Gisteren maakten wij melding van de aflegging van een getuigenverklaring door Dr David Martin, welke plaatsvond op vrijdag 9 juli voor de zitting onder Duitse leiding van de internationale Corona Onderzoekscommissie. Dr Martin leidt een Amerikaans bedrijf dat toezicht houdt op innovaties welke relevant zijn voor financiële belangen. Hij zei dat een onderzoek van meer dan 4000 octrooien welke in verband met het SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)-coronavirus waren verleend tot de dramatische conclusie had geleid: "SARS is door ons gemaakt". Vandaag gaan we verder met een verslag van zijn bewijsvoering, waarvan de live-streamed video hier beschikbaar is.
gates fauci
De RICO Act in de Verenigde Staten is een federale wet met een weliswaar vriendelijke klank, maar is gericht op iets dodelijks: Door Afpersers Gestuurde en Corrupte Organisaties. De wet werd ingevoerd omdat het zeer ingewikkeld is om met succes een aanklacht in te dienen tegen georganiseerde misdaadbendes.

Dr. David Martin vertelde de Corona Onderzoekscommissie dat in april 2003 een Amerikaans farmaceutisch bedrijf octrooi had aangevraagd op antivirale middelen, behandeling en bestrijding van infecties door het coronavirus, slechts drie dagen nadat de Centres for Disease Control octrooi had aangevraagd op het SARS-coronavirus zelf - in een zogenaamd geheime aanvraag. De eerste uitbraak van SARS deed zich in februari van dat jaar in China voor.

Zijn beschrijving bracht de voorzitter van de Onderzoekscommissie, de Duitse advocaat Reiner Fuellmich, gespecialiseerd in het aan het licht brengen van oplichterij door bedrijven, ertoe te zeggen: "Dit zou uiteindelijk wel eens een RICO-zaak kunnen worden.

Martin antwoordde: "Niet zou kunnen worden - het is een RICO-zaak. En het RICO-patroon dat in april 2003 voor het eerste coronavirus werd vastgesteld, verliep volgens exact hetzelfde schema toen we SARS-CoV-2 zagen opduiken."

Hij beweerde dat Moderna (oorspronkelijk ModeRNA) de genetische sequentie voor het spike-eiwit dat de basis vormt van hun Covid-vaccin telefonisch had doorgekregen van het vaccinonderzoekscentrum van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, nog voordat de nieuwe subklasse van het virus was gedefinieerd. "Hoe behandel je iets voordat je het daadwerkelijk hebt?" vroeg hij.

Moderna (oorspronkelijk ModeRNA Therapeutics) is een in Massachusetts gevestigd bedrijf, dat in 2010 is opgericht door een team van investeerders om RNA-technologie (ribonucleïnezuur) te ontwikkelen. Men denkt dat dit een enorme belofte inhoudt voor het in het lichaam zelf aanmaken van medicijnen door gebruikmaking van de kracht van RNA-code.

Volgens Martin is 5 juni 2008 een andere belangrijke datum. Dat was rond de tijd dat het Defence Advanced Research Programme (DARPA) in de VS belangstelling kreeg voor het coronavirus als biologisch wapen. Het was ook de datum waarop een geneesmiddelenbedrijf, dat nu deel uitmaakt van de in Parijs gevestigde farma-gigant Sanofi, een reeks octrooien aanvroeg welke gericht waren op genen waarvan 12 jaar later wordt gezegd dat deze de nieuwe kenmerken vormen van SARS-CoV-2 die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens.

Vanaf 2008 identificeerden octrooiaanvragen van talrijke organisaties 'alle kenmerken' van het virus, zoals het uiteindelijk werd omschreven. Het referentiedocument dat routinematig werd gebruikt om het virus te identificeren en dat in maart 2020 werd gepubliceerd beweerde aan te tonen, dat de nieuwe kenmerken in de natuur waren ontstaan en dat het virus 'afkomstig was van meerdere natuurlijk voorkomende recombinante gebeurtenissen onder de virussen die aanwezig waren in vleermuizen en andere in het wild levende diersoorten'.

Martin: "Ongelukkigerwijs, als je werkelijk kijkt naar wat zij als nieuw bestempelen, vind je 73 octrooien, afgegeven tussen 2008 en 2019, welke de elementen bevatten die zogenaamd nieuw zijn in SARS-CoV-2. Dus - er was geen uitbraak van SARS, omdat we alle elementen daarvan hadden gefabriceerd.

Van het zogenaamd nieuwe virus werd sinds 2016 gezegd dat het gereed was om bij de mens te worden aangetroffen. Maar "het was niet alleen klaar om bij de mens op te duiken, er rustten octrooien op voor commerciële exploitatie - en wel 73," zei Martin. "Elke bewering dat deze ziekteverwekker op de een of andere manier uniek of nieuw is, wordt ontkracht door de werkelijke gensequenties, welke zijn gepubliceerd in het octrooiregister."

Onderzoekers van de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill (die samenwerkten met het laboratorium in Wuhan, China, met betrekking tot het 'gain of function'-onderzoek van het coronavirus) tezamen met het National Institute of Allergy and Infectious Diseases en Moderna, begonnen in november 2019 met de sequentiebepaling van een spike-eiwitvaccin, een maand voordat de uitbraak in Wuhan plaatsvond.

Martin betwistte ook de idee dat het bij het injecteren van mensen met de RNA-sequentie voor het spike-eiwit om een echt vaccin gaat. De theorie erachter is dat door het immuunsysteem te leren het eiwit te herkennen, dat op zichzelf giftige gevolgen heeft, het lichaam beter in staat zal zijn om met het toxine om te gaan wanneer het aan het virus wordt blootgesteld.

"De illusie waar we helaas nog steeds goedbedoelende mensen in verstrikt zien raken, zijn gesprekken over de vraag of we een vaccin hebben voor een virus. Feit is, dat we dat niet hebben. We injecteren een RNA-sequentie van spike-eiwitten, hetwelk een computersimulatie is van een sequentie welke al jaren bekend is en waar octrooien op rusten. Het is niet afgeleid van de natuur.

De bespottelijkheid van dit verhaal dat dit op de een of andere manier profylactisch of preventief zou zijn, druist tegen 100% van het bewijsmateriaal in, omdat het bewijsmateriaal overduidelijk maakt dat geen enkel farmaceutisch bedrijf heeft geprobeerd het virus te bestrijden. Het gaat hier om mensen te injecteren met het spike-eiwit, waarvan bekend is dat het schadelijk is.

De reden om dat te doen, zo betoogt hij, is om mensen "verslaafd" te maken aan een pan-coronavirusvaccin. Er bestond tien jaar lang een mandaat voor een pan-influenzavaccin, "wanhopig, wanhopig, wanhopig aanbevolen door regeringen over de hele wereld. Zij faalden. En ze besloten dat als influenza niet voldoet aan de publieke belofte om iedereen geïnjecteerd te krijgen, de ziekteverwekker maar veranderd moest worden."

"Creëer de illusie van vraag, en op dit moment is er niets dat beter werkt om de illusie van een vraag te creëren dan de dringendheid van een gebeurtenis die je hebt gefabriceerd."

"Dit is de trieste en wrange ironie: ik stelde deze kwesties in 2002 aan de orde, na de miltvuur affaire en het trieste is dat we ons nu in een wereld bevinden waar honderden miljoenen mensen worden geïnjecteerd met een ziekteverwekker stimulerende computersequentie welke door het Octrooibureau, de medische wereld en de FDA (Food and Drug Administration) volgens hun eigen klinische normen niet als een vaccin zou worden bestempeld maar die wel als zodanig wordt verkocht. Door de term te gebruiken, worden nu honderden miljoenen mensen aan iets onderworpen dat sinds 2005 bekend staat als een biologisch wapen".

De live-streamed video waarin Martin dit bewijs levert, is reeds tienduizenden keren bekeken. De gegevens die hij aanvoert zouden op zijn minst een eind moeten maken aan de idee dat het virus een product van de natuur is dat toevallig het vermogen heeft ontwikkeld om van dier op mens over te springen.

Dit leidt op zichzelf al tot enorme implicaties.Ten eerste, waarom zouden we de beweringen geloven van de Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI), in 2017 gelanceerd met een enorme bak geld geld van de Gates Foundation, dat een voorgestelde 3,5 miljard dollar kostende zoektocht naar een universeel coronavirusvaccin om 'SARS-CoV-2 en zijn varianten in te dammen' een wenselijk of een haalbaar doel is?

Aansporend tot steun voor het plan, zei medeoprichter Bill Gates: "CEPI heeft de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap geholpen om iets ongelofelijks te doen: in minder dan een jaar Covid-19 vaccins te ontwikkelen". Die bewering klinkt meer dan onoprecht in het licht van het 20-jaar oude spoor van octrooien dat Martin onthulde.

Bovendien stelde Martin vast dat zelfs de vermeende SARS-'varianten' van het coronavirus kunstmatig zijn, waarbij het gaat om identificatie van verschillende genfragmenten en niet om daadwerkelijke variaties.

"Het is gewoon een verandering in het begin- en eindpunt van wat het leesraam wordt genoemd," zei hij. Als we iets zoeken waarvan we hebben besloten dat het de moeite waard is, dan zullen we het vinden ... waar ik kies om te beginnen of te stoppen, kan ik zeggen dat ik het gevonden heb. Of ik heb het niet gevonden! Ik heb de gelijkenis die ik op de gegevens projecteerde niet gevonden, omdat ik ervoor koos de gegevens op een zodanige manier te bekijken dat ik de gelijkenis niet kon vinden."

Nu regeringsadviseurs telkens 'nieuwe varianten' uit de kast lijken te halen wanneer zij het gevoel hebben dat de mensen minder angstig worden, vormt dit een ander gebied dat oproept tot een nuchtere herwaardering van wat er werkelijk gaande is.

Zie: https://www.conservativewoman.co.uk/the-racketeering-and-corruption-that-led-to-man-made-covid-virus-being-unleashed/
Indien u dit artikel interessant vond, zou u misschien kunnen overwegen een donatie te doen aan The Conservative Woman. In tegenstelling tot de meeste andere websites, ontvangen wij geen onafhankelijke financiering. Onze redacteuren zijn onbezoldigd en werken geheel op vrijwillige basis, net als de meeste van onze medewerkers, maar er zijn onvermijdelijke kosten verbonden aan het in de lucht houden van een website. Wij zijn afhankelijk van onze lezers om ons te helpen, hetzij met regelmatige of eenmalige betalingen. U kunt hier doneren. Dank u.
Over de auteur

Neville Hodgkinson is een voormalig medisch en wetenschappelijk correspondent van de Sunday Times en de auteur van AIDS: The Failure of Contemporary Science, in 1996 gepubliceerd door Fourth Estate.