World Health Org
© EdJones/Getty Images/AFP/WHO/istockphoto/KJN.jpg

The British Medical Journal [BMJ]
kondigt aan, dat de FDA op het punt staat volledige goedkeuring te verlenen aan het Pfizer-vaccin zonder openbare bespreking van de gegevens:
"Voorstanders van transparantie hebben kritiek geuit op het besluit van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) om geen formele bijeenkomst van een adviescommissie te houden ter bespreking van de aanvraag van Pfizer voor volledige goedkeuring van zijn COVID-19 vaccin."
Bmj box
De oorspronkelijke afspraak was om een openbare discussie te houden voordat de experimentele mRNA-gentherapie, ten onrechte als vaccin aangeduid, volledig als vaccin zou worden goedgekeurd.

De goedkeuring van het mRNA-gifmengsel van Pfizer is een uitstekend precedent voor de goedkeuring van alle andere mRNA-gifbrouwsels - waarmee de poging tot vermindering van het menselijk leven ("depopulatie") op Aarde officieel wordt - de eugenisten hebben de race officieel gewonnen. Hoewel dit voorspelbaar was, bestond er hoop dat tegenstemmers en echte wetenschap, zoals uitgedrukt door honderden en duizenden wetenschappers, zouden kunnen zegevieren.

Tot dusverre is deze duivelse agenda overweldigend. Het overheerst het hele VN-systeem, alle 193 VN-lidstaten en vooral de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de VN-instelling waarvan de mensen hopen en erop vertrouwen dat die hun belangen zal behartigen.

Fout!

De WHO werd nooit opgericht om de gezondheidsbelangen van het volk te behartigen. Zij was vanaf het begin, vanaf haar oprichting in 1948, een instrument om de mensen te controleren vanuit een eugenistisch perspectief, aangezien de oprichting van de WHO een idee was van de Rockefellers. De Rockefellers en Gates behoren tot de belangrijkste voorvechters van depopulatie in de wereld.

In dezelfde geest is de WHO, in plaats van een organisatie die "preventieve zorg" nastreeft, vanaf het begin opgezet als een "curatief" orgaan, hetgeen betekent dat zij farmaceutica promoot om zieke mensen te genezen, in plaats van te voorkomen dat mensen ziek worden. De curatieve middelen, farmaceutica, zijn gebaseerd op petrochemische producten - waardoor de traditionele geneeskunde geleidelijk aan om zeep wordt geholpen.

Waarom? De Rockefellers waren de eigenaren van de grootste oliemaatschappij Standard Oil, opgericht in 1870 door John D. Rockefeller en Henry Flagler. Het werd in 1911 opgebroken onder het mom van de Amerikaanse antitrustwetgeving, om in 1999 weer te worden samengevoegd tot ExxonMobile, nog steeds 's werelds grootste Oliemaatschappij.

De oprichting van de WHO, zo zien we nu, was een briljant idee - voor de belangengroepen, de Rockefellers, Gates, de farmaceutische industrie, et al. De briljantheid werd nog vergroot door van de WHO een VN-orgaan te maken, waardoor het wereldwijd gezag kreeg over gezondheidszaken. In tegenstelling tot andere VN-organisaties, die het overgrote deel van hun budget krijgen uit de quota van de lidstaten, ontvangt de WHO 3 tot 4 maal meer middelen uit de particuliere sector, d.w.z. voornamelijk van farmaceutische bedrijven en van de Gates Foundation.

Tegen deze achtergrond wordt het duidelijk welke rol de WHO speelt bij de verdediging van de menselijke gezondheid.

Een van de sterkste programma's is vaccinatie - een goudmijn voor farma - waaraan eveneens een duistere kant kleeft, omdat onder het mom van vaccinatie in Afrika, India en elders specifieke vaccinatieprogramma's hebben geleid tot onvruchtbaarheid bij vrouwen. (Zie hier en hier. Verscheidene andere artikelen over door de WHO gesteunde onvruchtbaarheidsprogramma's door middel van vaccinatie, werden "op feiten gecontroleerd" en van het internet verwijderd - de gewoonlijke gang van zaken).

Hieronder worden details vermeld over het "Geboortebeperkingsvaccin" van de WHO uit 1993 tegen Tetanus. Lees de samenvatting hieronder

Het Vaccin "ZORGT ERVOOR DAT ZWANGERSCHAPSHORMONEN WORDEN AANGEVALLEN DOOR HET IMMUUNSYSTEEM".
abstract from journal
"Depopulatie"?

Als we de huidige gedwongen, massale coronavirusvaccinaties met ongeteste mRNA inentingen in beschouwing nemen, zien we dat de "tetanus"- sterilisatievaccins uit 2014 in Kenia slechts proefnemingen lijken. Dat waren ze waarschijnlijk ook en verwerden tot voorbodes van de massale eugenistische agenda die eind 2019 over de wereld werd gelanceerd.

event 201 sign
© Event 201
Deze pathologische duistere cultus, bestaande uit het Wereld Economisch Forum (WEF), de Gates Foundation, het Johns Hopkins Institute of Health alsmede Big Pharma, entiteiten binnen het VN-systeem en de belangrijkste internationale financiële instellingen, IMF en de Wereldbank, onderschreef met Event 201 op 18 oktober 2019 in NYC duidelijk een agenda van "depopulatie".

Daarover bestaat geen twijfel. Dit verklaart de dwangmatige druk die in chantagestijl wordt uitgeoefend om wereldwijd "gevaccineerd" te worden, de vaccinatiepassen, die uiteindelijk de gevaccineerden van de ongevaccineerden zullen segregeren en een verdeelde samenleving zullen creëren. Angst en het vooruitzicht van een verbod op het maatschappelijk leven voor de ongevaccineerden is de drijvende kracht om het niveau van ingeënte mensen over de hele wereld op te voeren tot het hoogst mogelijke niveau, 80% bijvoorbeeld.

Als dat niveau eenmaal is bereikt, zullen massale protesten van mensen die de straat op gaan er niet meer toe doen. De ingeënte mensen zijn dan al gekenmerkt.

Volgens voormalig vice-president van Pfizer, top-viroloog en vooraanstaand wetenschapper, Mike Yeadon, zullen de meeste "gevaccineerde" mensen verwoestende gevolgen met betrekking tot hun gezondheid ondervinden na te zijn ingespoten met het mRNA-gif.

Anderen, zoals de Duitse dokters Sucharit Bhakdi en Wolfgang Wodarg, alsmede de Canadese Dr. Charles Hoffe - en vele anderen - wijzen op een trend in sterfte- en ziektecijfers voor de gevaccineerden. Volgens Dr. Bhakdi:
"De coronavirusinjecties] zitten minstens een week in je bloedbaan, en ze zullen in elk orgaan sijpelen. En wanneer die [orgaan]cellen dan zelf het spike-eiwit beginnen te maken, zullen de killer-lymfocyten hen ook opsporen en vernietigen ... Wat we nu meemaken is een van de meest fascinerende experimenten die zou kunnen leiden tot massale auto-immuunziekte. Wanneer dit zal gebeuren, God mag het weten. En waar dit toe zal leiden, God mag het weten."
De mRNA- injecties veroorzaken bloedstolling, wat uiteindelijk tot trombose leidt. Dr. Hoffe ontdekte dat 62% van zijn patiënten die de mRNA "experimentele gentherapie" kregen kort na inenting microscopische bloedklontering ontwikkelden. Naarmate de tijd verstrijkt, kunnen meer met mRNA "gevaccineerde" mensen soortgelijke onregelmatigheden in hun bloed ontwikkelen:
"De bloedklonters waarover we horen en waarvan de media beweren dat ze zeer zeldzaam zijn, betreffen de grote bloedklonters die beroertes veroorzaken en die te zien zijn op CT-scans, MRI, enz. De stolsels waar ik het over heb zijn microscopisch klein en op geen enkele scan te vinden. Ze kunnen dus alleen worden opgespoord met de D-dimeer test.

"Deze mensen hebben er geen idee van dat ze zelfs maar deze microscopische bloedklonters hebben. Het meest verontrustende is dat sommige delen van het lichaam, zoals de hersenen, het ruggenmerg, het hart en de longen, niet opnieuw kunnen worden aangemaakt. Wanneer deze weefsels door bloedklonters worden beschadigd, zijn ze blijvend beschadigd.

"Deze injecties veroorzaken enorme schade en het ergste moet nog komen."
Hieronder vindt u zijn interview met Laura Lynn Tylor Thompson (ook te zien op Rumble channel).


Veel van de met Pfizer, Moderna en J&J gevaccineerde patiënten kunnen dus een vroegtijdige dood sterven - en in veel gevallen zal het moeilijk zijn om het overlijden terug te voeren op het vaccin, en het kan zeer zeker worden vermomd als zijnde het gevolg van andere oorzaken.

Sinds de aanvang van de "vaccinatie" op 14 december 2020 zijn er twee keer zoveel mensen overleden aan de coronavirusvaccins dan aan alle vaccinaties van de afgelopen 30 jaar samen. En dit is alleen gebaseerd op de gerapporteerde gevallen. Het is bekend dat, vooral in de VS met het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) dat in 1990 is opgezet, de rapportage slechts 5% tot 10% van alle gevallen bestrijkt.

Dit percentage is mogelijk nog lager in het geval van de coronavirusvaccinatie, ten gevolge van de enorme druk om de cijfers over reële bijwerkingen, met name sterfgevallen, voor het grote publiek verborgen te houden. Daardoor zijn de gerapporteerde cijfers wellicht slechts een fractie van de werkelijke gevallen.

Volgens een studie van Harvard Pilgrim Health Care, Inc. gebaseerd op historische gegevens, wordt minder dan 1% van de bijwerkingen van vaccins gerapporteerd. (zie Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS, p. 6).
Volgens de meest recente cijfers (uit overheidsbronnen) voor de EU, Groot-Brittannië en de VS (samen) zijn er op 1 augustus 2021 34.052 sterfgevallen en meer dan 5,46 miljoen verwondingen gemeld in verband met de coronavirusinjecties
***

EU/EER/Zwitserland tot 31 juli 2021 - 20.595 sterfgevallen door coronavirusinjecties en meer dan 1,94 miljoen verwondingen, volgens de EudraVigilance-databank.

VK tot 21 juli 2021 - 1.517 sterfgevallen gerelateerd aan de coronavirusinjecties en meer dan 1,1 miljoen verwondingen, volgens het MHRA Yellow Card Scheme.

VS tot 23 juli 2021 - 11.940 sterfgevallen door coronavirusinjecties en meer dan 2,4 miljoen verwondingen, volgens de VAERS-databank.
De "Satanische Cultus" van de Ultra Rijken

Wie had minder dan twee jaar geleden kunnen bedenken dat een satanische sekte van ultrarijke bedrijven en oligarchen uit de bankwereld de volledige controle zouden kunnen overnemen van alle 193 VN-lidstaten, die samen bijna 8 miljard mensen vertegenwoordigen, en door middel van doodsbedreigingen en corruptie een plan zouden uitvoeren dat binnen de komende tien jaar de wereldbevolking bedreigt, samenvallend met de beruchte VN Agenda 2030.

Bijna niemand zou hebben gedacht dat de mensheid in staat was om zulke criminele, zieke monsters voort te brengen.

Dit is het huidige standpunt van de auteur. Echter, Wij, het Volk, zijn met velen, en zij zijn met weinigen. Dat weten ze. Dat is waarom zij snel en met haast hebben gehandeld.

Als wij handelen, moeten wij snel en solidair handelen - om ons te verzetten tegen dit monsterlijke project - door simpelweg niet in de val van zelfgenoegzaamheid te trappen en van beloften en leugens, maar ons nu zonder aarzeling actief te VERZETTEN.Dan hebben we een kans - en niet alleen een kans - om te zegevieren en de mensheid te herstellen met menselijke waarden en met een Reset die de mensheid dient en niet de misdadige globalistische agenda.

Zie: https://www.globalresearch.ca/mass-genocide-coming/5753988
Over De Auteur:
Peter Koenig is een geopolitieke analist en een voormalig Senior Economist bij de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), alwaar hij zich gedurende meer dan 30 jaar met water en milieu bezighield. Hij geeft lezingen aan universiteiten in de VS, Europa en Zuid-Amerika. Hij schrijft regelmatig voor online kranten en is auteur van Implosion - An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; en coauteur van Cynthia McKinney's boek "When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis" (Clarity Press - 1 november 2020). Hij is onderzoeksmedewerker bij het Centre for Research on Globalization.