Archeologie
© Ballenger et al
Archeologen hebben een verrassende vondst gedaan op een ranch in het zuidoosten van Arizona. In het woestijnhoogland bij de grens met Mexico is een 3000 jaar oud bizon jachtterrein ontdekt, waarbij honderden botten en botfragmenten naast tientallen gemalen stenen werktuigen werden gevonden. De vondst zorgt ervoor dat sommige archeologen opnieuw gaan nadenken over een belangrijk periode van de geschiedenis in deze regio.

Al eerder opgegraven

Jesse Ballenger van de Universiteit van Arizona en archeoloog Jonathan Mabry besloten om Cave Creek Midden in zuidoost Arizona te heronderzoeken. Tijdens een opgraving in 1936 werd hier bewijs gevonden voor graanlandbouw daterend tussen 4000 en 500 v. Chr. Er werden toen stenen werktuigen en andere artefacten aangetroffen die laten zien dat de mensen in dit gebied methodes hadden ontwikkeld voor het verbouwen van graan. De vondst van een groot bizon jachtterrein voegt een heel nieuwe hoofdstuk toe aan het verhaal van deze site en een nieuw inzicht over de jagers en verzamelaars die er leefden.

Donkere bodem

Toen het team Cave Creek Midden in de herfst van 2014 begon te onderzoeken, legden ze iets bloot dat tijdens vorige opgravingen gemist werd: een diepe laag van donkere aarde van ongeveer 45 centimeter dik, rijk aan keistenen, bizon botten en een aantal stenen artefacten. De donkere aarde markeerde de grenzen van eenmoeras dat door een bron werd gevoed, regionaal bekend als een 'cienega'. De onderzoekers waren in staat om deze laag te dateren dankzij een kleine kuil die ze erin vonden. De kuil bevatte stenen gereedschap, een bizon bot dat gebroken was - waarschijnlijk door een stenen hamer - een stuk houtskool. Dit laatste werd zo'n 3.300 jaar oud geschat door onderzoek via koolstofdatering.

Nieuwe onderzoeksmogelijkheden

"We vonden een aantal bizons op plekken waar we hoopten graan te vinden", zei Dr. Jesse Ballenger, die de nieuwe studie leidde samen met Dr. Jonathan Mabry. "De aanwezigheid van bizons bij Cave Creek Midden zorgt voor interessante onderzoeksmogelijkheden", aldus een Arizona doctoraal student die deelnam aan de studie. Het is onverwacht als in deze specifieke regio bizons een groot onderdeel waren van de voeding van de mensen die hier woonden, want dit was eerder niet bekend bij archeologen. Het feit dat bizons gevonden zijn op deze plek is al verrassend genoeg, want de meeste opgravingsplekken in de regio hebben amper exemplaren van bizons terwijl op deze plek meer dan 200 bizon specimens gevonden zijn.

Ontbrekende objecten

De archeologen bekeken niet alleen hetgeen dat ze hebben gevonden, ze merkten ook op wat er schijnbaar mist bij de site: het gereedschap voor het slachten en koken die normaal gesproken gebruikt worden bij bizonmoorden. "Zulke plaatsen zijn normaal gesproken altijd gevuld met gereedschap dat nodig is om dieren te doden en in stukken te hakken, zoals projectiel punten, messen, bijlen en malers", zegt Ballenger. Toch suggereert een analyse van de bizonbotten zelf dat de dieren wel degelijk op deze locatie gedood werden door jagers.