death on a horse
"Vanaf het begin is Covid een samenzwering tegen gezondheid en leven geweest. Covid is een agenda voor het maken van winst en een agenda voor het vergroten van willekeurige overheidsmacht over mensen. Er zouden massale rechtszaken moeten zijn en massale arrestaties van diegenen die effectieve Covid behandelingen blokkeren en een dodelijk vaccin opdringen."

Paul Craig Roberts, Voormalig Onderminister van Financiën onder President Ronald Reagan
Het Spike-eiwit is een "uitermate gevaarlijk" transmembraan fusie-eiwit dat een integrerend deel uitmaakt van het SARS-CoV-2-virus. "Het S-eiwit speelt een cruciale rol bij het binnendringen van gastheercellen en het in gang zetten van infectie." Het beschadigt eveneens de cellen in de bekleding van de vaatwanden, hetgeen leidt tot bloedklonters, bloedingen, massale ontstekingen en de dood.

De stelling dat het spike-eiwit slechts "gevaarlijk" is, is een grote onderwaardering. Het is een potentieel dodelijke ziekteverwekker welke reeds tienduizenden mensen het leven heeft gekost.

Waarom kozen vaccinproducenten dan voor het spike-eiwit als antigeen dat een immuunrespons in het lichaam zou opwekken?

Dat is de hamvraag, want voor alle praktische doeleinden is het spike-eiwit een vergif. Dat weten we nu dankzij onderzoek dat werd uitgevoerd aan het Salk Instituut. Hier volgt een samenvatting van wat zij vonden:
"Onderzoekers en medewerkers van Salk tonen aan hoe het eiwit cellen beschadigt, hetgeen COVID-19 bevestigt als een voornamelijk vasculaire ziekte.... Het SARS-CoV-2 virus beschadigt en valt het vasculaire systeem (aka-Het bloedvatenstelsel) aan op cellulair niveau... wetenschappers die andere coronavirussen bestuderen vermoeden al lang dat het spike-eiwit bijdraagt tot de beschadiging van vasculaire endotheelcellen, maar dit is de eerste keer dat het proces is gedocumenteerd....

... het spike-eiwit alleen was reeds voldoende om ziekte te veroorzaken. Weefselmonsters toonden ontsteking aan in endotheelcellen welke de wanden van de longslagader bekleden. Het team bootste dit proces vervolgens na in het lab door gezonde endotheelcellen (die de slagaders bekleden) bloot te stellen aan het spike-eiwit. Zij toonden aan dat het spike-eiwit de cellen beschadigde door ACE2 te binden... "Als je de replicatiemogelijkheden van het virus verwijdert, heeft het nog steeds een groot schadelijk effect op de vasculaire cellen, eenvoudigweg door het vermogen om zich te binden aan deze ACE2-receptor, de S-eiwitreceptor, die nu beroemd is dankzij COVID. "COVID-19 Is a Vascular Disease: Coronavirus' Spike Protein Attacks Vascular System on a Cellular Level", scitechdaily.com
Herinnert u zich nog hoe iedereen Trump uitlachte toen hij zei dat het injecteren van huishoudbleekmiddel Covid zou genezen? Hoe is dit nou anders?

Het is niet anders en welke bescheiden bescherming de vaccins ook bieden omtrent immuniteit, het verbleekt in vergelijking met de risico's die ze vormen voor de persoonlijke gezondheid en overleving.

En merkte u op wat de auteur vertelde aangaande het verwijderen van het virus en alleen het spike-eiwit te laten zitten?

Hij zei "het heeft nog steeds een groot schadelijk effect" hetgeen "bloedstolsels, bloedingen en ernstige ontstekingen" impliceert. Met andere woorden, het spike-eiwit is dodelijk zelfs zonder het virus. Dr. Byram Bridle (virale immunoloog en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Guelph, Ontario) vatte het als volgt samen:
"We hebben een grove vergissing gemaakt. We realiseerden het ons niet tot nu... We dachten dat het spike-eiwit een geweldig doelwit antigeen was, we wisten niet dat het spike-eiwit zelf een toxine was en een pathogeen eiwit. Dus, door mensen te vaccineren, enten we hen onbedoeld in met een toxine." ("Vaccine scientist: 'We've made a big mistake'", Conservative Woman)
Neemt u even een moment om dat door te laten dringen. Dit is heel erg belangrijk, in feite is dit het cruciale stukje van de puzzel dat de afgelopen 15 maanden heeft ontbroken. Net zoals het ademhalingsvirus het werkelijke killer-mechanisme van Covid verhulde, (het spike-eiwit) zo verhulde de niet aflatende hype rond massale vaccinatie het overduidelijke probleem met de vaccins zelf, namelijk dat ze een stof aanmaken welke "in staat is ziekte te veroorzaken".

Dat is letterlijk de definitie van pathogeen. Het spike-eiwit is een ziekteverwekkend toxine, dat een ernstige en aanwijsbare bedreiging vormt voor de gezondheid van iedereen die zich wil laten vaccineren. Kan het nog duidelijker? Het is vermeldenswaard dat Bridle een onderzoeker is op het gebied van vaccins die vorig jaar een overheidssubsidie van $ 230.000 ontving voor onderzoek naar de ontwikkeling van COVID-vaccins. Hij begrijpt de wetenschap en kiest zijn woorden zorgvuldig. De term "pathogeen" is niet bedoeld om mensen tot waanzin te drijven, maar om nauwkeurig te beschrijven hoe door vaccins gegenereerde eiwitten in de bloedbaan op elkaar inwerken. En de manier waarop ze op elkaar inwerken, is door ernstige schade toe te brengen aan cellen in de bekleding van de bloedvaten, wat kan leiden tot ziekte of de dood. Hier volgt meer uit hetzelfde artikel:
"Zoals velen inmiddels wel zullen weten, ligt het probleem in een structuur welke het virus, dat oorspronkelijk afkomstig is van vleermuizen, niet alleen in staat stelt menselijke cellen binnen te dringen, maar ook een toxine af te geven dat het spike-eiwit wordt genoemd. De meeste Covid-vaccins instrueren onze lichaamscellen om hetzelfde eiwit te produceren. Dit in de hoop dat antilichamen die daartegen worden ontwikkeld de schadelijkste effecten van het eigenlijke virus zullen voorkomen. Er zijn aanwijzingen dat dit voor sommigen het geval is.

Er is echter ook een probleem, meest recentelijk uiteengezet door de Canadese onderzoeker Dr. Byram Bridle, die vorig jaar een subsidie van 230.000 dollar van de Ontario-regering ontving voor onderzoek naar de ontwikkeling van een Covid-vaccin. Het door het vaccin geproduceerde spike-eiwit werkt namelijk niet alleen plaatselijk, op de plaats van de prik (de schouderspier), maar komt ook in de bloedbaan terecht en wordt via de bloedsomloop naar vele andere plaatsen in het lichaam gebracht.

Uit eerdere vertrouwelijke studies met dieren met radioactieve tracering bleek dat het vrijwel overal terechtkomt, ook in de bijnieren, het hart, de lever, de nieren, de longen, de eierstokken, de alvleesklier, de hypofyse, de prostaat, de speekselklieren, de ingewanden, het ruggenmerg, de milt, de maag, de teelballen, de thymus en de baarmoeder.

De hoeveelheden zijn klein en verdwijnen meestal binnen enkele dagen. Maar de vraag rijst of dit mechanisme een rol speelt bij de duizenden sterfgevallen en verwondingen die kort na de Covid-vaccinatie zijn gemeld en of het bij sommige mensen tot dezelfde langetermijngevolgen kan leiden als in ernstige gevallen van de ziekte zelf." (''We've made a big mistake'", Conservative Woman)
Dit is de meest belangrijke vraag: Wat zal het effect van deze vaccins op de lange termijn zijn op de bevolking als geheel? Hier nog meer uit hetzelfde artikel:
"Sommige onderzoekers zeggen dat bij gezonde mensen het risico van het vaccin groter kan zijn dan dat van het eigenlijke virus. Dit zou vooral gelden voor jongeren, wier immuunsysteem succesvol met het virus omgaat. Het vaccin daarentegen heeft een voorziening dat het spike-eiwitmechanisme beschermt tegen onmiddellijke vernietiging door het lichaam teneinde de immuunrespons te bevorderen." (Conservative Woman)
Herhaal: "het vaccin heeft een voorziening welke het spike-eiwit mechanisme beschermt tegen onmiddellijke vernietiging door het lichaam, teneinde de immuunrespons te bevorderen."

Wat betekent dat? Betekent dit dat het spike-eiwit dat door het vaccin is ontstaan, voor onbepaalde tijd blijft bestaan, met het risico van een mogelijke flare-up ergens in de toekomst als er een ander virus opduikt of als het immuunsysteem wordt aangetast? Zullen de mensen die gevaccineerd zijn het Zwaard van Damocles boven hun hoofd hebben hangen tot de dag dat zij sterven?
Dr. Judy Mikovits denkt van wel. "Mikovits denkt dat het COVID-19 vaccin een biowapen is, ontworpen om je aangeboren immuniteit te vernietigen en je op te lijnen voor een vroegtijdige invaliderende ziekte en vroegtijdige dood. Ook zij vermoedt dat velen vrij snel zullen sterven. "Het wordt niet 'leven en eeuwig lijden'," zegt ze. "Het wordt vijf jaar lijden en sterven." (Mercola.com)
Zou dat mogelijk zijn? Zouden we in de komende jaren een ongekende stijging van het aantal sterfgevallen kunnen zien welke rechtstreeks verband houdt met deze experimentele vaccins?

Laten we hopen van niet, maar zonder gegevens over de veiligheid op lange termijn is er geen enkele manier om dit zeker te weten. Het is allemaal giswerk en dat is een van de redenen waarom zoveel mensen weigeren zich te laten vaccineren. Hier volgt meer van Bridle:
Ik ben erg voor vaccinatie, maar ... het verhaal dat ik nu ga vertellen is een beetje griezelig. Dit is baanbrekende wetenschap. Er zijn een paar belangrijke stukjes wetenschappelijke informatie die we de afgelopen dagen hebben gekregen, welke de definitieve link hebben gelegd, zodat we nu begrijpen - ikzelf en een aantal belangrijke internationale medewerkers - we begrijpen precies waarom deze problemen [met het vaccin] zich voordoen.

Een daarvan "is dat het spike-eiwit, op zichzelf, bijna volledig verantwoordelijk is voor de schade aan het cardiovasculaire systeem als het in de circulatie komt. Sterker nog, als je het gezuiverde spike-eiwit in het bloed van onderzoeksdieren injecteert, krijgen ze allerlei soorten schade aan het hart- en vaatstelsel en het kan de bloed-hersenbarrière passeren en schade aan de hersenen veroorzaken.

Op het eerste gezicht lijkt dat niet zo verontrustend, omdat we deze vaccins in de schouderspier injecteren. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat deze vaccins zich gedragen als al onze traditionele vaccins: ze gaan nergens anders heen dan naar de injectieplaats, dus blijven ze in onze schouder. Een deel van het eiwit gaat naar de plaatselijke afvoerende lymfeklier om het immuunsysteem te activeren.

Echter - en hier komt de baanbrekende wetenschap om de hoek kijken, en hier wordt het griezelig - door een verzoek om informatie van het Japanse regelgevende agentschap zijn ikzelf en verschillende internationale medewerkers erin geslaagd toegang te krijgen tot wat de biodistributiestudie wordt genoemd. Het is de allereerste keer dat wetenschappers kunnen zien waar de boodschapper-RNA-vaccins naartoe gaan na vaccinatie; met andere woorden, is het een veilige aanname dat het in de schouderspier blijft? Het korte antwoord is, absoluut niet. Het is zeer verontrustend. Het spike-eiwit komt in het bloed terecht en circuleert gedurende verscheidene dagen na de vaccinatie."(Vaccine scientist: 'We've made a big mistake', Conservative Woman)
Kregen ze de biodistributiestudie van de Japanners? Nemen ze ons in de maling? Wordt hiermee bedoeld dat de FDA deze experimentele "nieuwe technologie" vaccins in gebruik heeft genomen voordat ze ook maar enig idee hadden waar de stof in het vaccin in het lichaam terecht zou komen. Als dat geen criminele nalatigheid is, wat is het dan wel? Wilt u bewijs zien dat onze regelgevingsinstanties gecontroleerd worden door de industrieën die zij geacht worden te controleren? Hier heeft u het!

Hieronder volgt meer over ditzelfde onderwerp uit een artikel van Children's Health Defense:
"... in belangrijke studies - biodistributiestudies genoemd, welke bedoeld zijn om te testen waar een geïnjecteerde verbinding zich in het lichaam bevindt en in welke weefsels of organen zij zich ophoopt - gebruikte Pfizer niet het commerciële vaccin (BNT162b2), maar in plaats daarvan een "surrogaat" mRNA dat het luciferase-eiwit produceerde....

Uit documenten van regelgevende instanties blijkt ook dat Pfizer tijdens preklinische toxicologische studies van zijn vaccin de standaardpraktijken voor kwaliteitsbeheer in de industrie niet heeft gevolgd, aangezien belangrijke studies niet voldeden aan goede laboratoriumpraktijken (GLP)....

"De consequenties van deze bevindingen zijn dat Pfizer probeerde de tijdlijn voor de ontwikkeling van het vaccin te versnellen op basis van de druk van de pandemie," zegt TrialSite-oprichter en CEO Daniel O'Connor. "De uitdaging is dat de processen, zoals Good Laboratory Practices, van het grootste belang zijn voor de kwaliteit en uiteindelijk voor de veiligheid van de patiënt. Als zulke belangrijke stappen worden overgeslagen, zou de risico-batenanalyse overtuigend moeten zijn."....("Pfizer Skipped Critical Testing and Cut Corners on Quality Standards, Documents Reveal", Children's Health Defense)
Eens kijken of ik dit goed begrijp: Het Covid-vaccin werd goedgekeurd ondanks dat "Pfizer zich niet hield aan de standaard kwaliteitsmanagementpraktijken" en ondanks dat "belangrijke studies niet voldeden aan goede laboratoriumpraktijken?"

Denkt u nog steeds dat deze vaccins veilig zijn? En, het wordt nog erger ook. Kijkt u hier eens naar:
"... documenten door wetenschappers verkregen middels de Freedom of Information Act (FOIA) onthulden preklinische studies, welke aantonen dat het actieve deel van het vaccin (mRNA-lipide nanodeeltjes) - die het spike-eiwit produceren - niet op de injectieplaats en het omringende lymfoïde weefsel bleef zoals wetenschappers oorspronkelijk dachten, maar zich wijd verspreidde door het lichaam en zich ophoopte in verschillende organen, waaronder de eierstokken en de milt." ("Pfizer Skipped Critical Testing and Cut Corners on Quality Standards, Documents Reveal", Children's Health Defense)
Zoals we eerder zeiden, werd het vaccin verondersteld "gelokaliseerd" te zijn, dat wil zeggen, op de plek te blijven waar het werd geïnjecteerd. Maar die theorie bleek onjuist te zijn, net zoals de theorie dat het spike-eiwit een goed antigeen zou zijn onjuist bleek. Er zijn letterlijk duizenden sterfgevallen en ander letsel welke getuigen van de "onjuistheid" van die theorie en er zullen er nog vele volgen voordat deze campagne wordt beëindigd. Hier is meer:
"Onderzoek wijst uit, dat dit zou kunnen leiden tot de productie van spike-eiwit op onbedoelde plaatsen, waaronder de hersenen, eierstokken en milt, hetgeen ertoe kan leiden dat het immuunsysteem organen en weefsels aanvalt met letsel als gevolg en ernstige vragen oproept over genotoxiciteit en reproductieve toxiciteitsrisico's in verband met het vaccin." ("Pfizer Skipped Critical Testing and Cut Corners on Quality Standards, Documents Reveal", Children's Health Defense)
Dus, het gaat overal heen. Overal waar bloed stroomt, gaan ook de spike-eiwitten. Willen jonge vrouwen echt deze dodelijke eiwitten in hun eierstokken? Denkt u dat zulks hun vooruitzichten om zwanger te worden of veilig hun baby's ter wereld te brengen zal verbeteren? Dit is waanzin op een schaal welke, eerlijk gezegd, onvoorstelbaar is. Hier meer:
"Studies tonen aan dat het eiwit toegang kan krijgen tot cellen in de testikels en de mannelijke voortplanting kan verstoren.....

Voorts bevat de genetische code van het virus inserts die het "uiterst aannemelijk" maken dat het eiwit kan misvouwen tot een prion (welke verantwoordelijk werd gehouden voor de gekkekoeienziekte in de jaren '80), waardoor wijdverspreide schade aan hersencellen wordt toegebracht en het risico op aandoeningen als Alzheimer en Parkinson toeneemt....("Covid vaccines: Concerns that make more research essential", The Conservative Woman)
We hopen dat de lezer begint te begrijpen hoe riskant deze vaccins werkelijk zijn. Het is letterlijk een kwestie van leven en dood. Bridle stelt:
"'We weten al heel lang dat het spike-eiwit pathogeen is.... Het is een toxine. Het kan schade aanrichten in ons lichaam als het in de circulatie zit. Nu hebben we duidelijk bewijs dat ... het vaccin zelf, plus het eiwit, in de bloedcirculatie terechtkomt.'"

Zodra dat gebeurt, kan het spike-eiwit zich verbinden met receptoren op bloedplaatjes en met cellen die onze bloedvaten bekleden. Daarom kan het, paradoxaal genoeg, zowel bloedstolling als bloedingen veroorzaken. En natuurlijk is het hart erbij betrokken, als onderdeel van het cardiovasculaire systeem,' zei Bridle. Dat is de reden waarom we hartproblemen zien. Het eiwit kan ook de bloed-hersenbarrière passeren en neurologische schade veroorzaken....

Kortom... we hebben een grote vergissing gemaakt. We realiseerden ons dat niet tot nu. We realiseerden ons niet dat door mensen te vaccineren we ze onbedoeld inenten met een gifstof." (Conservative Woman)
"Een vergissing?" Hij noemt het een "vergissing"? Dat moet wel het understatement van de eeuw zijn!

Laten we ter zake komen: Dit zijn geen vaccins, het is een spike-eiwit bezorgsysteem. Helaas zijn er al 140 miljoen Amerikanen mee geïnjecteerd, wat betekent dat we een dramatische toename van slopende medische aandoeningen kunnen verwachten, waaronder bloedstolling, bloedingen, auto-immuunziekten, trombose in de hersenen, beroertes en hartaanvallen. De enorme menselijke ravage waar we nu mee geconfronteerd worden is niet te overzien.

Was er ooit een grotere bedreiging voor de mensheid dan het Covid-vaccin?

Zie: https://www.unz.com/mwhitney/the-killer-in-the-bloodstream-the-spike-protein/