Berlin Protesters and Police
© Off-Guardian
Mensen kunnen zichzelf wijsmaken dat ze niet zagen welke kant het de afgelopen 17 maanden op ging, maar ze zagen het wel. Gedurende deze tijd zagen ze alle tekens aan de wand. Deze tekens waren als grote, vetgedrukte letters, sommige in een griezelig uitziend Germaans schrift.

Die lezen als: DIT ZIJN DE STAPPEN NAAR HET TOTALITARISME

Ik ga hier niet weer al die tekens en signalen herhalen. Mensen zoals ik benadrukken deze al 17 maanden lang en lezen ze hardop voor. Iedereen die ook maar enige kennis heeft van de geschiedenis van het totalitarisme, hoe het de samenleving stapsgewijs transformeert in een monsterlijk spiegelbeeld van zichzelf, heeft vanaf het begin geweten wat het "Nieuwe Normaal" inhoudt en hierover hebben we onze kelen schor geschreeuwd.

We zagen hoe het Nieuwe Normaal onze samenlevingen veranderde in paranoïde, gepathologiseerde, autoritaire dystopieën, waarin mensen nu hun "papieren" moeten laten zien om een film te kijken of een kop koffie te krijgen en publiekelijk hun ideologische conformiteit moeten tonen om een supermarkt binnen te kunnen gaan om boodschappen te doen.

We zagen hoe het Nieuwe Normaal de meerderheid van de massa's heeft getransformeerd in haatdragende, hysterische meutes die openlijk "de Ongevaccineerden" vervolgen, de officiële "Untermenschen" volgens de ideologie van het Nieuwe Normaal.

We zagen hoe het Nieuwe Normaal precies datgene teweegbracht wat elke totalitaire beweging in de geschiedenis hiervoor deed, volledig volgens plan. We hebben op dit alles gewezen, stap voor stap. Ik ga dat niet allemaal nog eens uiteenzetten.

Ik zal echter wel vastleggen op welk punt we ons nu bevinden en hoe we op dit punt aanbeland zijn ... voor de goede orde, zodat de mensen die u later zullen vertellen dat ze er "geen idee van hadden welke kant het op zou gaan" zullen begrijpen waarom we hen niet langer vertrouwen en waarom we hen beschouwen als lafaards en collaborateurs, of nog erger.

Ja, dat klinkt hard, maar dit is geen spelletje. Het is geen verschil van mening. De globalistisch-kapitalistische heersende gevestigde orde implementeert een nieuwe, meer openlijk totalitaire structuur van de samenleving en methode van heersen. Zij trekken onze grondwettelijke en mensenrechten in en dragen de macht over van soevereine regeringen en democratische instellingen aan wereldwijde entiteiten die aan niemand verantwoording schuldig zijn en geen enkele loyaliteit hebben aan een natie of haar bevolking.

Dat is wat er nu gebeurt... op dit moment. Het is geen televisieprogramma. Het gebeurt echt.

De tijd voor mensen om "wakker te worden" is voorbij. Op dit punt sluit u zich ofwel aan bij de strijd voor het behoud van wat er over is van die rechten en die soevereiniteit, ofwel geeft u zich over aan het "Nieuwe Normaal", aan het globalistisch-kapitalistische totalitarisme. Het kan me niet schelen wat u gelooft omtrent het virus, of de gemuteerde varianten, of de experimentele "vaccins." Dit is geen abstracte discussie over "de wetenschap". Het is een strijd... een politieke, ideologische strijd. Aan de ene kant bevindt zich de democratie, aan de andere kant het totalitarisme. Kies verdorie een kant en neem hiervoor verantwoordelijkheid.

Hoe dan ook, dit is in grote lijnen het punt waarop we nu staan en hoe we hier zijn aanbeland.

Het is augustus 2021 en Duitsland heeft officieel demonstraties tegen de "Nieuwe Normaal"-ideologie verboden. Andere openbare bijeenkomsten, zoals de Christopher Street Day demonstratie (foto hieronder) van een week geleden, zijn nog steeds toegestaan. Het verbieden van politieke oppositie is een klassiek kenmerk van totalitaire systemen. Het is ook een klassieke zet van de Duitse autoriteiten, welke hen het voorwendsel zal geven dat ze nodig hebben om morgen de knokploegen van het Nieuwe Normaal op de demonstranten los te laten.

German Demonstraters
© Off-Guardian
In Australië is het leger ingezet om volledige naleving van regeringsverordeningen af te dwingen ... lockdowns, verplichte openbare gehoorzaamheidsrituelen, enzovoorts. Met andere woorden, het is de facto de staat van beleg. Dit is een ander klassiek kenmerk van totalitaire systemen.

In Frankrijk zullen restaurateurs en andere zakenlieden die "de Ongevaccineerden" bedienen nu in de gevangenis belanden, net als, uiteraard, "de Ongevaccineerden". Het tot zondebok maken, demoniseren en segregeren van "de Ongevaccineerden" gebeurt in landen over de hele wereld. Frankrijk is slechts een extreem voorbeeld. Het tot zondebok maken, ontmenselijken en segregeren van minderheden - in het bijzonder politieke tegenstanders van het regime - is nog een klassiek kenmerk van totalitaire systemen.

In het Verenigd Koninkrijk, Italië, Griekenland en talloze andere landen over de hele wereld wordt dit pseudo-medische systeem van sociale segregatie ook ingevoerd om samenlevingen te verdelen in "goede mensen" (d.w.z. degenen die zich aan de regels houden) en "slechte" (d.w.z. degenen die zich niet aan de regels houden). De "goede mensen" krijgen toestemming en worden aangemoedigd door de autoriteiten en de media om hun woede los te laten op "de Ongevaccineerden", om onze afzondering in interneringskampen te eisen en om openlijk te dreigen ons op wrede wijze te vermoorden. Ook dit is een kenmerk van totalitaire systemen.

En dat, beste mensen, is het punt waarop we ons thans bevinden.

We zijn hier niet van de ene op de andere dag aanbeland. Hier volgen slechts enkele van de onmiskenbare signalen langs de weg naar het totalitarisme waarop ik in de afgelopen 17 maanden heb gewezen.

Juni 2020 ... The New (Pathologized) Totalitarianism.

Augustus 2020 ... The Invasion of the New Normals.

Oktober 2020 ... The Covidian Cult.

November 2020 ... The Germans Are Back!

Maart 2021 ... The New Normal (Phase 2).

Maart 2021 ... The "Unvaccinated" Question.

Mei 2021 ... The Criminalization of Dissent.

Juni 2021 ... Manufacturing New Normal "Reality".

En nu bevinden we ons dus op dit punt en we waren al die tijd hier al naar op weg, duidelijk en onmiskenbaar... rechtstreeks de The Approaching Storm in, of mogelijk een wereldwijde burgeroorlog. Dit is niet het einde van de weg naar het totalitarisme, maar ik ben er vrij zeker van dat we in de laatste fase zitten. Het voelt alsof de dingen op het punt staan om heel naar te worden.

Heel naar. Extreem naar.

Degenen onder ons die vechten voor het behoud van onze rechten en een zekere schijn van democratie, zijn in de minderheid, maar we hebben ons laatste woord nog niet gesproken ... en we zijn met miljoenen en we zijn klaarwakker.

Dus kies een kant, voorzover u dat nog niet gedaan hebt. Maar voordat u dat doet, kijk dan eens terug naar de geschiedenis van totalitaire systemen, die om de een of andere reden nooit lijken te werken voor de totalitaristen, tenminste niet op de lange termijn. Ik ben geen beroepsfilosoof of zo, maar ik vermoed dat het iets te maken kan hebben met het onuitroeibare verlangen van sommige mensen naar vrijheid en onze bereidheid om daarvoor te vechten, soms tot de dood erop volgt.

Dit voelt een beetje alsof we ons in zo'n tijd bevinden.

Excuses als ik als een soort Braveheart overkom, maar ik bereid me voor om morgen in elkaar geslagen te worden door de knokploegen van het Nieuwe Normaal, dus ik ben een beetje...u weet wel, te emotioneel.

Maar zonder gekheid, kies een kant... nu... of er wordt een kant voor u gekozen.

Zie: https://off-guardian.org/2021/08/02/the-road-to-totalitarianism/