Oekraïne aanhangers
© unz.com
Het interview dat de Russische president Vladimir Poetin onlangs aan de Amerikaanse onafhankelijke journalist Tucker Carlson gaf, was meer dan zomaar een interview. Met een aanpak die deed denken aan die van de beroemde Duitse journalist Emil Ludwig, probeerde Carlson een echt gesprek op gang te brengen, met serieuze antwoorden op serieuze vragen. Daarom, en in tegenstelling tot de stijl van de meeste westerse journalisten die tegenwoordig interviews afnemen, luisterde hij echt naar degene die hij interviewde, zonder te proberen hem zover te krijgen dat hij uitspraken zou doen die het imperialistische propaganda-apparaat van de VS tevreden zouden stellen.

In plaats van een interview ontvouwde zich hier een geschiedenisles op hoog niveau, die de Russische president op vakkundige wijze onder woorden bracht. Het behoeft geen betoog dat meneer Carlson, die toegaf dat hij geschiedenis had gestudeerd, met het meeste onbekend leek. Evenzo zal het meeste van wat Poetin zei zeker nieuw zijn voor de elites, journalisten en het grote publiek in het "westen." Vooral in de VS, maar ik vrees ook in Europa, dat nu al tachtig jaar lang onder Amerikaanse bezetting en onophoudelijke, systematische hersenspoeling gebukt gaat.


Er moet worden opgemerkt dat de VS is gestoeld op de bewuste ontkenning van de geschiedenis. In de ogen van zowel het Amerikaanse publiek als de elites die het land leiden, blijven de VS buiten de geschiedenis staan: het is een "stralende stad op een heuvel," waarnaar de rest van de wereld met eindeloze verbazing opkijkt in de hoop deelgenoot te kunnen worden van de wonderen ervan. Alleen al daarom was Poetins geschiedenisles noodzakelijk, maar of het nuttig zal zijn, moet ernstig worden betwijfeld.

Poetins boodschap zal niet aanslaan bij degenen die binnen het Amerikaanse Rijk de touwtjes in handen hebben. Afgezien van puur intellectueel onvermogen, zal een ernstig geval van cognitieve dissonantie een bijkomende belemmering vormen om de boodschap van de Russische president te begrijpen. Immers, gezien de gênante publieke optredens van de Amerikaanse president Joe Biden, die struikelt op trappen en al stamelend de korte toelichtingen voordraagt die hij onder z'n neus krijgt, moet het wel wat doen met het collectieve gevoel van eigenwaarde om Poetin te zien optreden als een heuse staatsman. Het zelfvertrouwen dat Poetin uitstraalt is alleen maar meer reden voor schaamte en verlegenheid en zal de cognitieve dissonantie zeker vergroten.

We mogen niet vergeten dat nog niet zo gek lang geleden talloze westerse leiders Poetin in het openbaar prezen als een geweldige kerel, integer, betrouwbaar en intelligent. Diezelfde man leidt nu een militaire campagne in Oekraïne waarbij voor iedereen duidelijk is geworden dat het westen in militair, diplomatiek en cultureel opzicht onderdoet voor Rusland. Er zijn heel wat leugens, verdraaiingen en tegenverhalen voor nodig om die feiten naar de achtergrond te verdringen. Sterker nog, het moment waarop westerse elites het onvermijdelijke moeten accepteren, namelijk dat Oekraïne niet kan overleven, zeker niet in zijn huidige vorm, komt dichterbij.

Hoe zit het dan met die Oekraïense vlaggen die overal in de EU en NAVO-stan wapperen? Die geelblauwe vlaggen en linten hangen aan openbare gebouwen, overheidskantoren en overal in openbare ruimtes, zelfs op duizenden websites, als blijk van hun onwrikbare steun en sympathie voor Oekraïne. Dergelijk openbaar vertoon is nog steeds verplicht, omdat Oekraïne zogenaamd "Westerse Waarden" belichaamt. Deze moeten worden verdedigd tegen de brute invasie van een "dictator" en een "oorlogsmisdadiger," die wordt afgeschilderd als de nieuwste reïncarnatie van niemand minder dan Adolf Hitler. (Natuurlijk sluiten de westerse voorstanders van Oekraïne hun ogen voor het feit dat halsstarrige Oekraïense nationalistische fanatiekelingen mensen als Stepan Bandera bewonderen, die hand in hand collaboreerde met Hitlers soldaten).

Maar hoe zit het nou met die "Westerse Waarden?" Nog niet zo lang geleden waren dit de humanistische waarden die ten grondslag liggen aan de Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. In de kern berust deze Verklaring op het verlichtingsprincipe dat "alle mensen gelijk geschapen zijn," zoals vastgelegd in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring.

Tegenwoordig heeft men deze waarden vervangen door andere waarden die worden vertegenwoordigd door afkortingen met hoofdletters, zoals "BLM" en "LGBTQ." Als "alle mensen (let wel, deze term, zoals die tot voor kort werd gebruikt, omvat de gehele mensheid) gelijk werden geschapen," dan omvat dit noodgedwongen ook "mensen van kleur," mannen die denken dat ze een vrouw of een hond zijn en vrouwen die denken dat ze een man of een kat of wat dan ook zijn. Desalniettemin worden de nieuwe "Westerse Waarden," met hoofdletters, wereldwijd gesteund en gepromoot door meestal drieletterige entiteiten en agentschappen zoals NED, HRW, AID, CIA, WEF, WHO, IMF en talloze andere, waaronder de NAVO en de EU.

De nieuwe "Westerse Waarden" worden op sociale media beschermd door strenge censuur en stringente wetgeving op het gebied van haatzaaiend taalgebruik, waardoor elke opmerking over iemand waar die persoon bezwaar tegen heeft, verboden is. Inmiddels weet ieder weldenkend mens dat je maar beter je mond kunt houden om problemen en vervolging op grond van deze wetgeving te voorkomen. Dat is wat er van de westerse democratie terecht is gekomen: het is een compleet gekkenhuis geworden.

In Duitsland werden voetbalsupporters berispt omdat ze beweerden dat er slechts twee geslachten zijn; in een groot deel van de EU bestaan er strenge wetten tegen "Holocaustontkenning," terwijl de druk wordt opgevoerd om ook "Klimaatontkenning" strafbaar te stellen. In Canada zijn wetgevers van plan om elke kritiek op wetgeving die "fossiele brandstoffen" verbiedt, te verbieden, terwijl ze in Israël voornemens zijn om elke vorm van kritiek op het officiële narratief met betrekking tot de gebeurtenissen op 7 oktober 2023, toen Hamas de grens met Israël overstak, strafbaar te stellen.

In overeenstemming met die prachtige "Westerse Waarden" is het blijkbaar mogelijk om mensen uit te wijzen en hun burgerrechten te ontnemen vanwege onvoldoende taalvaardigheid. Dat is wat de regering van Letland (een EU-lidstaat) aan het doen is. Ze zijn begonnen met het uitzetten van Letse burgers van Russische afkomst die niet behoorlijk Lets kunnen spreken. Tegelijkertijd breidt de Universiteit van Letland in de hoofdstad Riga haar studies in het Engels uit voor buitenlandse studenten die nooit de moeite zullen nemen om Lets te leren.

Oekraïne wordt gesteund door de EU omdat het afgescheiden wil blijven van Rusland, waar het al eeuwenlang integraal deel van uitmaakt zoals president Poetin zo fraai heeft uitgelegd. Tegelijkertijd heeft de EU de onafhankelijkheid van Catalonië tegengehouden, waar een grote meerderheid van de Catalaanse kiezers in 2017 nog hun steun voor uitsprak. De Catalanen willen dus een onafhankelijke staat zoals Oekraïne, en met goede redenen, want Catalonië (als het Koninkrijk Aragon) kan al sinds de Middeleeuwen bogen op een traditie van onafhankelijkheid. Kennelijk wordt er, als het om "Westerse Waarden" gaat, ook met twee maten gemeten.

Tot overmaat van ramp heeft één op de vier leden van het 705 zetels tellende Europees Parlement een strafblad. We hebben het hier over mensen die, meestal in hun thuisland, door de politie werden bezocht, ondervraagd of vastgehouden of in een rechtbank werden veroordeeld. Met andere woorden, het hoogste vertegenwoordigende orgaan in de EU bestaat uit gewone criminelen. Voor een kwart, maar toch, die mensen maken wetten waar de 450 miljoen EU-onderdanen zich aan moeten houden! Een bewonderenswaardige prestatie, op zijn zachtst gezegd.

De kern van het probleem schuilt in het feit dat westerse elites en volkeren wel denken dat ze er "waarden" op nahouden, en dat velen die waarden ook willen uitdragen, maar dat is gewoon niet mogelijk. Dat komt omdat het westen sinds halverwege de jaren tachtig in feite maar één waarde nastreeft: geld. Alles in het "westen" wordt in geld uitgedrukt, alles heeft een prijs. En waar alles een prijs heeft, blijft er niets van waarde over. Daarom heeft zelfs de enige waarde die het westen nastreeft en werkelijk respecteert, namelijk geld, geen betekenis.

Daarom berusten die "Westerse Waarden" nergens op.

Dit werd door Vladimir Poetin prachtig verwoord in het interview met Tucker Carlson.

Het westerse publiek is president Poetin veel dank verschuldigd omdat hij hun machthebbers met feiten heeft geconfronteerd, heeft laten zien waar het in Rusland om gaat en hoe de dingen echt werken. Op het moment dat deze heersers zich realiseren dat ze geen waarden hebben, zullen ze ook de les van meneer Poetin begrijpen.

Zie: https://www.unz.com/article/putin-and-western-values/