Z/NAVO raketten
© nbclosangeles.com/KJN/shapeways.comZelensky's Wens
"De nobele leugens van de NAVO worden tegengesproken door de feiten ter plekke, door Haïti, Palestina, Syrië en het verschrikkelijke bloedbad om helemaal niets in Oekraïne."

De onlangs afgegeven verklaring over Haïti van Maria Zakharova, woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, is angstaanjagend in zijn grimmigheid. Door te spreken over " wijdverspreide verkrachting," "extreme honger" en andere terugkerende kenmerken van de moderne Haïtiaanse samenleving, sluit ze zich aan bij de woorden van VN- en mensenrechtenwoordvoerders dat zelfs grote contingenten buitenlandse speciale troepen aldaar slechts de schijn van recht en orde kunnen herstellen.

Hoog in de Himalaya bouwen de Indiërs 's werelds grootste en duurste bergtunnel om troepen sneller naar de Chinese grens te kunnen sturen. Net over de grens bouwen de Chinezen de grootste stuwdam ter wereld, die zelfs de Drieklovendam in de Yangtze zal overtreffen. Als we de ecologische gevolgen van deze projecten buiten beschouwing laten, kunnen we er zeker van zijn dat de Amerikanen één of beide projecten op het meest geschikte moment zullen bombarderen om het dichtstbevolkte land ter wereld naar de keel van het op één na dichtstbevolkte land ter wereld te laten vliegen. Verdeel en heers, zoals de Caesars deden.

Israël, dat carte blanche lijkt te krijgen om te roven, verminken en moorden, is nauwelijks enige vermelding waard, behalve om te zeggen dat volgens hun achtergrondverhaal een God, waar de meesten van hen niet in geloven, de Britten en Fransen aan het einde van de Grote Oorlog vertelde dat ze deze fascisten moesten toestaan om dit land van melk en honing te stelen van de Palestijnen, de rechtmatige eigenaars. Hoewel hun achtergrondverhaal klinkklare onzin is, werkt het wel aangezien ze ontelbare anderen zo ver krijgen om volledig medeplichtig te zijn aan hun misdaden.

Onder die anderen bevinden zich met name de Verenigde Staten, die niet alleen de primaire schuld voor Haïti op zich moeten nemen, zelfs terwijl ze zowel India als China op het oog hebben voor verdere terreurdaden, maar die ook hun eigen stapel zelfdienende leugens hebben, die hen in staat stellen om Iraanse schepen te kapen voor hun olie en om Julian Assange gevangen te houden, omdat hij licht heeft geworpen op de kleinste fractie van hun misdaden die de getijden van de tijd nu begraven, samen met Assange zelf.

Onder de belangrijkste tegenstanders van Assange bevinden zich mensen als John Bolton, die zich uit de dienstplicht in Vietnam wist te wurmen, zelfs toen hij opriep tot een escalatie van de Amerikaanse oorlogsmisdaden in Vietnam. Terwijl er uiteindelijk enige terugslag kwam op de Amerikaanse oorlogsmisdaden in Vietnam, leiden de slachthuizen van Oekraïne en Syrië vandaag de dag niet tot dergelijke kritiek, ook al lijken de slachtoffers in Oekraïne op die van de Somme, Passendale en Verdun, die, tot voor kort tenminste, in ons collectieve geheugen waren verankerd als grafstenen van de onmenselijkheid van de mens jegens de mens. Het is alsof we terug zijn in de Victoriaanse tijd, toen Europa Afrika opdeelde en de opiumheren van Albion in China aan de touwtjes trokken van het grootste drugskartel uit de geschiedenis, waarvan de schadelijke gevolgen pas lang na het bewind van voorzitter Mao tot een einde kwamen.

Om dit alles te begrijpen, moeten we niet terug naar het Victoriaanse tijdperk, maar naar het oude Griekenland, het Romeinse Rijk en zelfs het oude Egypte, waar de Hebreeërs bakstenen moesten maken zonder stro, theorieën met niets om ze samen te binden zoals moderne econometristen zouden zeggen. Haïti, Israël en de Himalaya zijn ons stro, onze gestileerde feiten, die we moeten gebruiken om ons wereldbeeld tot een enigzins samenhangend geheel te binden.

Wat de Grieken betreft, Plato kwam als eerste met de idee van de Nobele Leugen, waarbij de gouden elite, degenen met de meeste talenten, de anderen in een of andere mythe laten geloven voor het grotere goed. De idee an sich is zo slecht nog niet, want wie wil er per slot van rekening in Haïti leven onder de Pax Americana, of in Israël als je niet volledig in hun kookpot vol met zelfdienende leugens kunt geloven? Het is beter, zoals de Hindoes zeggen, om eerst de boze goden gunstig te stemmen voordat de meer welwillende goden worden aangeroepen.

Hoewel Plato ongetwijfeld een toppositie in de westerse filosofie inneemt, is het probleem dat ideeën als de zijne worden gekaapt door venijnige geesten die zich op hoge posities bevinden en niemand is venijniger of staat in hoger aanzien dan de Caesars van Rome, van wiens etymologische wortels de Russen hun Tsaren verkregen en de Duitsers hun Kaisers.

Hoewel de meest relevante schokken voor deze Nobele Leugens de Franse en Russische Revoluties bleken te zijn, barstten beide gebeurtenissen van hun eigen onwaardige leugenaars, dilettanten als Rousseau, Voltaire en Diderot, die zelfs hun eigen tijdperk, het tijdperk der Verlichting, naar hun eigen slecht onderbouwde narcisme mochten vernoemen.

Hoewel Voltaire kon schrijven als een engel, zei hij nooit iets van betekenis en Rousseau's voeten van klei worden het best geportretteerd in Leon Feuchtwanger's Death and Transfiguration of Jean Jacques Rousseau, waarin de trawanten van Lodewijk XV1 zich proberen aan te passen aan de nieuwe omstandigheden waarin de koning verdwenen is en de halfbakken ideeën van Rousseau, "de Meester," plotseling de rage vormen.

Frankrijk viel niet vanwege de ideeën van die idioten, maar omdat Frankrijk zichzelf failliet liet gaan door vrijheid te winnen voor George Washington en zijn medeslavenhandelaren, die vervolgens een hoop zelfingenomen rotzooi schreven die we tegenwoordig de Amerikaanse grondwet noemen. Cincinnati, bijvoorbeeld, is vernoemd naar een geheimzinnig groepje hulptroepen die kampvolgelingen waren van de Fransen en die hun club vernoemden naar Lucius Quinctius Cincinnatus, een dictator uit de vroege Romeinse Republiek die Rome zogenaamd uit een crisis redde en zich vervolgens, net als een van Washingtons narcistische hielenlikkers, terugtrok in de landbouw omdat hij niet aan de macht wilde blijven. Wij arme sloebers worden verondersteld te geloven dat de Amerikanen en hun Israëlische psychopaten gewoon welwillende moordenaars zijn zoals Cincinnatus, onwillige psychopaten, die nooit een leugen zouden durven vertellen, maar veel liever zelfdienende grondwetten zouden schrijven dan te zijn wat ze zijn, de reïncarnatie van commandant Amon Göth van Schindler's List.

Laten we dit even samenvatten. De NAVO's nobele leugens worden tegengesproken door de feiten ter plaatse, door Haïti, Palestina, Syrië en het verschrikkelijke bloedbad om helemaal niets in Oekraïne. Dan hebben we de opkomende machten India en China, die een nucleaire krachtmeting aangaan omwille van de schaarse watervoorraden in de Himalaya en de NAVO, met zijn ecologische Trojaanse paarden, die er alles aan doet om daar chaos te veroorzaken.

Het enige lichtpuntje achter deze donkere en dreigende wolken is dat, omdat de Russische strijdkrachten standhouden in Oekraïne, zij, samen met hun bondgenoten, het westen wellicht tot rede kunnen brengen. En hoewel de Russische strijdkrachten, net als Zakharova zelf, een bewonderenswaardige prestatie hebben geleverd, lijkt het er op een bepaald niveau op dat ze alleen maar in het wilde weg aan het slaan zijn.

Dat komt omdat het westen al vanaf de tijd van Plato een spinnenweb van versterkte leugens heeft geconstrueerd dat immuun is voor kritiek. Vergeet het Minsk-akkoord en Nordstream, wat zo'n duivelse misdaad was dat Sherlock Holmes, laat staan de NAVO, nooit zou kunnen ontrafelen wie het gedaan heeft, en waarom Duitsland de onmiskenbare schuldigen daarmee weg liet komen. Denk in plaats daarvan aan Jeffrey Epstein en degenen, zoals president Clinton, die betrokken waren bij zijn afschuwelijke misdaden en de niet minder afschuwelijke misdaden in Haïti.

Kijk voorts naar Peter Mandelson, die rechtstreeks betrokken was bij de oorlogsmisdaden van de NAVO in Irak en Libië en zijn bijzonder nauwe banden met de raadselachtige Epstein, die overduidelijk over veiligheidsmachtigingen op het hoogste niveau bij de CIA, MI6 en Mossad beschikte. En luister nu naar voormalig Brits parlementslid George Galloway vanaf 3:43 in deze video, waar hij insinueert dat Peter Wilby, de voormalige redacteur van de New Statesman en de Independent on Sunday-krant die onlangs veroordeeld werd voor de meest gruwelijke seksuele misdaden tegen kinderen, zijn carrière als poortwachter van links in Groot-Brittannië te danken heeft aan het feit dat hij ooit "de inwonende minnaar, vriendje, was van een toen nog onbekende man genaamd Peter Mandelson, thans Lord Mandelson, boezemvriend van wijlen Jeffrey Epstein." Denk vervolgens aan kinderverkrachter Greville Janner, die later de titel van baron kreeg en dus Baron Janner werd, wiens slachtoffers onder andere Joodse kinderen waren die Hitlers Amon Göth hadden overleefd. Vraagt u zich dan af of er een sprankje goedheid in zulke zwarte harten kan schuilen.

Mijn eigen lezing, voor wat het waard is, is dat deze bedriegers zullen doorgaan met hun misdaden in Haïti, Palestina, Syrië en Oekraïne totdat ze worden gestopt. Ze zijn zo verstrikt geraakt in hun schaamteloze leugens dat ze zich er niet van kunnen losmaken zonder ernstig gezichtsverlies en alles wat dat met zich meebrengt. Ze hebben hun netwerken, hun leugenfabrieken die zich uitstrekken van Epstein's bazen via mensen als Janner, Mandelson, Blair en Wilby tot in elke wandelgang van de NAVO-macht en ze zijn niet van plan om te stoppen totdat superieure legers hen een halt toeroepen.

De enige hoop die er is, is dat de Russische strijdkrachten hun galop in Oekraïne staken, dat de Iraniërs en de geallieerde mogendheden hen op de een of andere manier leren dat het kapen van schepen gevolgen heeft en dat India en China hun verstand gebruiken voordat de Nordstream-bemanningen van de NAVO de Himalaya op hun koppen doen neerstorten. Voor Haïti en soortgelijke plaatsen zie ik geen hoop totdat er een soort verlossing komt, totdat het monster dat de NAVO is onschadelijk wordt gemaakt en niet meer bestaat.

In de Verenigde Staten hebben we bijvoorbeeld te maken met presidentsverkiezingen waarbij Donald Trump, de favoriet, een gevangenisstraf boven het hoofd hangt, waarbij Joe Biden, de zittende president, met zijn hele familie in de gevangenis zou moeten zitten en waarbij Bobby Kennedy, de "grootse witte hoop," de veelvuldige en voortdurende oorlogsmisdaden van de roofzuchtige Israëlische staat moet ontkennen. Wat voor hoop er ook aan de horizon gloort, kan niet uit die hoek komen.

En dus moeten we, terwijl het zoveelste leger Oekraïense dienstplichtigen naar hun ondergang marcheert en terwijl de kinderen van Haïti verschrikkingen moeten doorstaan die we ons niet eens kunnen voorstellen, onze tranen bewaren voor de stortvloed die binnenkort op ons neerdaalt als gevolg van het feit dat de NAVO onze Pax Americana heeft gesticht op een fundament van onhoudbare leugens. Zelfs als de NAVO een Nordstream uitvoert op de gigantische miljardenprojecten van India en China in de Himalaya, dan nog is de pure schaal van deze projecten buiten proporties, net als het verschil in kwaliteit tussen Chinese en Britse wiskundestudenten of, wat dat betreft, Chinees handgescheurd staal en westers staal.

China's bazen zijn misschien niet op de hoogte van de fijne kneepjes van de Griekse filosofie, maar ze hebben wel een uitgebreid dossier over Amerikaanse schendingen van de internationale handelswetgeving, of het nu gaat om "het ondermijnen van de multilaterale handelsregels, het opleggen van unilaterale sancties, het manipuleren van dubbele standaarden in industrieel beleid en het verstoren van wereldwijde industriële en toeleveringsketens," of "het nemen van unilaterale maatregelen tegen andere leden onder het mom van zogenaamde 'nationale veiligheid,' 'mensenrechten' en 'gedwongen technologieoverdracht'" en "het dwingen van anderen om zich te houden aan hun diplomatieke beleid en onrechtmatige eisen."

Hoewel de Amerikanen naar hartelust Iraanse schepen kunnen kapen en van Iran kunnen eisen dat het zijn geld uitgeeft in overeenstemming met wat de Amerikanen vinden waar het aan moet worden uitgegeven, blijkt China een hardere noot om te kraken, en hoewel Rusland tot nu toe het tempo heeft aangegeven met het verzet tegen de NAVO, zal China binnenkort zeker uit zijn sluimering ontwaken en de Amerikaanse machinaties een halt toeroepen, niet alleen in de Himalaya maar hopelijk ook in Haïti en Palestina.

Het maakt niet uit wie ons verteld heeft over de voorsprong die leugens hebben op de onverbloemde waarheid, het wordt tijd dat we het concept van Plato's nobele leugen begraven, want er is niets heilzaams of eervols aan een leugen, of aan degenen, zoals Blair of Wilby, die betaald worden om ze te vertellen, net zoals er niets heilzaams of eervols is aan de nachtmerrie die de Verenigde Staten de bevolking van Haïti, samen met zoveel anderen, laat doormaken. En hoewel dit korte artikel de Haïtianen weinig directe troost zal bieden, als het samen met andere artikelen en stemmen zoals deze mensen helpt om, hoe ongemerkt ook, afstand te nemen van de NAVO en haar schaamteloze leugens die haar schaamteloze misdaden onderbouwen, en zich te richten op de waarheden die worden omarmd door Julian Assange en de andere levende martelaren van de NAVO, dan zal het zijn doel hebben gediend.

Zie: https://strategic-culture.su/news/2023/08/26/nato-noble-liars-on-israel-pervasive-rape-in-haiti-mexican-stand-offs-in-the-himalayas/