Schwab
Dit was een belangrijke week voor de globalisten. Ze voelen dat hun tijd gekomen is, tijd voor serieuze actie, om de moeilijkste fase van de Grote Reset in te luiden, zodat ze verder kunnen met wat zij de Vierde Industriële Revolutie noemen.

De Vierde Industriële Revolutie, zoals uitgelegd door de goeroe van het Wereld Economisch Forum Klaus Schwab, zal leiden tot een "samensmelting" van de fysieke, biologische en digitale identiteiten van elk menselijk wezen. Het komt in feite neer op het aanbreken van een nieuw tijdperk, gebaseerd op transhumanisme en technocratie, enigszins vergelijkbaar met hetgeen beschreven werd in het boek Brave New World.

Maar dat zal niet lukken voordat alles opnieuw ingesteld is. Eerst moet al het oude vernietigd worden. Dan kan het het nieuwe beginnen.

De wereld resetten is niet iets wat je kunt doen door gewoon op een knop te drukken. Het vereist een reeks goed doordachte wereldwijde crises, zoals Schwab en zijn hoofdadviseur Yuval Noah Harari meer dan eens hebben gezegd.

De globalisten kwamen deze week dus bijeen in Genève op de Wereldgezondheidsvergadering en zij vergaderden tijdens de bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum in Davos. De twee Zwitserse steden liggen op slechts drie uur rijden van elkaar. Tijdens deze twee bijeenkomsten zal deze klasse van globalistische roofdieren geïnstrueerd worden omtrent wat te doen en wat te verwachten voor de komende 12 maanden. Ik noem dit venster van 12 maanden het openingssalvo van de vernietigingsfase van de Grote Reset.

Schwab opende de bijeenkomst in Davos met de woorden "de toekomst gebeurt niet zomaar; de toekomst wordt gebouwd door ons, door een krachtige gemeenschap, zoals u hier in deze zaal."

Schwabs woorden "We moeten ons voorbereiden op een bozer wordende wereld," vat ik op als een slecht teken dat de globalisten zenuwachtig worden, omdat ze het gevoel hebben dat als ze niet snel drastische maatregelen nemen, al hun plannen om een wereldregering in deze eindtijd in te stellen wel eens in duigen zouden kunnen vallen.

Schwab voegde daaraan toe: "We hebben de middelen om de toestand in de wereld te verbeteren, maar daar zijn twee voorwaarden voor nodig:

"De eerste is dat we allemaal handelen als belanghebbenden (stakeholders) van grotere gemeenschappen.

"En de tweede is dat we samenwerken."

Mijn vraag aan Klaus is de volgende: Samenwerken aan wat?

En wat bedoelt hij precies met de toestand van de wereld "verbeteren"?

Verbeteringen voor wie? Ik denk dat hij doelt op verbeterde omstandigheden voor de 1 procent die de leiding hebben over de grote banken en bedrijven en hun volgelingen, waardoor het misschien opgekrikt kan worden naar 3 of 4 procent. Voor de rest van ons hebben ze een agenda vol ellende voor ogen.

Tijd voor een uitdunning

Als we kijken naar de agenda van het WEF en de VN, die van ganser harte wordt gesteund door de regeringen van de VS, het VK, de EU, Canada en Australië, dan wijst alles in de richting van een massale uitdunning van de menselijke bevolking. Ze hebben de vernietigingsfase in gang gezet.

Zoals zij het zien, zo valt uit hun retoriek op te maken, is de uitdunning nodig om de planeet en haar hulpbronnen te redden ten gunste van hen, de globalistische elites die deze week in Davos en Genève vertegenwoordigd waren.

Ze hebben van tevoren hun plannen uit de doeken gedaan. Dat doen ze altijd. Wij zullen niets bezitten, we zullen geen privacy hebben en we zullen leren ervan te houden om voor ons overleven volledig afhankelijk te zijn van de regering en hun partners in het bedrijfsleven.

David Beasley, directeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, sprak in Davos en had opbeurend nieuws. U kunt zijn korte opmerkingen in de video hieronder bekijken.


Beasley sprak het WEF in zijn toespraak formeel toe en verklaarde dat de voedselsituatie in de wereld al slecht was vóór de oorlog in Oekraïne, maar dat de situatie sindsdien geëscaleerd is tot wat hij de ergste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog noemde.

Daarbovenop komt de griezelige cover van het Economist Magazine. Dit is een publicatie in handen van de Rothschilds, die zich richt op de elitaire globalisten. Het toont een tarweveld, waarbij de tarwekorrels als schedels worden voorgesteld. De titel luidt: "De komende voedselramp."

de komende ramp
De Conservative Playlist bericht dat de Rockefeller Foundation, ook zo'n globalistische club met banden met Bill Gates, Schwab en het WEF, onlangs waarschuwde dat we binnen vijf tot zes maanden te maken zullen hebben met een wereldwijde voedselcrisis van bijbelse proporties.

De voorzitter van de Rockefeller Foundation, Rajiv Shah, beschreef wat zich binnenkort zal ontvouwen als een "enorme, onmiddellijke voedselcrisis," die de hele wereld zal treffen en geen land onberoerd zal laten.

Dit is geen communisme, want als dat zo was zouden de grote bedrijven er niet allemaal bij betrokken zijn. Dit is een technocratie, die gebruik maakt van de macht van gegevensverzameling en geavanceerde bewakingstechnologie, die zij op elk contactpunt inzetten - op medisch gebied, in de media en op social media, in de wetenschap, in het onderwijs, in de detailhandel, in het leger en op het gebied van de bioveiligheid.

Maar hoe, vraagt men, zullen zij ervoor zorgen dat wij niets meer bezitten en alleen nog maar alles huren van de miljardairs en multimiljonairs?

Ik vertel deze mensen dat als ze wakker zouden zijn, ze het antwoord op hun vraag in real time voor hun ogen zouden zien voltrekken.

Door steeds meer geld te creëren en de waarde van de dollar opzettelijk te verlagen, dwingen de Federal Reserve en het bankensysteem u om meer te betalen voor minder. Om te overleven, of u zich nu in de lagere middenklasse, de middenklasse of de hogere middenklasse bevindt, zult u meer betalen voor dezelfde liter benzine, dezelfde boodschappen, dezelfde kleding als voorheen. Men kan een tijdje rondkomen door minder te kopen en minder te verspillen, maar na een tijdje zult u willen bezuinigen op uw auto's, huizen, voedsel, op alles.

Hierom zei Mayer Rothschild: "Het kan me niet schelen wie de wetten van een land maakt, zolang ik het geld maar beheer."

Het plan is om alles voor iedereen zo duur te maken tot het punt waarop men een klein appartementje in de stad huurt naast een spoorlijn, de SUV vervangt door een superklein elektrische autootje (als dat al op te brengen is) of zelfs een fiets. Kijk naar China. Dat is de toekomst die ze voor ons in petto hebben.

Hoe meer pijn er wordt veroorzaakt, hoe dichter de elites bij de mogelijkheid geraken om hun Grote Reset uit te voeren, met digitale QR-codes die aan ieder mens worden gekoppeld en die alle gezondheidsgegevens bevatten op een app voor mobiele telefoons, welke app tevens wordt verbonden met uw bankrekening en uw vermogen om in te loggen op het internet. Dat is het doel.

En daar zit het 'em.

De globalistische elitaire miljardairs weten dat hun plan impopulair is.

Ze weten dat ten minste de helft van de bevolking in rijke landen nooit vrijwillig zal instemmen met dit plan. Die zullen gedwongen moeten worden door tijden van afschuwelijke crises, zoals oorlog of een golf van "volksgezondheidscrises," en de extreme ontberingen die zulke crises veroorzaken.

Aangezien de overgrote meerderheid van de Amerikanen in een extreme staat van ontkenning verkeert, kunnen zij niet zien wat er aan zit te komen. Ze zullen volledig overrompeld worden. De sporadische tekorten die ze nu in de supermarkten zien, worden volgens hen veroorzaakt door tijdelijke haperingen die zich wel weer spoedig zullen herstellen. Ze maken zich er niet druk over.

Ze zien niet dat ons oorlog en hongersnood te wachten staan. Dus als het zover is, zullen ze overheerst worden door angst en verwarring. De angst zal de pan uit rijzen.

De meesten zullen zich onderwerpen aan het systeem van het beest, dat wordt opgezet door middel van deze vooraf georganiseerde crises.

Vanwege de regel van derden, zal ergens tussen de 25 en 30 procent zich nooit onderwerpen aan zo'n systeem. Dat zagen we vorig jaar met de vaccins, toen ongeveer 70 procent van de Amerikanen capituleerde voor de druk van "krijg je prik", maar 30 procent de rug recht hield en niet meewerkte.

Nu geeft Stephane Bancel, de CEO van Moderna, toe dat niemand zijn vaccins wil en dat hij ze moet weggooien, 30 miljoen doses om precies te zijn.

In de video hieronder kunt u zijn commentaar bekijken. Hij is niet blij.


Voor de elites komt het hier op neer: De bevolking is gewoon te omvangrijk en onbeheersbaar voor het soort op middelen gebaseerde, onder totale controle staande maatschappij die hun dystopische technocratie vereist, en een technocratie kan simpelweg niet toestaan dat een aanzienlijk gedeelte van de bevolking van mensen hun plaats niet kent. Die nog steeds geloven in vrije meningsuiting, het Eerste en Tweede Amendement, dat mensen als man of vrouw geboren worden, en zulk soort ouderwetse zaken. Die moeten worden afgemaakt.

De vernietigingsfase: Hoe gaan ze de bevolking uitdunnen?

Om die reden zijn we in de vernietigingsfase van de Grote Reset beland.

Alles waar ze nu mee bezig zijn, deze zogenaamde belanghebbenden (stakeholders), zorgt ervoor dat mensen in bepaalde belangrijke landen met een grote middenklasse, die eraan gewend zijn een relatief vrij leven te leiden, vroegtijdig sterven. Die passen niet in een maatschappij die onder volledige controle staat waar ieders gaan en staan in real time wordt gevolgd, ieders bestedingsgewoonten worden gecontroleerd en beoordeeld, ieders eetgewoonten worden gecontroleerd (vlees zal volgens het WEF een "zeldzame traktatie" zijn). Al uw levensactiviteiten zullen worden gevolgd ter berekening van uw CO2-voetafdruk en ter beoordeling van uw algemene sociale kredietscore.

Laten we eens kijken naar de knelpunten in de samenleving op dit moment, die worden aangewakkerd door de globalistische elites die alles besturen, van het monetaire en bancaire systeem tot de grote bedrijven, de media, Big Pharma en Big Tech.
  • Gefabriceerde storingen in de toeleveringsketen, samen met tekorten aan voedsel, kunstmest en brandstof, die alle zullen leiden tot hongersnood. Kijk naar de onderstaande video van een treinontsporing afgelopen zondag in Alberta, Canada - de trein vervoerde toevallig 43 containers met potas voor de broodnodige stikstofmeststoffen.
  • Het opdringen van dodelijke vaccins en boosters en de waarschijnlijke terugkeer van vaccinatiemandaten in de herfst.
  • Het zaaien van burgerlijke onrust, schietpartijen en de daaruit voortvloeiende gaslighting van Amerikaanse wapenbezitters met opruiende retoriek vanuit het Witte Huis. De media zullen de regering Biden steunen als die een vorm van nationale wapenbeheersingsmaatregelen wil invoeren. Joe Scarborough en Mika Brzezinski op MSNBC vertegenwoordigen slechts twee van de vele praathoofden die propaganda verspreiden namens de Amerikaanse inlichtingendiensten. Sinds de schietpartijen in Buffalo en Uvalde, Texas, hameren Mika en Joe op de boodschap dat het nu tijd is voor de regering om bepaalde geweren illegaal te verklaren. Dit soort retoriek, dreigen met het ontwapenen van gezagsgetrouwe Amerikanen in een tijd waarin de misdaad de pan uit rijst, zal er alleen maar toe leiden dat meer mensen wapens willen kopen om zichzelf te beschermen.
  • Het escaleren van hun oorlog bij volmacht tegen Rusland tot een regionale en uiteindelijk een wereldoorlog. China gaat Taiwan veroveren, en Iran gaat misschien achter Israël aan. Rusland en China zijn eenvoudigweg beter voorbereid op deze oorlog dan de VS en Europa.
  • Het opstoken van de globalistische obsessie met de LGBTQ transgendermanie, tot het punt waar men er overal mee geconfronteerd wordt, maar nog belangrijker is dat uw kind er overal mee geconfronteerd wordt, op school, op zomerkamp, bij de padvinders, zelfs in veel kerken. Dit verzwakt de poel van jonge mensen nog meer door hen te verwarren over hun eigen geslacht en leidt er, samen met de homo- en lesbische push, toe dat er minder baby's worden geboren.
De Deagel bevolkingsprognose uit 2014

Al het bovenstaande beleid is gericht op één ding: massale ontvolking.

Ik grijp terug naar de analyse van Deagel Corp. van enkele jaren geleden.

Deagel is een militaire aannemer die in 2014 een prognose publiceerde van massale bevolkingsafname tot het jaar 2025, wanneer Amerika van meer dan 330 miljoen mensen in 2014 nog maar 99 miljoen mensen zou tellen. West-Europese landen, met name het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, zouden een vergelijkbare drastische bevolkingsafname te zien geven.

Op basis van de berekeningen van Deagel, ervan uitgaande dat ze ook maar enigszins accuraat zijn, zullen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de komende drie jaar de meest onveilige plaatsen zijn om te wonen, gevolgd door Duitsland en vervolgens de rest van de landen van de EU. Deze bevolkingsprognose was dusdanig controversieel, en liet bevolkingsdalingen van 80 procent in de Verenigde Staten en tussen de 50 en 80 procent voor bijna elk West-Europees land zien, dat de studie op mysterieuze wijze verdween van Deagels website post-corona in maart 2021.

Tot de impact van de corona"pandemie" en de massale vaccinatiecampagne die daarvan het gevolg was, krabden veel onderzoekers op hun hoofd toen ze de spreadsheets van Deagel bekeken. Maar nu begint het duidelijker te worden.

Onderzoeker Craig Paardekooper bracht onlangs zijn rapport uit over voorspellingen van wereldwijde ontvolking op basis van een update van de Deagel-cijfers. U kunt zijn bijgewerkte voorspellingen voor elk land bekijken. Hij laat zien dat tegen het jaar 2025 de V.S. 70,2 procent van zijn bevolking verliest en het V.K. 78,5 procent.

De voorspellingen van Deagel leken in 2014 dermate vergezocht dat sommigen Deagel ervan beschuldigden bezig te zijn met een psychologische operatie. Maar misschien beschikte Deagel over degelijke bronnen ter onderbouwing van zijn analyse. De Rockefeller Foundation had immers in 2010 haar "Lockstep"-analyse gepubliceerd waarin zo goed als gegarandeerd werd, dat grote pandemieën tientallen miljoenen mensen zouden uitroeien, en Bill Gates, 's werelds rijkste man, was in 2014 ook al ver gevorderd met zijn ontwikkeling van vaccins, nadat hij zijn aandacht enige jaren eerder had verlegd van computers naar vaccins.

Natuurlijk weten we dat de eerste 'richtlijn' die in het Georgia Guidestones-monument staat geëtst, stelt: "Handhaaf de mensheid onder de 500.000.000 in eeuwig evenwicht met de natuur," hetgeen neerkomt op een vermindering van meer dan 90 procent van de mensen op aarde. Dat is een doelstelling die ongehoord leek, totdat de volledige omvang van de gifdoodinjecties en vervolgens het vooruitzicht van wereldwijde hongersnood en een Derde Wereldoorlog net achter de horizon van de dagelijkse krantenkoppen in zicht begonnen te komen.

Waar het op neerkomt: We leven in vreemde tijden, en ik geloof dat het de eindtijd is. We moeten ons allemaal concentreren om ons lichamelijk, geestelijk en emotioneel te harden voor wat er de komende drie jaar op Amerika afkomt, terwijl we ons realiseren dat het belangrijkste is om ons in spiritueel opzicht te harden.

God zegene u bij uw voorbereidingen.
LeoHohmann.com wordt voor 100% door lezers ondersteund en ontvangt geen advertenties of sponsoring van bedrijven. Bijdragen van elke omvang worden op prijs gesteld en kunnen worden gestuurd naar c/o Leo Hohmann, PO Box 291, Newnan, GA 30264, of middels credit card:
Zie: https://leohohmann.com/2022/05/26/globalists-have-entered-the-kill-phase-of-great-reset-remember-the-deagel-population-forecast-it-now-makes-total-sense/