Afbeelding
© BelgaBurgemeester Christoph D'Haese (N-VA) begrijpt de commotie niet.
De Aalsterse burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) steunt scholen die tekenen van radicalisering bij leerlingen aangeven. "Er bestaat iets als een normale, gezonde sociale controle", zegt hij. "Men heeft de mond vol van het anoniem worden van de maatschappij, laat ons even de omgekeerde redenering volgen."

"Na het incident met Joe Van Holsbeeck hebben de lokale politie en de meer dan 20 scholen een aantal samenwerkingsverbanden afgesloten", verduidelijkt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA), die erop wijst dat zijn stad 20.000 studenten telt. "Wanneer er zich strafbare feiten voordoen, dan komen die binnen via de sociale dienst van de politie. Samen met de school wordt bekeken of er een sociaal-gerelateerde problematiek aan vasthangt, want op die manier kunnen we al correctief optreden waar nodig. Het typevoorbeeld daarbij is problematisch gebruik van middelen, maar wanneer het bijvoorbeeld gaat om feiten van radicalisering, dan worden die doorgegeven aan de cel die daarmee bezig is."

"Begrijp commotie niet"

D'Haese zegt de commotie rond het bekijken van Facebookprofielen door leerkrachten niet te begrijpen. "Ouders en leerkrachten zijn de voelsprieten van onze maatschappij. Het komt er voor ons op aan dat zij ons signalen geven wanneer er normafwijkend gedrag is. Als een school bepaalde feiten signaliseert, dan is dat een bewijs dat die signaalfunctie werkt. De school mag niet gestigmatiseerd worden, maar verdient net een pluim." De burgemeester van Aalst zegt verder dat de privacydiscussie bij het bekijken van openbare profielen, een 'gefalsifieerde' discussie is.

Over het onderzoek naar geradicaliseerde jongeren in Aalst wil hij verder geen uitspraken doen, in het belang van het onderzoek.

De directie van het Vrij Technisch Insituut Aalst 'Dé Vakschool' zal in de loop van de namiddag een mededeling versturen, samen met de onderwijskoepel VSKO.