G7 2021 group
© Unknown
Dr. Peter McCullough is een van de meest vooraanstaande artsen en wetenschappers in de VS en staat bekend als de meest gepubliceerde cardioloog uit de geschiedenis. Samen met een aantal anderen ontwikkelde hij een behandelingsprotocol voor Covid-19, waarvan is aangetoond dat het doeltreffend is om tot 85% van de sterfgevallen te voorkomen. Toen hij zag hoe gedurende het overgrote deel van het jaar alle discussies over deze behandelingen werden onderdrukt, tegengewerkt en gecensureerd door de autoriteiten, de media en Big Tech, kwam hij tot een schokkende conclusie:
"Ik geloof dat we te maken hebben met een vorm van wereldwijd bioterrorisme en het lijkt erop dat hier al vele jaren van voorbereiding aan vooraf zijn gegaan. De eerste golf van bioterrorisme betrof een ademhalingsvirus dat zich over de wereld verspreidde en relatief weinig mensen trof, maar grote angst teweegbracht. ... De wijze waarop de uitrol van dit gehele programma, deze Fase 1 van bioterrorisme, werd uitgevoerd, draaide eigenlijk om het in angst en isolatie houden van de bevolking en hen voor te bereiden op het accepteren van het vaccin, wat Fase 2 van een bioterroristische operatie lijkt te zijn."
Aan het eind van zijn interview met de Duitse advocaat, Reiner Fuellmich, stelt hij de volgende vraag:

Degenen die hun denkwerk de afgelopen 15 maanden hebben uitbesteed aan de overheid en de media, zullen uiteraard zeggen dat zijn beweringen die van een Samenzweringstheorist zijn. Iemand van Dr. McCullough's statuur als een Samenzweringstheorist afdoen, doet men op eigen risico, vooral omdat hij toevallig iemand is die zijn tijd heeft gewijd aan het ontwikkelen van effectieve behandelingen voor Covid-19, alleen om ze genadeloos onderdrukt te zien worden. Maar zij die zijn woorden verwerpen zouden dit moeten overwegen: volgens de definitie is een Samenzweringstheorie een theorie over iets waarvan iemand gelooft dat het gaat gebeuren of dat het gebeurd is. Maar daar heeft Dr. McCullough het niet over. Hij spreekt over iets dat in het hier en nu gebeurt, in het volle zicht, recht voor onze ogen - als men de ogen open heeft om het te zien.

Vrijwel alles wat ons is verteld over dit virus en de reactie erop is een leugen geweest. Geen vergissing, geen ongeluk, geen misverstand. Dr Mike Yeadon, een van de weinige echte helden van dit moment, somt deze onwaarheden als volgt op:
  1. Dat het virus nieuw is, dus dat er geen immuniteit voor bestaat.
  2. Dat het virus veel dodelijker is dan alles wat we tot nu toe zijn tegengekomen.
  3. Dat er geen behandelingen zijn.
  4. Dat de PCR een betrouwbare test is voor een klinisch belangrijke infectie.
  5. Dat het virus verspreid kan worden door besmette mensen zonder symptomen.
  6. Dat mondkapjes beschermen tegen overdracht.
  7. Dat Lockdowns overdracht door de gemeenschap vertragen.
  8. Dat varianten welke gevormd worden tijdens virusreplicatie gevaarlijker zijn en dat sommige zullen ontsnappen aan immuniteit.
  9. Dat het onzeker is of men twee keer besmet kan worden.
  10. Dat de vaccins veilig en effectief zijn.
Hij zegt dat van elk van deze punten bewezen kan worden dat ze onwaar zijn. Maar desondanks, zelfs als de meeste mensen onweerlegbaar bewijs aangeboden zouden krijgen dat ze onwaar zijn, kunnen ze het nog steeds niet opbrengen om een andere conclusie dan de officiële verhaallijn af te doen als een "Samenzweringstheorie". Met andere woorden, mensen als Dr. McCullough en Dr. Yeadon zouden onomstotelijk kunnen aantonen dat ons een serie gigantische leugens is voorgeschoteld en men zou het toch nog steeds als een Samenzweringstheorie beschouwen om de officiële verhaallijn, welke op die leugens is gebaseerd, in twijfel te trekken. Het afgelopen jaar heeft onbetwistbaar aangetoond dat de meeste mensen het prettiger vinden om comfortabele leugens te accepteren dan ongemakkelijke waarheden!

Een deel van de reden voor deze terughoudendheid is erin gelegen, dat mensen tot in de kleinste details willen weten hoe zo'n gewaagd plan zou kunnen werken. Dit is een vreemde manier van denken. Als je met zekerheid zou weten dat Smith herhaaldelijk liegt, zou je zijn motieven en doelen niet hoeven te begrijpen om te weten dat hij motieven en doelen moet hebben. Het is genoeg te weten dat hij een gewoonteleugenaar is om te weten dat hij niet te vertrouwen is. En zo is het ook met wat er nu gaande is. Het volstaat om ons af te vragen of Dr. Yeadon's beweringen al dan niet opgaan, en als dat zo is, doet het er niet toe of we alles begrijpen. We weten genoeg om te zien dat er iets gaande is en dat het niet veel goeds belooft.

Maar het mes snijdt aan twee kanten. Niet alleen bedriegen de autoriteiten de mensen op aantoonbare wijze, maar de mensen staan zonder enige vorm van discussie toe dat de autoriteiten hen bedriegen. Vergist u zich niet, wat wij meemaken is een Grote Misleiding: een periode van immense misleiding met onvoorstelbare gevolgen.

Hoewel we niet alles kunnen weten, is het wel de moeite waard om na te denken over Dr. McCullough's vraag hoe dit vanuit het perspectief van de massapsychologie in zijn werk is gegaan. Een deel van het antwoord ligt in het feit dat degenen die dit voor elkaar hebben gekregen het niet zomaar uit de hoge hoed hebben getoverd op een soort van "Laten we eens kijken wat er gebeurt als we dit en dat doen" manier. Zij volgen het menselijk gedrag al tientallen jaren. Zij hebben gezien hoe gemakkelijk het voor regeringen was om mensen te overtuigen van dingen die aantoonbaar onwaar zijn. Zij hebben gezien hoe gemakkelijk het was om hele bevolkingsgroepen over te halen vrijheden op te geven in naam van de veiligheid. Zij hebben gezien hoe gemakkelijk het was om mensen te manipuleren door gebruik te maken van krachtige berichtgeving in de media. Zij hebben gezien hoe gemakkelijk het was om de media in het gareel te krijgen. Zij hebben de macht van het groepsdenken gezien. Zij hebben gezien hoe sociale media en algoritmen gedrag kunnen vormen, veranderen en conditioneren. Ze hebben hun gedragswetenschappelijke eenheden in het hart van de regering geïnstalleerd en - zoals Laura Dodsworth laat zien in haar fantastische boek State of Fear - ze zijn meer dan bereid geweest om naar de middelen van angst en paniek te grijpen als instrumenten om massa's mensen te controleren. En toen het moment daar was wisten ze op welke knoppen ze moesten drukken, welke zenuwen ze moesten raken, op welke emoties ze moesten inspelen, hoewel ze ongetwijfeld verbaasd zullen zijn over het gemak waarmee dat is gebeurd.

Maar uiteindelijk kan deze Grote Misleiding geen zuiver menselijke verklaring hebben. Gedragswetenschap alleen kan het niet verklaren. Ik ben getroffen door het aantal atheïsten dat - samen met die christenen die er doorheen geprikt hebben - opmerkte dat het was alsof er een soort betovering over de mensen was uitgesproken en dat er een mysterieuze, spirituele dimensie aan dit alles kleeft. Zoiets als dit?
"Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers, tegen de autoriteiten, tegen de kosmische machten over deze hedendaagse duisternis, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten." (Efeziërs 6:12 - zie ook Openbaring 20:7-8)
Veel atheïsten zullen natuurlijk de spot drijven met zo'n bewering. Maar het werkelijk verbazingwekkende van deze Grote Misleiding is dat meer van hen open en ontvankelijk lijken te zijn voor een dergelijke verklaring dan over het algemeen het geval is bij de kerk. Stelt u zich dat eens voor!

Zie: http://www.theblogmire.com/the-great-deception/
Over de auteur:

Rob Slane
woont in het land dat vroeger bekend stond als Groot-Brittannië, thans bekend als Het Moeras. Hij is de auteur van The God Reality: A Critique of Richard Dawkins 'The God Delusion, en A Christian & an Unbeliever Discuss: Life, The Universe & Everything'. Zo heeft hij maandelijks wereldbeschouwelijke artikelen geschreven voor het gezondheidsdelende Amerikaanse bedrijf Samaritan Ministries en leverde regelmatig bijdragen aan The Conservative Woman en het Canadese tijdschrift Reformed Perspective.