conversation
Telkens als we bijpraten met een vriend delen we de verhalen van ons leven, van het alledaagse tot het diepzinnige. Het uitwisselen van verhalen - en vooral geheimen - helpt in de eerste plaats om vriendschappen te creëren. Nieuw onderzoek geeft een aantal intrigerende inzichten in hoe dat proces op gang te brengen en te houden - over hoe men het best gesprekken voert, om kennissen of zelfs vreemden om te vormen in nieuwe vrienden en nieuwe vrienden in levenslange vertrouwelingen.

Praat wel met vreemden...

In 2014 publiceerde een tweetal psychologen een inmiddels klassieke studie onder forenzen in Chicago waaruit bleek, dat hoewel ons instinct ons zegt vreemden te negeren, het ons gelukkiger maakt als we een praatje met ze maken. Belangrijk is dat dit gold voor zowel introverte als extraverte mensen. De onderzoekers ontdekten eveneens dat de tegenzin van de forenzen om een gesprek aan te knopen met een vreemde te wijten was aan de verkeerde overtuiging dat vreemden niet met hen zouden willen praten. In 2021 publiceerde een team met onder meer Nicholas Epley, een van de auteurs van het eerste artikel, zeer vergelijkbare resultaten van een onderzoek onder treinforenzen in de regio Londen. Het is duidelijk dat dit fenomeen ook voor Britten geldt. Dus, vooruit, de volgende keer dat u zich in het gezelschap van een vreemdeling bevindt, probeer dan eens een gesprek aan te knopen - het zal waarschijnlijk beter gaan dan u denkt.

...Maar wees u bewust van hun persoonlijke ruimte.

De persoonlijke ruimte die we verkiezen - de afstand die we graag bewaren tussen onszelf en onze gesprekspartner - varieert naargelang geslacht, cultuur, context en vertrouwdheid, waarbij de coronapandemie ook een invloed uitoefent. Een onderzoek uit 2017 onder bijna 9.000 mensen uit 42 verschillende landen ontdekte enkele grote geografische verschillen, vooral tussen wat de onderzoekers "contactculturen" noemden (Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Zuid-Europa) en "contactloze culturen" (Noord-Europa, Noord-Amerika, Azië), waar mensen liever verder uit elkaar staan. Het is dus zeker de moeite waard om rekening te houden met de culturele achtergrond van de persoon met wie u praat, als u hem of haar niet ongemakkelijk wilt laten voelen. Uit het onderzoek bleek ook dat vrouwen uit de meeste landen meer ruimte verkiezen dan mannen. En in 2021 bleek uit een klein onderzoek in de VS dat de persoonlijke voorkeursafstanden die deze deelnemers vóór de pandemie hadden opgegeven, tijdens de pandemie groter werden, zowel in werkelijkheid als virtueel. We zijn gewend geraakt om met een grotere boog om andere mensen heen te lopen. Dit onderzoek suggereert dat nu de coronabesmettingen blijven aanhouden, we dat nog steeds willen.

Ga wel diep


We willen diepe en betekenisvolle relaties met anderen, en we weten dat het delen van intieme verhalen deze kan creëren. Maar hoe snel na een ontmoeting met iemand moeten we voorbij de koetjes en kalfjes gaan? Volgens een onderzoek uit 2021, waarbij Epley eveneens betrokken was en dat geleid werd door Michael Kardas, is het antwoord: meteen. De deelnemers aan dit onderzoek overschatten hoe ongemakkelijk een diepgaand gesprek met een vreemde zou zijn - en onderschatten ook hoe geïnteresseerd vreemden zouden zijn in hun onthullingen. En hoewel de deelnemers verwachtten dat ze een oppervlakkig gesprek zouden verkiezen boven een diepgaand gesprek met een vreemde, was dit niet het geval. Bij de diepe gesprekken voelden ze zich meer verbonden.

Geef wel complimentjes


Bent u bang dat "Oh, wat een leuke jurk!" of zelfs "Je hebt een geweldig gevoel voor humor!" onoprecht of te persoonlijk klinkt, en eerder ongemakkelijkheid dan sympathie creëert? Nou, niet doen is de boodschap van alweer een nieuw onderzoek waarbij Epley betrokken was, eveneens gepubliceerd in 2021. Uit eerder onderzoek bleek dat het geven van complimenten zowel vreemden als vrienden dichter bij elkaar brengt. Het kost ook niets, noch financieel, noch in termen van inspanning. En toch bleek uit dit werk, geleid door Xuan Zhao bij deelnemers in de VS, consequent dat vrienden het positieve effect van complimenten aan de ander onderschatten - ze onderschatten de resulterende gevoelens van warmte bij de ontvanger en overschatten hoe ongemakkelijk die ontvanger zich zou voelen. Dit verkeerde perspectief leek gevolgen te hebben voor de echte wereld: de deelnemers gaven ook aan dat ze over het algemeen minder complimenten gaven dan ze dachten dat ze zouden moeten geven, of zelfs zouden willen geven.

Wat als u niet volledig achter het compliment staat dat u geeft? "Mensen zijn misschien terughoudend om anderen te vleien met onoprechte complimenten omdat ze de kans overschatten dat hun onoprechtheid zal worden ontdekt," schrijven de onderzoekers. Met andere woorden, doe het toch - de kans is groot dat ze uw opmerking op de juiste waarde schatten.

Niet piekeren na een gesprek

Een van de meest positieve, feel-good bevindingen waarover ik ooit heb bericht was dit: andere mensen vinden ons aardiger dan we denken. Dit was de conclusie van een onderzoek onder vreemden die aan elkaar gekoppeld werden voor korte gesprekken. Na afloop beoordeelden ze hoe aardig ze hun partners vonden en hoe aardig ze dachten dat hun partners hen vonden. En ze onderschatten steevast hoe aardig ze gevonden werden - ze maakten een betere eerste indruk dan ze dachten. Bovendien, hoe verlegener de persoon, hoe groter deze "aardigheidskloof". Laat u dus niet weerhouden om verder te bouwen op een eerste gesprek door zorgen over hoe u misschien overkomt bij een nieuwe kennis; ze zijn waarschijnlijk meer geïnteresseerd om nog eens met u te praten dan u wellicht denkt.

In 2021 onthulde een artikel in de Journal of Experimental Psychology: General het bestaan van een andere gespreksgerelateerde kloof: de "gedachtekloof". Na een gesprek hebben we de neiging om na te denken over de persoon met wie we hebben gepraat, na te denken over zijn verhalen of misschien zijn advies, zo merken Gus Cooney van de Universiteit van Philadelphia en collega's op. Maar hoewel we dit zelf ook doen, ontdekte het team in een reeks studies dat hun deelnemers ten onrechte geloofden dat ze achteraf meer dachten aan een persoon met wie ze een gesprek hadden gevoerd dan de andere persoon aan hen. "Gezamenlijk tonen deze studies aan dat mensen meer in de gedachten van hun gesprekspartners blijven dan ze weten," schrijft het team. Een van de redenen waarom deze boodschap belangrijk is, is dat uit een van de studies bleek dat het te weten komen hoeveel de andere persoon eigenlijk aan hen dacht, invloed had op hun bereidheid om zich te verzoenen na een ruzie.

Over het geheel genomen zijn we, voor zo'n sociale soort, verrassend slecht in het inschatten van hoe gesprekken, en de specifieke inhoud van die gesprekken, onze relaties en ons eigen welzijn beïnvloeden. Maar de overheersende boodschap die uit deze studies naar voren komt, is positief: het is allemaal beter dan we denken, dus stop met piekeren en ga delen.

Zie: https://digest.bps.org.uk/2022/01/25/how-to-master-the-art-of-conversation-according-to-psychology/