schedel
In Winterswijk is een schedeltje ontdekt van een nog niet eerder gevonden sauriër. Amateur-paleontoloog Remco Bleeker ontdekte het fossiel in een steengroeve, meldt Tubantia.

Bleeker stuurde zijn vondst naar wetenschapper Nicole Klein van de Universiteit van Bonn. Na uitgebreid onderzoek kon zij bevestigen dat het gevonden schedeltje van 4,5 centimeter van een Lariosaurus is. Deze wat kleinere viseter met peddels als voorpoten is een voorloper van de latere in zee levende reptiel Plesiosauriër.

In overleg met Klein heeft Remco Bleeker het diertje de naam Lariosaurus Vosseveldensis gegeven, naar de buurtschap waarin de steengroeve ligt. Hij heeft het schedeltje in bruikleen van museum TwentseWelle gegeven.

Bleeker - in het dagelijks leven betonreparateur - vond in 2010 in dezelfde steengroeve al een andere schedel van een 'nieuw' soort reptiel. Dat diertje kreeg de naam Palatodonta bleekeri, als eerbetoon aan de Twentse amateur-paleontoloog.

Naar verwachting komen er in de toekomst nog meer wetenschappelijke ontdekkingen tevoorschijn uit de steengroeve. Die behoort tot de belangrijkste vindplaatsen van zeefossielen uit het Trias, een geologische tijdsperiode van 250 tot 210 miljoen jaar geleden.