Lothar/Heiko
© Epoch TimesLothar Wieler en Heiko Rottmann-Großner voor de onderzoekscommissie van Brandenburg op 1 september.
De grote Duitse politieke partijen zullen de pandemierespons nooit onderzoeken, omdat ze er allemaal medeplichtig aan zijn. Over het hele politieke spectrum van de Bondsrepubliek staat het rechts-populistische Alternative für Deutschland alleen in zijn kritische houding ten opzichte van lockdowns en massavaccinatie, en alleen in het deelstaatparlement van Brandenburg hebben ze voldoende zetels om een onderzoekscommissie in te stellen naar de overtredingen tijdens de coronaperiode. Op vrijdag 1 september ontbood de door de AfD bijeengeroepen Brandenburgse Coronacommissie de chef van het Robert Koch-Instituut (RKI), Lothar Wieler (de Duitse Anthony Fauci) en Brigitte Keller-Stanislawski, hoofd van de afdeling Farmaceutische Veiligheid en Diagnostiek van het Paul-Ehrlich-Instituut (PEI). Ze werden zes uur lang ondervraagd over de coronavaccins.

Journalisten die maar al te gretig verslag deden van elke uitspraak van Wieler tijdens de coronapandemie, lieten zijn getuigenis voor de commissie vrijwel volledig links liggen. Een van de weinige uitzonderingen is Larissa Fußer, die uitgebreid verslag heeft gedaan bij Apollo News. Het beeld dat ze schetst is ongelooflijk: Noch het RKI, de Duitse volksgezondheidsautoriteit, noch het PEI, onze farmaceutische toezichthouder, hebben zelfs maar de meest elementaire stappen ondernomen om de frequentie of aard van vaccinatieletsels te evalueren, of zelfs maar de effectiviteit van de vaccins in het algemeen. Technische problemen, personeelstekorten en simpelweg de enorme hoeveelheid aan gegevens hebben het hen onmogelijk gemaakt om hun meest primaire taken uit te voeren.
Keller-Stanislawski ... verklaarde dat haar instituut volledig werd overspoeld, waardoor aanzienlijke vertragingen ontstonden in de evaluatie van bijwerkingen van vaccins, die tot op de dag van vandaag voortduren. Ze zei bijvoorbeeld dat gegevens van de "SafeVac" -app, die in december 2020 door PEI werd uitgebracht, nog moeten worden geanalyseerd. De app was door PEI ontwikkeld om bijwerkingen gemakkelijk te kunnen melden. ... Ze ontvingen dermate veel meldingen dat ze de technische infrastructuur die de app ondersteunt, overweldigden. Gegevens van 700.000 deelnemers zijn nog steeds niet verwerkt ...

Bovendien was het PEI-personeel zwaar overbelast:
"Er waren mensen die alleen sterfgevallen behandelden en mensen die alleen myocarditis behandelden. We hadden veel meer werk dan voorheen, allemaal vanwege dit vaccin. We moesten hulp inroepen van andere afdelingen omdat we niet genoeg mensen hadden om de bijwerkingen te behandelen."
Het PEI is niet pas gisteren begonnen met het evalueren van bijwerkingen van vaccinaties. Ze doen dit al vele jaren en toch heeft 's werelds meest veilige en effectieve vaccin op de een of andere manier zóveel meldingen van ongewenste voorvallen opgeleverd dat hun computers letterlijk kapot gingen, hetgeen hun routinematige veiligheidsevaluaties onmogelijk maakte.
Volgens Keller-Stanislawski moeten de gegevens van de Vereniging van Wettelijke Ziektekostenverzekeringen en van verzekeringsmaatschappijen ook nog worden geëvalueerd. Hoewel het RKI een programma heeft ontwikkeld dat de verzekeringsgegevens kan verwerken, moet het nog verder worden aangepast. De verzekeringsgegevens bevatten bijvoorbeeld diagnoses van artsen in verband met de coronavaccinatie die licht zouden kunnen werpen op bijwerkingen van het vaccin. Met andere woorden ... het PEI, dat tot taak heeft de veiligheid van coronavaccins te onderzoeken, heeft al zijn beoordelingen van bijwerkingen tot nu toe alleen gepubliceerd op basis van zelf-geïnitieerde rapporten van artsen en getroffen patiënten.
Het opstellen van deze rapporten vergt veel werk en de artsen ontvangen geen vergoeding voor de tijd die ze eraan besteden. Het heersende ethos onder veel artsen tot ver in 2021 dat de vaccins "vrij van bijwerkingen" waren, zal ook veel artsen ervan weerhouden hebben om überhaupt een verband te leggen tussen gezondheidsproblemen en de vaccins.

Ook heeft het RKI nooit enige moeite gedaan om hun eigen onderzoek naar de effectiviteit van vaccins af te ronden:
Bij de ondervraging van .... Lothar Wieler ... bleek onder andere dat het RKI de effectiviteit van het coronavaccin niet op basis van eigen onderzoek heeft aangetoond. Volgens Wieler werd zo'n onderzoek wel uitgevoerd, maar wordt nog geëvalueerd. ... Wieler had kort daarvoor nog aan de commissie verklaard dat het monitoren van de effectiviteit van vaccinatie tot de kerntaken van het RKI behoort.
Dus het is gewoon de kerntaak van het RKI, en het maakt niet uit dat ze er nooit aan toe zijn gekomen.

En dan nog dit idiote detail:
De omstandigheden waaronder de ondervraging door de commissie plaatsvond, waren opvallend. Zo werd Lothar Wieler vergezeld door een medewerker van het Bondsministerie van Volksgezondheid, een zekere Heiko Rottmann-Großner ..... Hij getuigde dat het zijn taak was om ervoor te zorgen dat Wieler zich hield aan zijn verlof om te getuigen. Als ambtenaar heeft Wieler toestemming nodig om informatie te verstrekken over zaken die onder het staatsgeheim vallen. De machtiging regelt in detail de onderwerpen waarover een getuige in overheidsdienst geen informatie mag verstrekken.

Volgens mediaberichten was de machtiging van Wieler meerdere pagina's lang, terwijl die van de PEI-ambtenaar [Keller-Stanislawski] slechts één pagina besloeg. ... [Rottmann-Großner] maakte herhaaldelijk handgebaren naar Wieler tijdens de ondervraging en gaf hem af en toe ook notities. Commissieleden klaagden hierover en dwongen hem [Rottmann-Großner] uiteindelijk om twee stoelen van Wieler verwijderd te gaan zitten.
Wieler verscheen dus voor de commissie om te getuigen, niet alleen met uitgebreide spreekverboden van Karl Lauterbach's ministerie van Volksgezondheid, maar ook met een speciale oppas. Rottmann-Großner is niet zomaar iemand. Hij is het voormalige hoofd van de onderafdeling "Gezondheidsbescherming" van het ministerie van Volksgezondheid; uit het boek van Katja Gloger en Georg Mascolo Ausbruch uit 2021 weten we dat hij een enthousiaste en vroege voorstander was van lockdowns en andere zware beperkingen. Hij eiste al een landelijke "shut-down" op 24 februari, de dag dat de WHO de grootschalige Chinese inperkingsmaatregelen goedkeurde.

Ik kan maar nauwelijks de woorden vinden die de ernst van dit schandaal uitdrukken. De Bondsrepubliek dwong letterlijk miljoenen Duitsers om niet slechts één, niet slechts twee, maar minstens drie nieuwe coronaprikken te nemen tegen een virus dat slechts voor weinigen van hen een reëel risico vormde. In veel gevallen dreigde de staat met werkloosheid bij niet-naleving, terwijl de niet-gevaccineerden maandenlang werden buitengesloten van het openbare leven en men zelfs probeerde vaccinatie vanuit de Bondsdag verplicht te stellen. Ondanks deze ernstige schendingen van de persoonlijke autonomie en lichamelijke integriteit pleiten de ambtenaren, die deze misdaden steunden en rechtvaardigden met niet aflatende leugens over virologisch onheil, nu dat hun instanties gewoonweg geen tijd hebben om vast te stellen hoe veilig of effectief de prikken, die ze blijven promoten, in feite waren.

Het is een hartstikke grote klus man, ze zijn onderbezet weet je, er zijn zóveel gegevens.

Zie: https://www.eugyppius.com/p/german-health-authorities-plead-to