anti-globalisme
In het verleden viel me op dat criminelen de neiging hebben op te scheppen over hun criminaliteit als ze geloven dat ze ongenaakbaar zijn. Eerlijk gezegd, in hun narcisme kunnen velen van hen niet anders dan erin opgaan en iedereen laten weten hoe "superieur" ze wel niet aan ons zijn. In de afgelopen jaren, ten tijde van het hoogtepunt van de pandemische heksenketel, zagen we vele elitaire machthebbers binnen globalistische instellingen dit soort gedrag vertonen.

Mensen zoals de globalistische academici van het MIT, die verkondigden dat we "nooit meer naar het normale zouden terugkeren" en dat we het verlies van veel van onze vrijheden voor de rest van ons leven zouden moeten accepteren om de verspreiding van corona te bestrijden. Mensen als Klaus Schwab verklaarden het begin van de "Grote Reset" en het begin van wat de Davos-lui de "4e Industriële Revolutie" noemen. Ook waren er VELE politieke leiders, zoals Joe Biden, die op het mediapodium rondbanjeren en ideologische tegenstanders (meestal conservatieven) ervan beschuldigen "vijanden van de democratie" te zijn.

Indien hun idee van "democratie" medische tirannie en de gedwongen uitbreiding van cultureel marxisme inhoudt, of als hun idee van democratie samenwerking van de overheid met monopolistische bedrijven betekent, alsmede het uitwissen van de grondbeginselen van ons land, dan ben ik, denk ik, inderdaad een vijand van "democratie."

De globalisten koesterden zich in de gloed van hun veronderstelde overwinning. Ze dachten dat ze ons plebejers klemgezet hadden en dat hun agenda zo goed als zekergesteld was. Maar zoals ik al sinds vorig jaar betoog, hebben de financiële elites misschien iets te vroeg gejuicht.

De corona-agenda faalde volledig als het doel was om langdurige mandaten en beperkingen in Noord-Amerika en Europa door te voeren. Als u wilt weten hoe succes voor de globalisten eruit zou hebben gezien, kunnen we naar China kijken, waar eindeloze lockdowns en digitale vaccinatiepaspoorten aan de orde van de dag zijn. De elites wilden die uitkomst ook voor het westen en kregen dat niet voor elkaar. Het scheelde niet veel, maar miljoenen Amerikanen, Canadezen en Europeanen hielden stand en de prijs om ons tot naleving te dwingen zou te hoog zijn geweest.

Zelfs Joe Biden gaf openlijk toe dat de pandemie voorbij is. Ze schrapten de mandaten omdat ze wisten dat als het tot een oorlog zou komen, ze zouden verliezen.

Als het doel van de pandemische angstfabriek simpelweg het geïnjecteerd krijgen van de bevolking met de mRNA-vaccins was, dan is dat ook jammerlijk mislukt. Nu veel staten in de VS voor 40% ongevaccineerd zijn (volgens officiële cijfers) en veel landen wereldwijd grote groepen ongevaccineerden onder hun bevolkingen tellen, is er een enorme controlegroep voor de coronavaccins ontstaan. Als er voortdurend gezondheidsproblemen ontstaan door de mRNA-vaccins (zoals myocarditis), dan zal het publiek dankzij deze controlegroep weten wat de oorzaak is. De globalisten hadden een percentage van bijna 100% vaccinatie nodig, maar dat is ze niet gelukt. In de verste verte niet.

Er is voor hen geen ontkomen aan - Ze hebben de apathie van het publiek als het gaat om autoritarisme enorm overschat. De weerstand is te groot en ze zullen uiteindelijk verantwoordelijk worden gehouden voor hun wandaden.

Een goed voorbeeld: De meest recente verkiezingen in Italië leverden een verpletterende overwinning op voor de conservatieve coalitie. De nieuwe premier (en eerste vrouwelijke premier), Georgia Meloni, hield deze week een opzwepende overwinningstoespraak, waarin zij rechtstreeks de extreem-linkse invasie van de westerse landen, het globalisme en de giftige samenspanning met de grote woke bedrijven om andersdenkenden het zwijgen op te leggen, aan de kaak stelde. Ze riep op tot een terugkeer naar de vrijheid, maar wat was de reactie van de reguliere media? Die noemen haar een "fascist."

De Italiaanse verkiezingen maken slechts een klein onderdeel uit van een aanhoudende trend, waarbij men zich bewust begint te worden van de dreigende gevaren die worden opgeworpen door de globalisten, die deze trend niet kunnen tegenhouden.

De angst onder hen is voelbaar. Antiglobalisme wordt nu populair en de mensen gaan op zoek naar antwoorden. Waarom zijn onze economische omstandigheden zo verslechterd? Waarom worden we geconfronteerd met een stagflatoire crisis? Waarom blijven de prijzen op alle gebieden stijgen? Waarom zijn praktisch al onze burgerlijke vrijheden afgepakt in naam van de bestrijding van een virus, waarvan het officiële percentage dodelijke infecties (IFR) een luttele 0,23% bedraagt? Waarom worden zinloze koolstofcontroles ingesteld, terwijl we midden in een crisis van de toeleveringsketen zitten? Waarom zorgen politici en banken ervoor dat alles nog veel erger wordt?

De publieke roep om een afrekening groeit en het zijn de koppen van de globalisten die op het hakblok zullen belanden. Alle wegen naar vernietiging leiden terug naar hen en het beleid dat ze het volk hebben opgedrongen.

Wanneer criminelen zich in het nauw gedreven voelen, steken ze soms de boel in brand en nemen gijzelaars in een laatste poging om in leven te blijven en door de mazen van het net te glippen. Ik denk dat we dat stadium van dit vreselijke drama naderen. Het is belangrijk de omstandigheden op het slagveld te accepteren zoals ze zijn en de vijand niet te onderschatten. We moeten niet vergeten dat de globalisten uitgebreide middelen tot hun beschikking hebben om ravages aan te richten en zij hebben al enkele van deze rampen in gang gezet.

Zoals ik een aantal jaren geleden al waarschuwde (in 2017 in mijn artikel 'The Economic End Game Continues'), worden de spanningen met oosterse landen gebruikt om de rol van de Amerikaanse dollar als mondiale reservevaluta en oliedollar te verkleinen. Het conflict veroorzaakt ook tekorten aan grondstoffen en verzwakking van de toeleveringsketen, om nog maar te zwijgen van een energiecrisis in Europa, die nu onomkeerbaar is door de sabotage van de Nord Stream gaspijpleidingen.

Ook voorspelde ik in 2017 dat de Federal Reserve een patroon zou herhalen van het verhogen van de rente bij ernstige economische teruggang, waardoor economische onrust zou toenemen. Aan het begin van de Grote Depressie gebruikte men een zeer vergelijkbare tactiek, waarvan de voormalige voorzitter van de federale reserve, Ben Bernanke, openlijk toegaf dat die de langdurige deflatoire ineenstorting had veroorzaakt.

Uit mijn artikel van 2017:
"Het vervangen van de voorzitter van de Fed is absoluut betekenisloos ten aanzien van het beleid. Jerome Powell zal precies dezelfde initiatieven voortzetten als Yellen; de stimuleringsmaatregelen zullen worden afgeschaft, de rente zal worden verhoogd en de balans zal worden verlaagd, waardoor de enorme zeepbel op de markt die de Fed oorspronkelijk creëerde, kwetsbaar wordt voor implosie.

Een oplettend persoon...heeft wellicht opgemerkt dat centrale banken over de hele wereld op een gecoördineerde manier lijken te handelen om stimuleringssteun van de markten te verwijderen en de rente te verhogen, waarbij de aanvoerlijnen van goedkoop geld, die lange tijd als steun voor onze verzwakte economie dienden, worden afgesneden."
De Bank voor Internationale Betalingen, de centrale bank van de centrale banken en de instelling die wereldwijde beleidsinitiatieven uitvaardigt voor alle andere aangesloten banken, riep vorige week op tot MEER renteverhogingen. Afgezien van een kleine interventie door de Bank of England, blijkt uit het bewijs dat de globalisten een crash WILLEN en scheppen nu de voorwaarden voor instabiliteit. Ze hebben de dominostenen van tevoren opgesteld en nu hebben ze besloten ze om te gooien. Ik denk dat dit een "fail-safe" is; een paniekprikkel voor het geval ze niet de controle krijgen die ze wensten te verkrijgen middels de coronapandemie.

Ze zullen Rusland de schuld geven, ze zullen China de schuld geven, ze zullen de conservatieven de schuld geven, ze zullen alles en iedereen behalve zichzelf de schuld geven in een poging de publieke aandacht af te leiden van de internationale bankenacties die de crashomstandigheden in de eerste plaats veroorzaakten. Dat kunnen we niet toestaan. Wat er ook gebeurt, het is essentieel dat mensen zich herinneren wie ons dit daadwerkelijk heeft aangedaan en wie hiervoor moeten boeten.

In de loop van de komende jaren zullen de machtsmakelaars van de gevestigde orde proberen een façade van chaos te gebruiken om angst onder de bevolking te zaaien. Ze gaan proberen die angst uit te buiten, om zodoende nog meer gecentraliseerd bestuur in te voeren en de fundamenten van onze samenleving te veranderen, terwijl ze die vrijheden die we nog over hebben, zullen verstikken. Dat is het enige dat ze nog kunnen doen, maar nu weten we tenminste zeker dat er miljoenen mensen zijn - miljoenen mensen die zich niet zullen schikken en die zullen terugvechten. En we weten dat de globalisten bang zijn; als ze dat niet waren zouden ze niet terugvallen op zulke drastische maatregelen.
Als u het werk van Alt-Market wilt steunen en tegelijkertijd informatie wilt ontvangen over geavanceerde tactieken om de agenda van de globalisten te verijdelen, schrijf u dan in voor onze exclusieve nieuwsbrief The Wild Bunch Dispatch. HIER leest u daar meer over.
Zie: https://alt-market.us/anti-globalism-is-going-mainstream-which-means-engineered-disaster-is-about-to-strike/