Waar wonen mensen?

Deze prachtige 'spikekaarten' geven op elke pixel van twee kilometer van het aardoppervlak een driedimensionale weergave van de bevolkingsdichtheid. Er zijn geen contouren voor landen, maar voor het grootste deel kunnen we toch zien waar het land en de zee samenkomen.

Met dank aan Alistair Rae, voormalig hoogleraar stedelijke studies en planning aan de universiteit van Sheffield. Hij gebruikte de gegevens over de bevolkingsdichtheid van de EU met het karteringsprogramma Aerialod om deze fantastische 3D-kaarten te maken.

En op de kaart springt "India" eruit.
Wereldbevolking
© Visual Capitalist
Hier zien we de wereldwijde verdeling van 8 miljard mensen. De overvloed in Zuidoost-Azië is onmiskenbaar, evenals de leegte van de Sahara en de leegte van Siberië. Het continent Antarctica is onzichtbaar.

Australië en Nieuw-Zeeland zijn nauwelijks zichtbaar. We zien de geïsoleerde ligging van Perth in Australië (waar ik woon).
Perth
© Visual Capitalist
Net als Hawaii en Auckland.

De meeste kaarten zijn oorspronkelijk afkomstig van Alastair Rae op Twitter in 2020 en later van het team van Visual Capitalist, dat toelicht:

De hoogte van elke staaf staat voor het aantal mensen dat in dat specifieke vierkant woont, waarbij de wereldkaart vierkanten van 2 km x 2 km weergeeft en de daaropvolgende kaarten vierkanten van 1 km x 1 km.

De VS

In de zone die zich uitstrekt van Washington tot Boston wonen vijftig miljoen mensen.
Bevolking VS
© Visual Capitalist
China

Er wonen 60 miljoen mensen in de samengegroeide gebieden van Ghangzhou, Shenzhen en Hong Kong.

Voor het overige bewonen de meeste mensen in China de rivierbekkens van de Gele Rivier en de Yangzte, evenals het centrale bekken van Sichuan.
China Bevolking
© Visual Capitalist
India

De prachtige Indus-Gangesvlakte is gelegen langs de uitlopers van de Himalaya, waar de Indus en de Ganges stromen. Zoveel van het menselijk leven wordt bepaald door de geografie van voedingsstoffen en waterstromen. Op de voorgrond ligt Bangladesh aan de Gangesdelta met op de achtergrond de bevolking van Pakistan, die vrijwel geheel langs de rivier de Indus is geconcentreerd.
India Bevolking
© Visual Capitalist
Volgens recente schattingen zou India nu wel eens de grootste bevolking ter wereld kunnen hebben, maar niemand die het werkelijk weet.

De mensen in het Verenigd Koninkrijk
VK Bevolking
© Visual Capitalist
Onder geen beding mag iemand aannemen dat mensen in het Verenigd Koninkrijk meer warmte en zonlicht willen.

De mensen in Europa

Vanuit sommige perspectieven lijkt de bevolking gelijkmatiger verdeeld - misschien komt dit door de leeftijd van de bevolking.

Europa Bevolking
© Visual Capitalist
Maar vanuit andere invalshoeken zien we een opmerkelijke piek bij Parijs en een concentratie rond de rivieren die van de Alpen naar de oceaan stromen - met name de Po in Noord-Italië en de Rijn.

In zekere zin is de kaart van de menselijke bevolking een anti-bergkaart. Wij leven langs de rivieren.
EU Bevolking
© Visual Capitalist
De ongelooflijke bevolkingskloof tussen Zuidoost-Azië en Oceanië

In tegenstelling tot eerdere kaarten zijn de onderstaande landgebieden onder de pieken weergegeven. Australië, Nieuw-Zeeland en Indonesië hebben respectievelijk 26 miljoen, 5 miljoen en 280 miljpoen inwoners. De Filippijnen hebben er 109 miljoen. Japan, 126 miljoen. En China doemt linksboven op met mogelijk 1,4 miljard.
Oceanië Bevolking
© Visual Capitalist
Er schuilen boodschappen in deze gegevens en we hopen dat mensen opletten.

Zie: https://joannenova.com.au/2023/04/a-map-to-change-the-way-you-think-about-the-world/