Pim Fortuyn en hondjes

Pim Fortuyn en zijn honden. De hondjes waren aanwezig in de kerk tijdens Pims begrafenis
Met de verkiezingen in aantocht lijkt het alsof de Nederlandse gevestigde orde en zijn internationale handlers als de dood zijn voor een verkiezingszege à la Trump. Niet voor niets vond vicepremier Asscher het 'heel heftig' dat de meerderheid van de Amerikanen voor Trump had gekozen, nadat deze regering overduidelijk op het verkeerde paard had gewed (en de Clinton Foundation nog wat miljoenen had toegestopt). Asscher zegt te begrijpen waarom Trump heeft gewonnen, maar we betwijfelen dit ten sterkste. Het establishment staat nu eenmaal niet bekend om zijn invoelingsvermogen en de Amerikanen hebben net zoals de Nederlanders hun buik vol van nepotisme. De opportunistische vicepremier zei dat hij deze les zou meenemen naar de Nederlandse verkiezingen, wat we kunnen opvatten als een waarschuwing. Verwacht dus meer propaganda, hysterie en verkiezingsretoriek.

Een aantal tactieken worden nu aangewend. Ten eerste werd de mening van dit kabinet rondgebazuind door de nepnieuws media vlak voor de Amerikaanse verkiezingen. Zo werd ons duidelijk gemaakt dat Clinton de favoriet was en dat Trump "een hoop schade" zou kunnen opleveren. Dit laatste kwam van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ploumen die waarschijnlijk al zag aankomen dat haar 'gezinsplanningsbeleid' (een eufemisme voor de abortus- en voorbehoedsmiddelenindustrie) de pas zou worden afgesneden. Om haar maatjes in de industrie niet teleur te stellen heeft ze snel een abortusfonds opgericht, want welke 'hulporganisatie' wil er nu jaarlijks 600 miljoen mislopen? Zo benauwd dat ze inkomsten moeten missen, dat er een Nederlandse 'abortusboot' naar Guatemala is getogen waar ze worden vastgehouden door de marine aldaar.De regering wil nu de bemanning het land uitzetten, daar de vrouwen hebben gelogen bij het invullen van hun toeristenvisa.

Ten tweede maakt de regering dankbaar gebruik van de grote boze wolf Rusland die naar haar zeggen gelieerd is aan "Russische hackersgroepen die pogingen [zouden hebben] gedaan om Nederlandse ministeries binnen te komen, waaronder Algemene Zaken". Schimmige berichten zoals die van een werknemer van de zogenaamde privacy-organisatie Bits of Freedom moet de overheid hierbij helpen. Dat deze man zijn privéserver aanbiedt aan gebruikers van het Tor-netwerk waar ook mensen op zitten die op zoek zijn naar kinderporno lijkt de organisatie noch de media te deren. Deze 'voorvechters van internetvrijheid' klagen nu steen en been over 'Russische spionage'. Ieder spoortje van bewijs ontbreekt echter, maar daar zit het kabinet niet mee.

Gelukkig geeft de woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken Maria Zakharova regelmatig scherpzinnige antwoorden die de Nederlandse overheid op zijn plaats zet:
Nederlandse politici doen mee aan de vermeende 'hysterie', meldde een woordvoerder van het Russische ministerie tijdens een briefing in Moskou volgens het Russische persbureau Sputnik News. "Ze kiezen hun woorden niet, zij hebben geen bewijs, zij claimen publiekelijk dat Rusland een bron van cyberdreiging is, zonder dat zij de feiten hebben", aldus de woordvoerder.
Maar de hoge dames en heren kiezen er juist voor om hun woorden niet zorgvuldig te wegen, daar ze samen met de VS en het VK de oorlog verklaard hebben aan Rusland en geen interesse hebben in diplomatie, een vak dat in het westen niet meer wordt uitgeoefend. De Russische ambassadeur VN-ambassadeur Vitaly Churkin die afgelopen maandag stierf was nog zo'n rasechte diplomaat. Maar diplomatieke betrekkingen en feiten staan de oorlogsstokers alleen maar in de weg. Het is derhalve goed om te weten dat hysterie een onderdeel is van de propaganda-strategie. Journalist John Pilger verwoordde het als volgt:
Propaganda is gewoon het beleid zelf geworden. Dit domineert alles rechtstreeks zonder angst voor tegenspraak en haar hoofddoel is om ons te veroveren: onze perceptie van de wereld en ons vermogen om de waarheid van de leugen te scheiden.
Als we kijken naar hoe de regering omspringt met Rusland en daarmee ons allemaal in gevaar brengt dan zien we vele overeenkomsten met de manier waarop deze lieden omgingen met Pim Fortuyn, die ook een directe dreiging vormde voor de politieke elite. Verguisd door de top en afgebrand in en door de media, blijkt deze heksenjacht een wederkerend patroon te zijn met als doel de burgers af te leiden zodat ze geen aandacht schenken aan de systematische teloorgang van het westen. Sinds de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 hebben we geen politieke leiders meer gehad van zijn kaliber als we die ooit al hadden. Laten we eens kijken naar zijn erfenis:
Zijn belangrijkste wapenfeit is ongetwijfeld dat hij het grootste en meest desastreuze taboe heeft doorbroken dat in Nederland bestond en na zijn dood hardnekkig opnieuw de kop opstak: het benoemen van de enorme problemen die de massa-immigratie met zich meebracht, en in het bijzonder de problemen met de islam. Eindelijk was er een politicus van formaat die niet, zoals eerder bijvoorbeeld Hans Janmaat, gemakkelijk door de politieke elite opzij kon worden gezet, maar die de politiek en de publieke opinie dwong de weerbarstige realiteit onder ogen te zien in plaats van haar stelselmatig en doelbewust weg te wuiven. [...]

Fortuyn was de eerste politicus van formaat en een van de eerste publieke figuren die de vinger op de zere plek legde - de toen al zo pijnlijke, zwaar ontstoken, zwerende wond van de mislukte massa-immigratie. Wat miljoenen Nederlanders al vele jaren met lede ogen aan hadden moeten zien maar wat niet en plein public benoemd mocht worden, verwoordde hij wél. [...]

Sinds Fortuyn is er geen politicus meer geweest die zo goed in staat was verstikkende taboes te doorbreken. Hij was de eerste die de sluier van de politieke correctheid afgooide. Dúrfde af te gooien. Fortuyn wist brede lagen van de bevolking aan te spreken en mensen voor zich te winnen met zijn manier van doen, zijn relativeringsvermogen en zelfspot, zijn vermogen om te nuanceren.
Hans Janmaat
© ANP
Hans Janmaat tijdens een verkiezingsbijeenkomst in 1994. Hij stierf een maand na Pim Fortuyn in juni 2002. Was dit toeval en het gevolg van de enorme spanning waar hij onder stond of waren de verborgen machten bang dat zijn partij nieuw leven werd ingeblazen omdat het moment daar zeer rijp voor was?
We denken overigens niet dat Hans Janmaat 'gemakkelijk door de politieke elite opzij kon worden gezet', gezien de pogingen die zijn ondernomen door de geheime diensten en hun linkse handlangers. Meer hierover verderop in het artikel.

Het politiek correct denken houdt de westerse samenleving in een houdgreep, omdat het mensen belet om te zeggen wat zij ervaren en wat ze daarvan vinden. Academici nemen hierin het voortouw, wat moet doorsijpelen naar de (hoge)scholen, zodat uiteindelijk ook de allerjongsten zullen worden geïnfecteerd met dit gedachtegoed dat steeds absurdere vormen aanneemt en sterk dictatoriale trekken vertoont. De ponerisatie begint dus op de universiteit waar het niet-ponerogene gedachtegoed wordt overgenomen en vergiftigd. Canadees hoogleraar psychologie Jordan Peterson die weigert de politiek correcte (PC) 'genderneutrale' voornaamwoorden te bezigen omdat dit tegen de principes van de vrijheid van meningsuiting indruist heeft een aantal video's gemaakt die we van harte aanbevelen.

Martin Bosma, een van de raadgevers van Geert Wilders haalt o.a. het voorbeeld van Zwarte Piet aan en maakt duidelijk dat de PC-coryfeeën inmiddels stevig hun invloed uitoefenen op jonge geesten.
,,De aanval op Zwarte Piet past in een breder verhaal waarin we constant bezig zijn om onze cultuur en historie langs een politiek-correcte meetlat te leggen. Ik verzet mij tegen die aanval. Nu al zie je bijvoorbeeld hoe groot de invloed is van een veeleisende moslimminderheid, terwijl wij permanent aan onszelf twijfelen en behept zijn met een enorm schuldgevoel vanwege ons aandeel in de slavernij. Onze cultuur is aan het capituleren. Neem het verplicht halal eten op scholen: een minderheid legt de wil op aan de meerderheid. Dat is islamisering." [...]

Uiteindelijk gaat dit over de vraag: wat voor land willen we zijn? Een kleine groep zogenaamde anti-racisten voert een campagne om onze cultuur onderuit te halen, te vernachelen. Dat gaat soms over lullige dingen als negerzoenen, het kruis op de mijter van Sinterklaas, kerststollen die plots feeststollen heten, kinderen die op scholen halal moeten eten. Wij Nederlanders moeten onze cultuur aanpassen, terwijl dat omgekeerd niet zo geldt voor gebruiken van groepen die hier naartoe zijn gekomen."
Merk op dat antiracisten, ofwel de antifa-beweging, terreur uitoefenen en de samenleving ontwrichten wat we ook nu in de VS zien gebeuren. Psychopaten zijn zeer sterk in het bespelen van mensen met een geweten en die zich dus schuldig kunnen voelen. Voordat Fortuyn werd vermoord was hij nog het doelwit van deze gewelddadige activisten die taarten gevuld met braaksel en uitwerpselen naar hem wierpen. In 1986 onderging de Centrumdemocraten hetzelfde lot toen 150 tot 200 actievoerders een partijbijeenkomst verstoorden, brandbommen gooiden waarna het hotel waar de bijeenkomst plaatsvond in korte tijd volledig uitbrandde. Hierbij verloor de toenmalige secretaresse Wil Schuurman van oud-Kamerlid Janmaat een been en raakten anderen ernstig gewond.Vanaf het begin lag de partij regelmatig onder spervuur van extreemlinkse actiegroepen, die daarbij in hoge mate vrij spel kregen van de overheid. De Stichting schadevergoeding W.B. Schuurman zei onder meer:
... dat de burgemeester van Leerdam op de hoogte was van de vergadering en dat hij en de gemeentepolitie de moeilijkheden hadden moeten voorzien, omdat er al eerder bij vergaderingen ongeregeldheden waren geweest.

Toch waren slechts twee agenten paraat toen de moeilijkheden ontstonden, aldus de stichting.

Volgens de stichting was ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) er van op de hoogte dat er voorbereidingen waren gepleegd om de vergadering gewelddadig te verstoren. De BVD zou hebben gefaald door die wetenschap niet door te spelen aan de politie in Leerdam, aldus de stichting. Mede daarom wordt ook de Staat der Nederlanden aansprakelijk gesteld.

Verder steunt de Staat der Nederlanden via subsidies de Anne Frank Stichting die in het blad Afdruk "onverholen aanzet tot geweld en terreur jegens Centrum-democraten", aldus de stichting.

De burgemeester van Amsterdam draagt medeverantwoordelijkheid voor de ongeregeldheden aangezien een groot deel van de actievoerders afkomstig is uit de Staatsliedenbuurt in die stad. Volgens de stichting is die buurt in feite vogelvrij en heeft de Amsterdamse burgemeester nagelaten daar orde op zaken te stellen.
"We hebben de fascisten letterlijk uitgerookt", zeiden de antifa-terroristen vervolgens. Nadien werd een gehandicapte Wil Schuurman op het Binnenhof gehuisvest in een zolderkamer zonder lift. In de Kamer wilde niemand naast haar zitten. De Tweede Kamer stelde zelfs een cordon sanitaire in waardoor de Centrumdemocraten alleen kwamen te staan. Ook werd Janmaat beschuldigd van racistische uitspraken, waarvan onlangs Leids historicus Jan de Vetten na het beluisteren van geluidsopnames zei: "Janmaat zei de dingen niet zo als ze op papier stonden."

Meer informatie over de erbarmelijke rol van de antifa-beweging en haar handlers tegen de democratie vindt u in het boek De schijn-élite van de valse munters van Martin Bosma waarvan het volgende citaat aantoont welke krachten in de weer waren tegen Hans Janmaat en later Pim Fortuyn:
De voormalige baas van de Binnenlandse Veiligheidsdienst Arthur Docters van Leeuwen zegt in een interview dat 'de grootste prestatie' van zijn dienst in de jaren tachtig 'het stukspelen van de Centrumpartij van Janmaat is geweest, door te infiltreren en mensen tegen elkaar op te zetten en uit te spelen'. [...] Ook in jaarverslagen van de BVD valt te lezen dat scheuringen zijn uitgelokt door de geheime dienst. Opvallend was dat het haat en het geweld niet afkomstig waren van allochtonen. Het waren altijd autochtone Nederlanders die optraden als zaakwaarnemer.
[...]
Voor wie meende in actie te moeten komen tegen de massa-immigratie waren de risico's nu duidelijk: je kunt moordaanslagen verwachten, wellicht ingegooide ruiten, journalisten maken misschien je privéadres bekend, wie weet moet je wel toekijken hoe je vrouw voor je ogen doodbloedt. Niets ontziende krakers zijn uit op je leven en er vinden aan de lopende band demonstraties tegen je plaats. Het hele SubsidieNetwerk van Links is uit op je ondergang. Ondertussen staat de rechterlijke macht klaar om je te vervolgen en je failliet te procederen. Er is nauwelijks een advocaat die je wil verdedigen. Via de media word je constant voor nazi uitgemaakt. Op je werk wil niemand je een hand geven. De geheime diensten zetten alles op alles om je kapot te maken. Er zijn infiltraties van linkse actiegroepen en linkse journalisten. Wie kun je vertrouwen?

In dat krachtenveld, dat de naam democratie draagt, mochten mensen afwegen of ze zich wilden uitspreken tegen de massa-immigratie en de islamisering.

Vrijwilligers, anyone?
We hebben het hier over binnenlands terrorisme. Dit zijn de stay-behind netwerken van Gladio die zijn uitgemond in Gladio B en die uiteindelijk Eurazië moeten destabiliseren. Zodoende komen we weer terug op Rusland (en China) waar per slot van rekening alles om draait.

Wil Schuurman
© Martijn Beekman
Wil Schuurman anno 2016: ,,Na de aanslag in Kedichem in 1986 voelt het nog altijd of iemand af en toe vleeshaken in mijn been zet. En dan vinden mensen Wilders zielig, omdat hij 24 uur per dag beveiligd wordt. Hij krijgt tenminste beveiliging."
Omdat de PC-profeten hun boodschappen luidkeels verkondigen lijkt het alsof ze een groot publiek achter zich hebben, maar volgens Bosma is de PVV de grootste onder de Antillianen en de een na grootste onder Surinamers. Blijkbaar zitten ze niet zo in hun maag met Zwarte Piet als de media en activisten ons willen doen geloven. Laten we ook niet vergeten dat sponsor-een-kleurenrevolutie-miljardair George Soros en zijn Open Society Foundations (OSF) anti-racisme, genderongelijkheid en anti-islamofobie projecten financieren, een ideale manier om de bevolking tegen elkaar op te zetten. Er bestaat een uitgebreide lijst van de projecten die deze organisatie sponsort in Nederland en Europa. Het is evident dat Rusland haar democratie veel beter beschermt dan het westen; de Russen verboden de OSF en aanverwante organisaties in 2015. Onlangs werd overigens bekend dat Soros vorig jaar speculeerde tegen de ING, het ultieme bewijs dat Nederland is verworden tot een bananenrepubliek.

Vijftien jaar na de sluipmoord op Pim Fortuyn is er geen enkele politicus te vinden die zijn nek wil uitsteken of de wil heeft om ons land daadwerkelijk te veranderen. Een ieder die ooit dat soort ideeën koesterden kreeg in de jaren 80 tijdens de opkomst van de Centrumdemocraten én op 6 mei 2002 een duidelijke boodschap mee: Dit gebeurt er als politici een dreiging vormen voor het establishment en als omkoping of chantage niet helpen.

Het was al '5 voor 12' in 2002 en net zoals in Zweden en Frankrijk heeft massa-immigratie problemen gegeven, maar de politieke elite en de media blijven doof en stom voor de zorgen van een groot deel van de bevolking. We realiseren ons dat immigratie niet het enige probleem is waar we mee kampen. Het feit dat Nederland zich elke keer weer voegt bij de imperialistische oorlogen van de VS, het VK en Israël en wat deze stromen van vluchtelingen veroorzaakt plus de bankiers en corporaties die het beleid bepalen in de EU ten koste van de Europeanen zijn zaken waar velen aan voorbij gaan, omdat het nu eenmaal veel gemakkelijker is om de verantwoordelijkheid af te schuiven op immigranten. De overheid heeft veel te weinig gedaan aan werkgelegenheid, degelijk onderwijs, wat zich ook zou moeten richten op jongens en waarvan velen nu buiten de boot vallen, betere huisvesting, sport en spel, buurthuizen waar jongeren bijeen kunnen komen en een goed getraind politie-apparaat dat kan omgaan met de problemen veroorzaakt door immigratie en de wrijving die dat veroorzaakt bij de autochtone bevolking.

Maar wat zou Pim Fortuyn vandaag de dag hebben gezegd over al die salafistische groepen en hun aanhangers die zich in Europa bevinden en waarvan er een net gearresteerd is in Duitsland omdat hij een aanslag op politieagenten of soldaten aan het beramen was? Of over die Syrische 'vluchtelingen' die naar Europa zijn gekomen en de moord op soldaten van het Syrische regeringsleger op hun geweten hebben? Zowel in Oostenrijk als in Zweden zijn er nu terroristen hiervoor opgepakt.

Aan de ene kant hebben we een vluchtelingencrisis als gevolg van de door de verborgen machten gecreëerde oorlogen zodat vluchtelingen uit het Midden-Oosten en andere islamitische landen de EU zullen binnenkomen. Aan de andere kant krijgen diezelfde vluchtelingen de schuld van terroristische aanslagen die gepleegd worden door CIA-agenten en terrorist-'vluchtelingen'. Tegelijkertijd neemt de armoede toe in alle Europese landen en wordt de inkomensongelijkheid groter. De prioriteit van de EU zou moeten liggen bij haar burgers en bij het veilig huisvesten van de vluchtelingen in eigen regio. Op deze manier zetten ze echter zowel de Europeanen als de vluchtelingen voor het blok, wat alleen diepe verdeeldheid zal veroorzaken. Tel daar bij op dat na 11 september echte islamofobie op allerlei manieren is aangewakkerd, terwijl we nu door toedoen van de PC-kliek de problemen die de psychopaten aan de top hebben veroorzaakt (zoals het financieren en bewapenen van Daesh om deze maniakken vervolgens los te laten op de bevolking waar dan ook ter wereld) niet mogen benoemen en aankaarten. Als we dit wel doen, dan kunnen we beticht worden van islamofobie. Er wordt enorm met onze mentale gesteldheid gesold en de echte islamofoben zullen alleen maar nog meer overtuigd raken van hun eigen gelijk. Wat we ons echter moeten realiseren is dat de anti-islamofoben helemaal niet geïnteresseerd zijn in het bestrijden van islamofobie.

Pim Fortuyn werd net zoals Hans Janmaat door de politieke elite neergezet als extreemrechts, als gevolg van het dictatoriale (media)beleid van de gevestigde orde. Hetzelfde zien we nu gebeuren met Trump. Maar als iemand kritiek heeft op Obama die een van de vreselijkste presidenten ooit was is hij daarentegen een racist. Kritiek op het 'beleid' van Israël? Dan bent u antisemiet.
[Maar Pim Fortuyn verwoordde een gevoel] dat leefde bij de Rotterdammer en later bij de Nederlander. Onze politiek probeert dit gevoel nu te adresseren met partijen als de PVV en de SP. Deze partijen doen niets anders als de stemmen vangen van die laag van de samenleving die Pim Fortuyn op handen droegen.
Het valt te bezien of Nederlanders massaal zullen stemmen op Geert Wilders, maar het zal waarschijnlijk niets uitmaken. Het partijprogramma van de PVV biedt geen oplossingen voor de problemen die zijn veroorzaakt door de psychopathische elite. Twee dagen geleden werd bekend dat er zich een 'beveiligingslek' bevindt bij de Dienst Bewaken en Beveiligen en dat Wilders daarom al zijn publieke optredens heeft opgeschort. Twee beveiligers van Wilders werden al in 2015 geschorst met behoud van salaris "wegens verdenking van het plegen van strafbare feiten". Het is curieus dat dit bericht pas nu zo vlak voor de verkiezingen naar buiten wordt gebracht. Een waarschuwing aan het adres van de PVV'er of een poging om zijn achterban te ontmoedigen? Een signaal dat de CIA de PVV heeft geïnfiltreerd? Ook moeten we ons bedenken dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Wilders en zijn connecties met Israël tussen 2009 en 2010 wegens "hun mogelijke invloed op zijn loyaliteit" heeft onderzocht maar dit pas afgelopen december bekend heeft gemaakt. Dit kan ook onderdeel zijn van het politieke spel van de top die een overwinningszege van Wilders met angst en beven tegemoet ziet. Wilders is net zoals vele Nederlanders tegen de EU die de Nederlandse en Europese democratie ernstig ondermijnt en lijkt net zoals Fortuyn destijds niet bij het trans-Atlantische netwerk van de globalisten te horen.

Op de valreep nog een aantal voorbeelden van wat de 'progressieven' en de antiracisten aangespoord door het establishment Fortuyn wel allemaal niet voor de voeten hebben geworpen. Wellicht kunnen we tevens op deze manier peilen of de gevestigde orde zich bedreigd voelt door Wilders.
Fortuyn maakt de weg vrij voor een ongeremde discriminatie. Voor een heel andere samenleving, waarin mensen tegen elkaar worden opgezet. (...). Hij gaat een grens over die je niet mag passeren. (...) Nederland, word wakker!'

Ad Melkert (PvdA), 9 februari 2002 op partijbijeenkomst; naar aanleiding van het Volkskrantinterview met Pim Fortuyn

'Dit is niet gewoon rechts, dit is extreem-rechts. Leefbaar Nederland, breek met deze charlatan, die jullie partij heeft gekaapt voor zijn eigen agenda.'

Paul Rosenmöller (GroenLinks), 9 februari 2002 op partijbijeenkomst

'Het is verhelderend het huidige anti-islamisme te vergelijken met het antisemitisme van voor de Tweede Wereldoorlog. Vervang in het interview van de Volkskrant met Fortuyn alle woorden als Marokkaan, islamiet, islam, imam en moskee door jood, jodendom, rabbijn en synagoge en je voelt de beklemming van het antisemitisme in de jaren dertig. Toen waren de joden zondebok voor de economische crisis, nu zijn moslims zondebok voor de veiligheidscrisis. (...)Voor een extremist als Fortuyn is er in het gematigde Nederland geen absolute overwinning weggelegd. Maar op weg naar de ondergang kan hij onnoemelijk veel schade aanrichten.'

Marcel van Dam in de Volkskrant, 14 februari 2002
Marcel van Dam speelde het ook nog op de man, omdat het hem ontbrak aan objectieve argumenten:


Wat zich nu afspeelt in de VS is eigenlijk een herhaling van de maanden van voor de moord op Pim Fortuyn. Het toont aan waar de 'progressieven' en hun handlers toe in staat zijn wanneer ze geconfronteerd worden met welbespraakte, capabele en erudiete leiders die de wensen en gedachten vertolken van een groot deel van de bevolking. De politieke elite zal er alles aan doen om te voorkomen dat het volk zijn zin krijgt.