Afbeelding
© CNRS-Cfeetk / J. Maucor
Archeologen hebben in het Egyptische dorp Karnak meer dan twintig beeldjes ontdekt. De beelden lagen verstopt in een kuil nabij de tempel van Ptah.

De archeologen ontdekten de kuil begin december vorig jaar. Nu de opgravingen definitief zijn afgerond, brengen ze hun ontdekking naar buiten. In de kuil zijn veertien beelden van Osiris aangetroffen. Ook zijn drie beeldjes van bavianen teruggevonden. Net als twee beeldjes van de godin Moet. Eén van de beeldjes is bedekt met hiëroglyfen. Daarnaast lagen in de kuil onder meer fragmenten van een beeldje van een kat en het bovenste deel van een stele waarop Ptah genoemd wordt.

Datering

De beelden en andere objecten stammen hoogstwaarschijnlijk uit de achtste en zevende eeuw voor Christus, zo stellen de archeologen. De beeldjes zijn gemaakt van bijvoorbeeld kalksteen, grauwacke of een koperlegering. Soms zijn ze bedekt met goud.

Tempel

De gevonden objecten bevonden zich in een kuil die zo'n twee meter achter de tempel van Ptah werd aangetroffen. De tempel werd ten tijde van Thoetmosis III (1479 tot 1424 voor Christus) gebouwd. Kort na het begin van de jaartelling werd de tempel gerestaureerd en vergroot.

De vondst is bijzonder, zo benadrukken de onderzoekers. Niet alleen vanwege de omvang, maar ook vanwege de kwaliteit van de ontdekte objecten.