zwaartekrachtgolven
© N. Fischer, H. Pfeiffer, A. Buonanno / MAX PLANCK INSTISTUTE FOR GRAVITATIONAL PHYSICS/AFP/File
De meting van zwaartekrachtgolven werd door de onderzoekers beschouwd als een "ontwrichtende" recente doorbraak
Het aantal baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen en technologische innovaties neemt af ondanks een steeds grotere hoeveelheid kennis, zo blijkt uit een woensdag gepubliceerde analyse van miljoenen onderzoekspapers en octrooien.

Hoewel eerder onderzoek een achteruitgang in afzonderlijke disciplines aan het licht bracht, is de studie de eerste die "nadrukkelijk en overtuigend deze achteruitgang van ontwrichting op alle belangrijke gebieden van wetenschap en technologie documenteert," aldus hoofdauteur Michael Park tegen AFP.

Park, promovendus aan de Carlson School of Management van de Universiteit van Minnesota, definieerde ontwrichtende ontdekkingen als ontdekkingen die "breken met bestaande ideeën" en "het hele wetenschappelijke veld naar een nieuw terrein drijven."


Commentaar: Dit is een zeer onthullende bekentenis, aangezien het vrij duidelijk is dat wetenschappelijk onderzoek, van klimaat tot basisbiologie (d.w.z. gender), dat niet de, vaak verwrongen, versie van de werkelijkheid van de gevestigde orde bevordert, waarschijnlijk geen financiering krijgt.


De onderzoekers gaven een "ontwrichtingsscore" aan 45 miljoen wetenschapplijke papers van 1945 tot 2010, en aan 3,9 miljoen Amerikaanse octrooien van 1976 tot 2010.

Vanaf het begin van deze tijdreeksen is de kans dat onderzoekspapers en octrooien eerdere kennis consolideren of daarop voortbouwen steeds groter geworden, volgens de resultaten die zijn gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

De rangschikking was gebaseerd op hoe de papers vijf jaar na publicatie in andere studies werden geciteerd, ervan uitgaande dat hoe ontwrichtender het onderzoek was, hoe minder de voorgangers werden geciteerd.


Commentaar: Deze maatstaf kan op zich al gebrekkig zijn, omdat onderzoekers hebben toegegeven dat het publicatie- en citatieproces gepaard gaat met gebreken en vooringenomenheid. Bovendien meldde een voormalige redacteur van het tijdschrift Lancet dat 50% van de artikelen niet publicatiewaardig zijn en dat vele bovendien onjuist zijn.


De grootste afname van ontwrichtend onderzoek deed zich voor in de natuurwetenschappen, zoals natuur- en scheikunde.

"De aard van het onderzoek is aan het verschuiven" naarmate stapsgewijze innovaties gebruikelijker worden, aldus Russell Funk, senior auteur van de studie.

De last van kennis


Eén theorie voor de achteruitgang stelt dat al het "laaghangend fruit" van de wetenschap al geplukt is.

Als dat het geval zou zijn, dan zou de ontwrichting op verschillende wetenschappelijke gebieden met verschillende snelheden zijn afgenomen, aldus Park.

Maar in plaats daarvan "zijn de dalingen vrij consistent in hun snelheid en timing op alle belangrijke gebieden," zei Park, wat erop wijst dat de theorie van het laaghangend fruit waarschijnlijk niet de boosdoener is.

Veeleer wezen de onderzoekers op wat "de last van het onderzoek" wordt genoemd, die suggereert dat wetenschappers nu zo veel moeten leren om een bepaald gebied te beheersen dat er weinig tijd overblijft om grenzen te verleggen.

Dit zorgt ervoor dat wetenschappers en uitvinders "zich richten op een beperkt gedeelte van de bestaande kennis, waardoor ze eerder met iets komen dat consoliderend is dan ontwrichtend," zei Park.


Commentaar: Dit kan deels komen doordat auteurs niet alleen schrijven op een manier die iedereen buitensluit behalve de specialist. Maar scholing heeft ook de neiging een gespecialiseerde in plaats van een algemene denkwijze aan te moedigen.


Een andere reden zou kunnen zijn dat "er in de academische wereld een toenemende druk is om te publiceren, publiceren, publiceren, omdat dat de maatstaf is waarop academici worden beoordeeld," zo voegde hij eraan toe.

De onderzoekers riepen universiteiten en financieringsinstanties op om zich meer te richten op kwaliteit in plaats van kwantiteit en volledige subsidies te overwegen voor sabbaticals van een jaar, zodat academici meer kunnen lezen en nadenken.


Commentaar: Dit zijn problemen die de meeste industrieën en de maatschappij in het algemeen teisteren.


"We worden als soort niet minder innovatief," benadrukte Park, wijzend op recente doorbraken zoals het gebruik van mRNA technologie in COVID-19 vaccins, of de meting van zwaartekrachtgolven in 2015.


Commentaar: Het is uitermate ironisch dat ze de aantoonbaar mislukte, en gevaarlijke, experimentele Covid mRNA-prikken aanhalen als voorbeeld van ontwrichtende innovatie.


Jerome Lamy, historicus en expert in de sociologie van de wetenschap bij het Franse onderzoeksbureau CNRS, die niet betrokken was bij het onderzoek, zei dat het aantoonde dat "ultra-specialisatie" en de druk om te publiceren in de loop der jaren zijn toegenomen.

Hij gaf de schuld aan een wereldwijde trend, waarbij academici "gedwongen worden om hun papers in mootjes te hakken" om hun aantal publicaties te verhogen, wat volgens hem heeft geleid tot "een afstomping van het onderzoek."

Zie: https://phys.org/news/2023-01-scientific-breakthroughs.html