jordan peterson israël netanyahu
Hoe mogelijk een briljante psychologische operatie wordt uitgevoerd:

In het licht van de snel afnemende publieke steun voor Amerikaanse militaire interventie en imperialisme in het Midden-Oosten, besloot de gevestigde orde ergens in de jaren 2010 een "wisseltruc" uit te voeren om de reputatie van het traditionele "anti-oorlog Links" te vernietigen.

Vrijwel van de ene op de andere dag veranderde het reguliere narratief met betrekking tot moslimmigranten van "islamitische terroristen" in "slachtoffers van islamofobie en vreemdelingenhaat."

Rond dezelfde tijd leek Links volledig door te draaien (en dit gebeurde ongetwijfeld met opzet):
1. Ze versterkten de positie van radicale communistische (totaal doorgedraaide) ideologen binnen de beweging. Middels de reguliere media en het onderwijs promoten ze hun verdraaide en ontaarde opvattingen over ras, geslacht, seksualiteit en de maatschappij in het algemeen.

2. Ze maakten het "Wokisme" tot het publieke gezicht van het traditionele Links. Ze integreerden het "Wokisme" volledig in het bestuur van politieke, sociale en culturele instellingen onder de democraten. Blanke Amerikanen worden aangevallen vanwege hun huidskleur en moeten zich schuldig voelen over hun culturele erfgoed. Door de staat gesponsorde genitale verminking van kinderen wordt uitgevoerd onder de noemer van "diversiteit en inclusiviteit," hetgeen normaal denkende mensen kotsmisselijk maakt.

3. Soros en consorten faciliteerden stromen moslimmigranten over de grenzen van de VS en soevereine naties van Europa. Dit versterkte uiteraard de verdeeldheid, terwijl het beleid erop was gericht om hun integratie in de lokale cultuur te voorkomen. Al die tijd werden hen voortdurend denkbeelden van onderdrukking en slachtofferschap ingeprent.

4. Spanningen en gevoelens van verontwaardiging namen geleidelijk toe, deels door natuurlijke culturele onverenigbaarheden, verslechtering van de levenskwaliteit, maar ook door gecoördineerde campagnes om de autochtone bevolking te gaslighten. De gaslighting omvat het bagatelliseren van criminaliteit door migranten, het afschilderen van elke geldige kritiek als "racistisch" of "xenofoob," het bagatelliseren van aan de migrantencrisis te wijten economische problemen, enz.

5. Ze slaagden erin om enkele van de linkse "ware gelovigen" te radicaliseren, die de kleine maar luide minderheid vormden in alle soorten media en entertainment. Dit leidde (misschien opzettelijk) tot vervreemding van de meeste normaal denkende liberalen, die inderdaad getuige waren van een aanval op hun cultuur en waarden en die geen aansluiting konden vinden bij de antichristelijke (en ronduit antimenselijke) ideologen die nu de prominente stemmen van Links uitmaken, waarbij zij zich niet langer vertegenwoordigd voelen door hun partij. Er heeft een massale verschuiving plaatsgevonden van deze individuen naar rechts (en zogenaamd "alternatief rechts").
Als we de "mislukkingen" van de Democratische partij in ogenschouw nemen, de enorme toename van de staatsschuld, de crisis aan de grenzen, de crisis van de drugsverslaving, Oekraïne, de huizenprijzen, de economische neergang, de chaos en criminaliteit in steden die door de Democraten worden bestuurd... dan zijn de voorwaarden geschapen om Links van alles de schuld van te geven.

Niet alleen zaaien al deze factoren chaos en verdeeldheid... maar men is er collectief in geslaagd om de reputatie van "anti-oorlog" Links uit te wissen. Links is nu bezoedeld door het Wokisme en heel toevallig schaart Links zich ook voornamelijk achter de Palestijnse zaak.

We bevinden ons nu in een fase waarin ze de rollen nog eens kunnen omdraaien en opnieuw een "wisseltruc" kunnen uitvoeren.

Het is ronduit verhelderend om te zien hoe veel van de zogenaamde "alternatief rechtse" commentatoren en stemmen (Jordan Peterson, James Lindsay, enz.) hun verstand verliezen en om bloed schreeuwen. Als we kijken naar de pakweg afgelopen drie dagen, dan lijkt het erop dat de overgrote meerderheid van deze mensen zionisten zijn (of ze zich daar nu bewust van zijn of niet).

De mensen die de strijd tegen het Wokisme leiden, trekken vergelijkingen met degenen die Palestina steunen en beweren dat het een Radicaal Linkse/Anti-Blank ideologie is. Ze wijzen er maar al te graag op dat radicaal linkse groepen zoals Antifa en BLM heel toevallig ook openlijk pro-Palestina zijn.

Dus in de ogen van veel mensen staat pro-Palestina gelijk aan Wokisme, verdediging van terroristen als "slachtoffers" en mythes van blanke suprematie. Dat is ook begrijpelijk, aangezien veel mensen de buik vol hebben van deze gespreksonderwerpen die we de afgelopen 8 jaar door onze strot geduwd hebben gekregen.

Dus wat wordt hiermee bereikt en wie heeft hier uiteindelijk baat bij?

Als het ultieme doel eruit bestaat om het Midden-Oosten te destabiliseren, te voorkomen dat er bondgenootschappen en gezonde relaties ontstaan tussen buurlanden in die regio, en zoveel mogelijk chaos te veroorzaken... dan kunnen we er vrij zeker van zijn wie er verantwoordelijk is voor wat er nu gaande is... De "Gebruikelijke Verdachten," zullen we maar zeggen!

Het Palestijnse volk is er absoluut niet bij gebaat en de Israëli's ook niet. Deze breuk vormde op zijn minst een uitstekende manier om de alternatief rechtse beweging in de VS te breken.

In het (hypothetische) geval van toekomstige terreuraanslagen of een 9/11-achtige gebeurtenis op Amerikaanse bodem, in combinatie met lockdowns, economische depressie en maatschappelijke onrust, kunnen we echter ook constateren dat de basis werd gelegd voor een soort ultranationalistische terugslag en een grote verschuiving naar extreem-rechts... iets waar niemand rekening mee had gehouden.

Vergeet niet dat Hitler niet zonder reden populair werd in Duitsland. De Duitse bevolking had oprechte grieven en het is mogelijk dat we vandaag de dag iets vergelijkbaars in de VS zien gebeuren.

We zouden een heropleving kunnen zien van extreemrechts nationalistisch sentiment, dat uit is op een totale oorlog met de moslimwereld. En dat zou inderdaad kunnen leiden tot een soort WOIII-scenario.