Stoltenberg
© UnknownNAVO-secretaris Jens Stoltenberg
Tijdens een toespraak voor de commissie buitenlandse zaken van het EU-parlement op donderdag, erkende NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg duidelijk en herhaaldelijk dat Poetin de beslissing om Oekraïne binnen te vallen had genomen uit angst voor NAVO-expansiedrift.

Zijn opmerkingen, in eerste instantie opgepikt door journalist Thomas Fazi, luidden als volgt:
De achtergrond werd gevormd door het feit dat president Poetin in de herfst van 2021 verklaarde, en in feite een ontwerpverdrag had gestuurd waarvan ze wilden dat de NAVO dat zou ondertekenen, om te beloven dat er geen verdere uitbreiding van de NAVO zou plaatsvinden. Dat was wat hij ons had gestuurd. En het was een voorwaarde om Oekraïne niet binnen te vallen. Natuurlijk hebben we dat niet ondertekend.

Het tegenovergestelde gebeurde. Hij wilde dat we die belofte zouden ondertekenen, dat we de NAVO nooit zouden uitbreiden. Hij wilde dat we onze militaire infrastructuur zouden verwijderen bij alle bondgenoten die zich sinds 1997 bij de NAVO hebben aangesloten, wat betekent dat de helft van de NAVO, heel Centraal- en Oost-Europa, dat we dat deel van de NAVO uit ons bondgenootschap moesten verwijderen en een soort B-lidmaatschap of tweederangs lidmaatschap moesten invoeren. We wezen dat af.

Dus trok hij ten strijde om te voorkomen dat de NAVO, meer NAVO, dicht bij zijn grenzen zou komen.

Stoltenberg maakte deze opmerkingen als onderdeel van een algemene zelfvoldaanheid over het feit dat Poetin Oekraïne binnenviel om NAVO-uitbreiding te voorkomen en dat de invasie er desalniettemin had toegeleid dat Zweden en Finland zich bij de alliantie hadden aangemeld. Hij zei dat het "aantoont dat wanneer president Poetin een Europees land binnenviel om meer NAVO te voorkomen, hij precies het tegenovergestelde had bereikt."

De opmerkingen van Stoltenberg zouden door de door plutocraten gefinancierde "desinformatie-experts" en imperialistische "fact checkers" waarschijnlijk als Russische propaganda worden geclassificeerd als ze online waren geplaatst door iemand zoals u of ik, maar omdat ze afkomstig waren van het hoofd van de NAVO in het kader van een tirade tegen de Russische president, werden ze zonder bezwaren toegelaten.

In werkelijkheid bevestigt Stoltenberg gewoon een vaststaand feit: in tegenstelling tot het officiële westerse narratief viel Poetin Oekraïne binnen, niet omdat hij slecht is en vrijheid haat, maar omdat geen enkele grootmacht ooit toestaat dat buitenlandse militaire dreigingen zich aan zijn grenzen ophopen - inclusief de Verenigde Staten. Daarom hebben zoveel westerse analisten en ambtenaren jarenlang gewaarschuwd dat de acties van de NAVO een oorlog zouden uitlokken, en toch werden we, toen de oorlog uitbrak, overspoeld met een vloedgolf van propaganda afkomstig van de massamedia, waarin keer op keer herhaald werd dat we te maken hadden met een "niet-uitgelokte invasie."

Deze afschuwelijke oorlog had zo gemakkelijk voorkomen kunnen worden. De ene na de andere uitweg werd gepasseerd om ons te brengen waar we ons op dit moment bevinden. Kans na kans na kans om al deze zinloze dood en ellende te voorkomen werd in de wind geslagen, zowel vóór 2014 als elk jaar sindsdien. De gecentraliseerde machtsstructuur van de VS heeft willens en wetens voor deze oorlog gekozen om haar eigen belangen te behartigen. Als mensen dit echt zouden begrijpen, zou het het hele westerse rijk in elkaar storten.


Het is toch je reinste waanzin dat je wordt uitgemaakt voor een agent van het Kremlin als je zegt dat deze oorlog werd uitgelokt door NAVO-expansiedrift en dat dit de belangen van de VS dient, vooral als de NAVO openlijk aangeeft dat deze oorlog werd uitgelokt door NAVO-expansiedrift en Amerikaanse ambtenaren in het openbaar blijven zeggen dat deze oorlog de belangen van de VS dient.

De meest recente bijdrage aan deze laatste categorie verscheen donderdag in de vorm van een tweet van Mitch McConnell, de minderheidsleider in de Senaat, waarin hij schrijft:
"Samenwerken met onze bondgenoten tegen Russische agressie doen we niet uit liefdadigheid. In feite vormt het een directe investering in het aanvullen van Amerika's arsenaal met Amerikaanse wapens, gebouwd door Amerikaanse arbeiders. Het uitbreiden van onze defensie-industriële basis plaatst Amerika in een sterkere positie om China te verslaan."
Het is allemaal prima als officieel geautoriseerde narratiefopstellers dit soort zaken erkennen, maar zodra normale mensen dat doen, wordt het beschouwd als desinformatie van het Kremlin. Dit komt omdat wanneer de geautoriseerde narratiefopstellers dit doen, ze het doen om de informatiebelangen van het Amerikaanse imperium te bevorderen - om uit te leggen aan Amerikanen die de oorlog beu zijn, hoe deze oorlog hun land ten goede komt, of om de spot te drijven met Poetins falen om de uitbreiding van de NAVO tegen te houden - terwijl wanneer normale mensen dit doen, het om een vaststelling van de waarheid en van feiten gaat.

Dit gebeurt allemaal op het moment dat een onderzoek, dat wordt gesponsord door de EU samen met een groep die wordt gefinancierd door de Amerikaanse oligarch Pierre Omidyar, wordt verspreid door massamedia zoals The Washington Post, waarin wordt geconcludeerd dat Twitter onder leiding van Elon Musk niet genoeg heeft gedaan om "Russische propaganda" op het platform te censureren. Dit zou betekenen dat Musk in overtreding handelt met de EU-wet inzake digitale diensten, die vereist dat platforms dergelijk materiaal aan banden leggen.


Volgens Glenn Greenwald definieert de wet inzake digitale diensten "Russische propaganda" dermate ruim, dat het ook "ideologische afstemming op de Russische staat" omvat in de categorie materialen die gecensureerd moeten worden, waaronder mensen die "de narratieven van het Kremlin nakakelen door middel van oorspronkelijk geproduceerde content, of door het verspreiden van narratieven die aansluiten bij de standpunten van het Kremlin naar verschillende doelgroepen en in verschillende talen."

Wie zich online uitspreekt tegen het buitenlands beleid van de VS met betrekking tot Rusland wordt altijd onmiddellijk beschuldigd van het "nakakelen van Kremlin-narratieven" door verdedigers van het imperium, die klakkeloos herhalen wat hen werd wijsgemaakt door media als The Washington Post, of die mensen nu iets te maken hebben met de Russische regering of niet. Ik heb zelf geen enkele band of interactie met de Russische staat, maar toch krijg ik elke dag online veel van deze beschuldigingen naar mijn hoofd geslingerd, alleen maar omdat ik kritiek heb op het Amerikaanse buitenlands beleid.

Als ik secretaris-generaal van de NAVO zou zijn die zich publiekelijk verkneukelt over de mislukking van Poetins pogingen om NAVO-uitbreiding tegen te houden, zou ik het prima vinden om te erkennen dat de NAVO-uitbreiding deze oorlog heeft uitgelokt na onze weigering om een onnodig conflict te voorkomen. Maar omdat ik de informatiebelangen van het westerse rijk schaad in plaats van ze te behartigen, maakt mij dat tot een Russische propagandist.

Dat komt niet omdat de definitie van "Russische propaganda" niet klopt, maar omdat het precies werkt zoals bedoeld werd. De drang om "Russische propaganda" te marginaliseren en uit te bannen heeft nooit iets te maken gehad met het bestrijden van het eigenlijke materiaal dat door de Russische staat wordt uitgebracht (en dat in de westerse wereld in wezen betekenisloos is); de drijfveer was altijd om oppositie tegen het buitenlands beleid van de VS de kop in te drukken.

Net als bij zoveel andere dingen in deze wereld, gaat het bij het onderzoeken van het gedrag van macht uiteindelijk allemaal om controle over het narratief. De machthebbers begrijpen dat wie het dominante narratief over wereldgebeurtenissen beheerst, in feite de wereld beheerst, omdat echte macht niet alleen bestaat uit het beheersen van wat er gebeurt, maar uit het beheersen van wat mensen denken met betrekking tot datgene wat er gebeurt. Dat vormt de ware lijm die het gecentraliseerde Amerikaanse imperium bij elkaar houdt, en de wereld zal nooit een kans hebben op vrede totdat mensen zich hiervan bewust gaan worden.

Zie: https://www.caitlinjohnst.one/p/nato-chief-openly-admits-russia-invaded