definitie sociopaat
In haar boek The Sociopath Next Door geeft Martha Stout 13 regels voor het omgaan met sociopaten in het dagelijks leven. Ik dacht dat we deze zouden kunnen bekijken met betrekking tot de sociopaten die over ons heersen (en zich waarschijnlijk niet naast de deur bevinden, maar ook weer niet ver verwijderd zijn van ons dagelijks leven).

1. De eerste regel betreft de bittere pil van het accepteren dat sommige mensen letterlijk geen geweten hebben.

Ik ben er niet zeker van dat dit zo'n bittere pil is, gezien wat we nu weten over de sociopaat, hoewel het moeilijk is om dit te aanvaarden - per slot van rekening lijken ze veel op ons, maar tegelijkertijd zijn ze heel anders. Voor onze omgang met de sociopaat in het Witte Huis (of de VN, WEF, NIH, kies maar uit welke instelling) denk ik dat de eerste regel is te accepteren dat zij er zijn, op die plaatsen van invloed, en dat zij geen enkel geweten hebben (en dat is precies zoals zij het willen).

2. Bij een conflict tussen uw gevoel en hetgeen voortvloeit uit de rol die iemand op zich heeft genomen - onderwijzer, arts, leider, dierenvriend, humanist, ouder - dient op het gevoel te worden afgegaan.

Dit is een belangrijk maar lastig punt gezien het soort media dat verslag doet van sociopaten op hoge posities en hen voorstelt als iets wat ze niet zijn. Niettemin beschikken we over een intuïtie die allerlei "rode vlaggen" over een persoonlijkheid oppikt, zelfs als we de informatie alleen uit de tweede hand krijgen door middel van nieuwsberichten, sociale media, enz. De sleutel is, denk ik, om u niet te fixeren op een beperkte informatiestroom, maar open te staan voor meerdere informatiekanalen (waarvan sommige van politieke tegenstanders kunnen komen) - zelfs uw vijanden kunnen veelzeggende dingen onthullen als u de moeite neemt om te luisteren. De functie (senator, wereldleider, gezondheidsgoeroe) bepaalt niet de persoonlijkheid - sociopaten bekleden allerlei "ethische" functies maar zonder enige persoonlijke ethiek.

3. Wanneer u een nieuwe relatie overweegt van welke aard dan ook, hanteer dan de Regel van Drie met betrekking tot de beweringen en beloften die een persoon doet, en de verantwoordelijkheden die hij of zij heeft. Maak van de Regel van Drie uw persoonlijk beleid.

U kunt mensen vergeven voor een leugen, een verbroken belofte, een verwaarloosde verantwoordelijkheid, maar als er 3 keer achter elkaar leugens worden geuit, dan heeft u te maken met een leugenaar. Geef niets van uzelf, uw geld, of uw steun aan iemand die de "drie keer" schendt. Pas dit toe op de politiek en leiders van zeg, Big Pharma, en u kunt onmiddellijk leugenaars identificeren. Het zijn misschien niet allemaal sociopaten, maar het is een duidelijk waarschuwingssignaal. Steun hen niet en neem alles wat ze zeggen met een korreltje zout.

4. Stel autoriteit ter discussie.

Aangezien we het hebben over gezagsdragers denk ik dat dit voor hen allen geldt - luister naar uw intuïtie en stel vragen bij wat ze zeggen en doen. Mensen volgen gemakkelijk en blindelings gezagsdragers (denk aan het experiment van Stanley Milgram) dus trek de geldigheid van deze mensen in twijfel. Ik denk aan de bergen bewijs tegen Anthony Fauci en de hoeveelheid autoriteit die van zijn functie uitgaat en hoeveel autoriteit hij nu persoonlijk heeft. Hij is klaar - ze hebben hem alleen nog niet afgevoerd.

5. Wees bedacht op vleierij.

Het is onwaarschijnlijk dat de gezagsdrager u persoonlijk vleit, maar u kunt hem betrappen op vlagen van vleierij ten opzichte van anderen die hoge posities bekleden, het overdreven vleien van zijn eigen team/eenheid/partij/project/strategie, overdreven patriottisme, of overdreven vleierij of positiviteit wanneer dat niet op zijn plaats lijkt.

6. Indien nodig, herdefinieer uw begrip van respect.

De meesten van ons zijn opgevoed met respect voor gezagsdragers en dit respect vertaalt zich in gehoorzaamheid. Het is goed om iemand te respecteren en te gehoorzamen die dat respect verdient en het beste met ons voor heeft. Maar wanneer een gezagsdrager intimidatie, angst en emotionele manipulatie gebruikt om respect af te dwingen, geef het dan niet en voel u zeker niet verplicht om hem te gehoorzamen. (In een volledig totalitaire maatschappij waar respectloosheid wordt beantwoord met gevangenisstraf of de dood ligt dat natuurlijk anders, u kunt dan natuurlijk gehoorzamen uit angst voor uw leven of dat van uw familieleden - maar dit betreft duidelijk geen verdiend respect).

7. Speel het spel niet mee.

Sociopaten spelen een sociaal spel - u bent een schaakstuk op het bord des levens. Probeer niet hetzelfde spel te spelen, probeer niet te overtroeven, te verleiden, te slim af te zijn, of de loef af te steken. Ga zelfs niet akkoord om te spelen. In termen van politiek betekent dit het beestje bij zijn naam noemen en niet toestaan dat zij de regels bepalen, de weg bereiden of de kaarten delen.[1]

8. De beste manier om uzelf te beschermen tegen een sociopaat is om hem te vermijden, om elke vorm van contact of communicatie te weigeren.

Dit geldt uiteraard voor de persoonlijke omgang met een sociopaat, maar hoe zit het met de politiek? Nou ik denk dat de eerste stap moet zijn om er alles aan te doen om te voorkomen dat de sociopaat toegang krijgt tot uw leven - stem niet op hen, voer campagne tegen hem (of steun groepen die hem uitdagen), schrijf naar andere senatoren om niet te stemmen voor wetgeving die de sociopaat wil aannemen, wees actief in uw plaatselijke politiek en gemeenschap.

9. Trek uw neiging tot het al te gemakkelijk hebben van medelijden in twijfel.

Dit is voor velen een belangrijke - we willen hen te snel het voordeel van de twijfel geven en medelijden met hen hebben om een willekeurig aantal redenen die zij creëren. Het kan hun ongelukkige jeugd en moeizame strijd zijn, de kritiek die ze van de oppositie krijgen, de 'oneerlijke' berichtgeving in de media, de gigantische sociale problemen die ze proberen aan te pakken met weinig hulp van de regering (ze zijn alleen aangewezen op hun eigen miljarden!). Wie actief campagne voert voor uw sympathie, zou wel eens een sociopaat kunnen zijn.

10. Probeer de onverbeterlijken niet te redden.

Als ze uit hun ambt worden weggestemd, als ze uit het bestuur van uw vereniging worden gezet, als ze worden geschorst omdat ze iemand kwaad hebben gedaan, probeer ze dan niet te verlossen. Ze zullen niet leren, noch zullen ze hun gedrag veranderen. Laat hen niet de ladder beklimmen als u zichzelf in een positie van besluitvorming bevindt.

11. Ga NOOIT, uit medelijden of om welke andere reden dan ook, akkoord om een sociopaat te helpen zijn of haar ware karakter te verbergen.

Als het gaat om mensen in de publieke sfeer zou dit betekenen dat het leed, de pijn en de misstanden die zij hebben veroorzaakt aan het licht komen. Dat is precies wat Bobby Kennedy Jr. heeft gedaan in zijn boek over Fauci, Gates e.a.

12. Bescherm uw psyche.

Dit is een belangrijke . Bescherm uw geestelijke gezondheid door te herkennen wanneer u gemanipuleerd wordt door een sociopaat, laat hem niet in uw hoofd binnendringen (humor biedt hier uitkomst). Besef ook dat de overgrote meerderheid van de mensen gewetensvol is, goedbedoelende goede mensen zijn en als ze verkeerd bezig zijn, is er een kans dat ze dat herkennen en dat hun geweten hen tot eerlijkheid zal terugroepen. Natuurlijk hebben we veel gehersenspoelde (en waarschijnlijk angstige) mensen in de publieke sector gewoon dom zien doen en domme agenda's zien uitvoeren voor kwade doeleinden. Maar voor hen is er hoop. Hetzelfde kan niet gezegd worden van de sociopaat.

13. Goed leven is de beste wraak.

Dit laatste punt van Martha Stout vat ik op als het leiden van een parallel (en goed) leven ten opzichte van het leven dat de sociopaat voor ons probeert te creëren. Leven met alternatieve bronnen van informatie, hulpmiddelen, relaties, dan die waar de sociopaat ons mee probeert te strikken. Gelijkgestemde lezers op Substack vertegenwoordigen slechts een zeer kleine subgroep van dergelijke parallelle processen die gaande zijn in de samenleving als mensen de totalitaire (en gewoonweg krankzinnige) wereld ontwijken die de technocraten ons door de strot proberen te duwen.

Heeft u nog andere ideeën om de sociopaten die hoge posities bekleden te bestrijden?

Noten:

[1] Soms kan dat alleen in uw hoofd, uw persoonlijke overtuigingen, uw gesprekken, maar dat is een goed begin.

Zie: https://escapingmasspsychosis.substack.com/p/how-to-deal-with-a-sociopath