internet
© AdobestockInternet der dingen • Globalisme
Eind vorige maand publiceerde het kantoor van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties een beleidsdocument over de doelen voor de toekomst van het internet.

De titel van het nieuwe rapport, een vervolg op het rapport "Onze gemeenschappelijke agenda" uit 2021, spreekt boekdelen: "Een Global Digital Compact." Dat is het doel, internationale wetgeving om het gebruik van digitale technologie te controleren en af te dwingen.

De voorgestelde clausules bevorderen alles wat men zou verwachten.

Digitale identiteit gekoppeld aan financiële toegang:
"Digitale ID's gekoppeld aan bank- of mobiele bankrekeningen kunnen de verstrekking van sociale beschermingsdekking verbeteren en dienen om in aanmerking komende begunstigden beter te bereiken. Digitale technologieën kunnen helpen om lekken, fouten en kosten in het ontwerp van sociale beschermingsprogramma's te verminderen.
Op milieu of klimaatverandering gebaseerde sociale kredietsystemen:
"Sensoren en monitoren die verbonden zijn met het internet der dingen, cloudgebaseerde dataplatforms, traceersystemen op basis van blockchain en digitale productpaspoorten ontsluiten nieuwe mogelijkheden voor het meten en volgen van milieu- en sociale effecten in waardeketens.
Publiek-privaat Partnerschap:
"Partnerschappen tussen staten, de privésector en het maatschappelijk middenveld maken gebruik van de capaciteit van digitale instrumenten om oplossingen te bieden voor ontwikkeling in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn de Digital Public Infrastructure Alliance, de Coalition for Digital Environmental Sustainability en publiek-private partnerschappen voor rampenbestrijding."
Tegengaan van online "schadeberokkening":
"Desinformatie, haatzaaierij en kwaadaardige en criminele activiteiten in cyberspace verhogen de risico's en kosten voor iedereen online [...] we moeten de verantwoordingsplicht voor schadelijke en kwaadaardige online handelingen versterken."
Dit zijn de meest voor de hand liggende, maar er is ook meer geniepig, verraderlijk taalgebruik met betrekking tot "gelijkheid" en "toegang." Het rapport maakt zich zorgen dat er wereldwijd veel mensen zijn (vooral in ontwikkelingslanden) die geen regelmatige toegang hebben tot het internet.

Deze zorg zou eerlijker uitgedrukt kunnen worden in de taal van controle - mensen die geen digitale media consumeren kunnen niet gehypnotiseerd worden, mensen die niet online communiceren kunnen niet gecensureerd worden en mensen die niet afhankelijk zijn van digitaal bankieren kunnen niet gecontroleerd worden.

Kortom, het Digital Global Compact is een stuk globalistische wetgeving, dat het ultieme doel van het globalistische beleid dient:
Controle over alle aspecten van het leven door een digitaal filter tussen mensen en de werkelijkheid te plaatsen.
Bankieren, communicatie, mediaconsumptie, winkelen. Elke interactie die we aangaan zal via een digitaal membraan verlopen dat zowel onze uitwisselingen met de wereld kan controleren als - indien nodig geacht - ons de toegang tot die wereld kan ontzeggen.

Een interessant laatste punt van aandacht zijn de woorden die het rapport niet gebruikt. "Globalist" en "globalisme" komen niet één keer voor, "vaccinatiepaspoorten" of "vaccinatiecertificaten" worden ook niet genoemd. Noch "sociaal krediet" of "digitale valuta van een centrale bank." Ze worden besproken, maar niet genoemd.

Ze lijken moderne kreten, waarvan ze weten dat die weerstand oproepen of alarmbellen doen rinkelen, te vermijden. Zouden ze dat ook hebben gedaan voordat de sceptici doorbraken begonnen te maken in de discussie over corona? Ik denk het niet.

U hoeft mij natuurlijk niet op mijn woord te geloven, u kunt het hele rapport zelf lezen.

Er staat uiteraard niets verrassends in. Maar het is zeker een moment waarop ze "kleur bekennen," en u zou een link kunnen sturen naar de mensen die u nog steeds bestempelen als een complotdenker.

Zie: https://off-guardian.org/2023/06/21/a-global-digital-compact-un-promoting-censorship-social-credit-much-more/