcentra in de milt en dan brengen zij de B-cellen en T-cellen binnen en dat zijn degenen die de antilichamen maken en perfectioneren, want er moet een hele trainingsmodus doorlopen worden om de antibiotica precies te laten overeenstemmen met dat specifieke spike-eiwit. Dat gebeurt hoofdzakelijk in de milt.
Onthulling van het Potentiële Uitscheidingsmechanisme van het Vaccin

Seneff werpt ook licht op de mysterieuze berichten over niet-gevaccineerde personen die ongewone bloedingsverschijnselen vertonen nadat zij in de nabijheid van een pas gevaccineerd persoon zijn geweest. Zij gelooft dat dit te wijten kan zijn aan exosomen die vrijkomen uit de longen.
Als u een persoon bent die deze exosomen uit de milt produceert en deze naar buiten afscheidt, is er geen reden waarom ze niet naar de longen doorgestuurd kunnen worden. Sterker nog, ze hebben experimenteel aangetoond dat die exosomen inderdaad vrijkomen uit de longen, aldus Seneff.
Voor alle duidelijkheid, wat wordt "uitgescheiden" of verspreid door gevaccineerde personen is het spike-eiwit - dat zelf giftig is - niet het SARS-CoV-2. Het gaat dus niet om een infectie, maar om het uitscheiden van een giftig eiwit.
Als het inademt wordt, kan een verhoogd risico worden gelopen, lijkt me. Ik bedoel, het klinkt vergezocht, maar het lijkt erop dat het zou kunnen gebeuren, gewoon logisch beredeneerd op grond van wat er biologisch gezien gebeurt. Het zou kunnen dat exosomen worden ingeademt die misvouwen prion eiwitten bevatten, die niet goed voor je zijn en wat er precies gebeurt als ze de longen ingaan weet ik niet. Ik heb geen idee.
Kunnen mRNA-vaccins het DNA Veranderen? Dat Is de Vraag

Met betrekking tot de mogelijke kwestie van genbewerking, ben ik ervan beschuldigd wetenschappelijk onwetend te zijn door te verklaren dat COVID-19 vaccins geen vaccins zijn maar eerder een vorm van gentherapie. Maar wanneer we ons verdiepen in de genetica en moleculaire biologie van dit vaccin ontdekken we dat ze in feite een vorm zijn van een verdekt genbewerkingsinstrument welke het DNA kan veranderen en instructies kan integreren om nog meer spike-eiwitten te maken.

Dit druist tegen het gezond verstand in, omdat normaal gesproken mRNA niet direct in de genen kan worden geïntegreerd omdat daarvoor reverse transcriptase nodig is. Reverse transcriptase zet RNA om in DNA (omgekeerde transcriptie). Seneff ontdekte echter dat er een grote verscheidenheid aan reverse transcriptasesystemen al in ons DNA is ingebouwd, waardoor dit mogelijk is. Ze legt uit:
Gedurende een lange periode hadden we de mantra dat transcriptie van DNA naar RNA naar eiwit gaat. Dat is basisbiologie - DNA, RNA, eiwit. Maar toen, in 1970, ontdekte David Baltimore van MIT... reverse transcriptase in retrovirussen (RNA tumorvirussen), waarvoor hij de Nobelprijs won.
Het blijkt, en dit wist ik niet totdat ik me begon te verdiepen in deze vaccins, dat we eigenlijk genoeg reverse transcriptase in onze eigen cellen hebben. We hebben er genoeg van. En het zijn deze lange afgewisselde nucleaire elementen (LINE's) en korte afgewisselde nucleaire elementen (SINE's) welke in staat zijn om ons RNA terug te brengen naar DNA en om dat DNA terug te brengen in het genoom.
LINE's en SINE's zijn sequenties van nucleotiden, stukjes DNA, en zij maken een enorm percentage van het genoom uit. LINE1 is bijvoorbeeld 10% van het genoom. Meestal zijn ze inactief en wetenschappers waren verbaasd over wat ze eigenlijk doen. Ze zijn nogal vreemd, want ze vouwen DNA naar achteren en plakken het op verschillende plaatsen weer vast. Bij mensen met Alzheimer bijvoorbeeld, wordt het amyloïde beta eiwit overal in hun genoom gedupliceerd.
Ze krijgen een groot, dik genoom met extra kopieën en verschillende variaties in die kopieën. En dat doen ze via RNA, zegt Seneff. Dus, je hebt een mechanisme voor evolutie. Het belangrijkste mechanisme is, denk ik, dat je DNA neemt, het in RNA verandert, het RNA muteert omdat RNA veel gemakkelijker muteert dan DNA en het dan weer in DNA verandert en weer terug in het genoom stopt.
Kortom, LINE's en SINE's lijken te worden geactiveerd wanneer een alternatieve oplossing voor een probleem nodig is. Een zo'n probleem zou blootstelling aan glyfosaat kunnen zijn. Wanneer het lichaam te ziek is om normaal te functioneren, zoekt het een manier om het probleem te omzeilen door eiwitten te muteren. "Het is een proces dat we gebruiken om om te gaan met giftige chemicaliën in het milieu waar we in het algemeen mee geconfronteerd worden," zegt Seneff.

Samengevat kan mRNA dus omgekeerd worden getranscribeerd en door LINE's en SINE's in het lichaam weer worden omgezet in DNA. Dit gekloonde DNA kan dan in het genoom worden geïntegreerd. Op deze manier is het echt genetische manipulatie.

Creëren we een Generatie van Superverspreiders?

Wat nu volgt is werkelijk huiveringwekkend. Seneff citeert onderzoek10 waaruit blijkt dat sperma het vermogen heeft om exogeen mRNA, afkomstig van een virus of een mRNA-vaccin, door reverse transcriptie om te zetten in DNA en vervolgens plasmiden te produceren welke dit gekloonde DNA bevatten. Het sperma laat dan deze plasmiden los rond de eicel, die hen opneemt.

De eicel houdt die plasmiden vast en plaatst de nieuwe code in de cellen van de groeiende foetus. Hypothetisch gezien zou een man die is ingeënt met een COVID-19-vaccin een kind kunnen voortbrengen dat is geboren met de genetische code om het SARS-CoV-2 spike-eiwit te maken.

Dit is geen goede zaak, want dit betekent dat het kind geen antilichamen tegen het spike-eiwit zal hebben. Aangezien het deel uitmaakt van hun genetische code, wordt het geregistreerd als een van hun eigen eiwitten en zal hun lichaam er geen antilichamen tegen produceren. Als dat kind wordt blootgesteld aan SARS-CoV-2, zal zijn immuunsysteem helemaal niet reageren. Wat er dan gebeurt laat zich raden, maar het zal zeker op de een of andere manier ernstig problematisch zijn.
Ik weet niet hoe ziek ze precies zullen worden of dat ze überhaupt ziek zullen worden," zegt Seneff, maar hun immuunsysteem zal niet reageren en ze zullen in staat zijn om dat virus hun hele leven bij zich te dragen en dan [die genomische eigenschap] door te geven aan hun kinderen ...
Nu, als ik niet reageer op [het virus] en ik laat het groeien, wat gebeurt er dan? Word ik ziek? In hoeverre is de ziekte [COVID-19] het gevolg van de immuunreactie, in plaats van het virus zelf? Dat weten we eigenlijk niet, maar velen zeggen dat het echte probleem de overdreven immuunrespons is.
Mensen sterven aan de immuunreactie op COVID, ze sterven niet aan het virus. Het virus doodt hen niet. Het is de immuunreactie op het virus die hen doodt. Dus, als er geen immuunreactie is, wat gebeurt er dan? Dat weet niemand.
Zelfs als zo'n kind niet door het virus zou worden getroffen kunnen we een ernstig probleem hebben, omdat ze levenslang superverspreiders kunnen worden en een chronisch gevaar opleveren voor iedereen om hen heen. Dat gebeurde tenminste met koeien.

Seneff vertelt een verhaal over kuddes die werden geteisterd door een virale diarree. Uiteindelijk realiseerden ze zich dat "killer kalfjes" het probleem vormden. Er werden kalveren geboren waarvan het virale eiwit in het genoom was geïntegreerd. Wanneer zij aan het virus werden blootgesteld, verspreidden deze kalveren, die het virus niet op natuurlijke wijze konden opruimen, het virus naar de volwassen koeien, die ziek werden.
Ik zie niet in waarom hetzelfde niet zou kunnen gebeuren met COVID - dat een baby geboren kan worden die deze gehumaniseerde versie van dat eiwit heeft, het [wilde] virus oploopt en het vervolgens verspreidt onder de volwassen bevolking, aldus Seneff.
Zulke kinderen zouden echte superverspreiders zijn en de indoctrinatie die we nu waarnemen, waarbij kinderen wordt verteld dat alleen al hun aanwezigheid een dodelijk risico kan vormen voor de mensen van wie ze houden, zou dan veranderen in grimmige realiteit. De kalveren in kwestie werden geëuthanaseerd om de rest van de kuddes te beschermen. Hoe zouden we de menselijke equivalenten aanpakken?

Hopelijk zal dit nachtmerriescenario zich niet voordoen, maar het lijkt biologisch mogelijk en dat is het probleem. Het feit dat de beschikbare wetenschap dit soort speculaties mogelijk maakt, is reden genoeg om deze vaccinatiecampagne een halt toe te roepen. We hebben geen idee wat de gevolgen op lange termijn zijn. We weten niet eens wat de gevolgen op korte termijn zijn, behalve dat er collectief meer gevaccineerden sterven dan niet-gevaccineerden.

Spike-eiwit Lijkt Uiterst Problematisch

Een bijzonder fascinerend deel van Seneff's paper gaat over de toxiciteit van het spike-eiwit. Een belangrijk probleem met al deze op genen gebaseerde COVID-19 vaccins is dat het spike-eiwit zelf giftig blijkt te zijn en het lichaam nu een spike-eiwit producerende fabriek is.
Juist. Ze hebben studies gedaan waarbij ze het [dier] alleen blootstelden aan het spike-eiwit, waaruit bleek dat het giftig was in de hersenen en de bloedvaten. Het veroorzaakt dus op zichzelf al immuunreacties die schadelijk zijn voor de weefsels.
Het is in feite een giftige molecuul en ik denk dat het giftig is omdat het een prion-eiwit is ...
Ik ga er meer onderzoek naar doen. Ik weet nog niet genoeg, maar het lijkt me afschuwelijk. Ik denk dat dit het meest zorgwekkende is. Er zijn twee grote ontwikkelingen die in de toekomst gaan gebeuren.
Het gaat tijd kosten [om te ontwikkelen], dus we zullen het niet onmiddellijk zien. En natuurlijk zullen we het niet aan het vaccin wijten, omdat het aantal gevallen van deze vreselijke ziekten zal stijgen en niemand het ermee in verband zal brengen.
Waarom Prion-Eiwitten Ernstige Neurodegeneratieve Ziekte Kunnen Veroorzaken

De ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CKD), de menselijke versie van de gekkekoeienziekte, is een prion-ziekte. Andere menselijke vormen van prion-ziekten zijn de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Lou Gehrig (ALS). "Je hebt al deze verschrikkelijke neurodegeneratieve ziekten en elke ziekte is verbonden met specifieke prion-eiwitten," zegt Seneff. Het spike-eiwit van SARS-CoV-2 lijkt ook een prion-eiwit te zijn, hoewel dit nog grondig moet worden geverifieerd.

Het is verontrustend dat het spike-eiwit dat door COVID-19 vaccins wordt geproduceerd door de aangebrachte modificaties wellicht meer een prion is dan het spike-eiwit in het eigenlijke virus en een doeltreffender prion.
Papers tonen aan dat die kiemcentra in de milt ... een primaire bron zijn van de prion-eiwitten die uiteindelijk via de nervus vagus in de hersenstamkernen terechtkomen. Op deze wijze kan men bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson krijgen...
Er is zoveel dat we moeten leren, maar volgens mij hebben we hier te maken met een valstrik. Ze vragen er echt om dat dit soort dingen gaan gebeuren met deze vaccins, waarbij ze zich richten op die kiemcentra [omdat] dat precies dezelfde plaats is waar deze prion-eiwitten vaak beginnen.
Waarom Neurologische Schade op Lange Termijn te Verwachten Is

In haar paper beschrijft Seneff de belangrijkste kenmerken van het spike-eiwit van SARS-CoV-2, welke erop wijzen dat het om een prion gaat:11
Neurologische symptomen geassocieerd met COVID-19, zoals hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid, encefalitis en fatale bloedklonters in de hersenen zijn allemaal indicatoren van schadelijke virale effecten op de hersenen. Buzhdygan et al. (2020) stelden voor, dat primaire menselijke microvasculaire endotheelcellen in de hersenen deze symptomen zouden kunnen veroorzaken ...
In een in vitro studie van de bloed-hersenbarrière bevorderde de S1-component van het spike-eiwit het verlies van de integriteit van de barrière, hetgeen erop wijst dat het spike-eiwit op zichzelf een pro-inflammatoire respons in hersenendotheelcellen teweegbrengt, wat de neurologische gevolgen van de ziekte zou kunnen verklaren.
De implicaties van deze waarneming zijn verontrustend, omdat de mRNA-vaccins de synthese induceren van het spike-eiwit, dat theoretisch op een soortgelijke wijze de hersenen zou kunnen beschadigen. Het spike-eiwit dat endogeen gegenereerd wordt door het vaccin zou ook een negatieve invloed kunnen hebben op de mannelijke testikels, aangezien de ACE2-receptor sterk tot expressie komt in Leydigcellen in de testikels ...
Prion-ziekten zijn een verzameling van neurodegeneratieve ziekten die worden geïnduceerd door misvouwing van belangrijke lichaamseiwitten, die toxische oligomeren vormen welke uiteindelijk bezinken als fibrillen die wijdverspreide schade aan neuronen veroorzaken ...
Voorts identificeerden onderzoekers een kenmerkend motief, dat verband houdt met de vatbaarheid voor misvouwing tot toxische oligomeren, het glycine zipper motief genoemd ... Prion-eiwitten worden giftig wanneer de α-helixen misvouwen tot β-sheets en het eiwit dan in zijn vermogen wordt beperkt om het membraan binnen te dringen.
Glycines binnenin de glycine zipper transmembraan motieven in het amyloid-β precursor proteïne (APP) spelen een centrale rol in misvouwing van amyloid-β, welke in verband wordt gebracht met de ziekte van Alzheimer. APP bevat in totaal vier GxxxG motieven. Wanneer men bedenkt dat het spike-eiwit van SARS-CoV-2 een transmembraaneiwit is en dat het vijf GxxxG-motieven in zijn sequentie bevat12, wordt het uiterst aannemelijk dat het zich als een prion zou kunnen gedragen.
Een van de GxxxG-sequenties is aanwezig in het membraanfusiedomein. De mRNA-vaccins zijn ontworpen met een gewijzigde sequentie, waarbij twee aangrenzende aminozuren in het fusiedomein zijn vervangen door een tweetal prolines.
Dit is opzettelijk gedaan om het eiwit te dwingen in zijn open toestand te blijven en het moeilijker te maken met het membraan te fuseren. Dit lijkt ons een gevaarlijke stap in de richting van misvouwing dat mogelijk leidt tot prion-ziekte ...
In een gepubliceerde paper van J. Bart Classen (2021) wordt voorgesteld, dat het spike-eiwit in de mRNA-vaccins prion-achtige ziekten kan veroorzaken, deels doordat het zich kan binden aan vele bekende eiwitten en hun misvouwing tot potentiële prionen kan induceren.
Idrees en Kumar (2021) stelden voor, dat de S1-component van het spike-eiwit geneigd is zich te gedragen als een functioneel amyloïde en toxische aggregaten te vormen ... en uiteindelijk kan leiden tot neurodegeneratie.
Samengevat komt het er dus op neer dat COVID-19 vaccins, die aan honderden miljoenen mensen worden aangeboden, een instructieset voor uw lichaam zijn om een giftig eiwit te maken dat uiteindelijk geconcentreerd zal worden in de milt, van waaruit prion-achtige eiwitinstructies zullen worden uitgezonden, hetgeen tot neurodegeneratieve ziekten zal leiden.

Remedie van Vaccin Mogelijk Erger Dan de Ziekte

In haar paper gaat Seneff veel dieper in op haar beschrijving van het spike-eiwit als een metabolisch gif. Ik raad aan om Seneff's gehele paper te lezen, maar ik heb er hieronder een aantal belangrijke stukken uitgehaald, te beginnen met hoe het spike-eiwit pathologische schade kan veroorzaken welke leidt tot longschade en hart- en hersenziekten:13
Het beeld ontstaat nu dat SARS-CoV-2 ernstige gevolgen heeft voor de vasculatuur in meerdere organen, waaronder de hersenvasculatuur ... In een reeks papers bracht Yuichiro Suzuki in samenwerking met andere auteurs een sterk argument naar voren, dat het spike-eiwit op zichzelf een signaalreactie in de vasculatuur kan veroorzaken met mogelijk wijdverspreide gevolgen.
Deze auteurs merkten op dat in ernstige gevallen van COVID-19, SARS-CoV-2 significante morfologische veranderingen veroorzaakt in de pulmonale vasculatuur ... Bovendien toonden zij aan dat blootstelling van gekweekte menselijke gladde spiercellen van de longslagader aan het SARS-CoV-2 spike-eiwit S1-subeenheid voldoende was om celsignalering te bevorderen zonder de rest van de viruscomponenten.
Vervolgpapers toonden aan dat het spike-eiwit S1 subeenheid ACE2 onderdrukt, waardoor een toestand ontstaat die lijkt op pulmonale arteriële hypertensie (PAH), een ernstige longaandoening met een zeer hoog sterftecijfer ... De "in vivo studies" waarnaar zij verwezen ... toonden aan, dat de door het SARS-coronavirus veroorzaakte longschade voornamelijk te wijten was aan remming van ACE2 door het SARS-CoV spike-eiwit, waardoor een grote toename van angiotensine-II werd veroorzaakt.
Vervolgens toonden Suzuki et al. (2021) experimenteel aan, dat de S1-component van het SARS-CoV-2-virus bij een lage concentratie ... de MEK/ERK/MAPK-signaalroute activeerde om celgroei te bevorderen. Zij speculeerden dat deze effecten niet beperkt zouden blijven tot de longvasculatuur.
De signaalcascade welke in de hartslagaders werd geactiveerd zou coronaire hartziekte veroorzaken en activering in de hersenen zou tot beroerte kunnen leiden. Systemische hypertensie zou ook worden voorspeld. Zij stelden de hypothese voorop dat dit vermogen van het spike-eiwit om pulmonale arteriële hypertensie te bevorderen, patiënten die herstellen van SARS-CoV-2 zou kunnen voorbestemmen om later rechter ventriculair hartfalen te ontwikkelen.
Zij stelden voorts, dat een soortgelijk effect zou kunnen optreden in reactie op de mRNA-vaccins en zij waarschuwden voor mogelijke gevolgen op lange termijn voor zowel kinderen als volwassenen die COVID-19-vaccins op basis van het spike-eiwit hadden gekregen.
In een interessante studie van Lei et. al. (2021) is ontdekt dat pseudovirus - bolletjes voorzien van het SARS-CoV-2 S1-eiwit maar zonder viraal DNA in hun kern - ontsteking en schade veroorzaakten in zowel de slagaders als de longen van muizen die intratracheaal waren blootgesteld.
Vervolgens stelden zij gezonde menselijke endotheelcellen bloot aan dezelfde pseudovirusdeeltjes. Binding van deze deeltjes aan endotheliale ACE2-receptoren leidde tot mitochondriale schade en fragmentatie in die endotheliale cellen, hetgeen leidde tot de kenmerkende pathologische veranderingen in het bijbehorende weefsel.
Deze studie maakt duidelijk dat het spike-eiwit op zichzelf, niet geassocieerd met de rest van het virale genoom, voldoende is om de endotheelbeschadiging te veroorzaken welke geassocieerd wordt met COVID-19. De implicaties voor vaccins die bedoeld zijn om cellen het spike-eiwit te laten produceren zijn duidelijk en vormen een vanzelfsprekende reden tot bezorgdheid.
Commerciële Vaccins Zijn Niet zo Zuiver als de Vaccins Waarmee de Proeven Zijn Uitgevoerd

Seneff's paper benadrukt ook het onbekende gevaar van het injecteren met gefragmenteerd RNA, dat in grotere hoeveelheden werd aangetroffen in het commercieel geproduceerde Pfizer-vaccin in vergelijking met het vaccin dat in de eerste proeven werd gebruikt:14
Het EMA Public Assessment Report ... beschrijft in detail een beoordeling van het [Pfizer] productieproces ... Een verontrustende onthulling is de aanwezigheid van 'gefragmenteerde soorten' RNA in de injectievloeistof. Dit zijn RNA-fragmenten welke het resultaat zijn van een vroegtijdige beëindiging van het transcriptieproces van het DNA-sjabloon.
Indien deze fragmenten na injectie door de cel zouden worden vertaald, zouden zij onvolledige spike-eiwitten genereren, hetgeen opnieuw zou resulteren in een gewijzigde en onvoorspelbare driedimensionale structuur en een fysiologisch effect, dat in het beste geval neutraal en in het slechtste geval schadelijk is voor het functioneren van de cel.
Er werden aanzienlijk meer van deze gefragmenteerde vormen van RNA aangetroffen in de commercieel vervaardigde producten dan in de producten welke voor de klinische proeven werden gebruikt. Deze laatste werden geproduceerd via een veel strikter gecontroleerd productieproces ...
Hoewel wij niet beweren dat niet-spike eiwitten die uit gefragmenteerd RNA worden gegenereerd, misgevouwen of anderszins pathologisch zouden zijn geloven wij, dat zij op zijn minst zouden bijdragen aan de cellulaire stress die prion-geassocieerde conformatieveranderingen in het aanwezige spike-eiwit bevordert.
Seneff en ik behandelen veel meer dan wat ik in dit artikel heb behandeld, waaronder hoe de vaccins auto-immuunproblemen kunnen veroorzaken door middel van moleculaire nabootsing. Dit omvat ziekten als coeliakie, Hashimoto's thyroiditis en lupus. Dus, als u ook maar enige interesse hebt om meer te weten te komen over dit vaccin, raad ik aan om de hele video te bekijken.

We bespreken ook hoe de injecties idiopathische trombocytopenische purpura (ITP) veroorzaken, een zeldzame bloedaandoening waarbij je bloedklonters, een daling van het aantal bloedplaatjes en bloedingen krijgt, allemaal tegelijkertijd.

Lees ook Seneff's paper "Worse Than The Disease: Reviewing Some Possible Unintended Consequences of mRNA Vaccines Against COVID-19," gepubliceerd in het International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research.15

Hoe Kunt U Uzelf Beschermen Tegen het Vaccin of Tegen Blootstelling Aan Degenen die Gevaccineerd Zijn?

Dat is inderdaad de vraag van de dag. We hebben het gehad over de verspreiding door het vaccin. Het is duidelijk dat het vaccin geen klassieke virusdeeltjes afscheidt, maar het kan er gemakkelijk toe leiden dat mensen spike-eiwitten afscheiden en het zijn deze spike-eiwitten die evenveel schade kunnen aanrichten als het virus.

Hoewel het artikel van Seneff niet diep ingaat op oplossingen geeft het een belangrijke aanwijzing namelijk, dat het lichaam de capaciteit heeft om veel van deze problemen aan te pakken via een proces dat autofagie wordt genoemd. Dit is het proces van verwijdering van beschadigde eiwitten in het lichaam.

Een effectieve strategie om autofagie te stimuleren is periodiek vasten of op beperkte uren te eten. De meeste mensen eten meer dan 12 uur per dag. Door dat geleidelijk te verlagen tot zes à acht uur per dag zal de metabolische flexibiliteit radicaal verbeteren en insulineresistentie verminderen.

Saunatherapie is een andere heilzame strategie, waardoor aanmaak van eiwitten tegen hitteschokken gestimuleerd wordt. Ik heb dit al uitgebreid besproken in eerdere artikelen. Hitteschok-eiwitten werken door eiwitten die misvouwen zijn opnieuw te vouwen. Ze markeren ook beschadigde eiwitten en zorgen ervoor dat deze verwijderd worden.

Een andere belangrijke strategie is het elimineren van alle bewerkte plantaardige oliën (zaadoliën), hetgeen betekent dat vrijwel alle bewerkte voedingsmiddelen moeten worden geëlimineerd, omdat ze er vol mee zitten. Zaadoliën tasten de mitochondriale energieproductie radicaal aan, verhogen oxidatieve stress en beschadigen het immuunsysteem.

Zaadoliën bevatten waarschijnlijk ook glyfosaat, aangzien dit veel wordt gebruikt op de gewassen welke deze oliën produceren. Uiteraard is het belangrijk om glyfosaatverontreiniging in al uw voedsel te vermijden, hetgeen u kunt minimaliseren door alleen gecertificeerd biologisch voedsel te kopen.

Tenslotte wilt u uw aangeboren immuunsysteem optimaliseren en een van de beste manieren om dat te doen is om voldoende blootstelling aan de zon te krijgen, in uw badpak, zodat uw vitaminegehalte 60 tot 80 ng/ml (100 tot 150 nmol/l) bereikt.

Bronnen en referenties
U kunt het interview met Dr. Seneff en Dr. Mercola hier beluisteren. Een transcriptie van het interview is hier beschikbaar.

Zie: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/05/23/stephanie-seneff-covid-vaccine.aspx