Afbeelding
© Carlos Latuff
"De Islam is een godsdienst die dood en geweld promoot!" Zegt wie?
In de VS en in Europese landen zoals het VK, Duitsland, Nederland en Frankrijk kampen moslims al jaren met het zoeken naar werk, als gevolg van stijgende islamofobie. En dat is nog niet alles, een rapport uit 2006 van het 'European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia' [Het Europese Centrum voor Toezicht op Racisme en Xenofobie] getiteld "Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia" ["Moslims in de Europese Unie: Discriminatie en Islamofobie"] trekt de conclusie dat:
  • Discriminatie tegen moslims kan worden toegekend aan Islamofobische denkbeelden alsmede aan racistisch en xenofobisch misnoegen, daar deze elementen vaak samen gaan. Vijandigheid tegenover moslims moet daarom in een algemenere context van xenofobie en racisme naar migranten en minderheden bezien worden.
  • Het is duidelijk dat moslims Islamofobische handelingen ondervinden, variërend van verbale dreigementen tot fysieke aanvallen, hoewel data over door religie geprikkelde incidenten op gelimiteerde schaal worden verzameld.
  • Ongeacht hun etnische achtergrond en/of invalshoek van religie worden vele Europese moslims geconfronteerd met discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en huisvesting.
  • De beschikbare data over slachtoffers van discriminatie tonen aan dat Europese moslims vaak disproportioneel vertegenwoordigd zijn in wijken met slechtere woonomstandigheden, terwijl hun onderwijsprestaties onder het gemiddelde liggen en hun werkeloosheidscijfers hoger dan het gemiddelde. Moslims hebben vaak werk dat lagere diploma's vereist. Als een groep zijn ze oververtegenwoordigd in slechtbetaalde sectoren van de economie.
  • Vele Europese moslims, in het bijzonder jonge mensen, krijgen te maken met barrières in hun sociale vooruitgang. Dat kan een gevoel van hopeloosheid en sociale uitsluiting geven.
  • Racisme, discriminatie en sociale marginalisatie zijn serieuze dreigingen voor integratie en samenhang van de gemeenschap.
Nu dat anti-islamitische sentimenten met 110% gestegen zijn in Frankrijk en 'anti-islamisering' demonstraties gehouden werden in verschillende landen zijn de kansen groot dat de benadeelde positie waar moslims zich al in bevonden alleen maar erger zal worden. Het is vanzelfsprekend dat dit verre van eerlijk is, aangezien de meerderheid van moslims niets te maken had met de aanslag in Parijs, net zoals ze niets te maken hadden met de 9/11 aanslagen in de VS. Toch zijn ze het doelwit van haat geworden en het beïnvloedt hun dagelijks leven zeer aanzienlijk.

Neem even de tijd om te kijken naar het volgende 5 minuten durende interview met Jahangir Mohammad, directeur van het Center For Muslims' Affairs [Centrum voor Moslimzaken] om een beeld te krijgen van de situatie waar Britse moslims zich in bevinden.
Volgens recent onderzoek hebben moslim mannen 76 procent minder kans op wat voor een baan dan ook in vergelijking met witte christenen van dezelfde leeftijd en met dezelfde diploma's. En moslim vrouwen hebben 65 procent minder kans om aangenomen te worden dan hun witte christelijke collega's. De enige religieuze groep met betere werkvooruitzichten dan witte Britse christenen zijn Britse joden. Experts zeggen dat de situatie kennelijk voortkomt uit de groeiende Islamofobie en vijandigheid tegen moslims in het VK.

Merk op wat Mohammad tegen het einde zei: "De huidige terrorismewet die nu bij het parlement ligt stelt eigenlijk voor om het huidige beleid om te zetten in een wet en de effecten daarvan houdt in dat de definitie van extremisme ervoor zorgt dat het een misdaad wordt als je bepaalde stromingen van islam goedkeurt, zelfs als je politiek actief wordt in bepaalde gevallen. Alle werkgevers zijn verplicht, ofwel op scholen, hogescholen, universiteiten... [Zelfs] je dokter, je huisarts [is verplicht] om mensen aan te geven waarvan zij denken dat ze extremisten zijn. Wat er nu gebeurt is dat er een gehele cultuur wordt gecreëerd waar het normaal wordt geacht om moslims te bespioneren vanwege hun politieke overtuigingen."

Als dit niet extreem racistisch is, dan weet ik het niet. Hoe ver zijn we eigenlijk verwijderd van het brandmerken van moslims en van het sturen naar kampen om op den duur zo de "efficiëntie van toezicht" te verhogen?
Afbeelding
© Twitter
Liberaal politiek commentator zegt wat velen niet zeggen
Wetende dat er 28 aanslagen tot nu toe zijn gepleegd op islamitische gebedshuizen in Frankrijk met inbegrip van het gooien van vuurbommen en varkenskoppen naar moskeeën en op de hoogte zijnde van de 88 dreigementen die al zijn geuit aan het adres van Franse moslims en als we de recente toename van Islamofobische incidenten op Britse scholen overwegen dan bekruipt je toch de gedachte: Hoe groot is het verschil eigenlijk tussen een persoon die niet kan accepteren dat er moslims op 'hun' straten lopen en een 'religieus extremist' die op een zelfde manier niet kan accepteren dat er christenen zich op 'hun' straten begeven ?

Fysieke marteling of discriminatie - beide zijn vormen van ernstige onderdrukking. Als mensen een begin hebben gemaakt met het zich ontdoen van hun vermogen tot mededogen en begrip net zoals diegenen die de afgrijselijkste daden verrichten dan ziet het er niet goed uit voor moslims over de hele wereld en nog minder voor de mensheid in het algemeen.

Tel daarbij op een rapport dat in 2013 werd gepubliceerd getiteld "Legislating Fear: Islamophobia and its impact in the United States" [Het Legaliseren van Angst: Islamofobie en zijn impact in de Verenigde Staten] waarin staat dat The Council on American-Islamic Relations [De Raad voor Amerikaanse-Islamitische Relaties] 30 organisaties met een vermeende anti-moslim agenda heeft geïdentificeerd die over een totaal budget van $120 miljoen leken te beschikken om haat en angst voor de islam te verspreiden. Misschien verklaart dit voor een deel waarom bijna de helft van alle Amerikanen geloven dat het waarschijnlijker is dat de islam van alle godsdiensten geweld onder hun gelovigen bevordert, terwijl slechts 2% van de Amerikanen aangaf dat ze zeer goed geïnformeerd zijn over de religie. Hun mening schijnt vóór hen gevormd te zijn, niet door henzelf.

Afbeelding
© Carlos Latuff
De drie gezichten van islamofobie
Terwijl moslims het doelwit zijn geworden van discriminatie, onderdrukking en racisme in de "meer ontwikkelde landen", lijden moslim-burgers elders nog steeds verschrikkelijk onder psychopatische individuen die doorgaan met hun niet te stoppen moordpartijen of het nu bijvoorbeeld gaat om het crashen van een bruiloftsfeest, het droppen van een van die 'humanitaire' bommen en tegelijkertijd 47 burgers doodt of door het onderbreken van een ludiek voetbalspel op een strand met behulp van een 'zelfverdedigingsbom' die de dood van vier kinderen tussen 9 en 11 jaar teweegbracht. Of het nu in Irak, Afghanistan, Pakistan, Libië, Syrië, Palestina of elders gebeurt, oorlogsmisdaden zoals deze worden dagelijks gepleegd.


Afbeelding
© RT
Er was nooit een oorlog tegen terreur. In tegendeel, deze twee VS invasies brachten terreur met zich mee, vernielden de infrastructuur, dreven families uit elkaar en ontnamen mensen hun zonnige toekomst, terwijl de plek werd leeggeroofd.
Onlangs zei een drone operator die luistert naar de naam Brandon Bryant:
'We wisten niet eens op wie we het vuur openden' - voormalig VS drone operator

"Er was geen toezicht. Ik weet slechts dat de binnenkant van het gehele programma verziekt is en mensen moeten weten wat er gebeurt met diegenen die binnenin zitten," vertelde hij aan RT's Anissa Naouai. "Mensen moeten weten over het gebrek aan toezicht, het gebrek aan verantwoordelijkheid dat plaatsvindt."

Bryant hekelde het "zwarte gat rotte systeem dat je of zal vermorzelen of je conformeert je eraan," en bood zijn excuses aan de families van de slachtoffers voor wier dood hij verantwoordelijk is aan. Volgens zijn schatting hielp hij ongeveer 1626 mensen te doden. Ik kon mezelf niet uitstaan toen ik dit deed" voegde hij eraan toe.

"Het spijt me dat deze fout is gemaakt. Ik doe er alles aan om te voorkomen dat meer fouten zich zullen voordoen."
Net zoals Brandon Bryant zijn er andere VS soldaten naar voren gekomen in de laatste jaren om hun ervaringen met wat er werkelijk op de grond en in de lucht van de landen die zijn binnengevallen voorvalt te delen, en die nog steeds tot de dag van vandaag worden gebombardeerd, het zijn de burgers namelijk die de grootste slachtoffers zijn van deze 'oorlogen'. Gigantisch veel geweld wordt gepleegd in naam van de 'vrijheid' tegen moslims en toch staat de meerderheid van ons erbij en kijkt ernaar en is nu kennelijk begonnen met het bedrijven van meer geweld en onderdrukking tegen dezelfde groep, bewust of onbewust, hier in Europa of in de VS.

De meerderheid van de moslims verdienen het dat anderen zich in hen inleven. De monsterlijke aanvallen op 11 september in New York en de recente aanslag in Parijs moet ons er niet van weerhouden om ons humaan te gedragen naar een minderheidsgroep die voortdurend valselijk wordt beschuldigd van deze aanslagen via de mainstream media. Hen discrimineren, hen doden, hen bestoken, hen verbaal beledigen, is precies datgene wat iedere terrorist zou doen. En het is zeker niet ons doel om terrorist te worden. Plus, als we jacht maken op de verkeerde mensen zullen we nooit in staat zijn om de echte monsters voor het gerecht te krijgen.

Dat dergelijke onderdrukking van een minderheidsgroep überhaupt bestaat zouden we als mensheid moeten beleven als een groot déjà vu. En als het aankomt op het probleem bij de kop te pakken dan moeten we werkelijk naar onszelf kijken. Laat ons onthouden wat 'V' in V for Vendetta zei:
En de waarheid luidt, er is iets verschrikkelijks mis met dit land, hè? Wreedheid en onrechtvaardigheid, intolerantie en onderdrukking. En waar je eens de vrijheid had om te protesteren, om te denken en spreken zoals je goed achtte heb je nu censoren en toezichtsystemen die je dwingen om te conformeren en vragen om je onderwerping. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wie is de schuldige? Welnu, er zijn zeker diegenen die meer verantwoordelijk zijn dan anderen en ze zullen hiervoor verantwoordelijk worden gehouden, maar om je de waarheid te zeggen, als je op zoek gaat naar de schuldige dan hoef je alleen maar in de spiegel te kijken. Ik weet waarom je het hebt gedaan. Ik weet dat je bang bent. Wie zou dat niet zijn? Oorlog, terreur, ziekte. Er was een veelvoud aan problemen die samenspanden om je ratio te corrumperen en je te beroven van je gezond verstand. ... en in je paniek keerde je je tot de nu hoogkanselier, Adam Sutler. Hij beloofde je orde, hij beloofde je vrede en het enige wat hij in ruil eiste was je stilzwijgende, gehoorzame toestemming.
Dit is een goed moment om onszelf af te vragen of we deel uitmaken van het probleem of de oplossing. Dit is het juiste moment om ons af te vragen wat we kunnen doen om de toenemende pressie van racisme op onze medeburgers te helpen verminderen, of ze nu moslim, Surinaams, Antilliaans, Marokkaans, joods, christelijk of van een andere overtuiging zijn. Zoals Martin Luther King Jr. zei:
"We moeten leren om met elkaar als broeders samen te leven of we gaan samen onder als dwazen."