Rotskoepel
© Off-Guardian
Terwijl zich een gloednieuw oorlogsnarratief ontvouwt, worden er al pogingen ondernomen om het conflict om te zetten in een strengere controle op het vrije woord en de vrijheid van meningsuiting, zowel op persoonlijk vlak als op het internet.

De krantenkoppen reppen over niets anders dan Israël en Hamas sinds de "verrassingsaanval" van afgelopen zaterdag, met het voorspelbare heen en weer geslinger van historische grieven en beschuldigingen van racisme, doorspekt met ongefundeerde beweringen over gruweldaden.

"Wreedheidpropaganda" is niets nieuws. Het is het openingssalvo van elke oorlog wanneer strijdende staten proberen het publiek voor hun kant te winnen.

Bijvoorbeeld de volkomen ongefundeerde bewering dat Hamas "veertig Joodse baby's uit hun wiegjes smeet en onthoofdde," die gisteren de ronde deed. Voor wat betreft wreedheidspropaganda valt deze bewering op door zijn gebrek aan originaliteit (herinnert iemand zich nog Nayirah?)

Op dit moment zien we daar veel van, lugubere beweringen over grafisch en zinloos geweld dat gericht is tegen onschuldigen. Het meeste overleeft net lang genoeg om enige verontwaardiging te veroorzaken voordat het "ontkracht" of teruggedraaid wordt.

Dat komt gedeeltelijk door de algemene "oorlogsmist," die versterkt wordt door de opkomst van sociale media. Als veel mensen kunnen praten, wordt er veel meer gezegd (goed en slecht).

Maar er is nog een andere interpretatie: Dat nep-oorlogsverhalen opzettelijk op sociale media worden verspreid en vervolgens worden "ontkracht" om platforms in diskrediet te brengen en digitale censuur te rechtvaardigen.

De laatste 24 uur hebben Reuters, NBC, YahooNews, he Guardian en de AP verhalen gepubliceerd waarin ze de verspreiding van "nep-oorlogsnieuws" op sociale media bekritiseren. Ook Al Jazeera deed hieraan mee.

Bijna al deze beschuldigingen waren uitsluitend gericht tegen Twitter/X - steeds vaker de stroman van de media tegen vrije meningsuiting.

Regeringen hebben zich ook niet onbetuigd gelaten in deze kwestie, waarbij de Europese Unie Elon Musk naar verluidt "waarschuwde" dat er "straffen" zouden volgen op de verspreiding van oorlogsgerelateerde "desinformatie" op zijn platform.

Het gaat niet alleen om "desinformatie," maar ook om "haat." In een ongebruikelijk subtiele kop waarschuwt NBCNews voor de "steeds meer beladen aard van meningsuiting op internet." USA Today was wat meer direct, met de bewering dat "haat op internet" "toeneemt."

Oh, en dan zijn er nog de "ongereguleerde" sites om je zorgen over te maken, waar terroristen naar verluidt gewelddadige video's uploaden, althans volgens de New York Times:
"Hamas verspreidt gewelddadige video's op sites met weinig moderatie"
Het is niet moeilijk om te zien waar dit toe leidt.

En terwijl "desinformatie" wordt gebruikt om het censureren van sociale media te rechtvaardigen, wordt "veiligheid" gebruikt om het beperken van de vrijheid van vergadering te rechtvaardigen.

In Groot-Brittannië en de VS werd bij pro-Palestijnse bijeenkomsten opgeroepen tot ingrijpen door de politie, onder verwijzing naar wetten die het publiekelijk steunen van "terroristische organisaties die op de lijst staan" verbieden.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, heeft de politie verteld dat het zwaaien met een Palestijnse vlag als een misdaad kan worden beschouwd. De Metropolitan-politie voert "geruststellende patrouilles" uit.

In Frankrijk is de politie al meer rechtstreeks betrokken en verbood een pro-Palestinademonstratie.

...en mensen applaudisseerden.

Velen van deze zelfde stemmen protesteerden tegen de tirannie toen ze de Canadese truckers en de anti-lockdownprotesten verdedigden. Het is ontmoedigend om te aanschouwen.

Samenvattend: de "oorlog" is vier dagen oud en wordt nu al gebruikt om afwijkende meningen op straat te onderdrukken en te pleiten tegen vrije meningsuiting op internet.

Het oorlogsnarratief ontwikkelt zich echter daarginds, hier is het slechts meer van hetzelfde.

Zie: https://off-guardian.org/2023/10/11/israel-hamas-war-another-excuse-to-shut-down-free-speech/