pfizer moderna coronavaccin
Opmerking aan de lezers: Ik heb dit artikel op 24 april 23 bijgewerkt aangezien ik een tegenstrijdigheid bij de CDC ontdekte over de sterfte door alle oorzaken in 2020, met commentaar. Zie de volgende 3 paragrafen. Vervolgens heb ik het op 18 mei opnieuw bijgewerkt om een typfout in een van de aangehaalde links te corrigeren, alsmede een verkeerd geplaatste link. Met dank aan een alerte lezer.

De coronavaccins - en de nieuwe bivalenten waarvan deze deel uitmaken - zijn schrikbarend en onherroepelijk onveilig, en niet doeltreffend voor de aangeprezen doeleinden. Door leken, artsen en wetenschappers over de hele wereld wordt steeds meer erkend dat de coronavaccins noch veilig, noch doeltreffend, noch omkeerbaar zijn. In dit artikel toon ik onweerlegbaar bewijs dat de coronavaccins onherroepelijk ondoeltreffend zijn. (Zie vele tientallen van mijn andere Substack artikelen en mijn boek Neither Safe Nor Effective, over hoe gevaarlijk deze vaccins zijn).

Achtergrond

De sterftecijfers van de VS aan het eind van 2020 ondersteunden niet de bewering dat er sprake was van een pandemie, omdat er in 2020 niet méér sprake was van een uitschieter in het sterftecijfer dan bij andere pieken gedurende de afgelopen twintig jaar, zoals destijds gemeld. Door een reeks herzieningen van de CDC is het verklaarde aantal doden in 2020 voortdurend gestegen. Zelfs nu, per 24 april 2023, laat de CDC op een pagina die in december 2021 werd geschreven, zien dat er in 2020 in de VS 3.383.729 mensen aan alle oorzaken zijn overleden [1]

coronavaccin fiasco 1
https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db427.pdf
... en stelt op een andere pagina tevens dat 3.390.079 mensen in de VS in 2020 aan alle oorzaken zijn overleden.

coronavaccin fiasco 2
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/index.htm
Als zelfs twee jaar na het einde van 2020 nog steeds beweringen worden geuit dat het aantal doden in 2020 blijft toenemen, op welk moment zal dat getal dan worden vastgesteld? Hoe kan het dat de CDC in december 2021 nog niet beschikte over een accuraat aantal doden in 2020?

In beide gevallen was het sterftecijfer voor 2020 (het jaar dat corona rondging) lager dan voor 2021 (het jaar van het coronavaccin), namelijk 3.464.000. [2] Het sterftecijfer voor 2020 bleef op ongeveer één procent van de totale Amerikaanse bevolking steken, zoals voor elk van de drie voorgaande jaren waarin er geen sprake was van een pandemie. Met name december 2020 had verreweg het hoogste aantal sterfgevallen van alle maanden van 2020 in de VS, 32% hoger dan het gemiddelde van de voorgaande 11 maanden van wat als de ergste pandemie in een eeuw werd voorgesteld, maar in feite niet meer telde dan het typische aantal sterfgevallen in de VS tijdens die vermeende pandemie.

Uit door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vrijgegeven gegevens blijkt dat elk van die laatste drie weken van december 2020 een hoger sterfteoverschot (aantal sterfgevallen dan verwacht) had dan elk van de voorgaande weken van de vermeende pandemie. [3] Elk van die laatste drie weken van december 2020 overschreed de 25.000 overtollige sterfgevallen per week, terwijl zelfs de ergste corona-ziekenhuisopnameweken, de eerste twee weken van april 2020, de 25.000 overtollige sterfgevallen per week niet overschreden.

De Pfizer-vaccins werden op 14 december 2020 beschikbaar gesteld aan het Amerikaanse publiek. [4]

coronavaccin fiasco 3
Tot op heden is het in de Verenigde Staten niet bekend dat er kinderen zijn overleden met een coronadiagnose, met uitzondering van kinderen met terminale leukemie en andere gevorderde vormen van kanker en ernstige terminale ziekten en andere levensbedreigende omstandigheden die geen verband houden met corona. Uit berekenigen blijkt dat seizoensgriep, blikseminslag en deelname aan het verkeer voor kinderen en jongeren levensgevaarlijker zijn dan welke coronavariant dan ook.

Het is wellicht niet toevallig dat juist in december 2020 de vaccins beschikbaar werden gesteld aan de bevolking. Aan het begin van 2021 werd een opvallend sterfteoverschot vastgesteld, terwijl het coronavaccin de nieuwe factor was. Bovendien tonen januari tot november 2020 een gemiddelde van 274.000 sterfgevallen in de VS per maand, maar sinds december 2020, volgens dezelfde gegevenstabellen van de CDC, stegen de gemiddelde sterfgevallen per maand tot 288.250.

De Pfizer-coronavaccins kwamen voor het eerst beschikbaar voor grootschalige vaccinatie in de VS op 14 december 2020 en werden enkele dagen later gevolgd door het Moderna-vaccin. Het Johnson and Johnson-vaccin zou pas op 27 februari 2021 beschikbaar komen. Zodra de eerdere vaccins op grote schaal werden verspreid, sprong het totale aantal sterfgevallen door alle oorzaken per week voor de rest van 2020 in de VS van 63.000 naar 84.000, dat is een stijging van 32%, die waarschijnlijk niet aan een andere oorzaak dan de vaccins kan worden toegeschreven. Voordat de officieel gerapporteerde cijfers weer veranderen, nemen we een screenshot van de website van de CDC.

coronavaccin fiasco 4
CDC Nationaal Centrum voor Gezondheidsstatistieken. National Vital Statistics System. Maandelijks en 12 maanden durend aantal levendgeborenen, sterfgevallen en kindersterfgevallen: Verenigde Staten. https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/provisional-tables.htm
Merk op hoeveel meer sterfgevallen er in januari 2021 waren dan in elk van de daaropvolgende vijf maanden. Hoewel januari normaliter de maand is met de meeste sterfgevallen voor de meeste jaren, was het sterftecijfer van januari 32% hoger dan dat van februari.

Uit de gegevens van de CDC blijkt dat de sterfgevallen per week in de VS in elk van de eerste zeven weken na de uitrol van Pfizer en Moderna zelfs de dodelijkste weken van 2020 (de twee weken eindigend op 11 april en 18 april van 2020) alle overtroffen. [5] Dit zou voldoende moeten zijn om iedereen huiverig te maken voor de vaccins en logischerwijs meer voor de vaccins dan voor corona.

"Deskundigen" op het gebied van volksgezondheid
waren niet duidelijk over de gegevens

Een verwarrende factor voor de beoordeling van de veiligheid of de doeltreffendheid van de coronavaccins is gelegen in het misleidende gebruik van het woord "niet-gevaccineerd" door de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), om niet alleen diegenen te omvatten die nooit een coronaprik hebben gehad, maar ook diegenen die minder dan 7 of 14 dagen voordien een dosis van een coronavaccin toegediend hadden gekregen. Door deze "vooringenomenheid bij het tellen van de gevallen" kunnen infecties, letsels en sterfgevallen onmiddellijk na de vaccinatie worden toegewezen aan, en soms zelfs worden toegeschreven aan, de categorie "niet-gevaccineerden" door hantering van een bedrieglijke kunstgreep. Fung, Jones, et al. schrijven over dergelijk bedrog: "Deze asymmetrie, waarbij het tijdvenster voor het tellen van de gevallen, gevallen binnen de gevaccineerde groep teniet doet, maar niet in de niet-gevaccineerde groep, vertekent de schattingen." [6] Een probleem bij deze verkeerde categorisatie is dat letsels en sterfgevallen alle een piek bereikten vlak na de coronavaccinatie, meestal op de eerste dag, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. Toch krijgen die personen, omdat ze zo recent gevaccineerd werden, ten onrechte het label "niet-gevaccineerd," wat een vertekening oplevert voor veel van de gerapporteerde gegevens.

coronavaccin fiasco 5
https://openvaers.com/covid-data/mortality
Het enige gunstige aan dit probleem van verkeerde categorisering is dat het vanaf 2023 en daarna niet meer zo'n heikel punt is. Deze misleiding zorgde in 2021, het jaar waarin het de meeste coronavaccinaties werden toegediend, en in veel mindere mate in 2022, voor ernstige verwarring. Nu, in 2023, worden nog maar heel weinig personen gevaccineerd tegen corona, dus bijna iedereen heeft meer dan 14 dagen geleden besloten zich al dan niet te laten vaccineren, en bevindt zich daarom op dit late tijdstip in algemeen aanvaarde en nauwkeurige categorieën. Op dit moment lijkt het echter niet erg waarschijnlijk dat de eerdere foutieve categorisering, en dus de verbastering, van deze essentiële gegevens over de volksgezondheid van 2020 tot en met 2022 uiteindelijk zal worden gecorrigeerd.

De coronavaccins hebben een negatieve doeltreffendheid en wat dat betekent

De coronavaccins zijn dermate ineffectief tegen corona dat ze een negatieve doeltreffendheid hebben. Dit betekent dat je een grotere kans hebt op besmetting en/of ziekenhuisopname door corona nadat je het vaccin hebt toegediend gekregen dan wanneer je het niet hebt genomen. De coronavaccins hebben er niet alleen niet toe geleid dat het aantal gevallen en ziekenhuisopnames als gevolg van Omicron en corona in het algemeen verminderde, ze hebben in feite de incidentie van beide verhoogd. De resultaten van de negatieve doeltreffendheid van de coronavaccins worden overal ter wereld geconstateerd.

De klinische proeven van zowel Pfizer als Moderna hadden geen betrekking op het voorkomen van overdracht.

Tal Zaks is werkzaam als hoofd medische dienst bij Moderna. Hij vertelde het British Medical Journal: "Ons onderzoek zal geen preventie van overdracht aantonen, want daarvoor moet je tweemaal per week gedurende zeer lange periodes een monster afnemen bij mensen, hetgeen operationeel gezien onhoudbaar wordt." [7]

Dr. Larry Corey hield toezicht op de klinische proeven met het coronavaccin van de National Institutes of Health. Hij zei op 20 november 2020: "De studies zijn niet ontworpen om de overdracht te beoordelen. Ze stellen die vraag niet en er is echt geen informatie over op dit moment." (Het artikel waarin hij werd geciteerd stond voorheen niet, maar nu wel achter een paywall). [8]

Negatieve doeltreffendheid aangetoond door de meest prestigieuze medische tijdschriften

Uit de New England Journal of Medicine blijkt dat degenen die volledig gevaccineerd en geboost zijn tegen corona aanzienlijk langzamer herstellen van de ziekte en langer besmettelijk blijven na een besmetting met SARS-CoV-2. [9]
coronavaccin fiasco 6
Uit figuur 1, J Boucau en C Marino, Duration of shedding of culturable virus in SARS-CoV-2 Omicron (BA.1) infection. Jun 29 2022. N Eng J Med. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9258747/
Het Journal of the American Medical Association (JAMA) publiceerde gegevens waaruit blijkt dat personen die 2 of meer doses van een coronavaccin ontvingen meer herbesmettingen met corona ondervonden dan personen die 0 tot 1 dosis ontvingen, en dat de waarschijnlijkheid van herbesmetting toenam met de tijd. "Verrassend genoeg werden 2 of meer vaccindoses in verband gebracht met een iets grotere kans op herbesmetting dan 1 dosis of minder." [10]

Een analyse in het British Medical Journal vond een "netto verwachte individuele schade" van de coronavaccins in het kader van de universiteitsmandaten, waarbij werd berekend dat "het toedienen van boosters aan jonge volwassenen met BNT 162b2 18,5 keer meer SAE's [significante ongewenste voorvallen] per miljoen (593,5) zou kunnen veroorzaken dan vermeden ziekenhuisopnames door corona (32,0)." En "voor elke ziekenhuisopname die wordt voorkomen, schatten we ongeveer 18,5 SAE's en 1430-4626 verstoringen van dagelijkse activiteiten - dat weegt niet op tegen een evenredig voordeel voor de volksgezondheid." [11]

Overal ter wereld wordt negatieve doeltreffendheid van de coronavaccins geconstateerd

Subramanian en Kumar onderzochten de coronavaccinatie in 68 landen en ontdekten dat " ... de trendlijn een marginaal positief verband suggereert, zodat landen met een hoger percentage van de bevolking dat volledig gevaccineerd is, hogere coronagevallen per 1 miljoen mensen vertonen." [12]

Switkay toonde aan dat de trendlijn van Subramanian en Kumar betreffende het verband tussen nieuwe coronagevallen en vaccinatie niet alleen positief is, maar " ... inderdaad, er is een zeer sterk positief verband." [13]

coronavaccin fiasco 7
H Switkay. Commentaar op Subramanian en Kumar... Mar 13 2022. PDMJ. https://pdmj.org/papers/Comment_on_Subramanian_and_Kumar
Uit een Bayesiaanse analyse van gegevens uit 145 landen blijkt dat de coronavaccins meer coronagevallen per miljoen en meer corona-geassocieerde sterfgevallen per miljoen veroorzaken over de grote internationale reikwijdte van deze studie. [14] De studie constateerde "een duidelijke toename van zowel corona-gerelateerde gevallen als sterfgevallen die rechtstreeks te wijten zijn aan de toediening van een vaccin . . . " De resultaten in de VS toonden 38% meer gevallen per miljoen [15] en 31% meer sterfgevallen per miljoen [16] als gevolg van de coronavaccins.

Andere studies hebben geen verschil vastgesteld in virusbelasting of besmettingspercentages tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. [17] [18] [19]

Om dit omvangrijke wereldwijde gebrek aan doeltreffendheid van de coronavaccins verder te begrijpen, zullen we de analyses van het fenomeen van de negatieve doeltreffendheid van de vaccins in specifieke landen nader bekijken.

Er werd een studie gedaan onder 51.011 werknemers van de Cleveland Clinic in de VS. Daaruit bleek: "Het risico op COVID-19 nam toe met de tijd sinds de meest recente eerdere corona-episode en met het aantal eerder ontvangen vaccindoses." [20]

Onderstaande grafiek toont toenemende cumulatieve incidentie van coronavirus vanaf de eerste dag van de Cleveland Clinic-studie. We zien een duidelijke dosis-afhankelijke toename van besmettingen die erger worden door elke opeenvolgende dosis van de coronavaccins, waarbij de niet-gevaccineerden veel minder ziekte door corona ondervinden dan hun gevaccineerde collega's.

De kleine lettertjes rechts vermelden, van boven naar beneden [in geel] > 3 doses, [in blauw] 3 doses, [in groen] 2 doses, [in rood] één dosis, [in zwart] 0 doses.
coronavaccin mislukking 8

N Shrestha, P Burke, et al. Effectiveness of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) bivalent vaccine. 19 dec 2022. "Cumulatieve incidentie van COVID-19 [besmettingen] voor proefpersonen gestratificeerd naar het aantal eerder ontvangen doses coronavaccin. Dag nul was 12 september 2022, de dag waarop het bivalente vaccin aan werknemers werd aangeboden. Puntschattingen en 95%-betrouwbaarheidsintervallen zijn langs de x-as weergegeven ter verbetering van de zichtbaarheid." https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.12.17.22283625v5.full.pd
Een studie van de Universiteit van Oxford onder 900 personeelsleden van ziekenhuizen in Vietnam toonde aan dat de maximale virusbelasting onder het gevaccineerde personeel (met een "doorbraakbesmetting") 251 maal hoger was dan die van niet-gevaccineerd personeel. [21]

Deze Deense studie [22] toonde aan dat zowel de Pfizer- als de Moderna-coronavaccins een negatieve doeltreffendheid vertoonden tegen de Omicronvariant binnen slechts 90 dagen na toediening, en dat die afname in doeltreffendheid nog sneller verliep voor Omicron dan voor de eerdere Deltavariant. Deze scherpe daling wordt geïllustreerd in de volgende grafiek.

coronavaccin fiasco 9
C Hansen, A Schelde, et al. Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3.full.pdf
Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat beide mRNA-coronavaccins een verhoogd risico op besmetting met Omicron inhouden naarmate de 90 dagen worden overschreden, als gevolg van een negatieve doeltreffendheid.

89,7% van de met Omicron besmette mensen in Denemarken was "volledig gevaccineerd" of had zijn eerste booster ontvangen. 77,9% van de Deense bevolking was ten tijde van de studie volledig gevaccineerd. [23] Daarom zijn in Denemarken gevaccineerden meer vatbaar voor besmetting met Omicron dan niet-gevaccineerden.

Uit gegevens van de Britse regering, afkomstig van het Britse Nationaal Bureau voor de Statistiek, was gebleken dat elke opeenvolgende vaccindosis de waarschijnlijkheid om positief te testen op de Omicronvariant had verhoogd, wat wijst op een negatieve vaccinatie-effectiviteit, zoals blijkt uit onderstaande tabel, [24] die niet altijd consistent is met de gegevens die werden gerapporteerd door het Britse Health Security Agency. [25] Men moet doorklikken naar het Excel-bestand om de volgende tabel te kunnen bekijken.

coronavaccin fiasco 10
Office for National Statistics. Coronavirus (COVID-19) infection survey, UK: Characteristics related to having an Omicron compatible result in those who test positive for COVID-19. Dec 21 2021. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/adhocs/14107coronaviruscovid19infectionsurveyukcharacteristicsrelatedtohavinganomicroncompatibleresultinthosewhotestpositiveforcovid19 [Waarschuwing van de auteur aan de lezers: Inhoud op UK.gov webpagina's is vaak veranderd, zelfs voor dezelfde tijdsperioden. Klik via link naar Excel-bestand om bovenstaande tabel te bekijken.]
[link]

Op bevolkingsniveau in Ierland blijkt er een correlatie tussen de timing van de massavaccinatie en de drastische stijging van coronagevallen. De Ierse bevolking had een van de hoogste percentages van vaccinatiepenetratie onder haar volwassen bevolking, 94,8% was vanaf 22 januari 2022 volledig gevaccineerd, maar toch stegen de coronagevallen met 317% ten opzichte van de voorgaande januari, voordat de vaccins werden toegediend. [26]

Ook in Schotland, onder degenen die één, twee of drie vaccins toegediend hadden gekregen, of helemaal geen, deden zich onder de niet-gevaccineerden in januari 2022 de minste gevallen voor van alle vier groepen, zoals blijkt uit deze tabel [27] en grafiek. [28]

coronavaccin fiasco 11
Public Health Scotland. Public Health Scotland COVID-19 & Winter Statistical Report. Jan 17 2022. p. 38. https://publichealthscotland.scot/media/11802/22-01-19-covid19-winter_publication_report_revised.pdf
coronavaccin fiasco 12
Public Health Scotland. Public Health Scotland COVID-19 & Winter Statistical Report. Jan 17 2022. p. 40. https://publichealthscotland.scot/media/11802/22-01-19-covid19-winter_publication_report_revised.pdf
Twee andere landen met een zeer hoge vaccinatiegraad zagen na de massavaccinatie hun aantal gevallen omhoogschieten. Dit zijn Zuid-Korea en Duitsland: [29]

coronavaccin fiasco 13
Johns Hopkins University. Our World in Data. https://ourworldindata.org/coronavirus#explore-the-global-situation
coronavaccin fiasco 14
Johns Hopkins University. Our World in Data. https://ourworldindata.org/coronavirus#explore-the-global-situation
Een studie van 4.020 gevallen van Omicron in Duitsland op 31 december 2021 toonde aan dat daarvan 1.137 de booster toegediend hadden gekregen. Er waren slechts 1097 ongevaccineerde Omicrongevallen. [30] [31] Er zijn echter vergelijkbare aantallen mensen in de drie categorieën "geboost", "volledig gevaccineerd" en "niet-gevaccineerd" in Duitsland per 31 december 2021. Duitse wetenschappers die de gegevens van de Duitse regering over oversterfte bestudeerden, stelden vast dat naarmate de vaccinatiegraad hoger was, de oversterfte hoger was. [32]

Zoals we kunnen zien, waren de niet-gevaccineerden sterk in het voordeel tegen Omicron, de destijds wereldwijd overheersende coronavirusstam. De coronavaccins werken ook niet tegen de Deltastam. In juli 2021, in Massachusetts in de Verenigde Staten, op een moment en plaats toen Delta overheersend was, waren van de in totaal 469 nieuwe coronagevallen, 346 daarvan (74%) bij mensen die gedeeltelijk of volledig gevaccineerd waren, terwijl 274 van de gevaccineerden symptomen vertoonden. [33]

In Delhi, India, waren 33 van de 34 Omicrongevallen in een ziekenhuis volledig gevaccineerd (97%). De coronavaccinatiegraad in India was destijds echter slechts 40%. [34]

Zowel de vaccins van Pfizer als die van Moderna bleken binnen enkele maanden een negatieve doeltreffendheid te vertonen. [35] [36] [37]

De gevolgen van negatieve doeltreffendheid in een zwaar geïnjecteerde wereld

Een studie van Chemaitelly et al in Qatar onder meer dan 2.000.000 mensen, voor wie vaccinatiestatus en corona-incidentiegegevens beschikbaar waren, toonde, net als de voorgaande studies, aan dat de doeltreffendheid binnen enkele maanden na de injectie nihil tot negatief was. De auteurs schrijven die afname toe aan "immuunimprinting die de bescherming in gevaar brengt bij mensen die de boostervaccinatie tegen de nieuwere omicronsublijnen hebben ontvangen." De auteurs leggen het mechanisme vervolgens uit alsof [de booster] "de immuunrespons getraind zou kunnen hebben om een specifieke gerichte pre-omicron-ziekteverwekker te verwachten; en aldus was de respons suboptimaal wanneer de werkelijke ziekteverwekker uit een immuun-evasieve omicronsubvariant bestond." [38]

Antigene erfzonde

Wat Chemaitelly et al beschrijven wordt ook wel de antigene erfzonde genoemd.

Antigene erfzonde (OAS) werd voor het eerst in 1960 door Thomas Francis Jr beschreven, op basis van de observatie dat mensen als ze werden blootgesteld aan een nieuw griepvirus de neiging hadden om antilichamen aan te maken en te activeren die meer gericht waren op de griepvirusstam waar ze in hun kindertijd mee te maken hadden gehad dan op de nieuwe virusstam. [39]

De antigene erfzonde houdt een ongewenste vernauwing in van het vermogen en de werking van de immuunafweer tegen slechts bepaalde specifieke binnendringende microben en hun eiwitten, die door het immuunsysteem werden herkend vanwege eerder ontvangen vaccins. Op deze manier zorgen vaccins ervoor dat we een overgespecialiseerde reactie vertonen. Blootstelling aan antigenen beïnvloedt toekomstige productie en reacties van antilichamen, zelfs als die ongepast en ondoeltreffend zijn. Geheugen-B-cellen, die worden gestimuleerd door eerder aangetroffen microben of andere antigenen, hebben lagere activeringsdrempels dan naïeve-B-cellen. Als gevolg hiervan wordt "primaire verslaving" waargenomen, waarbij de meeste antilichamen die we in het arsenaal hebben, afstammen van de oorspronkelijk geïnduceerde antilichamen tegen een nu allang verdwenen microbe. [40] [41]

Door de antigene erfzonde is men misschien in staat om de griep van vijf jaar geleden, waartegen men gevaccineerd werd, min of meer succesvol te bestrijden, maar die overspecialisatie van immuunwaakzaamheid en training maakt ons minder goed in staat om de griep van dit jaar te bestrijden, of nieuwe varianten van SARS-CoV-2, of andere onbekende microben.

De antigene erfzonde wordt waarschijnlijk verergerd door de verkeerde benadering van vaccinologen die met het bloed knoeien, terwijl het lichaam goed voorbereid is om nieuwe microben te confronteren via de luchtwegen en niet door een eerste introductie via het bloed.

. . .

Als de COVID-vaccins iemand alleen maar meer vatbaar zouden maken voor een hoger risico op verkoudheid die nu bekend staat als de Delta- en Omicron- en daaropvolgende varianten, dan zouden we deze vaccins gewoon kunnen weghonen als een onbelangrijk en bijgelovig tijdsverdrijf. De veiligheidsgegevens zijn echter niets minder dan huiveringwekkend, zoals gedocumenteerd in honderden onderzoeken die worden aangehaald in mijn boek Neither Safe Nor Effective. De 2e editie, die volgende maand uitkomt, haalt meer dan 750 medische studies aan.
Dr. Colleen Huber, schrijver van The Defeat Of COVID en Neither Safe Nor Effective: The Evidence Against the COVID Vaccines.
[1] US Centers for Disease Control and Prevention. NCHS Data Brief No 427. Mortality in the United States, 2020. Dec 2021. https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db427.pdf

[2] US Centers for Disease Control and Prevention. National Vital Statistics System. State and national provisional counts. Monthly and 12-month ending number of live births, deaths and infant deaths: United States. https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/provisional-tables.htm

[3] Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Stat. Health, COVID-19 health indicators, Excess deaths per week, 2020-2023. https://stats.oecd.org/index.aspx

[4] BBC. COVID-19: First vaccine given in US as rollout begins. Dec 14 2020. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55305720

[5] US Centers for Disease Control and Prevention. National Vital Statistics System. State and national provisional counts. Monthly and 12-month ending number of live births, deaths and infant deaths: United States. https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/provisional-tables.htm

[6] K Fung, M Jones, et al. Sources of bias in observational studies of COVID-19 vaccine effectiveness. Mar 26 2023. J Eval in Clin Practice. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jep.13839

[7] P Doshi. Will COVID-19 vaccines save lives? Current trials aren't designed to tell us. Oct 21 2020. British Medical Journal. 371. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037

[8] A Ault. Can a COVID-19 vaccine stop the spread? Good question. Nov 20 2020. Medscape. https://www.medscape.com/viewarticle/941388

[9] J Boucau, C Marino. Duration of shedding of culturable virus in SARS-CoV-2 Omicron (BA.1) infection. Jun 29 2022. N Eng J Med. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9258747/

[10] E Eythorsson, H Runolfsdottir, et al. Rate of SARS-CoV-2 reinfection during an omicron wave in Iceland. Aug 2022. JAMA Netw Open. 5 (8). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9350711/

[11] K Bardosh, A Krug, et al. COVID-19 vaccine boosters for young adults: a risk benefit assessment and ethical analysis of mandate policies at universities. Dec 5 2022. BMJ J Med Ethics. https://jme.bmj.com/content/early/2022/12/05/jme-2022-108449

[12] S Subraminian, A Kumar. Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. Sep 30 2021. Eur J Epidemio. 36 (12) 1237-1240. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107/

[13] H Switkay. Comment on Subramanian and Kumar, "Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination." Mar 13 2022. PDMJ. https://pdmj.org/papers/Comment_on_Subramanian_and_Kumar

[14] K Beattie. Worldwide Bayesian causal impact analysis of vaccine administration on deaths and cases associated with COVID-19: A big data analysis of 145 countries. Preprint. Nov 15 2021. https://drive.google.com/file/d/1DLlRa9rUqvW9pG1vNEsWMEydWwsmSMbe/view

[15] Ibid Beattie. p 41.

[16] Ibid Beattie. p 39.

[17] K Riemersma, B Grogan, et al. Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 variant. Jul 31 2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1.full.pdf

[18] C Brown, J Vostok, et al. Outbreak of SARS-CoV-2 infections, including COVID-19 vaccine breakthrough infections, associated with large public gatherings, Barnstable County, Massachusetts, July 2021. Aug 6 2021. MMWR Morb Moral Wkly Rep. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8367314/

[19] C Acharya, J Schrom, et al. No significant difference in viral load between vaccinated and unvaccinated, asymptomatic and symptomatic groups when infected with SARS-CoV-2 Delta variant. Oct 5 2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264262v2.full.pdf

[20] N Shrestha, P Burke, et al. Effectiveness of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) bivalent vaccine. Dec 19 2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.12.17.22283625v5.full.pdf

[21] N Chau, N Ngoc. Transmission of SARS-CoV-2 Delta variant among vaccinated healthcare workers, Vietnam. Oct 11 2021. The Lancet. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733

[22] C Hansen, A Schelde, et al. Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3.full.pdf

[23] Status of the SARS-CoV-2 variant Omicron in Denmark. COVID-19 Omicron variant report. Dec 31 2021. Statens Serum Institut. https://files.ssi.dk/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-31122021-ct18

[24] Office for National Statistics. Coronavirus (COVID-19) infection survey, UK: Characteristics related to having an Omicron compatible result in those who test positive for COVID-19. Dec 21 2021. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/adhocs/14107coronaviruscovid19infectionsurveyukcharacteristicsrelatedtohavinganomicroncompatibleresultinthosewhotestpositiveforcovid19

[25] UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 9. Mar 3 2022. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1058464/Vaccine-surveillance-report-week-9.pdf

[26] J Horgan-Jones. The Irish Times. Jan 22 2022. Total of 100,000 Covid vaccines expire amid slowing demand, Ministers told. https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/total-of-100-000-covid-vaccines-expire-amid-slowing-demand-ministers-told-1.4782708

[27] Public Health Scotland. Public Health Scotland COVID-19 & Winter Statistical Report. Jan 17 2022. p. 38. https://publichealthscotland.scot/media/11802/22-01-19-covid19-winter_publication_report_revised.pdf

[28] Ibid, Public Health Scotland. p. 40.

[29] Johns Hopkins University. Our World in Data. https://ourworldindata.org/coronavirus#explore-the-global-situation

[30] Robert Koch Institut. COVID-19 in Germany. https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html

[31] Wochentlicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) [article in German] Dec 30 2021. Robert Koch Institut. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-12-30.pdf?__blob=publicationFile

[32] R Steyer, G Kappler. The higher the vaccination rate, the higher the excess mortality. Nov 16 2021. https://www.skirsch.com/covid/GermanAnalysis.pdf https://www.utebergner.de/cms/wp-content/uploads/2021/11/%C3%9Cbersterblichkeit-KW-36-bis-40-in-2021-003.docx

[33] G Kampf. COVID-19 stigmatising the unvaccinated is not justified. Nov 20 2021. The Lancet. 398: 10314. P 1871. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext

[34] A Dutt. Out of 34 Omicron cases at Delhi hospital, 33 are fully vaccinated. The Indian Express. Dec 23 2021. https://indianexpress.com/article/cities/delhi/out-of-34-omicron-cases-at-delhi-hospital-33-are-fully-vaccinated-7686188/

[35] C Hansen, A Schelde, et al. Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3.full.pdf

[36] H Tseng, B Ackerson, et al. Effectiveness of mRNA-1273 against infection and COVID-19 hospitalization with SARS-CoV-2 omicron subvariants: BA.1, BA.2, BA.2.12.1, BA.4 and BA.5. Oct 1 2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.09.30.22280573v1.full.pdf

[37] H Tseng, B Ackerson, et al. Effectiveness of mRNA-1273 against SARS-CoV-2 omicron and delta variants. Jan 8 2022. medRxiv. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.07.22268919v1.full.pdf

[38] H Chemaitelly, H Ayoub, et al. Long-term COVID-19 booster effectiveness by infection history and clinical vulnerability and immune imprinting: a retrospective population-based cohort study. Mar 10 2023. Lancet Infect Dis. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10079373/

[39] A Vatti, D Monsalve, et al. Original antigenic sin: A comprehensive review. Sep 2017. J Autoimmun. 83. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841117302226?via%3Dihub

[40] A Schiepers, M van't Wout, et al. Molecular fate-mapping of serum antibody responses to repeat immunization. Jan 16 2023. Nature. 615. 482-489. https://www.nature.com/articles/s41586-023-05715-3

[41] D Burnett, R Bull. Total recall? Understanding the effect of antigenic distance on original antigenic sin. Mar 7 2023. Immunol and Cell Biol. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imcb.12638

Zie: https://www.theepochtimes.com/health/a-colossal-failure-around-the-world_5260961.html