Sucharit Bhakdi
In een nieuwjaarstweet merkte de journalist Taylor Hudak op, dat "Nu 2023 ten einde loopt, de vrijspraak van Prof. Sucharit Bhakdi een van de grootste overwinningen van dit jaar vertegenwoordigde." Dit was een overwinning en zou reden tot vreugde moeten geven, behalve dan het feit dat Bhakdi in Duitsland in feite nog steeds vervolgd wordt voor het "aanzetten tot haat," namelijk tegen Joden, en het "bagatelliseren van de Holocaust."

Afgelopen mei werd Bhakdi door een lokale rechtbank in het stadje Plön vrijgesproken van deze aanklachten, waarover Hudak en anderen hebben bericht. Maar deze overwinning was van korte duur. Want gedaagden in Duitsland genieten geen bescherming tegen dubbele vervolging in de Angelsaksische zin en slechts twee maanden later tekende de procureur beroep aan tegen de vrijspraak. Slechts enkele dagen na het oorspronkelijke vonnis had het openbaar ministerie al aangekondigd dat het hoe dan ook in beroep zou gaan tegen de vrijspraak - een feit dat op de een of andere manier aan de aandacht van Bhakdi's internationale bewonderaars was ontsnapt.

Bhakdi staat nu voor de rechtbank van Kiel opnieuw terecht op grond van exact dezelfde aanklachten. Een datum voor het proces werd nog niet vastgesteld.

De aanklacht heeft betrekking op verbitterde en enigszins cryptische opmerkingen die Bhakdi maakte in een online interview in april 2021, over wat hij beschreef als "gedwongen" massale coronavaccinatie in Israël. Israël stond destijds bekend als 's werelds 'laboratorium' voor mRNA-vaccinatie en had een 'groene pas'-systeem ingevoerd om naleving door de bevolking af te dwingen.

Bhakdi, een gepensioneerd hoogleraar microbiologie, verwierf faam als een fel criticus van het mRNA-vaccinplatform, waarvan hij voorspelde dat het zou leiden tot wijdverspreide schade doordat het immuunsysteem van het lichaam de eigen cellen zou aanvallen en waarvan hij het gebruik onder noodgoedkeuring, in Israël en elders, hekelde als illegale "experimenten op mensen."

"Ik bewonderde dit volk, de Israëliërs, meer dan enig ander volk in de wereld. Ik was een bewonderaar van de Joden," zei Bhakdi in het interview.

Maar nadat hij uitvoerig had gesproken over zijn "verering" van Joodse artiesten en muzikanten, zei hij vervolgens, met de woorden waarop de aanklacht is gericht:
De mensen die dit land [Duitsland] ontvluchtten, dit land waar absoluut kwaad heerste, en hun eigen land stichtten, hebben hun land nu veranderd in iets dat nog erger is dan Duitsland was.
Kort voordat hij deze opmerkingen maakte, had Bhakdi de interviewer verteld dat Israëliërs niet eens konden vluchten, dat "het land gesloten is," wat misschien helpt om de verder raadselachtige opmerking te verklaren dat Israël veranderd was in iets "dat nog erger is dan Duitsland was."

Bhakdi uitte zijn frustratie en teleurstelling en noemde de ontwikkelingen in Israël "onvoorstelbaar." Vervolgens zei hij:
Dat is het slechte aan de Joden. Ze leren goed. Er is geen volk dat beter leert dan zij. Maar ze hebben het kwaad geleerd en brengen het in praktijk. En daarom is Israël nu een ware hel.
Het volledige interview, dat zelden wordt aangehaald in de Duitse media, afgezien van de vermeende "belastende" fragmenten, is hier beschikbaar.

Bhakdi maakte geen expliciete melding van de Holocaust in zijn opmerkingen. Misschien vormt dat de reden waarom de aanklager ook een tweede citaat in de aanklacht heeft opgenomen. Dit citaat komt uit een toespraak die Bhakdi op een campagne-evenement in september 2021 hield. Hij was op dat moment kandidaat voor de Basispartij bij de Duitse Bondsdagverkiezingen. De partij was in 2020 opgericht op een platform van verzet tegen de coronamaatregelen.

Dit tweede citaat heeft helemaal niets te maken met Israël of Joden, maar verwijst eerder naar de gebruikelijke volledige (in tegenstelling tot slechts noodautorisatie) goedkeuring van mRNA-vaccins, die kort daarvoor had plaatsgevonden. Het luidt als volgt:
Voor iedereen die er verstand van heeft, is het duidelijk dat met de formele goedkeuring van de vaccins de eerste mijlpaal van de agenda is bereikt en de race om het einddoel [Endziel] is begonnen. Dit einddoel betreft de schepping van een nieuwe werkelijkheid en omvat niets minder dan de tweede Holocaust. De afschaffing van de mensheid in haar huidige vorm.
In de Duitse media is veel aandacht besteed aan Bhakdi's gebruik van de uitdrukking "einddoel," alsof dit op de een of andere manier een zinspeling zou zijn op de "Endlösung" van het Joodse probleem, waarnaar het Nazi-regime streefde. Critici van de mRNA-vaccins lijken in Duitsland dusdanig verdacht dat alleen al hun gebruik van het bijvoeglijk naamwoord "einddoel" als verdacht wordt beschouwd.

Vertalingen uit het Duits door de auteur.

Robert Kogon is het pseudoniem van een veelgepubliceerde journalist over Europese zaken. U kunt zich abonneren op zijn Substack en hem volgen op X.

Zie: https://dailysceptic.org/2024/01/31/sucharit-bhakdi-is-still-being-prosecuted-for-antisemitic-crimes-in-germany/