ecs0823
Zogenaamde historische bosbranden in de VS, Griekenland en Canada haalden de voorpagina's van de reguliere media en gaven de schuld aan het "broeikaseffect." Het jaarlijkse aantal bosbranden voor 2023 blijft echter op het gemiddelde steken. In Griekenland steeg het jaargemiddelde echter in lichte mate, hetgeen te wijten was aan brandstichters. De sociale media werden overspoeld met overtuigende berichten en speculaties, waarin de trawanten van de globalistische psychopaten ervan beschuldigd werden de branden te hebben aangestoken om de angst voor een door de mens veroorzaakte klimaatverandering te verspreiden om zodoende het netto-nulbeleid er door de hele westerse wereld doorheen te jagen, alsook om te profiteren van de nasleep om grond voor een appel en een ei op te kopen.

Beschuldigingen van landjepik klonken nog luider na de branden in Lahaina, toen particuliere bedrijven "genereus" aanboden om het getroffen land te kopen. Gouverneur Josh Green verkondigde echter dat hij niet zou toestaan dat het land in particuliere handen terecht zou komen, maar dat de regering het zou kunnen kopen. Maar of dit goed nieuws is voor de inwoners van Lahaina? Misschien valt het land, als het eenmaal aan de regering is overgedragen, alsnog in handen van particuliere bedrijven? Dat staat nog te bezien.

Of de branden nu door de natuur, door de mens of door beide werden veroorzaakt, het officiële dodental van de branden staat op 115. Gezien het aantal inwoners van Lahaina is dat enorm hoog. Bovendien meldde de burgemeester van Maui dat er nog 850 mensen als vermist te boek stonden, maar opeens was dat aantal plotseling naar 60 gedaald.

Er vallen veel factoren aan te wijzen die bijgedragen hebben aan deze tragedie:

- Incompetentie aan de zijde van de overheid.
- Een belachelijk budget voor bescherming tegen bosbranden.
- Uitzonderlijk brandbaar gras werd in 2020 geïntroduceerd.
- Extreme wind.
- Geen alarmsirenes.
- Staatsambtenaren weigerden water beschikbaar te stellen.
- Doorgesneden hoogspanningskabels die op droog gras werden gelegd.
- Opgeworpen politieblokkades beletten de mensen de dodelijke branden te ontvluchten.
- Vrachtwagens blokkeerden de wegen terwijl mensen probeerden te vluchten.

Later plaatste de regering een hek rond de getroffen gebieden en mochten overlevenden van de branden niet terugkeren naar de restanten van hun huizen en bedrijven. Voor "hun bescherming", werd er gezegd. Of is er iets anders, iets dat ze willen verbergen?

Begin augustus hadden de opwarmings-paniekzaaiers nog steeds de mond vol van de "de wereld kookt"-onzin, terwijl de VS een koelere zomer dan gemiddeld beleefden en Noord-Italië, de Dolomieten en de Pyreneeën werden getrakteerd op zomerse sneeuwval!

Vervolgens werd het narratief enigszins bijgesteld en werd de opwarming van de aarde als oorzaak aangewezen voor de wereldwijde extreme overstromingen, terwijl het, zoals we al eerder hebben gezegd, allemaal onderdeel is van natuurlijke cycli, die wijzen op een verschuiving naar koudere temperaturen op aarde.

En nogmaals, het heeft niets te maken met CO2:
Recent onderzoek suggereert dat kooldioxidemoleculen weinig invloed hebben op de uitgaande straling en dat de huidige klimaatmodellen fundamenteel onjuiste effecten op de wereldwijde temperatuur toeschrijven aan CO2.
Maar dat is niet van belang, aangezien het doel van de globalistische psychopaten en hun volgelingen - de reguliere media en betaalde "experts" - is om het vuur van angst en hysterie aan te wakkeren. Het lijkt er echter op dat steeds minder mensen in hun leugens trappen, omdat de werkelijkheid zich soms op vrij spectaculaire wijze openbaart.


Of kijk op Odysee.

Om te begrijpen wat er gaande is, kunt u ons boek lezen waarin staat hoe al deze gebeurtenissen deel uitmaken van een natuurlijke klimaatverandering en waarom die juist nu plaatsvindt: Earth Changes and the Human-Cosmic Connection.

Eerdere afleveringen in deze reeks - nu vertaald in meerdere talen - en meer video's van SOTT Media kunt u hier, hier en hier vinden.