kanker en coronaprikken
© Shutterstock
Onderzoeker Brian Shilhavy vergeleek VAERS-meldingen van kanker na injecties met het coronavaccin gedurende de afgelopen 20 maanden met dezelfde zoekvraag van alle door de FDA goedgekeurde vaccins tijdens de afgelopen 30 jaar.

Een onderzoeker die het Centers for Disease Control's (CDC) Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) doorzocht, ontdekte een stijging van 10.661,4% in kankermeldingen als gevolg van experimentele op genen gebaseerde coronavaccins in vergelijking met alle door de FDA goedgekeurde vaccins tijdens de afgelopen 30 jaar.

Brian Shilhavy, redacteur van Health Impact News, heeft zijn stappen in de zoektocht op een rijtje gezet met links naar bewijsstukken van zijn verschillende bevindingen.

Nadat hij eerst de gevallen van "de meest voorkomende kankers [die] waren gemeld volgend op coronavaccins" had opgevraagd, vond hij "837 kankergevallen, waaronder 88 sterfgevallen, 66 gevallen van blijvende invaliditeit en 104 levensbedreigende gebeurtenissen (Bron)."

Hij benadrukte dat deze aantallen niet volledig waren en dat de VAERS-database de grotere zoekactie van "ALLE kankers gerapporteerd aan VAERS" onder deze categorie van corona-inentingen niet aankon.

"Gebruikmakend van exact dezelfde zoektermen voor kanker," zo schreef hij, "heb ik vervolgens ALLE door de FDA goedgekeurde vaccins van de afgelopen 30 jaar doorzocht en vond slechts 140 gerapporteerde gevallen van kanker (Bron)."

"Dat resultaat heeft betrekking op 360 maanden (30 jaar), terwijl de 837 gevallen volgend op de experimentele coronavaccins werden gerapporteerd binnen slechts 20 maanden, te rekenen vanaf de uitrol van de coronaprikken begin december 2020," schreef Shilhavy.

"Dat betekent een toename van 10.661,4%!" concludeerde hij.

Shilhavy, wiens organisatie in Texas is gevestigd, maakte ook melding van het aanzienlijke aantal kankergevallen in de database dat betrekking had op jonge mensen, vanaf de leeftijd van 12 jaar tot jong volwassenen van begin 20.

Afgelopen oktober bleek uit Zweeds laboratoriumonderzoek dat het spike-eiwit, dat in verband wordt gebracht met SARS-CoV-2 en de experimentele vaccins, de celkern binnendringt en de functies voor het herstellen van DNA-schade aanzienlijk verstoort, waardoor de adaptieve immuniteit van een persoon wordt aangetast en de vorming van kankercellen wellicht wordt bevorderd.

Gecertificeerd patholoog Dr. Ryan Cole meldde vorig jaar maart, dat hij een enorme "toename" zag van verschillende auto-immuunziekten en kankers bij patiënten die de corona-injecties toegediend hadden gekregen.


"Sinds 1 januari zie ik in het laboratorium een 20-voudige toename van baarmoederkanker ten opzichte van wat ik op jaarbasis zie," zei hij.

Met betrekking tot de algehele adaptieve immuniteit stelt Cole, "zien we na toediening van het vaccin een daling van de T-cellen" die "alle andere virussen onder controle houden," waardoor de patiënt vatbaar wordt voor een verscheidenheid aan ziekten.

In januari lekten gegevens uit van drie "onderscheiden hooggeplaatste militairen, allen artsen en volksgezondheidsambtenaren," in verklaringen onder ede afgelegd op straffe van meineed, waaruit enorme pieken naar voren kwamen van tientallen ziekten na toediening van de coronaprikken aan militairen in het Amerikaanse leger.

Waaronder:
  • Miskramen — toename van 279%,
  • Hypertensie (hoge bloeddruk): toename van 2.281%,
  • Ziekten van het zenuwstelsel: toename van 1.048% en
  • Kanker: toename van 296%.
Uit VAERS-gegevens die op 29 juli door de CDC werden vrijgegeven, blijkt dat er in de Verenigde Staten tussen 14 december 2020 en 22 juli 2022 in totaal 1.357.937 bijwerkingen werden gemeld na injecties met experimentele op genen gebaseerde vaccins, waaronder 29.790 sterfgevallen en 247.686 gevallen van ernstig letsel.

Hieronder vallen ook 55.719 gevallen van blijvende invaliditeit, 50.739 gevallen van myocarditis/pericarditis en 14.374 gemelde gevallen van gordelroos.

Aangezien deze cijfers gebaseerd zijn op vrijwillige meldingen, is het belangrijk op te merken dat deze zeer waarschijnlijk slechts "het topje van de ijsberg" vormen voor wat betreft de werkelijke cijfers.

Uit een in 2010 in opdracht van Harvard uitgevoerd onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken (HHS) bleek dat "minder dan 1% van de bijwerkingen na vaccinatie" aan VAERS wordt gemeld, terwijl vaccinfabrikant Connaught Laboratories in een vertrouwelijk onderzoek een "vijftigvoudige onderrapportage van bijwerkingen" berekende.

Zie: https://www.lifesitenews.com/news/govt-database-reveals-10000-increase-in-cancer-reports-due-to-covid-vaccines/