Scam Likely
© Off-Guardian
Het is een jaar geleden dat ik voor het laatst iets op deze blog heb geschreven. De reden daarvoor is, eerlijk gezegd, dat ik niet goed wist wat te zeggen. Wat er de afgelopen twee jaar met de menselijke samenleving is gebeurd, is, voor iedereen die verstand heeft van geschiedenis, niet te geloven.

Het zou uiteraard niet ongelofelijk moeten zijn, want we weten dat de geschiedenis zich herhaalt. En de laatste twee jaar herhaalt de geschiedenis zich in alle hevigheid.

Ik ben 18 jaar lang bezig geweest om de misdaden van 11 september 2001 te begrijpen en anderen te helpen deze te begrijpen. Die misdaden zijn nooit eerlijk onderzocht, afgezien van het werk van onafhankelijke onderzoekers. Het is algemeen bekend dat de officiële verslagen vals zijn en degenen die de tijd hebben genomen om dieper te zoeken, kwamen tot de ontdekking dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat mensen binnen de regering en grote bedrijven betrokken waren bij het plannen en uitvoeren van de aanslagen.

11 september was een misleiding die door rijke en machtige mensen werd gebruikt om grondstoffen te stelen, macht te consolideren en de massa's te controleren. Het was slechts één voorbeeld van zo'n massale misleiding. Andere zijn onder meer:
 • De moord door de CIA op JFK
 • Het valse Golf van Tonkin-voorval dat de oorlog van de CIA in Vietnam deed escaleren
 • Het bedrog dat werd gebruikt om de Golfoorlog van 1991 te rechtvaardigen
 • De door de regering gesteunde miltvuuraanslagen van 2001
 • Beweringen over massavernietigingswapens die werden gebruikt om de tweede invasie van Irak te rechtvaardigen
 • De vele gefabriceerde terroristische incidenten na 9/11
 • Eerder gehypete pandemieën, waaronder de "vogelgriep" van 2005 en de "varkensgriep" van 2009, die door de Wereldgezondheidsorganisatie grovelijk werden overdreven ten voordele van grote farmaceutische bedrijven
Naast deze misdaden die gemakshalve over het hoofd werden gezien, hebben de afgelopen 18 maanden aangetoond dat de 9/11-leugen niet serieus werd genomen. Mensen die nu nog geloven dat regeringen en media zich bekommeren om onze gezondheid zijn vergeten dat partijen binnen de diepe staat op 9/11 duizenden burgers vermoordden. Dit werd vervolgens door de corporate media en regeringen die naar de pijpen van het bedrijfsleven dansen in de doofpot gestopt, zodat er nog eens een miljoen mensen konden worden vermoord om grondstoffen te stelen en mensen te controleren.

Geschiedkundig analfabetisme is grotendeels de oorzaak van de Coronadreiging, hoewel veel van dat analfabetisme vrijwillig is door moedwillige onwetendheid van gebeurtenissen die cognitieve dissonantie veroorzaken. De hierboven genoemde voorbeelden zijn er slechts enkele uit de lange geschiedenis van misleidingen die door regeringen worden gebruikt om de agenda's van de machtigen te bepalen. Mensen die deze historische feiten negeren sluiten niet alleen de ogen voor de geschiedenis, maar negeren ook pijnlijk duidelijke kenmerken van de actualiteit, waaronder het feit dat "terrorisme" op mysterieuze wijze is verdwenen.

Mensen willen het feit niet erkennen dat we niet langer in democratische samenlevingen leven. Toch wordt de wereld vandaag de dag volledig bestuurd door een oligarchie en die oligarchie wil dat we ons laten afleiden en opwinden over oppervlakkige zaken, terwijl we onwetend blijven of zwijgen over zaken die belangrijk voor ons zijn, zoals de volgende:
 • Opsluiting voor onbepaalde termijn zonder aanklacht in Guantanamo Bay
 • Ongerechtvaardigde massasurveillance
 • Hacken van stemmachines en verkiezingsdiefstal
 • Het niet vervolgen van misdaden van vorige regeringen (bijv. het vermoorden van mensen door middel van drones tijdens bruiloften en begrafenissen, martelingen op zwarte CIA-locaties)
 • De toenemende totalitaire censuur van afwijkende meningen
Sommige mensen hebben de armoede en hongersnood aanvaard of genegeerd die het gevolg zijn van de roekeloze respons op Corona. En ze hebben ook genegeerd dat de mensen die de Coronadreiging aanjagen een voorgeschiedenis hebben van misdaden tegen de mensheid. Niet de minste daarvan zijn Bill Gates, die de gezondheidszorg monopoliseerde en heeft geprobeerd de media om te kopen, en Anthony Fauci, waarvan bekend is dat hij verantwoordelijk is voor het doden van bijna 200.000 HIV-patiënten met het giftige middel AZT.

Hoe heeft men zo gemakkelijk de moedwillige onwetendheid van het publiek tot stand kunnen brengen? De Coronamisdaden werden van tevoren zorgvuldig geoefend in een reeks van simulaties die sinds 9/11 door regeringen en bedrijven werden uitgevoerd. En de operatie bouwt voort op elementen die gebruikt zijn bij alle eerdere regeringsmisdaden tegen de mensheid. Hier volgen drie primaire componenten:
 1. Zoals de geschiedenis heeft uitgewezen, is angst de meest effectieve manier om een bevolking af te stompen. Communisme, terrorisme, massavernietigingswapens, virussen... het werkt allemaal op dezelfde manier. Dit basiskenmerk van de Coronadreiging is een van de vele kenmerken en uitkomsten die het gemeen heeft met voorgaande psychologische operaties.
 2. Censuur is een ander kenmerk van autoritaire tirannie en we zien dat het vandaag de dag in de media naar een nieuw niveau getild wordt. Iedere arts of wetenschapper die zich heeft uitgesproken over het overduidelijke gebrek aan wetenschappelijk onderzoek dat is toegepast op de Coronadreiging, is geblokkeerd op social media en genegeerd of besmeurd op televisie, radio en in gedrukte media.
 3. In Amerika is het meest bruikbare instrument om moedwillige onwetendheid aan te wakkeren de verhaallijn achter het bedrieglijke tweepartijenstelsel in de politiek. De Coronadreiging werkt deels omdat veel Amerikanen gemakkelijk te controleren zijn via het kluchtige theater van de "rechts-links" identiteitspolitiek. Als men vandaag de dag wil dat "links" een standpunt inneemt, hoeft men het alleen maar in te kaderen als verzet tegen Trump. Controle over "rechts" is net zo gemakkelijk. Dit werkt ondanks het feit dat we worden geregeerd door een oligarchie die dezelfde dingen doet, ongeacht wie er aan het bewind is.
Aan deze formule van angst, censuur en cartooneske politiek kan de volledige verwaarlozing van de wetenschap worden toegevoegd. Het is bekend dat het wetenschappelijk analfabetisme in Amerika vrij hoog is, maar dat is thans het geval in veel naties en tegenwoordig wordt iedereen met een laboratoriumjas en een aanwijsstok die door de media wordt gepromoot, geaccepteerd als een wetenschappelijke autoriteit. Wat mensen vaak vergeten is dat het artsen waren, en geen soldaten, die de ergste misdaden in nazi-Duitsland begingen. Tegenwoordig is het net zo gemakkelijk om een dokter of wetenschapper te kopen als een politicus.

Wetenschappelijke geletterdheid in Amerika nam na 9/11 een enorme duik naar beneden. De absurde anti-wetenschappelijke aanpak van de regering inzake de vernietiging van de gebouwen van het World Trade Center werd door veel Amerikanen aanvaard dan wel buiten twijfel gesteld. Ongetwijfeld was de dood van de wetenschap met betrekking tot 9/11 een belangrijke stap in het mogelijk maken van het Coronabedrog.

Hier volgen enige voorbeelden van hoe mensen over de hele wereld de wetenschap de rug toekeerden toen het over Corona ging:
 1. De PCR-test voor infectie met Corona in de VS, die ook in veel andere landen werd gebruikt, identificeerde geen uniek coronavirus. Met andere woorden, de test had een hoog percentage vals-positieven. Toch accepteerden de mensen de verhaallijn van "gevallen" die de angst aanwakkerde.
 2. Het beleid van de WHO en de CDC om Corona als doodsoorzaak aan te wijzen voor iedereen die positief testte met de valse PCR-test, ongeacht de werkelijke doodsoorzaak, zorgde ervoor dat het aantal sterfgevallen dat aan Corona werd toegeschreven dramatisch opgeblazen werd.
 3. Zowel het woord vaccin als het woord pandemie werden door instanties als de WHO opnieuw gedefinieerd om de Coronadreiging mogelijk te maken.
 4. De "vaccins" zijn experimentele gentherapieën die mensen ziek maken en doden. Degenen die de vaccinverhaallijn geloven, reageerden op dit feit met de afleidingsmanoeuvre dat de Coronamedicijnen het DNA niet veranderen. Maar de meeste gentherapieën veranderen het DNA niet. In plaats daarvan geven ze een functionerend gen als aanvulling op het DNA. Nog belangrijker is dat alle "Coronavaccins" genetisch materiaal leveren dat de productie van giftige spike-eiwitten aandrijft die bloedstolling, endotheelweefselschade, antilichaam-afhankelijke versterking en de dood veroorzaken.
 5. De vergunningen voor noodgebruik op grond waarvan deze Coronageneesmiddelen tijdelijk werden goedgekeurd, waren gebaseerd op frauduleuze aanvallen op reeds lang bestaande, effectieve behandelingen als Ivermectine en Hydroxychloroquine. De onderdrukking van deze effectieve geneesmiddelen is verantwoordelijk voor de dood van de patiënten die wel aan Corona zijn overleden (in plaats van alleen met Corona).
Hoe moeten we verder gaan als we ons realiseren dat veel van onze vrienden, familie en collega's besloten hebben om moedwillig onwetend te blijven over geschiedenis en wetenschap en de feiten over de psychologische Corona-operatie?

Dat is een moeilijke vraag, maar wel een met een paar duidelijke antwoorden. Ten eerste moeten we stoppen met het nakakelen van de absurde officiële verhaallijn over Corona. Het is een ziekte met een overlevingskans van 99,7% voor ouderen en hoger voor alle anderen. En het is overduidelijk een propaganda-instrument binnen een psychologische operatie die alle kenmerken en uitkomsten vertoont van eerdere psychologische operaties. De eerste stap is dus om het onzinverhaal niet te accepteren of te herhalen.

Ten tweede, aangezien social media en andere bedrijfsmedia volledig gecompromitteerd zijn en zich bezighouden met het censureren van alle feiten die verband houden met Corona, moeten we de mensen rechtstreeks bereiken. Dit betekent dat we ons op lokaal niveau moeten uitspreken en contact moeten opnemen met de vertegenwoordigers van onze stad, provincie en staatsoverheid om verzet te bieden tegen de Corona-agenda.

Er zijn ook creatieve manieren van verzet. Bijvoorbeeld, als u gedwongen bent om een mondkapje te dragen in openbare ruimtes om uw leven te leiden, zet dan een boodschap op het mondkapje zodat gelijkgestemde mensen u kunnen zien. Iets als "Mind Control" of "U blijft veilig, ik blijf vrij" zou toereikend kunnen zijn.

Tenslotte, beseffend dat dit allemaal veel erger zal worden voordat het beter wordt, kunt u uw afhankelijkheid van goederen en diensten die door de oligarchie worden gecontroleerd verminderen. Indien mogelijk, kunt u van het net afgaan. Met andere woorden, zoek alternatieve bronnen voor stroom, voedsel, water en andere levensbehoeften voordat het ultieme controlemiddel - het vaccinatiepaspoort - uw toegang beperkt.

De psychologische operaties van de media en de politieke gevestigde orde worden opgevoerd. Zij richten zich op elke zwakte van het goedgelovige publiek, van hun wetenschappelijke en geschiedkundige ongeletterdheid tot hun meest banale vooroordelen om oppervlakkige tegenstellingen aan te wakkeren, van de bespottelijke verdeling tussen links en rechts tot raciale spanningen. Zij kennen ons beter dan wij onszelf kennen.

Laten we weerstand bieden aan deze provocaties en kijken of we binnen dit corrupte systeem controlegroepen kunnen oprichten die kunnen overleven en toekomstige generaties kunnen onderwijzen.

Kevin Ryan is chemicus, voormalig laboratoriumdirecteur en een prominente stem in de 9/11 Waarheidsbeweging. U kunt meer lezen over zijn werk op zijn blog. U kunt ook zijn getuigenis voor de Toronto Hearings over 9/11 hier bekijken, zijn video over de parallellen tussen 9/11 en Covid hier en zijn interview als deel van onze Covid19/11 reeks hier.

Zie: https://off-guardian.org/2022/01/05/covid-a-collision-of-historical-and-scientific-illiteracy/