plumber ISIS Texas

Van Texas naar Libië, via Turkije en Syrië: terrorisme is nog nooit zo 'inheems' geweest
De nachtmerrie is niet voorbij voor Libië. In feite, is het wellicht net begonnen. Sirte, Moammar Qadhafi's geboorteplaats en de laatste grote stad die werd ingenomen door de 'rebellen' in 2011, is weer bezet door terroristen. In een recent gesprek met het leiderschap van de Raad van de Libische Stammen, werd Amerikaanse contactpersonen James en JoAnne Moriarty verteld dat het leiderschap van ISIS (Islamitische Staat), Boko Haram ('ISIS in Nigeria'), Ansar al-Sharia ('ISIS in Libië'), en mogelijk anderen, zich hebben verzameld in Sirte, Libië, voor vergaderingen die plaatsvonden rond 9 en 10 december 2015.

ISIS Toyotas

Geen grap: Dit is de werkelijke vloot die van boord gereden werd in de Sirte haven toen Libië (weer) binnengevallen werd door ISIS terroristen, begin 2015
In hun gesprek met Joe Quinn en mij tijdens onze Behind the Headlines radio show op zondag 13 december, vertelden de Moriartys hoe Sirte, ooit een bloeiende stad aan de Libische mediterraanse kust, maar nu een vestingplaats van moordenaars en bandieten, werd afgesloten voor de bijeenkomsten van de terroristen medio december.

Een groot deel van de 300.000 burgers in Sirte werden ofwel het slachtoffer van genocide ofwel vluchtten tijdens en na de gewelddadige 2011 staatsgreep en NAVO bombardementen in Libië (hier voor de eerst keer ooit in gruwelijk detail gebracht). Medio 2012, keerde 70% van de bevolking terug naar Sirte, and probeerde drie jaar lang de stad weer op te bouwen totdat, in februari 2015, 'ISIS' terroristen uit het niets verschenen - met een vloot van gloednieuwe Toyota auto's - en begonnen de stad te belegeren.

In augustus 2015, onderdrukte ISIS met geweld een opstand van burgers die de wapens opnamen om de terroristen uit de stad te jagen. Wanhopig, verzocht de Raad van Ministers (één van de twee 'legitieme' regeringen in Libië - drie als je ISIS erbij optelt) officieel steun van de Arabische Liga in de vorm van luchtaanvallen op terroristen.

USAID ISIS
De respons van de internationale gemeenschap? Niets, nada, noppes. De alliantie van rijke Golfstaten geleid door Saoedi-Arabië had het te druk met het gebruiken van burgers als doelwit tijdens de opstand tegen de door het westen gesteunde dictatuur in Jemen, terwijl de VS en vrienden toekeken vanuit hun straalvliegtuigen, satellieten en regionale militaire bases terwijl ISIS snel ongeveer de helft van Libië overmeesterde in de loop van het voorbije jaar.

Tegen eind november 2015, was Sirte volledig in de macht van ISIS. Met de Russische campagne van luchtaanvallen tegen ISIS doelwitten in Syrië twee maanden gaande, waarschuwde een VN rapport in begin december dat tot wel 5.000 ISIS-terroristen in Libië waren, waarbij de helft in Sirte was geconcentreerd, en dat de terroristische organisatie "het land ziet als een toevluchtsoord en strategisch middelpunt voor rekruten die het Syrisch binnenland niet kunnen bereiken."

VS militaire propagandist Joseph V. Micallef vertelt over het 'toevluchtsoord', wat eigenlijk een grote uitbreiding is:
Aangenomen wordt dat ongeveer 70% van de Islamitische Staat militanten in Libië buitenlanders zijn, waarvan een groot gedeelte uit Syrië, Irak, Egypte, Soedan en Tunesië komen. In de afgelopen maanden rapporteert men consistent dat de Islamitische Staat "bestuurders" en "militaire commandanten" hebben overgedragen aan Libië om de militanten daar onder directe controle te krijgen. Daarbij, hebben Islamitische Staat websites in Libië de slogan dat "Sirte niet minder zal zijn dan Raqqa," prominent afgebeeld suggererend dat als Raqqa valt, Sirte de nieuwe hoofdstad van de Islamitische Staat kan worden. [...]

De Islamitische Staat wordt niet ingeperkt. Het is nu uitgebreid naar 35 internationale gelieerde partijen. Het haakt in op Noord-Afrika in het algemeen en op Libië in het bijzonder, in een poging om, op een veel grotere schaal, een nog grotere Islamitische Staat op Europa's drempel te creëren.
'Gepensioneerde' Israëlische schim Jacques Neriah was aardig genoeg om het nachtmerrie scenario voor Europeanen te completeren:
"We hebben het over kamikaze piloten die kunnen opstijgen in [een van de vliegtuigen gestolen van het Libisch leger en verschillende lokale luchthavens] en in het Vaticaan crashen, bijvoorbeeld. Het duurt slechts anderhalf uur over de Middellandse Zee van Libië naar Rome."
Baghdadi ISIS

Grote Boze Baghdadi, Mossad aanwinst?
Kort na het VN rapport, rapporteerde het Iraanse persbureau FARS dat ISIS leider Abu Bakr al-Baghdadi Syrië via Turkije ontvluchtte, en met hulp van de CIA. Het verhaal doet de ronde dat Baghdadi in Turkije werd behandeld voor verwondingen opgelopen door een Iraakse luchtaanval op zijn konvooi in oktober, waarschijnlijk gebaseerd op inlichtingen verstrekt aan Baghdad door de Russen. Met de Russen die daadwerkelijke luchtaanvallen uitvoeren tegen ISIS in Syrië, hebben Baghdadi's handelaren besloten dat hij niet terug kon keren naar Raqqa, dus werd hij uit Turkije gehaald... en arriveerde rond 9 december in Sirte, nu "de veiligste jihadistische vestingplaats in de wereld".

En dus, terwijl er mediaberichten waren over al-Baghdadi die de aftocht blies naar Sirte, hebben waarnemers op de grond een veel meer gedetailleerd verslag over wat er daar plaatsvindt verstrekt aan James en Joanne Moriarty. Volgens hun bronnen in de Raad van de Libische Stammen, initieerden de terroristen in Sirte een complexe operatie om een veilige doorgang voor hun leiders te creëren - bewoners werden weggestuurd, een perimeter werd opgelegd, en een communicatie black-out werd over de stad geworpen. De Moriartys weten zelfs het exacte adres waar Baghdadi en vrienden zich verzamelden.

Men zou denken, gezien de toewijding van Westerse leiders om ''s werelds vijand nummer 1' te verslaan, de Islamitische Staat terreurgroep, dat hun mediakanalen dit 24/7 zouden rapporteren en dat hun inlichtingen- en veiligheidsdiensten ofwel 's werelds meest gezochte terreurgroep arriverend in Libië hadden getraceerd ofwel gebruik hadden gemaakt van de inlichtingen van de Libische tribale leiders om een luchtaanval uit te voeren en al-Baghdadi en zijn cohorten allemaal tegelijk uit te schakelen. Maar, om dat te geloven, moet men geloven dat de 'strijd tegen terrorisme' werkelijk een 'botsing der beschavingen' is, en niet een schertsvertoning beheerd door westerse inlichtingendiensten om keizerlijke controle over het Midden-Oosten en daarbuiten te rechtvaardigen...

Hier is het echte verhaal over de 'Islamitische Staat' dat u nergens anders zult horen (voertaal is Engels):