Technocratic Digital ID
Terwijl de media maar doorgaan met het belachelijk maken van waarschuwingen dat vaccinatiepaspoorten deel uitmaken van een surveillancestructuur die waarschijnlijk een permanent onderdeel van ons leven zal worden als we hun implementatie toestaan, is er niets dat suggereert dat dit niet het geval zal zijn. In "The Jimmy Dore Show" hierboven, belicht en interviewt Dore Max Blumenthal over zijn artikel, "Public Health or Private Wealth? How Digital Vaccine Passports Pave Way for Unprecedented Surveillance Capitalism,"1 dat hij samen schreef met onderzoeksjournalist Jeremy Loffredo.

Het artikel bespreekt enkele van de tragische gevolgen die verwacht kunnen worden als een wereldwijde uitrol van digitale vaccinatiepaspoorten zou slagen. Loffredo en Blumenthal wijzen op India, waar een digitaal ID-systeem reeds is ingevoerd.


Het gegevensbestand, dat de naam Aadhaar draagt, bevat de digitale identificaties van meer dan 1 miljard inwoners, waarmee het het grootste biometrische digitale ID-systeem is dat ooit is opgezet.

India's Systeem Toont de Gevaren van Digitale ID's

Hoewel het niet officieel als zodanig wordt omschreven, is het systeem een "de facto sociaal kredietsysteem", aldus de auteurs. Het wordt aan het publiek verkocht als het belangrijkste toegangspunt tot overheidsdiensten, maar het houdt ook de geolocatie, tewerkstelling en koopgewoonten van gebruikers bij.

Indiërs hebben geen andere keuze dan zich te onderwerpen aan dit invasieve toezicht om toegang te krijgen tot overheidsdiensten en hulpprogramma's, zoals voedselrantsoenen. Zoals men van zo'n reusachtige databank mag verwachten zijn er fouten, en in India zijn die fouten dodelijk gebleken.


Loffredo en Blumenthal leggen uit:2
"De hongerdood van Etwariya Devi, een 67-jarige weduwe uit de Indiase plattelandsstaat Jharkhand, was misschien onopgemerkt gebleven ware het niet dat dit deel uitmaakte van een meer wijdverbreide trend.

Net als 1,3 miljard van haar Indiase medeburgers was Devi onder druk gezet om zich in te schrijven in een biometrisch digitaal ID-systeem, Aadhaar genaamd, om toegang te krijgen tot overheidsdiensten, waaronder haar maandelijkse toewijzing van 25 kg rijst.

Toen haar vingerafdruk niet door het slordige systeem werd geregistreerd, werd Devi's voedselrantsoen geweigerd. In de loop van de volgende drie maanden in 2017 werd haar herhaaldelijk voedsel geweigerd, totdat zij, geheel alleen in haar huis, bezweek aan de honger.

De 64 jarige Premari Kumar, eveneens uit Jharkhand, onderging hetzelfde lot als Devi. Ze bezweek hetzelfde jaar aan honger en uitputting, nadat het Aadhaar-systeem haar pensioenuitkeringen zonder haar toestemming naar een andere persoon had overgemaakt en haar maandelijkse voedselrantsoenen had gekort.

Een gelijksoortig wreed lot was de 11 jarige Santoshi Kumari beschoren, die naar verluidt bedelend om rijst stierf nadat de rantsoenkaart van haar familie was geannuleerd omdat die niet was gekoppeld aan hun digitale Aadhaar ID.

Deze drie hartverscheurende slachtoffers behoorden in 2017 tot een reeks sterfgevallen op het Indiase platteland direct ten gevolge van het Aadhaar digitale ID-systeem."
Heersen Middels Geneeskunde

Zoals opgemerkt door de auteurs, maken "titanen van het globale kapitalisme" nu gebruik van de COVID-19 pandemie om dit soort digitale ID-systemen in te voeren in de Westerse wereld, geschoeid op de leest van een sociaal kredietsysteem:
"Voor diegenen die hunkeren naar het einde van pandemie-gerelateerde beperkingen, zijn referentieprogramma's die hun vaccinatie tegen COVID-19 certificeren op de markt gebracht als de sleutel tot het heropenen van de economie en het herstellen van hun persoonlijke vrijheid. Maar de invoering van immuniteitspaspoorten versnelt ook de oprichting van een wereldwijde digitale identiteitsinfrastructuur".
Het plan is even demonisch als geniaal. Terwijl de opkomst van dictaturen historisch gezien gepaard ging met het gebruik van strijdkrachten om een onhandelbaar publiek te onderwerpen, steunt de ontluikende dictatuur van vandaag zwaar op geneeskunde als wapen en de controle van informatie.

Als u de tijd heeft genomen om vertrouwd te raken met het concept van technocratie, dat een onmiskenbare transhumanistische component heeft, zult u zien waarom dit volkomen logisch is en, in feite, volkomen voorspelbaar was. Door de kwestie van de gezondheidszorg te koppelen aan het digitale bewakingsapparaat, wordt een zeer robuust platform voor geautomatiseerde massacontrole verkregen.

Het gebruik van angst werkt ook goed in dit scenario, omdat de meesten graag in leven willen blijven en niet willen dat hun dierbaren sterven. Dus trappen ze in leugens als "we moeten de wereld op slot doen en maandenlang onszelf binnenshuis opsluiten, anders gaan we allemaal dood".

Bill Gates Zet Openbare Volksgezondheid Om In Privévermogen

Bill Gates is een van de leidende figuren in deze medische dictatuur. Hij heeft nu niet alleen een dominante invloed op Big Tech, maar ook op het wereldwijde gezondheidsbeleid, landbouw- en voedselbeleid (inclusief biopiraterij en nepvoedsel), weermodificatie en andere klimaattechnologieën,3 bewaking, onderwijs en media. Zoals Loffredo en Michele Greenstein in een GrayZone artikel van 8 juli 2020 rapporteerden:4
"Achter de goudmijn aan public relations over Gates ligt een verontrustende geschiedenis die bezorgdheid zou moeten wekken over de vraag of de plannen van zijn stichting voor het oplossen van de pandemie evenzeer ten goede zullen komen aan het wereldwijde publiek als dat het zijn macht over internationale instellingen uitbreidt en verankert.

De Gates Foundation heeft het internationale orgaan dat belast is met het opstellen van het gezondheidsbeleid al effectief geprivatiseerd en omgevormd tot een vehikel voor bedrijfsmatige overheersing.

Het heeft het dumpen van giftige producten bij de bevolkingen van het Mondiale Zuiden vergemakkelijkt en zelfs de armen van de wereld gebruikt als proefkonijnen voor medicijnexperimenten. De invloed van de Gates Foundation op het volksgezondheidsbeleid is vrijwel afhankelijk van de garantie dat veiligheidsvoorschriften en andere overheidsfuncties zwak genoeg zijn om omzeild te kunnen worden ...

Er zijn sterke aanwijzingen dat de Gates Foundation functioneert als een paard van Troje voor westerse bedrijven, die natuurlijk geen groter doel hebben dan een hogere winstmarge."
Gates doneert inderdaad miljarden aan particuliere bedrijven en is sterk betrokken bij dezelfde producten en bedrijven waaraan hij geld doneert en die hij promoot als oplossingen voor de problemen van de wereld, of het nu gaat om honger, ziekte, pandemische virussen of klimaatverandering.

Zoals The GrayZone opperde, gaat Gates' wereldwijde gezondheidsimperium meer over het opbouwen van een imperium voor hemzelf en zijn technocratische trawanten dan over het bevorderen van de volksgezondheid.5 Het is dan ook geen verrassing dat Gates de bedenker van Aadhaar "een held" noemde, terwijl veel van Gates' initiatieven erop gericht zijn een soortgelijk systeem naar het Westen te brengen.6

Het Gaat Om Controle en Winst

Zoals Blumenthal in de video uitlegt, gaat het er bij deze biometrische ID-systemen om dat particuliere bedrijven kunnen profiteren van uw persoonlijke gegevens. Dat doen ze natuurlijk al jaren, door uw persoonlijke gegevens online over te hevelen en ze vervolgens te verkopen aan iedereen die ervoor wil betalen, of dat nu oplichters en zwendelaars zijn of gerenommeerde bedrijven.

Maar een biometrisch ID-systeem zal hen in staat stellen uw vingerafdrukken, iris en gezicht te verkopen en er winst mee te maken, samen met alle gegevens die aan u gekoppeld zijn, van medische en arbeidsgegevens tot sociale en financiële diensten.
Kortom, het vaccinatiepaspoort/digitale ID-systeem zal degenen die het systeem controleren in staat stellen te profiteren van uw identiteit terwijl u tegelijkertijd tot slaaf van het systeem wordt gemaakt. Het is een gemoderniseerd slavensysteem, puur en simpel.

De Valstrik Der Gemakzucht


Als voorproefje van wat vaccinatiepaspoorten straks zullen inhouden, verwijs ik u naar de video hierboven van het militaire bewakingsbedrijf Thales, dat heeft toegegeven dat vaccinatiepaspoorten in feite de voorloper zijn van digitale ID-portemonnees.7 Zoals u kunt zien, wordt de digitale ID aan de man gebracht als een geweldig gemak, iets dat u, uw identiteit en uw geld zal beschermen.

Geloof deze PR stunt op eigen risico. Zoals Dore opmerkt: "Als I [de digitale portemonnee] in verkeerde handen valt, is [uw] leven zo goed als voorbij." Het meest verontrustende is dat het niet uw grootste zorg is als het in handen van hackers en dieven valt.

Gezien de verwoestende macht die een totalitair regime over uw leven kan hebben door hun controle over dit systeem - indien ze afkeuren wat u zegt, wat u bekijkt, wat u koopt, waar u heen gaat, hoe u zich gedraagt of met wie u omgaat - zou het verliezen van uw digitale portemonnee aan een ordinaire oplichter in vergelijking daarmee een klein ongemak zijn.

Zoals Dore opmerkt, kunnen de dictators die de scepter zwaaien u tot terrorist verklaren omdat u aan een protest heeft deelgenomen om u vervolgens met één druk op de knop de toegang tot overheidsdiensten, gezondheidszorg en bankrekeningen te ontzeggen. Niets van wat u wilt doen in het leven zal daarna nog erg genoeglijk zijn.

Uiteraard is er ook nog de mogelijkheid van storingen en systeemfouten, en zoals blijkt uit de verhalen uit India hierboven kan ook dat dodelijke gevolgen hebben. Een vingerafdruk werd niet geregistreerd. Pensioenbetalingen werden aan de verkeerde persoon overgemaakt en voedselrantsoenen werden om onverklaarbare redenen afgesneden.

Hoe komt het dat fouten niet kunnen worden hersteld? Waarschijnlijk omdat alle autoriteiten die van het systeem afhankelijk zijn, niet bevoegd zijn om er veranderingen in aan te brengen. Het is allemaal geautomatiseerd, bestuurd door algoritmen en iedereen is in wezen een machteloze slaaf van en binnen het systeem. Waarschijnlijk haalde iedereen gewoon zijn schouders op en zei dat ze er niets aan konden doen en het gebrek aan menselijke betrokkenheid leidde tot de dood van deze mensen.

En problemen zijn niet zeldzaam. Uit een steekproef van 18 dorpen in India die verplichte biometrische identificatie hadden ingevoerd in de rantsoeneringsstations, bleek dat een schokkende 37% van de mensen hun voedselrantsoen niet konden krijgen als gevolg van enig probleem in het systeem.8

Hoe Vaak Bent U Bereid Russische Roulette Te Spelen?

Voor wat vaccinatiepaspoorten betreft hebben we al gezien dat men voor het behoud van een geldig paspoort een onbekend aantal boosterinjecties moet krijgen. Het is niet zo dat u gewoon de aanvankelijke eenmalige - of tweede dosis krijgt en klaar bent.

Nee, telkens wanneer een booster beschikbaar komt, is uw paspoort niet langer geldig tot of tenzij u die booster krijgt, of het nu de derde of de drieëndertigste is. Als men bedenkt hoe gevaarlijk deze COVID-prikken blijken te zijn, zet u in feite uw leven op het spel, telkens als u de injectie krijgt. En waarvoor?

Zonder COVID Pas worden mijn vrouw en ik verbannen uit de maatschappij. We hebben geen inkomen. Uitgesloten van de meeste winkels. Kunnen nauwelijks bestaan. ~ Gluboco Lietuva, ongevaccineerde Litouwse

U zult het doen om basisvrijheden te "verkrijgen", waarvan u twee jaar geleden nog niet eens dacht dat ze geschonden konden worden, zoals het recht om te werken, het recht om naar school te gaan, het recht om te reizen en u te bewegen in de maatschappij zoals u wilt, om te winkelen, een sportschool of restaurant binnen te gaan of een bank te bezoeken.

Zeg NEE Tegen Biomedische Dictatuur

In Italië, waar nu verplichte vaccinatiepaspoorten zijn ingevoerd voor alle werknemers, zowel bij de overheid als in de particuliere sector, duiken nu al berichten op over onmenselijke uitsluiting. Een oude vrouw werd uit een ziekenhuis geweerd omdat ze geen paspoort had.9

De Litouwers hebben één van de strengste COVID-vaccinatievoorschriften ter wereld. Ongevaccineerden worden verbannen uit restaurants, alle niet-essentiële winkels, winkelcentra, schoonheidssalons, bibliotheken, banken, verzekeringsmaatschappijen, universiteiten, intramurale medische zorg en treinreizen. In een reeks Twitterberichten zei Gluboco Lietuva, een ongevaccineerde vader en echtgenoot:10
"Zonder COVID-pas zijn mijn vrouw en ik verbannen uit de maatschappij. We hebben geen inkomen. Verbannen uit de meeste winkels. Kunnen nauwelijks bestaan ... We probeerden in een knutselwinkel knutseldingen voor onze kinderen te kopen. Geen aankoop toegestaan zonder een pas. We probeerden educatief speelgoed te kopen in een speelgoedwinkel. We mochten niet naar binnen. We kunnen geen keukengerei kopen. Alledaags, maar frustrerend ...

De druk tot overgave is overal. En het is overweldigend. Ons vermogen om te overleven is vernietigd. Maar ongeacht het opgelegde leed en de ontberingen die we moeten doorstaan, zullen we nooit de afdaling naar het autoritarisme aanvaarden dat de COVID-pas vertegenwoordigt."
Hoewel het nu misschien pijn en moeite kost om op te staan tegen de tirannie van het vaccinatiepaspoort, is dat niets vergeleken met het leed dat we in de toekomst zullen ondervinden als we nu geen nee zeggen.

Hoeveel vrijheid bent u bereid te verliezen? Denk geen minuut dat het allemaal ophoudt zodra u volledig bent ingeënt tegen COVID-19. Zoals opgemerkt door het financieel adviesbureau Aite-Novarica in september 2021,11 is het digitale COVID-19 vaccinatiepaspoort dat in New York is ingevoerd (de Excelsior Pass) "een stap in de richting van alomvattende digitale identificatie ... verder dan alleen COVID-19 vaccinatie," en dient het als een "mooie gelegenheid voor een testprogramma" om dat doel te bereiken.


Commentaar: De technocratische elites dringen al heel lang aan op de wereldwijde invoering van een digitaal ID-systeem en dus is de COVID-19 "pandemie" de perfecte gelegenheid om dit aan de bevolking op te dringen onder het mom van veiligheid en gemak. Als de mensheid vrijwillig deze deal met de duivel accepteert, zal er een prijs betaald moeten worden:

Militair Inlichtingenorgaan Middelpunt in Drang Naar Vaccinatiepaspoort in VS

In het interview vermeldt Blumenthal dat hij binnenkort nog een artikel zal publiceren over de rol van de militaire inlichtingenorganisatie MITRE in de drang in de VS naar vaccinatiepaspoorten. Dat artikel is gepubliceerd in The GrayZone op 26 oktober 2021.12 Indien u nog niet zeker was omtrent deze zaak, zou dit artikel u wel eens kunnen aanzetten tot het nemen van een beslissing omtrent uw standpunt in deze kwestie.

Hoewel MITRE te boek staat als een non-profitorganisatie, bestaat de leiding ervan uit professionals van de militaire inlichtingendiensten en komt het grootste deel van zijn activiteiten voort uit contracten met het ministerie van Defensie, de FBI en de nationale veiligheidssector.
"De inspanning "om vaccinatiepaspoorten met een QR code uit te breiden buiten staten als Californië en New York" draait nu rond een publiek-privaat samenwerkingsverband dat bekend als het Vaccine Credential Initiative (VCI). En het VCI heeft een instrumentele rol in zijn coalitie gereserveerd voor MITRE," schrijven Blumenthal en Loffredo.13

"Beschreven door Forbes als een 'cloak and dagger [onderzoek en ontwikkeling] firma' die 'de belangrijkste organisatie is waar u nog nooit van gehoord heeft', heeft MITRE een aantal van de meest invasieve surveillancetechnologieën ontwikkeld die vandaag de dag in gebruik zijn bij Amerikaanse spionagediensten.

Tot de meest nieuwe producten van MITRE behoort een systeem dat voor de FBI is gebouwd en dat vingerafdrukken van personen vastlegt aan de hand van foto's die op sociale mediasites zijn geplaatst. MITRE's eigen COVID-19 overkoepelende coalitie omvat In-Q-Tel, de durfkapitaaltak van de Central Intelligence Agency, en Palantir, een in schandalen verwikkeld particulier spionagebedrijf.

Elizabeth Renieris, oprichtster van het technologie-ethieklab van Notre Dame en IBM, waarschuwde dat "aangezien dominante technologie- en bewakingsbedrijven" zoals MITRE "nieuwe inkomstenstromen nastreven in de gezondheidszorg en financiële diensten ... in particulier bezit zijnde en geëxploiteerde ID-systemen met winstmaximaliserende bedrijfsmodellen een bedreiging vormen voor de privacy, veiligheid en andere fundamentele rechten van individuen en gemeenschappen".

De betrokkenheid van het militaire inlichtingenapparaat bij de ontwikkeling van een digitaal vaccinatiepaspoortsysteem is een aanwijzing te meer dat achter het voorwendsel van de volksgezondheid de Amerikaanse bewakingsstaat zijn controle over een steeds onrustiger wordende bevolking zou kunnen versterken."
Wat Is MITRE?

Dus, wat is MITRE en waarom zijn zij een belangrijke speler in de VCI? De organisatie heeft niet geantwoord op "The GrayZone's" vragen in verband met het artikel; "maar haar gedocumenteerde geschiedenis is verontrustend om te lezen," merken Blumenthal en Loffredo op.

MITRE werd in 1958 opgericht en is gevestigd in Noord-Virginia. De militaire-inlichtingendenktank ontvangt ongeveer $2 miljard per jaar van Amerikaanse instellingen. Aanvankelijk werd het opgericht als een gezamenlijk project van de Amerikaanse luchtmacht en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) om commando- en controlesystemen voor nucleaire en conventionele oorlogsvoering te ontwikkelen.

Er is ook een contract met hen gesloten om cannabis in Mexico uit te roeien met behulp van giftige onkruidverdelgers, een strategie die uiteindelijk grote delen van de voedselgewassen heeft besmet. Meer recent heeft MITRE voor de FBI gewerkt aan bewakingstechnologie, waarbij vingerafdrukken worden verzameld van foto's van mensen op sociale media waarop hun handpalmen en vingers zichtbaar zijn en heeft het de FBI geholpen bij het opzetten van 's werelds grootste biometrische databank.

Daarnaast werkte MITRE aan het MIDB-project (Modernized Intelligence Database) van de FBI, dat volgens de voormalige assistent-directeur van de FBI, William Bayse, de politie in staat stelde de politieke doelen, medewerkers en werkgevers van activisten te identificeren, samen met hun biometrische gegevens, uitgaven en belastinginformatie. Alsof dat nog niet huiveringwekkend genoeg is, merken Blumenthal en Loffredo op:14
"Door middel van honderden FOIA-verzoeken en interviews met huidige en voormalige MITRE-functionarissen, kwam Forbes te weten dat MITRE "een prototype instrument heeft ontworpen dat smartwatches, fitnesstrackers en thuisthermometers kan hacken ten behoeve van de binnenlandse veiligheid... en een studie om te bepalen of iemands lichaamsgeur kan aantonen dat hij liegt.'

MITRE is ook de thuisbasis van het ATT&CK-programma, een cyberbeveiligingsmodule die het bedrijf omschrijft als "een wereldwijd toegankelijke kennisbank van vijandelijke tactieken en [inlichtingen]technieken op basis van waarnemingen uit de echte wereld.

Adam Pennington, de hoofdarchitect van MITRE's ATT&CK, "heeft meer dan een decennium bij MITRE doorgebracht met het bestuderen en prediken van het gebruik van misleiding voor het verzamelen van inlichtingen. ACLU advocaat Nate Wessler noemde MITRE's surveillance projecten "buitengewoon huiveringwekkend," en waarschuwde dat ze "ernstige problemen met betrekking tot de privacy oproepen."
Dit zijn dezelfde mensen die nu een sleutelrol spelen in het vaccinatiepaspoortprogramma in de VS. Blumenthal en Loffredo gaan in hun artikel nog dieper op de zaak in,15 maar ik denk dat u de essentie wel begrijpt.

De vaccinatiepaspoorten hebben duidelijk niets te maken met het gezond houden van mensen en het beschermen tegen infecties, maar alles met het omzetten van onze meest persoonlijke gegevens in een winstbron die hen tegelijkertijd in staat stelt een ongekende controle uit te oefenen over ieders leven.

Vergis u niet, vroeg of laat - en de tijd dringt - zal iedereen een keuze moeten maken: vrijheid of slavernij. Er is geen middenweg meer.

En als we nee zeggen tegen slavernij, moeten we klaar zijn om niet te zwichten, aangezien we nu al kunnen zien dat massaprotesten weinig uithalen om het Wereld Economisch Forum en zijn partners ervan te weerhouden om aan te dringen op een wereldwijde digitale vaccinatie-ID, samen met een gecentraliseerde digitale munt. Deze twee zaken tezamen zullen hen volledige controle geven over ons leven. Onze kinderen en kleinkinderen zullen nooit ervaren wat het is om vrij te zijn als we dat laten gebeuren.

Zie: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/11/19/digital-id.aspx