Afbeelding
Hongersnood Java 1944-45 waar naar schatting 4 miljoen Indonesiërs omkwamen omdat voedselvoorraden in beslag werden genomen door de Japanners, een beproefde oorlogsmethode
Kamervoorzitster Anouchka van Miltenburg (VVD) negeert de allergrootste groep Nederlandse slachtoffers uit WO2: de ongeveer 4 miljoen Indonesiërs die omkwamen als gevolg van de Japanse bezetting. Dit is ook verreweg de grootste groep vergeten oorlogsslachtoffers.
Zij waren in overgrote meerderheid moslims.

Commentaar: De hongersnood duurde voort ook na het einde van WO2. Blijkbaar vond de Nederlandse regering het belangrijker om politionele acties te voeren dan het voeden van de bevolking van voormalig Nederlands-Indië.


Dat stelt Arthur Graaff, woordvoerder van de AFVN-Bond van Antifascisten in een reactie op de toespraak van kamervoorzitster van vandaag bij de jaarlijkse herdenking van de Japanse capitulatie in het gebouw van de Tweede Kamer.

De bond wijst er al enkele jaren op, dat niet de Nederlanders als koloniale ondernemers en bestuurders in de Tweede Wereldoorlog de grote verliezers in Indonesië waren, maar de grotendeels bezitloze bevolking, zoals de dagloners, de kleine boeren, de koelies, de kleine marktkooplieden, de bedelaars, de invaliden, de dwangarbeiders.

Afbeelding
21 augustus 1947: de hongersnood duurt voort. Nederlanders wilden hun gezag over het huidige Indonesië niet opgeven en toonden meer interesse in het behoud van winsten dan de lokale bevolking. De eerste politionele actie was precies een maand daarvoor begonnen.
In haar toespraak bij de herdenking in het gebouw van de Tweede Kamer, vrijdag, pleitte Van Miltenburg voor ruimte voor de verhalen van de slachtoffers van wie de nabestaanden nu in Nederland leven. Over de omgekomen voormalige rijksgenoten zweeg zij in haar toespraak.
De AFVN legt morgen in Den Haag en Hilversum bij de herdenkingen bloemstukken voor deze groep vergeten slachtoffers.

Graaff betreurt het in hoge mate, dat er binnen de 'Indische' gemeenschap en daarbuiten zo weinig aandacht voor dit overweldigend aspect van de oorlog bestaat. Ook het onderwijs negeert stelselmatig deze 'Indische holocaust' - die nergens in de schoolboeken vermeld staat. Alleen dr L. de Jong heeft er ruime aandacht aan geschonken in de delen 11a en 11b van zijn 'Geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlander in de Tweede Wereldoorlog'. Hij noemt alleen al voor het eiland Java een dodental van 3 miljoen doden als gevolg van de oorlog.

De AFVN streeft er vanwege de 70-jarige herdenking van de capitulatie van Japan naar, om deze feiten het komende jaar scherper onder de aandacht te brengen en start in september een campagne over dit onderwerp.

Graaff vindt het met name treurig om te zien, hoe er in het Indisch herinneringscentrum Bronbeek - deels via het ministerie van Defensie gefinancierd - nauwelijks drie regels aan onze 4 miljoen omgekomen voormalige rijksgenoten worden gewijd.