Chemicaliën
Blootstelling aan "eeuwige" chemicaliën kan kinderen en jonge volwassenen een hoger risico geven op een breed scala aan ziekten, waaronder diabetes, hart- en vaatziekten en kanker, volgens een studie die woensdag gepubliceerd werd in Environmental Health Perspectives.

Onderzoekers van de Keck School of Medicine van de University of Southern California in de VS ontdekten dat PFAS, of per- en polyfluoralkyl stoffen - die worden gebruikt in allerlei consumentenproducten - belangrijke biologische processen verstoren.

"We ontdekten dat blootstelling aan een combinatie van PFAS niet alleen het metabolisme van lipiden en aminozuren verstoorde, maar ook de functie van het schildklierhormoon veranderde," zei Jesse A. Goodrich, Ph.D. assistent-professor bevolkings- en volksgezondheidswetenschappen en hoofdauteur van de studie in een persbericht.

"Onze bevindingen verhogen de mogelijkheid dat een verhoogd risico op stofwisselingsstoornissen in verband met blootstelling aan PFAS veroorzaakt wordt door veranderingen in schildklierhormonen en beïnvloed wordt door veranderingen in het vetmetabolisme," stelde de studie.

De bevinding over de invloed van PFAS op de functie van het schildklierhormoon is belangrijk omdat dit hormoon een sleutelrol speelt bij de groei en de stofwisseling. Elke verandering in de werking ervan tijdens de puberteit kan de ontwikkeling van vele ziekten op latere leeftijd beïnvloeden, zoals kanker, diabetes en hartziekten.

Kinderen en pubers maken kritieke ontwikkelingsfasen door waarin blootstelling aan PFAS hen vatbaarder kan maken voor de negatieve uitwerkingen van de chemicaliën.


Commentaar: Naast het verstoren van de functie van het schildklierhormoon vallen deze eeuwige chemicaliën onder de categorie "hormoonontregelaars," aangezien bekend is dat zij ook vele andere hormonen beïnvloeden.

Lees voor meer informatie de volgende artikelen:

PFAS: 'eeuwig' en 'overal'

PFAS behoren tot een groep van meer dan 4.000 synthetische chemicaliën die worden gebruikt om producten bestand te maken tegen hitte, olie, vlekken en water.

De chemicaliën worden "eeuwigdurende chemicaliën" genoemd - omdat ze niet in het milieu worden afgebroken en zich in het bloed en de organen van de mens kunnen ophopen - en worden nu al in verband gebracht met een verhoogd risico op kanker, schade aan de foetale ontwikkeling, nier- en teeltbalkanker en schildklieraandoeningen.

Mensen kunnen aan PFAS worden blootgesteld door verontreinigd drinkwater, voedsel en lucht en door het in aanraking komen met consumentenproducten die met PFAS zijn gemaakt.

Duizenden studies hebben individuele PFAS-chemicaliën in verband gebracht met verschillende soorten ziekten, maar onderzoekers van de Keck School wilden nagaan hoe blootstelling aan een mix van meerdere PFAS - wat de meeste mensen in hun lichaam hebben - de biologische processen van kinderen en jonge volwassenen beïnvloedt.

Daartoe analyseerde het onderzoeksteam bloedmonsters van 312 pubers die deelnamen aan de Study of Latino Adolescents at Risk en 137 kinderen van de Southern California Children's Health Study.

Bij alle kinderen en pubers werd een mengsel van PFOS, PFHxS, PFHpS, PFOA en PFNA, gangbare soorten PFAS, in het bloed aangetroffen, terwijl 98% van de deelnemers ook een PFAS met de naam PFDA in het bloed had, waarvan wordt aangenomen dat het een hormoonontregelaar is.

De onderzoekers onderzochten ook duizenden natuurlijk voorkomende chemicaliën in het bloed en ontwikkelden een biostatistische methode om te testen hoe de PFAS deze verschillende chemicaliën beïnvloedden.

Zo konden ze bepalen hoe de blootstelling aan PFAS de manier veranderde waarop het lichaam lipiden en aminozuren metaboliseerde en de functie van het schildklierhormoon veranderde.

Hun resultaten kwamen overeen met eerdere studies die aantoonden dat blootstelling aan individuele PFAS tijdens de kindertijd in verband werd gebracht met verstoring van het lipiden- en vetzuurmetabolisme - maar ze constateerden ook andere verschijnselen.

"Onze bevindingen waren verrassend en hebben brede implicaties voor beleidsmakers die proberen de risico's te beperken," zei Goodrich.

Volgens de onderzoekers toont de studie de noodzaak aan om PFAS als geheel aan te pakken, in plaats van zich te concentreren op de schade die wordt veroorzaakt door afzonderlijke PFAS-verbindingen.

"Onze bevindingen ondersteunen het argument dat PFAS moeten worden gereguleerd als een chemische klasse in plaats van per chemische stof," stellen de auteurs van de studie.

Het overstelpende onderzoek dat een verband legt tussen PFAS en schadelijke gezondheidsproblemen heeft geleid tot een brede roep om het testen van mensen en producten en om strengere regelgeving voor de chemicaliën.

Sommige fabrikanten hebben bepaalde PFAS, zoals BPA, geëlimineerd, maar deze kunnen worden vervangen door andere chemicaliën die eveneens een gevaar opleveren voor de gezondheid.

Zie: https://childrenshealthdefense.org/defender/pfas-forever-chemicals-kids-diabetes-cancer-cardiovascular-diseases/