Afbeelding
De Schotse arts en onderzoeker Malcolm Kendrick, schrijver van het boek De Cholesterolhype, zegt al jaren dat je langer zult leven als je een hoog cholesterol hebt. Andersom geldt: als je een laag cholesterol hebt, sterf je jonger. Cholesterolverlagende medicijnen (statines) worden echter massaal geslikt, in Nederland door 1,5 miljoen mensen. Ze werken alleen bij mannen van middelbare leeftijd en niet bij vrouwen en ouderen. Bovendien hebben ze veel vervelende bijwerkingen.

Op 30 april werd in het blad Annals of Nutrition and Metabolism een Japans onderzoek naar cholesterol gepubliceerd. De hoofdonderzoeker stelt voorop dat hij lange tijd heeft geloofd dat statines een heilzame werking hebben. Hij gaf zelfs lezingen over de voordelen van statines. Achteraf gezien waren dat'verschrikkelijke en onvergeeflijke fouten'.

Tijdgebrek

De Japanse wetenschappers merken op dat artsen simpelweg niet genoeg tijd hebben om zelf onderzoek te doen naar cholesterol. Ze nemen de informatie over die wordt aangeleverd door de farmaceutische industrie.

De meeste Japanse studies schetsen een interessant beeld: naarmate het LDL-cholesterolgehalte stijgt, neemt de sterfte af. Het credo 'hoe lager het cholesterolgehalte, hoe beter' gaat in Japan niet op. Ouderen met de hoogste cholesterolgehaltes hebben de hoogste overlevingskans.

Paradigmaverschuiving

De onderzoekers pleiten voor een paradigmaverschuiving: we moeten de rol die cholesterol speelt bij onze gezondheid en cholesterolbehandelingen herzien. Ze besteden veel aandacht aan de richtlijnen voor cholesterol, omdat die over het algemeen zeer serieus worden genomen. Artsen volgen de richtlijnen klakkeloos omdat ze vaak geen tijd hebben om te kijken of ze kloppen.

De enorme zwendel met statines in de gezondheidszorg is ontmaskerd, maar de Japanse wetenschappers geven zelf al aan dat de mythe in stand wordt gehouden omdat er te veel geld op het spel staat.

Heart of the Matter

Eén van de beste documentaires over deze megazwendel is Heart of the Matter. De film werd in 2013 uitgezonden op de Australische tv. Hoewel de medische autoriteiten de uitzending niet konden voorkomen, hebben ze zender ABC er wel toe weten te dwingen de documentaire van hun website te verwijderen. Dr. Michael Eades heeft de film op Vimeo gezet.