ftx covid lockdowns bankman-fried
Een reeks onthullende sms'jes en tweets van Sam Bankman-Fried, de in ongenade gevallen CEO van FTX, de ooit hoogvliegende maar nu opgeblazen cryptobeurs, had het volgende te zeggen over zijn imago als weldoener: het is een "dom spel dat wij, woke westerlingen, spelen, waarbij we alle correcte leuzen opdreunen zodat iedereen ons aardig vindt."

Heel interessant. Hij had zich zo goed voorbereid: een veganist die zich zorgen maakt over klimaatverandering, die elke vorm van rechtvaardigheid steunt (op raciaal, sociaal en milieugebied) behalve die welke op hem afkomt, en die miljoenen aan goede doelen geeft die met links geassocieerd worden. Hij kocht ook veel toegang en bescherming in Washington D.C., genoeg om van zijn duistere bedrijf een topper te maken.

Als onderdeel van dit alles, was er ook zoiets als pandemische planning. Zo langzamerhand zouden we moeten weten wat dat inhoudt: het betekent dat wijzelf niet de baas zijn over ons leven omdat er gevaarlijke virussen rondwaren. Hoe bizar het ook lijkt, en om redenen die nog steeds niet helemaal duidelijk zijn, werd het kiezen voor lockdowns, mondkapjes en vaccinatiepaspoorten onderdeel van de ideologische woke-stoofpot.

Dit is vooral raar, omdat keer op keer werd aangetoond dat de coronamaatregelen schadelijk zijn voor alle groepen ten aanzien waarvan de "woke"-ideologie zich zo ogenschijnlijk inzet. Dat geldt zelfs voor dierenrechten: wie kan de Deense afslachting van nertsen in 2020 vergeten?

Hoe dan ook, het is gewoon waar. Mondkapjes werden geassocieerd met het zijn van een goed mens, net als vaccineren, veganisme en het in paniek raken over klimaatverandering. Niets van dit alles heeft ook maar iets van doen met wetenschap of werkelijkheid. Het is allemaal tribale symboliek in naam van politieke groepssolidariteit. En FTX was hier behoorlijk goed in, door met honderden miljoenen te smijten om de loyaliteit van het bedrijf aan alle goede doelen te bewijzen.

Daartoe behoorde ook de malafide pandemieplanning. Jazeker: er waren diepgaande banden tussen FTX en corona, die twee jaar lang gecultiveerd werden. We zullen het hieronder eens uiteenzetten.

Eerder dit jaar, verkondigde de New York Times luidkeels een studie die geen enkel voordeel toonde van het gebruik van Ivermectine. Daarmee leek de kous af te zijn. De studie werd gefinancierd door FTX. Waarom? Waarom was een cryptobeurs zo geïnteresseerd in het ontkrachten van hergebruikte medicijnen om regeringen en mensen aan te zetten tot het gebruik van gepatenteerde geneesmiddelen, zelfs die zoals Remdesivir, die eigenlijk helemaal niet werkten? Onderzoekende geesten zouden dat graag willen weten.
ftx fund covid studies vals sam bankman-fried gabe
Hoe dan ook, de studie en vooral de conclusies bleken op onzin te berusten. David Henderson en Charles Hooper wijzen verder op een interessant feit:
"Sommige onderzoekers die betrokken waren bij de TOGETHER-studie hadden betaalde diensten verricht voor Pfizer, Merck, Regeneron en AstraZeneca, allemaal bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van coronatherapeutica en vaccins die in theorie concurreren met ivermectine."
Om een of andere reden wist Bankman-Fried gewoon dat hij verondersteld werd zich te verzetten tegen hergebruikte geneesmiddelen, hoewel hij totaal niets afwist over het onderwerp. Hij financierde graag een slechte studie met als doel de conclusie voor waar door te laten gaan en de New York Times speelde de hun toebedeelde rol in het hele spektakel.

Dat was slechts het begin. Uit een slap onderzoek van de Washington Post bleek dat Sam en zijn broer Gabe, die een haastig opgerichte non-profit corona-organisatie runde, "sinds oktober 2021 minstens 70 miljoen dollar hebben uitgegeven aan onderzoeksprojecten, campagnedonaties en andere initiatieven die bedoeld waren om de bioveiligheid te verbeteren en de volgende pandemie te voorkomen."

Uit de Washington Post:
De schokgolven van de vrije val van FTX hebben zich verspreid over de wereld van de volksgezondheid, waar talrijke leiders op het gebied van pandemieparaatheid fondsen hadden ontvangen van FTX-financiers of op zoek waren naar donaties.
Met andere woorden, de "volksgezondheidswereld" wilde meer gelegenheden om te zeggen: "Geef me geld zodat ik kan blijven pleiten om meer mensen op te sluiten!" Helaas, de ineenstorting van de beurs, die naar verluidt slechts 0,001% bezit van de activa die het ooit beweerde te hebben, maakt dat onmogelijk.
Gabe Bankman-Fried ftx crypto ineenstorting oekraïne donaties aan democraten

Gabe Bankman-Fried
Een van de meest getroffen organisaties is Guarding Against Pandemics, de belangengroep onder leiding van Gabe, die miljoenen aan advertenties uitgaf ter ondersteuning van het streven van de regering Biden naar 30 miljard dollar aan financiering. Influence Watch merkt op: "Guarding Against Pandemics is een linkse belangengroepering die in 2020 is opgericht om wetgeving te steunen die de overheidsinvesteringen in pandemische preventieplannen verhoogt."

Het wordt zelfs nog erger:
De door FTX gesteunde projecten varieerden van 12 miljoen dollar voor een Californisch stemmingsinitiatief ter verbetering van volksgezondheidsprogramma's en het opsporen van opkomende virusdreigingen (bij gebrek aan steun werd de maatregel naar 2024 verschoven), tot het investeren van meer dan 11 miljoen dollar in de mislukte voorverkiezingscampagne van een bioveiligheidsexpert uit Oregon en zelfs een subsidie van 150.000 dollar om Moncef Slaoui, wetenschappelijk adviseur bij "Operation Warp Speed" van de Trump-regering, te helpen bij het schrijven van zijn memoires.

Leiders van het FTX Future Fund, een afgesplitste stichting die meer dan 25 miljoen dollar toezegde aan het voorkomen van biorisico's, traden afgelopen donderdag per open brief af en erkenden dat sommige donaties van de organisatie zijn opgeschort.
En nog erger:
De toezeggingen van het FTX Future Fund omvatten 10 miljoen dollar aan HelixNano, een biotech start-up die een volgende generatie coronavirusvaccins wil ontwikkelen; 250.000 dollar aan een wetenschapper van de Universiteit van Ottawa die onderzoekt hoe virussen van plastic oppervlakken kunnen worden uitgeroeid; en 175.000 dollar om de baan van een pas afgestudeerde rechtenstudent bij het Johns Hopkins Center for Health Security te ondersteunen. "In het algemeen was het Future Fund een kracht voor het goede," zegt Tom Inglesby, die het Johns Hopkins centrum leidt, en betreurt de ineenstorting van het fonds. "Het werk dat ze deden was echt proberen om mensen op lange termijn te laten denken... om pandemische paraatheid op te bouwen, om de risico's van biologische bedreigingen te verminderen."
En dan dit nog:
Guarding Against Pandemics besteedde het afgelopen jaar meer dan 1 miljoen dollar aan lobbyen op Capitol Hill en het Witte Huis, nam ten minste 26 lobbyisten aan om te pleiten voor een nog steeds lopend gezamenlijk pandemieplan in het congres en andere kwesties, en plaatste advertenties ter ondersteuning van wetgeving, waarin financiering voor pandemische paraatheid was opgenomen. Protect Our Future, een politiek actiecomité gesteund door de broertjes Bankman-Fried, gaf deze congresperiode zo'n 28 miljoen dollar uit aan Democratische kandidaten "die zich sterk maken voor pandemiepreventie," volgens de webpagina van de groep.
Ik denk dat een en ander wel duidelijk is. Dit is je reinste oplichterij. FTX, opgericht in 2019 na Biden's aankondiging van zijn kandidatuur voor het presidentschap, door de zoon van de medeoprichter van een groot politiek actiecomité van de Democratische Partij, Mind the Gap genaamd, was niets anders dan een Ponzifraude. Het greep de lockdowns aan voor politieke, media en academische dekking. De economische onderbouwing was net zo fictief als de boekhouding. De eerste accountant die een kijkje nam schreef:
Nog nooit in mijn carrière heb ik zo'n compleet falen van bedrijfscontroles en zo'n compleet gebrek aan betrouwbare financiële informatie meegemaakt als hier. Van gecompromitteerde systeemintegriteit en gebrekkig regelgevend toezicht in het buitenland tot de concentratie van controle in handen van een zeer kleine groep onervaren, ondeskundige en potentieel gecompromitteerde personen, deze situatie is ongekend.
Het was het meest verschrikkelijke voorbeeld van een nepsysteem dat zichzelf in stand hield: een symbolische waarde om een bedrijf te ondersteunen dat zelf werd ondersteund door de symbolische waarde, die op haar beurt berustte op niets anders dan politieke mode en woke-ideologie, waarbij mensen als Larry David, Tom Brady, Katy Perry, Tony Blair en Bill Clinton voor het karretje gespannen werden om de boel van een dekmantel van legitimiteit te voorzien.
Tony Blair, Bill Clinton Sam Bankman-Fried  Bahamas April 2022

Tony Blair, Bill Clinton en Sam Bankman-Fried op de Bahamas in april 2022
En dit valt toch niet eens te verzinnen: FTX onderhield een nauwe band met het Wereld Economisch Forum en was de favoriete cryptobeurs van de Oekraïense regering. Het lijkt overduidelijk op de witwasoperatie van het Democratic National Committee en de gehele lockdown-lobby.


Ik zal u vertellen wat mij zo woest maakt: die miljarden aan nepgeld en de diepgaande politieke - en wetenschappelijke corruptie die gaande is. Mijn anti-lockdown vrienden worden al jaren opgejaagd omdat ze gefinancierd worden door vermeend duister geld dat gewoonweg niet bestaat. Vele moedige wetenschappers, journalisten, advocaten en anderen gaven mooie carrières op om op te komen voor een principe, waarbij ze de door de lockdowns veroorzaakte schade aan de kaak stelden en in antwoord daarop werden ze aan de schandpaal genageld.

Het Brownstone Institute heeft zoveel mogelijk mensen in deze diaspora opgenomen voor beurzen, voor zover de middelen (echte, bijgedragen door zorgzame individuen) dat toelaten. Maar we komen niet eens in de buurt van wat benodigd is voor rechtvaardigheid, laat staan dat we kunnen concurreren met het achtcijferige financieringsregime van de tegenpartij.

De Verklaring van Great Barrington werd ondertekend op het kantoor van het American Institute for Economic Research, dat zes jaar eerder blijkbaar een al lang uitgegeven subsidie van 60.000 dollar had ontvangen van de Koch Foundation, en werd op die manier een "door Koch gefinancierde libertaire denktank," die zogenaamd de Verklaring van Great Barrington in diskrediet bracht, hoewel geen van de auteurs een dubbeltje ontving.

Deze laster en wartaal worden al jaren uitgeslagen - op aandringen van ambtenaren van de regering! - en Brownstone zelf wordt geconfronteerd met veel van dezelfde onzin, met allerlei fantasieën over onze vermeende macht, geld en invloed die de duistere sferen van de verontwaardigde social media overspoelen. In feite financierde de eigenlijke Koch Foundation (waarschijnlijk buiten medeweten van de oprichter) het pro-lockdownwerk van Neil Ferguson, wiens belachelijke model de wereld doodsbang maakte om miljarden mensen wereldwijd hun mensenrechten te kunnen ontnemen.

Al die tijd - terwijl elke vorm van venijnige propaganda op de wereld werd losgelaten - profiteerde de pro-lockdown en pro-mandaat lobby, inclusief nepwetenschappers met nepstudies, van miljoenen en miljarden die rondgeslingerd werden door exploitanten van een Ponzifraude, die was gebaseerd op bedrog, oplichting en 15 miljard dollar in fondsen die niet bestonden, terwijl de hoofdrolspelers wegkwijnden in een met drugs bezaaide villa van 40 miljoen dollar op de Bahama's, terwijl ze zich op de borst klopten over de deugden van "doeltreffend altruïsme" en hun nu in duigen gevallen pandemieplanningsmachine.

Vervolgens schrijft de New York Times, in plaats van hun beklag te doen over deze criminele samenzwering, ophemelende artikelen over de oprichter en hoe hij zijn snelgroeiende bedrijf te sterk en te snel liet groeien en nu vooral rust nodig heeft, de arme ziel.

Ondertussen zitten wij met de rekening voor deze overduidelijke zwendel die crypto en corona op ongeloofwaardige wijze aan elkaar koppelt, opgescheept. Maar net zoals het geld gebaseerd was op niets anders dan gebakken lucht, is de schade die ze aan de wereld hebben toegebracht maar al te reëel: een verloren generatie kinderen, een kortere levensduur, miljoenen mensen die geen werk hebben, een rampzalige daling van de volksgezondheid, miljoenen kinderen die in armoede leven door verstoringen in de toeleveringsketens, 19 opeenvolgende maanden van dalende reële inkomens, ongekend hoge schuldstijgingen en een dramatische daling van de menselijke moraal over de hele wereld.

Dus ja, we zouden allemaal woedend moeten zijn en op zijn minst volledige verantwoording moeten eisen. Wat de uiteindelijke waarheid ook moge zijn, het zal waarschijnlijk veel erger zijn dan zelfs de hierboven opgesomde flagrante feiten. Het is al erg genoeg dat de lockdowns leven en vrijheid verwoestten. Om te ontdekken dat enorme steun hiervoor werd gefinancierd door fraude en vervalsing legt een dieper niveau van corruptie bloot, waarvan zelfs de meest cynischen onder ons zich geen voorstelling hadden kunnen maken.
Jeffrey A. Tucker, oprichter en voorzitter van het Brownstone Institute, is econoom en auteur. Hij heeft 10 boeken geschreven, waaronder Liberty or Lockdown, alsmede duizenden artikelen voor de wetenschappelijke en populaire pers. Hij schrijft dagelijks een column over economie in The Epoch Times en spreekt veel over onderwerpen als economie, technologie, sociale filosofie en cultuur.
Zie: https://dailysceptic.org/2022/11/19/the-covid-cryptocurrency-connection-how-ftx-and-sam-bankman-fried-bankrolled-the-lockdowns/