SCHOLZ_PANZER_GEPARD
© Public Domain
De Europese eliteregimes voeren oorlog in Europa tegen kernmacht Rusland door gemeenschapsgeld te verkwisten aan een neonazistische maffia in Kiev.

Eindelijk leverden al die dreigementen, chantage en pressie van de Europese Unie resultaat op: er werd een gigantisch hulppakket van 50 miljard euro doorgedrukt voor het hopeloos corrupte regime in Kiev. En dat terwijl de Europese boeren in opstand komen tegen het EU-leiderschap vanwege de hogere energiekosten en de goedkope importproducten uit Oekraïne, waardoor ze hun bedrijven en daarmee hun broodwinning kwijtraken.

De EU-leiders sleuren het gehele blok van 500 miljoen mensen mee in politieke zelfmoord. De roekeloze arrogante houding is ontzagwekkend. Kom maar op met die hooivorken, dank u wel!

De 27 EU-leiders kwamen deze week op een spoedtop bijeen, niet om de toenemende interne politieke, economische en sociale problemen van het blok te bespreken, maar om bergen extra hulp te geven aan Oekraïne, dat niet eens lid is.

Hun laatste top in december was een waar spektakel van achterklap en smakeloos getouwtrek. Op die bijeenkomst sprak de Hongaarse premier Viktor Orban zijn veto uit over de toewijzing van meer fondsen aan het Oekraïense regime, te midden van bittere verwijten en gekissebis. Deze keer gaf Hongarije echter toe aan de intense druk om in te stemmen met het pakket.

Enkele dagen voor de top in Brussel deze week berichtte de Financial Times dat de Europese Raad plannen had opgesteld om de Hongaarse economie te saboteren als Boedapest zou volharden in zijn weigering om in te stemmen met het omvangrijke hulpplan. Dat spreekt boekdelen over de verdorven mentaliteit aan de top van de EU-bureaucratie. Het toont het ondemocratische karakter van het blok, ondanks pretentieuze beweringen van het tegendeel.

Brussel had al tot 10 miljard euro aan centrale financiering voor Hongarije bevroren en er waren dreigementen om Boedapest het stemrecht in de besluitvorming van het blok te ontnemen, wat een flagrante schending zou zijn geweest van het EU-grondbeginsel van unanimiteit.

De toewijzing van 50 miljard euro aan een niet-lidstaat is verbijsterend. Nog verbazingwekkender is het feit dat de recente vrijgevigheid slechts een fractie uitmaakt van de totale hulp die het EU-leiderschap in Oekraïne heeft gepompt sinds het uitbreken van de proxyoorlog tegen Rusland in februari 2022. In de afgelopen twee jaar heeft de Europese Unie het regime in Kiev naar schatting 100 miljard euro gegeven.

De Verenigde Staten en andere westerse bondgenoten pompten nog eens 100 miljard euro in Oekraïne. Ongeveer de helft hiervan gaat naar wapens, terwijl de andere helft naar financiering van de staat gaat.

Zoals we hier al eerder hebben opgemerkt, overtreft de cumulatieve financiering door het westen aan Oekraïne in hoge mate het historische Marshallfonds, dat de VS aan heel Europa toekende voor de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog (wat vandaag de dag neerkomt op zo'n 170 miljard euro).

Er bestaat simpelweg geen precedent of gerechtvaardigde reden voor deze mobilisatie van financiële steun voor Oekraïne. Een eliteklasse, die niet over een democratisch mandaat beschikt, heeft dit alles bewerkstelligd als een 'fait accompli.' Er werden geen referenda gehouden om de bevolking te raadplegen over de buitensporige uitgaven. Sterker nog, opiniepeilingen geven aan dat het Europese publiek - net als het Amerikaanse - gekant is tegen de steun van hun regeringen aan Oekraïne.

De regering Biden strijdt met groeiende weerstand in het Amerikaanse Congres om Oekraïne nog eens 60 miljard dollar extra te geven.

Daarbovenop komt dat het regime in Kiev onder de marionettenpresident Vladimir Zelensky een toonbeeld is van welig tierende corruptie en onderdrukking. Bronnen bij het Pentagon geven toe dat zo'n 400 miljoen dollar aan militaire uitgaven werd weggesluisd door de junta in Kiev. Het werkelijke bedrag ligt waarschijnlijk nog hoger.

De buitensporige toewijzing van financiële middelen aan Oekraïne heeft niets te maken met het ondersteunen van de democratie of het verdedigen van het land tegen vermeende Russische agressie.

EU-leiders zoals de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen blijven een mantra herhalen over het verdedigen van Oekraïne omdat, zo zeggen ze, als het land verslagen wordt, heel Europa bedreigd wordt door een Russische invasie. Dit is de meest absurde bangmakerij door politici die ideologisch verblind worden door Russofobie en slaafs de westerse hegemonie uitdragen.

Er wordt openlijk gezegd dat deze recente injectie van 50 miljard euro aan het oorlogsverslaafde Oekraïense regime bedoeld is om de regering in stand te houden en salarissen en diensten te betalen. Met andere woorden, Oekraïne is een mislukte staat en toch wordt er van Europese burgers, arbeiders en boeren - die zelf in moeilijke economische tijden verkeren - verwacht dat ze een corrupte kliek financieren.

Bovendien zijn de ontberingen die tientallen miljoenen Europese burgers moeten doorstaan een direct gevolg van het feit dat hun politieke leiders en de Brusselse bureaucratische elite toegeven aan de agenda van de Verenigde Staten om Rusland vijandig gezind te zijn.

Die door de VS aangestuurde agressie, die kan worden teruggevoerd tot de door de CIA geënsceneerde staatsgreep in Kiev in 2014 om een neonazi-regime in het zadel te helpen, heeft Europa's economie gesaboteerd. Europese leiders hebben op verraderlijke wijze de geopolitieke belangen van Washington gediend en niet die van de gewone Europeanen. Het krankzinnige opleggen van sancties aan Rusland heeft geleid tot enorme stijgingen van de energieprijzen, waardoor Europese bedrijven en de levensstandaard van consumenten, arbeiders en boeren ten gronde worden gericht.

De hogere productiekosten vormen een belangrijke factor in de toenemende protesten van boeren in heel Europa. Een andere factor is de ondemocratische import door de EU van goedkopere landbouwproducten uit Oekraïne als zoethoudertje voor het regime in Kiev. Deze import ondermijnt boeren in heel Europa; in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Roemenië, Hongarije en de Baltische staten.

Het schandelijke misbruik van Europese fondsen om een corrupt fascistisch regime overeind te houden dat politieke tegenstanders, de media en de Orthodoxe Kerk met geweld onderdrukt en nazi-collaborateurs verheerlijkt, heeft maar één fundamenteel doel: het verlengen van een proxyoorlog tegen Rusland. Het doel van die oorlog is de uiteindelijke strategische onderwerping.

De westerse regimes zijn dusdanig bankroet en machteloos ten opzichte van hun kapitalistische economieën, dat ze de enorme bodemschatten van Rusland willen exploiteren. Dit betekent de voortzetting van de Lebensraum-politiek van nazi-Duitsland door westerse imperialisten.

Oekraïne heeft de proxyoorlog tegen Rusland verloren. Het is een beschamend, crimineel fiasco. Tot 500.000 Oekraïense soldaten werden de afgelopen twee jaar gedood door superieure Russische troepen. Het verachtelijke regime in Kiev wil de oorlog uiteraard gaande houden voor zijn onverzadigbare graaierij. Washington en zijn Europese vazallen in hoge posities willen de oorlog gaande houden uit elitaire imperialistische ambitie, een ambitie die uiteindelijk nutteloos zal blijken in de nieuwe multipolaire wereldorde die aan het ontstaan is.

Terwijl de Europese leiders zich verschansten in de Europese Raad in Brussel, werd het parlement door boze boeren uit heel Europa belegerd. Demonstranten riepen de namen van politici. De minachting is voelbaar. Parijs en andere hoofdsteden in Europa worden plat gelegd door snelwegversperringen. De nationale economieën staan daardoor aan de rand van de afgrond.

Men zou zelfs kunnen denken dat Europese boeren in Frankrijk, Duitsland, België en elders een tactiek toepassen die vergelijkbaar is met die van de Jemenieten in de Rode Zee. Zet druk op de knelpunten en aanschouw hoe het rijk wankelt.

Je kunt deze waanzin niet verzinnen. Europese eliteregimes voeren oorlog in Europa tegen kernmacht Rusland door gemeenschapsgeld te verspillen aan een neonazistische maffia in Kiev, waardoor het leven van de Europese burgers nog moeilijker wordt gemaakt. Het resultaat is dat de Europese Unie politiek en economisch zelfmoord pleegt.

In juni vinden er verkiezingen voor het Europees Parlement plaats te midden van een spectaculaire opkomst van anti-EU of eurosceptische partijen. Twee jaren van zinloze oorlog in Oekraïne wakkert de walging van het volk tegen de eliteklasse aan. De woede die daar heerst, kan misschien niet eens in toom worden gehouden door te gaan stemmen. De woede lijkt verder te gaan dan het zetten van kruisjes in een hokje. De boel staat op instorten en er zullen koppen rollen.

Zie: https://strategic-culture.su/news/2024/02/02/eu-leaders-squander-another-e50-billion-on-propping-up-kiev-regime-and-self-destruction/