koeienboerderij
Na het spectaculaire fiasco van mRNA-vaccins bij proeven op mensen, zet de landbouwindustrie vaart achter mRNA-vaccins voor vee dat in de voedingsindustrie wordt gebruikt.

Geruchten over vee dat 'plotseling sterft' zullen in de toekomst ongetwijfeld uitgroeien tot klachten van boeren die door de overheid botweg worden genegeerd, net zoals ambtenaren weigeren te luisteren naar serieuze zorgen over beperkingen bij de bouw van dammen, prijsstijgingen voor landbouwproducten, belachelijke heffingen en belastingen, onbegrijpelijke administratieve belemmeringen en rompslomp, bioveiligheidsvoorschriften die niets uithalen en - vers uit West-Australië - dure onderhandelingen met inheemse groepen die nog nooit een voet hebben gezet op het land waarvan ze beweren 'eigenaar' te zijn.

Op 2 mei 2023 kondigde Meat and Livestock Australia (MLA) financiering aan voor een project om "mRNA-vaccins te testen die in Australië snel in bulk kunnen worden geproduceerd in het geval van een uitbraak van nodulaire dermatose of een andere exotische ziekte."

De directeur voor dierenwelzijn gaf een verklaring vrij waarin stond:
'Dit project zal een mRNA-vaccinpijplijn ontwikkelen, in eerste instantie voor LSD [nodulaire dermatose], maar mogelijk ook voor andere urgente ziekten. Dit maakt een snelle massaproductie van een vaccin mogelijk tegen LSD in het geval van een uitbraak. Er zijn nog geen LSD-vaccins geregistreerd voor gebruik in Australië. Hoewel er in het buitenland enkele vaccins bestaan, is het traject naar registratie in Australië voor traditioneel geproduceerde [vaccins] langer dan voor mRNA-vaccins.
Waarom moeten traditionele vaccins, waarvan de veiligheid beter gewaarborgd blijkt dan die van mRNA-vaccins, een langere goedkeuringsperiode doorlopen dan mRNA-vaccins? Dat klinkt als een belangrijke structurele tekortkoming binnen de Australische gezondheidsinstantie die, in plaats van te worden opgelost, kan worden uitgebuit door fabrikanten die geld willen verdienen aan mRNA.

mRNA-vaccins zijn sneller te produceren en "flexibel," daarom zijn farmaceutische bedrijven er dol op - maar dat betekent niet dat ze veilig, effectief of geschikt zijn voor consumenten, ongeacht of het om mensen of vee gaat.

In een artikel uit 2022 in PubMed Central staat het volgende: "Onlangs heeft de succesvolle toepassing van mRNA-vaccins tegen corona het platform verder gevalideerd en de sluizen geopend naar het potentieel van mRNA-vaccins bij de preventie van infectieziekten, vooral op veterinair gebied."

Vindt u dat mRNA de afgelopen drie jaar werd 'gevalideerd?'

Ongetwijfeld horen we daarom steeds 'noodsituatie' en 'uitbraak' in één adem met mRNA, alsof ze ons willen herinneren aan de mantra die tijdens corona werd gebruikt om te beginnen aan wat de voormalige minister van Volksgezondheid de ''grootste klinische proef - de grootste wereldwijde proef met vaccins ooit" noemde. En iedereen weet hoe dat afliep.

De nasleep van de mRNA-coronavaccins zal waarschijnlijk nog tientallen jaren voortduren, aangezien een percentage van de gevaccineerde personen 'plotseling sterft' of lijdt aan langdurige slopende ziekten. Deze worden al snel tot een last voor zowel de gezondheidsindustrie als de overheidsfinanciën, nadat vaccinfabrikanten de verantwoordelijkheid wegwuifden omdat het een om een 'noodsituatie' ging. De meeste landen zijn bezig met het opzetten van compensatiepotten om het hoofd te bieden aan de groeiende lijst van mensen die beweren letsel te hebben opgelopen.

Een andere smoes die wordt gebruikt om de mRNA-vaccins te spekken, houdt verband met de veronderstelling dat ze een oplossing bieden voor griepachtige virussen waartegen traditionele vaccins niet effectief zijn gebleken. Iedereen wil een effectief vaccin tegen respiratoire virussen, maar het is bijna alsof de naïeve vaccinindustrie de afgelopen drie jaar een blinddoek heeft opgehad. mRNA-coronavaccins werkten nauwelijks tegen het griepachtige coronavirus en bieden, op basis van wat we hebben waargenomen, geen enkel voordeel ten opzichte van traditionele vaccins voor dit probleem, afgezien van prettig klinkende marketingkoppen. Er bestaan krachtige argumenten om aan te nemen dat ze voor de meerderheid van de bevolking meer schade dan voordeel hebben opgeleverd.

In plaats van alle mRNA-vaccins op te schorten totdat we begrijpen wat er fout is gegaan, krijgen ze van de regelgevende instanties voorrang en worden ze bepleit door fabrikanten die dol zijn op het concurrentievoordeel van de snelheid waarmee ze worden geproduceerd. Overheden, met name de (failliete?) deelstaatregering van Victoria, steken tientallen miljoenen in de ontwikkeling van mRNA om te blijven profiteren van de politieke populariteit die ze genoten tijdens het coronatijdperk.

Meat and Livestock Australia merkt op dat mRNA-vaccins binnen twee jaar klaar zouden moeten zijn voor gebruik en terwijl iedereen druk bezig is te benadrukken dat dit voor de boerengemeenschap een 'vrijwillige' optie zal zijn, zijn vaccins binnen de landbouwindustrie dat zelden als een producent zijn product wil verkopen op de binnenlandse en internationale markten. Als we doorgaan met de productie van mRNA-vaccins, is het zeer waarschijnlijk dat Australiërs binnen een paar jaar mRNA-gevaccineerd vee zullen eten, zonder dat ze weten wat dit tot gevolg zal hebben voor hun gezondheid.

Wie kritiek heeft op mRNA-vaccins of hun mogelijke toekomst binnen de landbouwindustrie, wordt door de pers afgeschilderd als 'samenzweringstheorist,' terwijl uitgevers er al snel fact-checkers op afsturen om te benadrukken dat het zuiver angstzaaierij is om te suggereren dat fragmenten van deze vaccins in de voedselketen terecht zullen komen.

Behalve dan dat het een 'complottheorie' was om te suggereren dat het menselijk lichaam door zou gaan met het aanmaken van mRNA-coronavaccins lang ná de injectie, of om bezorgdheid te uiten dat het de injectieplek zou verlaten. Niet alleen bleken de angsten die als 'samenzwering' werden beschreven op waarheid te berusten, het gedrag en de bijwerkingen van mRNA-coronavaccins reiken veel verder dan wat iemand voor mogelijk had gehouden.

Hoe zeker zijn we ervan dat, in de haast om de markt te verzadigen met mRNA-vaccins, er goede langetermijnproeven worden uitgevoerd, vooral als het gaat om het achterblijven ervan in vlees en zuivel? Zal het invloed hebben op risicovolle activiteiten zoals afkalven, aangezien er een sterk vermoeden bestaat dat coronavaccins verantwoordelijk zijn voor een piek in miskramen bij mensen?

Houd in gedachten dat ons nog steeds wordt voorgehouden dat coronavaccins 'veilig en effectief' zijn. De Australische regering, die op een stapel ongewenste vaccins zit, geeft overheidsgeld uit aan marketingcampagnes om Australiërs aan te moedigen hun boostershots te halen op hetzelfde moment dat andere landen de coronavaccins uit de roulatie halen.

Tenminste enkele staten in de VS nemen hier nota van en maken haast met het aannemen van wetgeving om het gebruik van mRNA-vaccins te verbieden voor dieren die betrokken zijn bij de voedselindustrie en waarvan het vlees of de melk wordt geproduceerd voor menselijke consumptie. Idaho is een voorbeeld van een staat waar het gebruik van mRNA-vaccins een misdrijf is - en dat geldt ook voor de coronavaccins.

Australiërs moeten zich ervan bewust zijn dat mRNA-vaccins hun intrede doen in de landbouwindustrie en dat ze waarschijnlijk verplicht zullen worden gesteld. Amerika voert een serieus gesprek over de vraag of dit moet worden toegestaan en Australië moet hetzelfde doen. Het is heel redelijk om uitgebreide gegevens over de langetermijnveiligheid te eisen voordat we de zaken in de landbouw volledig overhoop halen.

Dit gesprek zal niet vanzelf op gang komen. De Australische landbouwelite lijkt op een groepje ja-knikkers die verwoed naar mRNA knikken. Familiebedrijven - machteloos, beperkt en gedemoraliseerd - hebben geen stem in deze zaak. Hun wensen zullen met de grond gelijk gemaakt worden door een kleine verzameling landbouwbedrijven die miljarden dollars waard zijn en waarvan er verschillende in buitenlandse handen zijn.

Als Australiërs geïnteresseerd zijn in wat ze eten, is het nu de hoogste tijd om aan de bel te trekken.

Zie: https://www.spectator.com.au/2023/06/mrna-vaccines-fast-tracked-for-australian-agriculture/