In oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer.

- Aeschylus