Oekraïne kaart van biolab
"There must be some way out of here", said the joker to the thief. "There's too much confusion I can't get no relief.
Businessmen, they drink my wine, Plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth"

Voordat ik op Twitter werd geblokkeerd omdat ik de beroemde Canadese COVID Care Alliance video had gepost, voordat ik door LinkedIn werd geblokkeerd wegens dezelfde reden, voor de beruchte hit #1757 van Joe Rogan waar ik de drie kleine woordjes "massa vormings psychose" noemde waardoor de opperheren in Silicon Valley de controle over hun blaas verloren, vreesden velen dat ik "gecontroleerde oppositie" was. En met goede reden.

Ik ben het grootste deel van mijn carrière nauw betrokken geweest bij de Amerikaanse Biodefensie-industrie. Ik heb nauw samengewerkt met biodefensie-onderzoeksteams van USAMRIID, DTRA, en het MIT Lincoln Lab. Ik was ooit een zakenpartner van een gepensioneerde CIA-medewerker die nauw betrokken was bij de biodefensie-industrie van het Department of Defense (DoD), terwijl ik met een andere gecopubliceerd heb. Ik heb ooit gewerkt voor de Dynport Vaccine Company, die het DoD-contract had voor "geavanceerde ontwikkeling" (wat neerkomt op klinisch testen) van vrijwel alle medische tegenmaatregelen met betrekking tot biodefensie voor het Amerikaanse ministerie van Defensie. Mijn vader werkte zijn hele leven als federaal defensieaannemer, evenals mijn schoonvader. In het geval van mijn vader betrof dat vooral energiesystemen met een hoge intensiteit - waaronder de ontwikkeling van technologieën voor bescherming tegen de elektromagnetische golfeffecten van "de bom", alsook exploderende folie - de technologie voor het activeren van "de bom".

Mijn schoonvader gaf leiding aan de Raytheon Speciale Projecten Divisie - eigenlijk een gadget- en technologieshop van de CIA. Denk aan "Q" uit James Bond. Ik heb diepgaande kennis van deze byzantijnse wereld en ik heb er vrijwel mijn hele leven rechtstreeks mee te maken gehad. Ik leefde volgens de mantra die alle bureaucraten in DC kennen - houd je hoofd naar beneden, want als ze je niet kunnen zien, kunnen ze je ook niet neerschieten.

Maar ik heb mezelf nooit echt toegestaan om de mogelijkheid onder ogen te zien dat wij niet de goeierikken zijn, de withoeden. Totdat ik meemaakte wat we de afgelopen twee jaar allemaal hebben meegemaakt. Een regering (of eigenlijk meerdere regeringen) die duidelijk gelooft dat het gerechtvaardigd is om fundamentele principes van bio-ethiek en gemeenschappelijke wetten te negeren. En net als bij zovelen, toen ik het eenmaal zag was het alsof ik tegen een lichtknopje aangeduwd had waardoor plotseling de hele kamer was verlicht en ik kon nooit meer niet zien wat er onthuld was. Zijn wij altijd de goeierikken? Of is dit gewoon meer uitwisselbare Spion vs Spion, waarbij ethiek en rollen vervangbaar en "situationeel" zijn. Een wereld waarin er geen goeierikken zijn, geen withoeden. Gewoon een kwestie van verdraaiingen door de media, perspectief en realpolitik. De wereld zoals voorgesteld door Henry Kissinger en Klaus Schwab.

En tussen haakjes, "biodefensie" is big business. Nog meer oorlogswapens.

De meesten van ons die op dit moment niet diep in het massavormingsproces zitten, kunnen de gecoördineerde verdraaiing zien van de traditionele media die de corona-angstporno aandrijven naar dezelfde mediakanalen die het thema "Poetin gestoorde slechte man - Zelenski goede man" opdringen. Maar zodra de oorlog begon, kwam er een meer genuanceerd en complexer tegengesteld narratief naar voren.
  • De nauwe banden tussen kinderen van belangrijke Democratische partijleiders en belangen van de Oekraïense petroleumindustrie.
  • En de door de VS gesubsidieerde onderzoeksfaciliteiten voor biowapens in heel Oekraïne, ook langs de Russische grens.
  • En de legitieme Russische bezorgdheid over pogingen van de NAVO om Rusland geopolitiek te omsingelen.
  • En de vraag of Zelenski werkelijk slechts een westerse marionet is in plaats van de populistische leider, zoals ons wordt voorgespiegeld.
  • En de heimelijke hand van het Wereld Economisch Forum, dat zich met dit alles bemoeit.
De zaken begonnen er veel ingewikkelder uit te zien dan alleen "Poetin gestoorde slechte man - Zelenski goeie man".

Ik hou ervan om belangrijke argumenten te illustreren met verhalen die op persoonlijke ervaring gebaseerd zijn. Mij is verteld door mensen die het kunnen weten (waaronder generaal-majoor Philip K. Russell, MD), dat gedurende vele tientallen jaren de totale uitgaven van de Amerikaanse regering voor de ontwikkeling van biowapens groter waren dan de uitgaven voor thermonucleaire wapens. Men kan stellen dat de moderne kennis en technologie op het gebied van moleculaire biologie, microbiologie en virologie in wezen een "civiel" bijprodukt is van een massale investering in technologie voor biologische oorlogsvoering door de VS, de USSR en andere regeringen.

De laatste ontwikkelingen van deze technologieën zijn dat de CCP van de Volksrepubliek China, die geen ethische beperkingen lijkt te kennen, de grenzen van de nieuwe wereld van het "transhumanisme" lijkt te verleggen. Wat vervolgens een rechtvaardiging wordt voor westerse naties die in feite het argument aanvoeren dat "aangezien zij het doen, moeten wij het ook doen". Een steeds geraffineerdere volgende generatie van biologische oorlogsvoering. Waar mensen de wapens bij uitstek worden voor regeringen die ons geen keus laten. Zie voor meer hierover ons eerdere artikel op Substack "Human Augmentation - The Dawn of a New Paradigm".

Ik kom weer terug op mijn verhaal ter verduidelijking van waar we hier mee te maken hebben, zoals verteld door degenen met wie ik omging (die misschien hun eigen belang opblazen). De geschiedenis die mij werd onthuld is, dat de echte gebeurtenis die de val van de voormalige Sovjet-Unie katalyseerde in feite de doorbraak was in de ontwikkeling van een binair (tweedelig) biowapen dat via een luchtroute kon worden afgeleverd. Dit wapen was zo dodelijk, dat het tankcommandanten en hun bemanningen in principe kon doen stoppen. Volgens deze versie van de werkelijkheid ging het bij de grootste militaire druk en strategische bezorgdheid tussen de voormalige USSR en West-Europa om Russische tankbataljons, die op het punt stonden een blitzkrieg uit te voeren tot aan het Engelse Kanaal. Een bedreiging waarvan de West-Europese staten zich terdege bewust waren, omdat Hitler met succes dezelfde strategie had toegepast. Het Westen had in feite geen manier om deze dreiging te matigen, zo gaat het verhaal, dus hing deze altijd boven alle geopolitieke spanningen die van tijd tot tijd zouden ontstaan tussen de Europese NAVO-landen en de USSR. Blijkbaar was het binaire biologische middel zo krachtig, dat het tankbemanningen dermate snel zou doden of uitschakelen dat het risico van een blitzkrieg werd geneutraliseerd. Natuurlijk is dit maar een verhaal, mij verteld door hooggeplaatste vrienden - dus niet geverifieerd. Wat daarvan ook moge zijn.

Het gaat erom dat biologische oorlogsmiddelen krachtig, goedkoop en gemakkelijk te vervaardigen zijn (vooral in vergelijking met thermonucleaire wapens), gemakkelijk kunnen worden ingezet en al vaak het tij van de geschiedenis hebben doen keren. Zoals destijds bij de "Indiaanse" oorlogen, waar pokken in feite van tijd tot tijd als wapen werden ingezet tegen inheemse volken in Noord-Amerika. En waarschijnlijk door de gehele opgetekende geschiedenis heen.

Dus nu hebben we de bovendrijvende uitgebreide documentatie van door de VS gefinancierde biolaboratoria, verspreid over wat in toenemende mate de Amerikaanse cliëntstaat werd die Oekraïne wordt genoemd.

Mocht u een duik in dat onderwerp willen nemen, in dat konijnenhol willen afdalen, zie dan het volgende: Hier gaat het om. Ooit raakte de VS op de rand van een thermonucleaire oorlog met de USSR verwikkeld omdat Russische raketten op Cubaans grondgebied werden geplaatst. De oorlogswapens zijn verder ontwikkeld. Technologie voor biowapens is volwassen geworden. Wat zouden de VS doen als Rusland Mexico in een cliëntstaat had veranderd en onderzoekslaboratoria voor biowapens langs onze zuidgrens had geplaatst. Zouden we binnenvallen? Ik heb sterk het vermoeden van wel.

Zijn "wij" hier de goeierikken of de slechteriken?
Robert W Malone MD, MS - Uitvinder van mRNA- en DNA-vaccins, RNA als geneesmiddel. Wetenschapper, arts, schrijver, podcaster, commentator en voorvechter. Gelovige in onze fundamentele vrijheid van meningsuiting.
Zie: https://rwmalonemd.substack.com/p/all-along-the-watchtower?s=r