Afbeelding
Wat is de Bende van Nijvel? De Bende van Nijvel, door Franstaligen aangeduid als les tueries du Brabant Wallon, was een groep terroristen die in 1982, 1983 en 1985 in België een reeks van moorden, inbraken, diefstallen en overvallen pleegde. Daarbij vielen in totaal 28 doden en ruim 20 gewonden. Het Delhaize warenhuis
Tussen 1982 en 1985 sloeg in België de Bende van Nijvel toe, waarbij er minstens 28 doden vielen. De bende maakte volgens onderzoeksjournalist Guy Bouten deel uit van de Strategie van de Spanning, een concept van de Amerikaanse generaal Westmoreland dat de steun genoot van de CIA.

De bende pleegde gewelddadige moorden, inbraken, diefstallen en overvallen. Hoogtepunt van de acties waren de bloedige overvallen op supermarkten van Delhaize in 1985. Het politieonderzoek verliep chaotisch en onzorgvuldig.


Commentaar: Dit doet ons denken aan het politieonderzoek en de rol van Justitie ten tijde van het onderzoek naar Marc Dutroux en zijn pedofielennetwerken.


Voor de auteur, die een nieuw boek heeft geschreven over het onderwerp, gaat het in deze zaak om meer dan gewoon banditisme. De koepelorganisatie waar de Bende van Nijvel aan toebehoorde, vindt haar oorsprong waarschijnlijk in de praktijken van sommige van onze toenmalige politici, zei Bouten, zonder namen te noemen.

Oud-premier Paul Vanden Boeyants was volgens de onderzoeksjournalist niet rechtstreeks betrokken, maar wel zijn entourage. Boven de organisatie hing de schaduw van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, die in België actief was om 'de staatsveiligheid te ondermijnen', 'om te infiltreren in de vredesbewegingen die tegen de plaatsing van kernraketten in België waren' of 'om linkse terroristen te creëren'.

"Alles hangt samen en houdt verband met elkaar," besloot Bouten, die vijf jaar lang onderzoek deed naar de Bende van Nijvel. "Ze bleek het zichtbare deel te zijn van een maffioos drugs- en wapenhandelnetwerk dat banden had met de CIA en de Mossad."


Commentaar: En pedofielennetwerken niet te vergeten.

Zie: Beyond the Dutroux affair: The reality of protected child abuse and snuff networks in a world ruled by psychopaths
(niet geschikt voor personen onder de 18, daar het artikel extreem seksueel geweld tegen kinderen beschrijft)


Ook volgens een onderzoek van de Belgische senaat pasten deze misdaden mogelijk binnen het Gladio-netwerk van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Voorzitter van de commissie-Gladio Roger Lallemand schreef de aanslagen toe aan de buitenlandse geheime diensten, die als doel hadden de Belgische democratie te beïnvloeden.

"Deze terreuraanslagen moesten een media-effect veroorzaken," zei hij. "Deze geheime diensten gebruikten daarvoor beurtelings extreemlinkse of extreemrechtse groeperingen."

Boek: De Bende van Nijvel

Bron: Radio2
Afbeelding