begrijpen van wetenschappelijke papers 2
© Unknown
Hulpmiddelen om snel te weten te komen of een paper degelijk of bedenkelijk is.


U heeft zojuist een video bekeken van een vooraanstaande Covid-sceptische spreker, die zegt dat het uitscheiden van het spike-eiwit door gevaccineerde mensen een gevaar vormt voor degenen met wie zij in nauw contact komen. U wenst hier meer over uit te vinden en dus kijkt u naar een of twee van de links waaraan de spreker refereerde en welke onder de video worden weergegeven. (Fijn dat die links er zijn; de meeste video's zijn hier niet van voorzien.)

Of een vriend die in de officiële Covid-verhaallijn gelooft stuurde u een nieuwsbericht toe met een griezelige kop over de Indiase 'triple-gemuteerde nieuwe variant.' U bent er vrij zeker van dat het artikel erg misleidend is, dus u wilt de studie bekijken waarop dit verhaal gebaseerd is.

Hoe is bronmateriaal te vinden en -- als en wanneer u het vindt - snel te achterhalen of het wel degelijk is?

Want u komt een grote, hete, ingewikkelde brij van beweringen en tegenbeweringen tegen. En helaas bestaat er misleidende informatie van 'experts' aan beide kanten van de Covid-kloof.

Dit geldt niet alleen voor Covid. Scott Adams - ontwerper van de strip Dilbert en nu deskundige - formuleert het in zijn boek Loserthink op pagina 14 als volgt:

"Eén ding kan ik met volledige zekerheid zeggen: het is een slecht idee om de meerderheid van experts te vertrouwen op elk gebied waarin zowel complexiteit als grote geldbedragen een rol spelen."

Daarom heb ik drie tips geformuleerd om u te helpen snel te onderscheiden of een medisch artikel zinvol of zinloos is. Deze tips baseerde ik op mijn decennialange ervaring met het lezen, schrijven en redigeren van wetenschappelijke en medische artikelen.

Tip Eén: Is cruciale informatie weggelaten of verborgen?

Tip Twee: Als het bronmateriaal een studie betreft over het effect van een bepaalde interventie, meet de studie dan ernstige ziekte of dood bij mensen of gaat het om dieren of theoretische reageerbuismodellen?

Tip Drie: Bevat de studie wel de informatie welke het artikel of de video die ernaar verwijst beweert te bevatten?

Tip Eén: Is cruciale informatie weggelaten of verborgen?

Waarschijnlijk heeft u het nieuwsbericht van 30 april 2021 van het Salk Instituut gezien met de titel 'Het nieuwe coronavirus' spike-eiwit speelt een bijkomende sleutelrol in ziekte'. De ondertitel luidt: 'Onderzoekers en medewerkers van Salk tonen aan hoe het eiwit cellen beschadigt, hetgeen bevestigt dat COVID-19 een voornamelijk vasculaire ziekte is.'

Het artikel is als wapen gebruikt om vrijwel elk Covid-gerelateerd standpunt te ondersteunen. Er zijn bijvoorbeeld veel nieuwsberichten, welke - zoals deze - beweren dat de paper van Salk nog meer bewijs levert dat Covid dodelijk is en ook aantoont dat Covid werkt door middel van het spike-eiwit dat bloedvaten aanvalt.

En in veel andere stukken - zoals in deze video - wordt beweerd dat het weer een andere manier aantoont waarop mRNA-vaccins miljoenen mensen doden en verwonden.

Zo kunt u gemakkelijk en snel controleren of u met een deugdelijke paper te maken heeft.

Het is gemakkelijk om de studie te vinden: in de tweede alinea van het artikel over Salk staat een hyperlink naar de studie. Klik op de hyperlink en de studie verschijnt op de website van het tijdschrift Circulation Research.

Jakkes, dat ziet er ingewikkeld uit: de titel luidt 'SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2.'

Wanhoop niet. Het blijkt dat het eenvoudig is om uit te vinden of het artikel vol met hiaten zit of niet.

Scroll naar beneden door de studie heen.

Allereerst leest u dat de onderzoekers in de studie een kunstmatig, met spike-eiwit omhuld, viraal omhulsel hebben gemaakt (en geen RNA in het omhulsel hebben gestopt). Vervolgens brachten zij een aantal van deze virale omhulsels aan in de luchtpijp van elke hamster, welke naar de longen leidt.

Dit staat dus heel ver af van betekenisvolle studies met mensen. Zie Tip Twee voor meer over dit onderwerp. (Merk ook op dat de studie helemaal niets te maken had met injectie van mRNA of met vaccins -- het is dus nogal vergezocht om daaruit te extrapoleren wat er zou kunnen gebeuren bij mensen die een mRNA-injectie hebben gekregen).

Als u nog meer naar beneden scrollt komt u dit stukje informatie tegen dat inslaat als een bom:
"Beschikbaarheid van Gegevens"

De gegevens die de bevindingen van deze studie ondersteunen, inclusief statistische analyses en gebruikte reagentia, zijn op verzoek beschikbaar bij de corresponderende auteur."
('Corresponderende auteur' verwijst naar de persoon die het aanspreekpunt is voor het beantwoorden van vragen over de studie).

Wow! Eén van de auteurs van de studie moet dus worden aangeschreven als men belangrijke informatie over de studie wil verkrijgen?! Dat is een draak van een rode vlag.

Ik zou dit nieuwsbericht over Salk en de bijbehorende studie - of video's of artikelen die hier uitspraken over doen - niet met anderen delen.

Tenzij u: de corresponderende auteur van de studie wilt e-mailen met het verzoek om de ontbrekende gegevens/materiaal, het materiaal vervolgens ontvangt, het analyseert en bepaalt of het steek houdt. En het feit alleen al dat men dat allemaal moet doen is voldoende om te concluderen dat er iets heel verdachts aan de hand is.

(Er zijn trouwens nog veel andere manieren om cruciale informatie te verbergen. Een veel voorkomende wijze is het begraven van de belangrijkste resultaten in supplementaire tabellen of grafieken. ['Supplementair' is een term voor informatie die niet in het hoofdartikel staat, maar in (een) apart(e) document(en)]. Om hier een actueel voorbeeld van te vinden, want ik weet dat het heel vaak voorkomt, ging ik gisteren naar de medRχiv website, scrollde wat naar beneden en klikte op 'View by Month'. Daarna klikte ik op de titel van de paper die bovenaan de lijst tevoorschijn kwam. Die paper werd op 20 mei gepubliceerd. Het gaat over hoe luchtwegantilichamen weer verschijnen na vaccinatie tegen SARS-CoV-2. Ik scrollde naar beneden en zag dat het alleen de samenvatting laat zien - dat wil zeggen, een samenvatting van de studie. [Er staat ook andere info in de samenvatting, waaronder een 'Funding Statement', dat verklaart dat de Bill & Melinda Gates Foundation deel uitmaakte van de financiers van de studie. Dat is een grote rode vlag]. Om het volledige artikel te bekijken, scrollde ik terug naar de top van de pagina en klikte op 'Download PDF' aan de rechterkant. Toen keek ik naar de 'Resultaten' sectie van de PDF van de paper. En jawel hoor [nadat ik het eerste deel van de 'Results' over 'Patient enrollment, assessment of disease severity and timeline,' had overgeslagen, wat in feite onderdeel is van de methoden en niet van de resultaten (zucht)], zag ik dat de rapportage van de belangrijkste resultaten grotendeels in figuren en tabellen in het supplementaire materiaal staat. Iemand zou dus op de hyperlink van het aanvullend materiaal moeten klikken, het materiaal moeten downloaden en vervolgens de figuren en tabellen met de belangrijkste resultaten moeten zoeken en bestuderen. Hoeveel mensen hebben tijd of zin om dat te doen?)

Tip Twee: Als het bronmateriaal een studie betreft over het effect van een bepaalde interventie, wordt dan bij die studie ernstige ziekte of dood bij mensen gemeten of gaat het om dieren of theoretische reageerbuismodellen?

Ons wordt voortdurend verteld dat een bepaalde "behandeling", "vaccin" of "volksgezondheidsmaatregel" levens redt. En dat een 'nieuwe variant' of 'virale mutatie' zeer dodelijk is.

Maar dergelijke beweringen zijn zinloos, tenzij objectief en controleerbaar kan worden aangetoond dat ze waar zijn.

Dus om te beginnen moeten ze bij mensen bestudeerd worden. Niet bij muizen of apen, noch in reageerbuisjes of petrischaaltjes (beter bekend onder de noemer 'in vitro').

En die studies bij mensen moeten zich richten op de vraag of de ingrepen ernstige ziekten en sterfgevallen verminderen, of dat zaken als de 'nieuwe varianten' ernstige ziekten en sterfgevallen doen toenemen. (Ernstige ziekte en dood zijn 'harde uitkomsten' - waar de bal de grond raakt. Deze zijn definieerbaar, meetbaar/kwantificeerbaar en klinisch betekenisvol. 'Zachte uitkomsten' zijn zaken als antilichaamspiegels in het bloed en relatief lichte klachten als hoesten, koorts, vermoeidheid of hoofdpijn).

Een bijkomend voorbehoud: zelfs als de papers mensen betreffen en ernstige ziekte of dood bestuderen, zijn ze waarschijnlijk op een aantal zeer belangrijke manieren vertekend. Vrijwel alle medische studies die in ten minste de laatste dertig jaar zijn uitgevoerd, werden gefinancierd door een organisatie of bedrijf met financiële en/of politieke belangen. Dus worden studies opgezet om resultaten te produceren die deze belangen bevorderen).

Bij wijze van voorbeeld volgen hier twee papers welke zogenaamd "bewijzen" dat de Indiase nieuwe "drievoudige mutatie"-variant met de naam B.1.617 in hoge mate 'overdraagbaar'/besmettelijk is en, bij extrapolatie, zeer gevaarlijk en dodelijk. [Noot toegevoegd op 25 mei: Deze artikelen zijn niet gemakkelijk te vinden: de overgrote meerderheid van de artikelen over de Indiase 'nieuwe variant' bevat geen primair bronmateriaal].

1) De eerste paper werd op 3 mei 2021 geplaatst op de website van het online tijdschrift bioRχiv met de titel 'Convergente evolution of SARS-CoV-2 spike mutations, L452R, E484Q and P681R, in the second wave of COVID-19 in Maharashtra, India.'

De auteurs van de paper beschreven de door hen gebruikte aanpak om uit te vinden of de nieuwe variant meer 'overdraagbaar' is:
"Voor de beoordeling van de waargenomen mutaties op de binding aan neutraliserende antilichamen werden de SARS-CoV-2 spike RBD-domeinen gecomplexeerd met twee geselecteerde mAbs REGN10933/ P2B-2F6, opgehaald (PDB ID: 6XDG; resolutie 3,90Å en 7BWJ; resolutie 2,65 Å respectievelijk)15,16. Puntmutaties werden uitgevoerd met Biovia Discovery studio visualizer 2020 en de structuren van de complexen werden onderworpen aan energieminimalisatie met behulp van macro model tool in Schrodinger 2020 met standaard parameters. De moleculaire interacties tussen de RBD-ACE2 interface, binnen de RBD en tussen de neutraliserende mAbs-RBD[,] werden geanalyseerd met behulp van niet-gebonden interacties instrument in Biovia Discovery studio visualizer 2020."
Vertaling: de studie werd uitgevoerd in kunstmatige omstandigheden in vitro met gebruikmaking van zeer complexe methoden, apparatuur en berekeningen.

Onmogelijk om verder verwijderd te zijn van de werkelijkheid dan dat!

2) De tweede paper werd op 5 mei 2021 op bioRχiv geplaatst met de titel: 'SARS-CoV-2 variant B.1.167.1 is highly pathogenic in hamsters than B.1 variant.'

De studie werd op 18 hamsters uitgevoerd.

(En de onderzoekers probeerden niet eens te onderzoeken of deze 'nieuwe variant' daadwerkelijk sneller tussen hamsters werd doorgegeven dan andere vormen van het nieuwe coronavirus of enig ander virus en/of meer hamsters ziek maakt en doodt).

Deze twee studies zeggen dus vrijwel niets omtrent de vraag of de Indiase 'nieuwe variant' bij de mens gevaarlijker is dan andere vormen van het nieuwe coronavirus.

Tip Drie: Bevat de studie de informatie welke het artikel of de video die ernaar verwijst beweert te bevatten?

Ter illustratie gebruik ik deze tip om het onderwerp 'uitscheiding van het spike-eiwit' aan te pakken.

Dit betreft het theoretische scenario waarin iemand een mRNA-shot krijgt, kopieën van het spike-eiwit in zijn cellen maakt, een aanzienlijk aantal van deze kopieën in de omgeving uitscheidt en er vervolgens grote hoeveelheden van de spike-eiwit kopieën in het lichaam van iemand in de buurt terechtkomen.

Een groep die de angstvlammen rond het uitscheiden aanwakkert is Amerika's Frontline Doctors. Op 26 april 2021 publiceerde deze groep een "folder met instructies voor burgers, beleidsmakers en artsen" over complicaties na Covid vaccinatie.

De derde paragraaf van dit document is getiteld: "Kunnen ongevaccineerden ziek worden door contact met gevaccineerden? De paragraaf staat vol met beweringen over letsel dat optreedt bij mensen nadat zij geïnjecteerd zijn met de mRNA-vaccins. Maar het heeft slechts één hyperlink naar bronmateriaal. Die hyperlink staat in de tweede zin.

Hier volgt dat gedeelte (vetgedrukt door mij ter extra benadrukking):
Het vaccin produceert vele biljoenen spike-eiwit deeltjes in de ontvangers. Patiënten die gevaccineerd zijn kunnen sommige van deze (spike-eiwit) deeltjes uitscheiden en naaste contacten nemen deze op. De deeltjes hebben het vermogen om ontsteking en ziekte te veroorzaken in deze contacten. Met andere woorden, de spike-eiwitten zijn pathogeen ("ziekteverwekkend"), net als het volledige virus. Het meest zorgwekkend is dat het lichaam van een mens plotseling wordt overspoeld met 13 biljoen van deze deeltjes en dat de spike-eiwitten zich sterker binden dan het volledig intacte virus. Vanwege de biomimicry (gelijkenis) op het spike lijkt het uitscheiden bij sommige personen een grote verscheidenheid aan auto-immuunziekten (waarbij het lichaam het eigen weefsel aanvalt) te veroorzaken. Wereldwijd zijn er gevallen van pericarditis, gordelroos, longontsteking, bloedstolsels in de ledematen en de hersenen, Bell's Palsy, vaginale bloedingen en miskramen gemeld bij personen die zich in de nabijheid bevinden van personen die gevaccineerd zijn. Bovendien weten we dat de spike-eiwitten de bloed-hersenbarrière kunnen passeren, in tegenstelling tot traditionele vaccins.
Merk wederom op dat er slechts één primair bronmateriaal wordt opgegeven voor deze paragraaf/sectie; het is hyperlinked naar het woord 'shed' ('uitscheiden'). Het primaire bronmateriaal betreft een studie, online gepubliceerd op 1 September 2020 in een tijdschrift genaamd SN Compr Clin Med (verkorte vorm voor SN Comprehensive Clinical Medicine [Ik weet niet waar 'SN' voor staat][Noot toegevoegd op 25 maart: SN is 'Springer Nature]). De titel luidt 'COVID-19 and its Modes of Transmission'.

De paper behandelt indirecte en directe manieren van overdracht van Covid. Maar er wordt met geen woord gerept over vaccins, inenting of injectie van mRNA.

En dus ondersteunt het niet de bewering van America's Frontline Doctors, dat mensen die Covid mRNA-vaccins toegdiend krijgen het spike-eiwit uitscheiden.

Nu we toch bezig zijn kunnen we eens kijken of er enig materiaal uit primaire bronnen is, dat de bewering dat er 'spike-eiwit wordt uitgescheiden' wel ondersteunt.

Een document dat door veel mensen wordt gebruikt om te proberen de bewering te staven dat uitscheiding optreedt na vaccinatie met Covid is een document van Pfizer uit november 2020, waarin het protocol voor de Covid-vaccinstudie van Pfizer in detail wordt beschreven.

Het zwaartepunt van al die aandacht ligt in het eerste deel van subsectie '8.3.5.1. Blootstelling tijdens zwangerschap', op pagina 67 en 68 van het document. Subsectie 8.3.5.1 luidt als volgt (cursivering door mij toegevoegd ter benadrukking):

'Een EDP [blootstelling tijdens de zwangerschap] doet zich voor als:
  • Een vrouwelijke deelnemer [aan de studie] zwanger blijkt te zijn terwijl zij een studie-interventie ontvangt of na stopzetting daarvan.
  • Een mannelijke deelnemer die een studie-interventie ondergaat of heeft stopgezet een vrouwelijke partner blootstelt vóór of rond het tijdstip van de conceptie.
  • Een vrouw blijkt zwanger te zijn terwijl zij aan een onderzoeksinterventie is blootgesteld of is blootgesteld geweest als gevolg van blootstelling aan het milieu. Hieronder staan voorbeelden van milieublootstelling tijdens de zwangerschap:
    • Een vrouwelijk familielid of zorgverlener meldt dat zij zwanger is na te zijn blootgesteld aan de studie-interventie door inademing of huidcontact.
    • Een mannelijk familielid of zorgverlener die door inademing of huidcontact aan de onderzoeksinterventie is blootgesteld, stelt vervolgens zijn vrouwelijke partner bloot voorafgaand aan of rond het tijdstip van de conceptie.'
De term 'studie-interventie' in dit document verwijst naar het Pfizer Covid-vaccin.

De paragraaf stelt dat iemand kan worden 'blootgesteld aan de studie-interventie tijdens blootstelling aan het milieu' en dat die 'blootstelling in het milieu' gebeurt door 'inademing of huidcontact'.

Maar hoe kan men van daaruit de sprong maken naar de bewering dat het Pfizer-protocol verwijst naar de volgende theoretische volgorde: mensen krijgen de mRNA-prik, in hun lichaam wordt spike-eiwit aangemaakt, het spike-eiwit verspreidt zich in de omgeving en vervolgens komt het eiwit in het lichaam van mensen in de buurt (en maakt hen vervolgens ziek)? In het document is daarvoor geen basis te vinden.

Helaas wordt deze sprong door sommige prominente mensen vaak gemaakt en citeren zij het Pfizer document verkeerd om het te laten overeenkomen met wat zij beweren.

Dr. Christiane Northrup zegt bijvoorbeeld in een video van 21 mei 2021: "Als je kijkt naar het Pfizer document vanaf het allereerste begin, op pagina 67 staat dat 'geen man een vrouw zwanger zou mogen maken gedurende zeven weken en geen vrouw zwanger zou mogen worden gedurende zeven weken' en ze zeggen daar vanwege 'huidcontact' of 'seksueel contact.' Dus je moet jezelf afvragen, wat wisten ze, of weten ze, dat ze ons niet vertellen?" (Ze moet verwijzen naar pagina 67 van het Pfizer-protocoldocument, want voor zover ik weet is er geen ander document over Pfizer's Covid-vaccin dat zwangerschap en blootstelling/transmissie bespreekt, in ieder geval niet een document dat dit op pagina 67 bespreekt). Een ander voorbeeld van Northrup's verkeerde citatie van het protocol is dit interview met haar van 20 mei 2021, vanaf 3:30.

Ik vond de eerste aanwijzing voor wat dit gedeelte van het protocol veel waarschijnlijker betekent door simpelweg te kijken naar andere delen van het Pfizer document. Een pagina verder bijvoorbeeld, in de laatste alinea van subsectie '8.3.5.2, Exposure During Breastfeeding', staat (ik heb het vetgedrukt om het te benadrukken): 'Er is geen sprake van blootstelling tijdens de borstvoeding wanneer een Pfizer-geneesmiddel dat specifiek is goedgekeurd voor vrouwen die borstvoeding geven (bijv. vitamines) wordt toegediend in overeenstemming met het toegestane gebruik. Als de zuigeling echter een SAE [ernstige bijwerking] ondervindt in verband met een dergelijk geneesmiddel, wordt de SAE gerapporteerd samen met de blootstelling tijdens de borstvoeding.'

Die vermelding van 'blootstelling' in deze paragraaf lijkt te verwijzen naar 'een Pfizer-geneesmiddel' ... '(bijv. vitamines)'.

Dus zouden alle paragrafen in het Pfizer-protocol welke betrekking hebben op 'blootstelling' aan de 'studie-interventie' in feite een standaardformulering kunnen betreffen welke niet verwijst naar uitscheiding, maar in plaats daarvan naar mensen die via de lucht of een ander mechanisme fysiek in contact komen met het studiegeneesmiddel?

Dat lijkt mij de meest waarschijnlijke verklaring.

Ik heb online gezocht en dit lijkt inderdaad een soort standaardformulering van Pfizer te zijn.

Als we bijvoorbeeld kijken naar paragraaf '8.10. Exposure During Pregnancy' in het Pfizer protocol uit 2015 omtrent Pfizer's studie naar dacomitinib (een geneesmiddel tegen niet-kleincellige longkanker), dan luidt die paragraaf (vetgedrukt door mij toegevoegd):

"Voor onderzoeksproducten en voor op de markt gebrachte producten is er sprake van blootstelling tijdens de zwangerschap als:
  1. Een vrouw wordt zwanger of blijkt zwanger te zijn terwijl ze het geneesmiddel voor onderzoek krijgt of eraan is blootgesteld (bijv. als gevolg van een behandeling of blootstelling aan de omgeving), of de vrouw wordt zwanger of blijkt zwanger te zijn nadat ze gestopt is met en/of blootgesteld is aan het geneesmiddel voor onderzoek; een voorbeeld van blootstelling in de omgeving zou een geval zijn waarbij een zwangere vrouw rechtstreeks in contact is gekomen met een Pfizer-product (bijv. een verpleegster meldt dat ze zwanger is en blootgesteld is geweest aan chemotherapeutische producten).
  2. Een mannelijke patiënt is blootgesteld (bijv. als gevolg van een behandeling of blootstelling via de omgeving) aan het onderzoeksproduct voorafgaand aan of rond de tijd van conceptie en/of is blootgesteld tijdens de zwangerschap van zijn partner.
Dit heeft een redelijk sterke gelijkenis met het gedeelte over blootstelling tijdens de zwangerschap in het Pfizer-vaccinprotocoldocument. (En het is helemaal niet aannemelijk dat een kankermedicijn uitscheidt.)

Dus de enige conclusie die ik kan trekken is dat het Pfizer-vaccinprotocol geen enkele steun biedt voor het concept dat mensen die Covid mRNA-prikken hebben gekregen het spike-eiwit uitscheiden en het aan anderen doorgeven.

En het feit dat America's Frontline Doctors haar bewering dat Covid mRNA vaccins uitscheiding veroorzaken probeert te staven met een document dat niets met vaccinatie te maken heeft, geeft aan dat er geen enkel bewijs is dat dit kan plaatsvinden.

Het gebruik van zeer wankel 'bewijsmateriaal' om te proberen iets te 'bewijzen' suggereert dat er in feite waarschijnlijk helemaal geen bewijs voor is.

Het is niet dat ik denk dat de vaccins ongevaarlijk zijn en geen negatieve gevolgen hebben voor mensen die hier nauw in aanraking mee zijn geweest. Er zijn genoeg plausibele rapporten over bijvoorbeeld een veranderde menstruatie bij vrouwen die in de buurt zijn geweest van mensen die gevaccineerd zijn. Het is dus heel goed mogelijk dat een veranderde menstruatie verband houdt met de nabijheid van gevaccineerde mensen. Maar er is geen enkel bewijs, voor zover ik heb gezien, dat de spike-eiwitten welke door de mRNA-prikken worden geproduceerd deze veranderde menstruatie veroorzaken.

Misschien is het iets anders in de injecties dat leidt tot al die negatieve effecten bij mensen die in de buurt zijn geweest van mensen die de injecties hebben gehad. Of misschien is het niet iets in de injecties, maar een ander fenomeen dat op een of andere manier verband houdt met het krijgen van de prikken.

Op dit moment is het erg moeilijk om dat te weten. Het najagen van verkeerde informatie doet ons alleen maar in doodlopende steegjes belanden en vertraagt de waarheidsvinding of houdt die zelfs voorgoed tegen.

Het verspreiden van uiterst zwak onderbouwde informatie geeft onze tegenstanders ook belangrijke wapens in handen om ons allemaal af te schilderen als verspreiders van leugens. Dat weerhoudt veel mensen ervan te luisteren naar wat een ieder van ons te zeggen heeft.

Tevens zorgt dit ervoor dat mensen aan onze kant de fysieke en emotionele verdeeldheid tussen Covid-gelovigen/pro-vaccinatie mensen en ons steunen (hetgeen precies is wat de architecten van de Covid-coup willen). Dr. Larry Palevsky zegt bijvoorbeeld op 41:00 in deze video van 27 april 2021, dat mensen die deze vaccins hebben gekregen "in quarantaine zouden moeten worden geplaatst en een band om hun arm zouden moeten dragen waarop staat: 'Ik ben gevaccineerd' [d.w.z. zoals Joden werden gemarkeerd met gele sterren in WO II]... zodat we weten dat we hen op straat moeten mijden... en nergens in de samenleving bij hen in de buurt moeten komen."

Waar het op neerkomt? Probeer de aantrekkingskracht te weerstaan om een artikel of video te geloven alleen omdat het past in uw Covid-sceptische visie en afkomstig is van iemand die u automatisch vertrouwt.

U kunt deze drie tips uit dit artikel gebruiken om objectief te blijven en voor uzelf uit te zoeken of er deugedelijk bewijs zit achter beweringen van 'deskundigen'.

Vertrouw op uzelf. U kunt dit.

Zie: https://www.rosemaryfrei.ca/three-tips-for-checking-whether-a-medical-study-is-legit-or-bullsh-t/
Over de auteur:

Rosemary Frei maakte na het behalen van een MSc in moleculaire biologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Calgary, een ommezwaai en werd freelance schrijfster. Dat leidde tot 22 jaar als schrijfster en journaliste met een focus op geneeskunde. Begin 2016 maakte ze opnieuw een ommezwaai naar fulltime, onafhankelijk activisme en onderzoeksjournalistiek. Haar website is RosemaryFrei.ca