Trump
© Unknown
Als presidentskandidaat uitte Trump grote kritiek op het buitenlandse beleid van zijn voorgangers. Echter met de recente Amerikaanse aanval op een Syrisch militair vliegveld lijkt Trump het Amerikaans imperialisme te omarmen. En voor het eerst in 6 maanden zijn de Amerikaanse media positief over Trump. CNN host Fareed Zakaria noemde het een "groot moment" voor Trump en zei dat hij "gisteravond president van de Verenigde Staten is geworden."

Geheel in de lijn der traditie van zijn voorgangers is de president dit conflict aangegaan zonder hiervoor toestemming te hebben gevraagd of verkregen van het Congres wat in strijd is met de Amerikaanse Grondwet. De pretext was de gebruikelijke op leugens gebaseerde MVW (massavernietigingswapen) retoriek. Bewijs is niet geleverd en de discussies in de VN-Veiligheidsraad zijn ook niet afgewacht. Trump zei dat de aanval ''de wereld vertegenwoordigde.'' De VS handelt nu letterlijk als rechter, jury en beul.

Gaat deze koers nu onverkort voortgezet worden? Als McCain, Clinton, Netanyahu en jihadi's in euforische toestand verkeren dan kan de wereld zich maar beter schrap zetten, want misère en dood in de naam van vrijheid staan op het punt om op ons losgelaten te worden.

Trump bood in de eerste week tijdens zijn ambt tegenwicht door een eind te maken aan het TPP-verdrag; verdere afbraak van soevereine landen in ruil voor machtige Amerikaanse corporaties aan het roer, ging in rook op. Hield deze oorlogsverklaring aan de gevestigde orde in dat Trump oprecht was? Het is vanzelfsprekend dat een marionet immers nooit zo zou handelen.

Of was het eerder de vraag hoe snel de verkiezingsbeloftes van Trump verbroken zouden worden door de bestaande machtsmachine? Blijkbaar duurde dit slechts twee en een halve maand.

Dat de status quo Trump als de vijand beschouwde bleek uit hoe de gecontroleerde media hem probeerden te ondermijnen. De ongewenste verkiezingsuitslag gaf een glimp van hoop. Maar was deze hoop te hooggegrepen?

Wat heeft Trump exact tegenover zich? Hierover bestaat geen precieze definitie. Zij staan bekend onder vele namen: globalisten, elite, gevestigde orde etc. Ze opereren onder transnationale vlag. De landen (voornamelijk westerse landen) die hier deel van uitmaken fungeren niet als soevereine naties. Ze vormen een systeem van geglobaliseerde hegemonie dat ernaar streeft om de totale wereld te laten assimileren en op te slokken. Ze varen geheel op eigen kompas, ongeacht wie er formeel aan de macht is.

Trump als presidentiële marionet dient zijn rol te spelen. Het is buigen of barsten, heeft hij zich gewonnen gegeven? En wat moet hij überhaupt trotseren om een verschil te kunnen maken? Verborgen achter een hybride entiteit van publieke en private instituten beheerst De Diepe Staat grotendeels het Congres, de agentschappen en de media. Het drijft de spot met verkiezingen en het algehele concept van een representatieve regering.

De volgende citaten lichten wellicht een tipje van de sluier op:
"Sinds ik in de politiek zit, hebben mannen mij vele dingen in vertrouwen verteld. Enkelen van de machtigste mannen in de Verenigde Staten, op het gebied van handel en productie, zijn bang voor iets. Ze weten dat er ergens een macht is dat zo georganiseerd, zo subtiel, zo waakzaam, zo met elkaar verbonden, zo compleet, zo alomtegenwoordig is, als ze hun afkeuring uitspreken, ze dat beter niet hardop kunnen doen." - Woodrow Wilson, 28e president van de Verenigde Staten, The New Freedom, 1913 (Bron)
"De echte bedreiging voor onze republiek is de onzichtbare overheid, die als een gigantische octopus haar slijmerige tentakels over onze steden, staten en de natie heeft verspreid. Net als een echte octopus, opereert deze onzichtbare overheid schuilend achter een zelf gecreëerd scherm. Met zijn lange en krachtige tentakels grijpt hij onze directeurs, onze wetgevende organen, onze scholen, onze rechtbanken, onze kranten en ELK agentschap dat is opgezet ter bescherming van het publiek. Het kronkelt in de kaken van de duisternis en is daarmee beter in staat om de teugels van de regering vast te grijpen, de inwerkingtreding van de wetgeving die gunstig is voor het corrumperen van bedrijven veilig te stellen, straffeloos de wet te overtreden, de pers te onderdrukken, en de rechtbanken te bereiken." - New York City Burgemeester John F. Hylan, New York Times, 26 maart 1922, (Bron)
"Meneer de Voorzitter, we hebben in dit land een van de meest corrupte instellingen die de wereld ooit heeft gekend. Ik verwijs naar de Federal Reserve Board en de Federal Reserve Banks. De Federal Reserve Board, een overheidsinstantie, heeft de regering bedrogen en heeft zoveel geld van Amerikaanse burgers gestolen dat ze de nationale schuld kunnen afbetalen ... Amerikaanse burgers willen niet dat er een wereldsysteem wordt opgezet ... - een superstaat gecontroleerd door internationale bankiers en internationale industrieën die met elkaar samenwerken om de wereld te onderwerpen aan hun eigen doeleinden." - Congreslid Louis T. McFadden, uit een toespraak aan het Huis van Afgevaardigden op 10 juni 1932. (Bron + bron)
"De echte waarheid, zoals we beiden weten, is dat sinds de tijd van Andrew Jackson de overheid in handen van een financieel element in de grotere centra is". - Franklin Delano Roosevelt, 32ste President van de Verenigde Staten (1933- 1945), in een brief aan kolonel Edward M House dd 21 november 1933, zoals geciteerd in FDR: Zijn persoonlijke brieven, 1928-1945. (Bron)
"Vandaag de dag kan de weg naar totale dictatuur in de VS enkel door middel van juridische middelen worden aangebracht, ongehoord en ongezien door het Congres, de president, of het volk. Er is een goedgeorganiseerde politieke groep in dit land, vastbesloten om onze grondwet te vernietigen en een eenpartijstaat op te richten... Het werkt continu in het geheim, stil, om onze regering te transformeren zonder dat we vermoeden dat er verandering ophanden is... Als ik extremistisch overkom dan ligt de oorzaak in het feit dat deze revolutionaire kliek niet begrepen kan worden tenzij we het feit accepteren dat ze extremisten zijn.

Het is moeilijk voor mensen beheerst door redelijkheid en moraliteit om het bestaan van een dergelijke groepering zich voor te stellen - een groep die redelijkheid negeert en zich beroemt op zijn vastberadenheid te vernietigen; die moraliteit negeert, en zich beroemt op zijn sluwheid om tegenstanders te slim af te zijn door alle gewetensbezwaren naast zich neer te leggen. Deze genadeloze elite die naar meer macht streeft is een ziekte van onze eeuw... Deze groep ... legt geen verantwoording af aan de president, noch aan het congres, noch aan de rechtbanken. Ze zijn vrijwel niet te verwijderen."
-
Senator William Jenner, 1954 speech (Bron)
"Het individu raakt gehandicapt wanneer hij oog in oog komt te staan met een samenzwering die zo monsterachtig is dat hij niet kan geloven dat het bestaat. De Amerikaanse geest kan zich het kwaad dat zich in ons midden bevindt simpelweg niet realiseren. Het verwerpt zelfs de veronderstelling dat menselijke wezens een filosofie kunnen aanhangen waarbij alles wat goed en fatsoenlijk is vernietigd moet worden." - J. Edgar Hoover, De Elanden Magazine, 1956 (Bron)
"Het woord "geheimzinnigheid" alleen al is in een vrije en open samenleving verwerpelijk en wij zijn als volk van nature en historisch tegen geheime genootschappen, geheime eden en geheime procedures. ... Onze manier van leven ligt onder vuur. Diegenen die zich tot onze vijanden maken, zijn in opmars. ... dat geen oorlog ooit een grotere bedreiging voor onze veiligheid is geweest. Als u in afwachting bent van de vaststelling van "een duidelijk gevaar", dan kan ik alleen maar zeggen dat het gevaar nooit duidelijker is geweest en zijn aanwezigheid nog nooit zo dreigend was. ...

Want we staan overal op de wereld tegenover een monolithische en meedogenloze samenzwering, die allereerst gebruik maakt van verborgen middelen om zijn invloedssfeer te kunnen uitbreiden - infiltratie in plaats van inval, omverwerping van het gezag in plaats van verkiezingen, intimidatie in plaats van vrije keuze, gebruikmaking van nachtelijke guerrilla in plaats van legers bij daglicht. Het is een systeem, dat een enorme hoeveelheid mensen en middelen in de strijd werpt, in een eng en hecht geknoopt systeem van militaire en diplomatieke informatie-inwinning, van economische, wetenschappelijke en politieke operaties.

De voorbereidingen vinden in het verborgene plaats, worden niet gepubliceerd. De fouten en vergissingen komen niet op de voorpagina. De dissidenten zijn het zwijgen opgelegd en worden niet geprezen. Er worden geen uitgaven of budgets gecontroleerd, geen gerucht wordt afgedrukt, geen geheim wordt onthuld." - John F Kennedy, 35ste President van de Verenigde Staten, uit een toespraak van de Amerikaanse krant Publishers Association op 27 april 1961 en staat bekend als de 'Secret Society' (Bron)
"De Rockefellers en hun bondgenoten hebben, gedurende ten minste vijftig jaar, zorgvuldig een plan gevolgd om hun economische macht te gebruiken om politieke controle te krijgen over Amerika, en dan de rest van de wereld. Heb ik het over een samenzwering? Ja. Ik ben ervan overtuigd dat er een dergelijk plot bestaat met een internationale reikwijdte, generaties-lange-planning, en met ongelooflijk kwade opzet." - Congreslid Larry P. McDonald, november 1975, van de inleiding van een boek met de titel The Rockefeller File. (Bron)
"Er bestaat een schimmige regering met zijn eigen luchtmacht, zijn eigen marine, zijn eigen fondsenwerving-mechanisme, en de mogelijkheid om zijn eigen ideeën over het nationale belang na te streven, vrij van alle 'controles en waarborgen', en vrij van de wet zelf." - Daniel K. Inouye, de Amerikaanse senator uit Hawaii, getuigenis aan de Iran Contra Hoorzittingen, 1986. (Bron)
De Diepe Staat is zo diep ingegraven, zo goed beschermd door controlemechanismen, militaire macht, geld en de middelen die het heeft om elke tegenstand de kop in te drukken dat het haast onmogelijk is om een verandering te bewerkstelligen.

De nieuwe baas begint nu erg veel op de oude baas te lijken. Is alles weer bij het oude af? Of was deze aanval van Trump bedoeld om de honger van de oorlogswolven te stillen? Waarschijnlijk stoppen nu wel de beschuldigingen aan het adres van de president dat hij fungeert als een Russische spion. De schade van de gebombardeerde Syrische luchtmachtbasis is in ieder geval beperkt en is zelfs alweer in gebruik. Mocht Trump een lijst met opties hebben gekregen om mee toe te slaan dan was dit alternatief waarschijnlijk het meest onbetekenend.

Desalniettemin, zien de vooruitzichten er somber uit.

Wellicht is de symboliek in de afbeelding hieronder veelzeggend? Uren voor de lancering van de 59 kruisraketten stelden verslaggevers de vraag aan Trump in het presidentiële vliegtuig Airforce-one of er een militair plan tegen Syrië op tafel lag. De scène op het scherm is van de Star Wars film Rouge One waar een dienaar knielt voor Darth Vader die is verborgen achter stoom in zijn meditatiekamer. Heeft Trump zich onderworpen aan de duistere krachten van de Diepe Staat ofwel de Dark Side?
Trump dark side
Valse vlag Syrië, pretext voor oorlog

In 2013 werd president Assad al eerder beschuldigd van het gebruik van chemische wapens. Ook toen plengden westerse politici krokodillentranen en riepen uren na de tragedie op tot actie en militair ingrijpen. De compromis van president Poetin om toen alle Syrische chemische wapens te verwijderen onder VN-jurisdictie heeft Syrië toen behoed voor westerse bommen en een overwinning van de jihadi's op Damascus.

Het onpartijdige VN-onderzoek hiernaar concludeerde maanden later dat de 'rebellen' (oftewel terroristen) achter de gifgasaanval zaten. Het westen was dus wederom van plan om een land plat te gooien onder valse voorwendselen. Waren we daar ooit achter gekomen als Poetin niet tussenbeide was gekomen? In oorlog is de waarheid namelijk het eerste slachtoffer.

Nu vier jaar later en we verkeren in exact dezelfde situatie want president Assad is zonder enig bewijs of onderzoek alweer de dader. Wederom dreigen westerse landen met militaire actie. Onpartijdig VN-onderzoek is blijkbaar een doorn in het oog van westerse politici. De waarheid is de ergste vijand van pathologische leugenaars.

Ten eerste gaat de logica dat president Assad chemische wapens inzet niet op.

1. De Syrische overheid weet donders goed dat het inzetten van dergelijke wapens zal leiden tot westerse maatregelen. Sancties verzwakken het land en de bombardementen die daarop volgen dienen ter ondersteuning van ISIS.

2. President Assad is aan de winnende hand wat het overgaan tot het gebruik van chemische wapens onnodig maakt. Toevlucht tot daden uit wanhoop is in dit geval niet strategisch.

3. Syrië bezit geen chemische wapens meer volgens de VN.

Ten tweede en wat het meest voor de hand liggend is: Het vermeende gebruik van chemische wapens zijn bedoeld als valse vlag en vormen de pretext voor westerse militaire interventies.

Ook nu lijkt president Poetin de enige speler op het wereldtoneel te zijn die de westerse oorlogsmachine in de tang probeert te houden. Tijdens een recente persconferentie met de Italiaanse president Sergio Mattarella drong president Vladimir Poetin aan op waakzaamheid voor dergelijke provocerende aanvallen en bevestigde dat Rusland streeft naar een onpartijdig door de VN geleid onderzoek naar de aanval met chemische wapens in Idlib die Amerika gebruikte als rechtvaardiging voor de bombardementen op Syrië vorige week.


De Russische president gaf aan: "Wij geloven dat elk incident naar behoren moet worden onderzocht, we zijn dus van plan om contact te leggen met de VN-instelling in Den Haag en we dringen er bij de internationale gemeenschap op aan om het incident te onderzoeken - op basis van dit onderzoek, kan de juiste beslissing genomen worden."

Of president Poetin denkt dat er een herhaling van Amerikaanse bombardementen op Syrië in het verschiet ligt antwoordde hij: "We hebben informatie, waaruit blijkt dat dergelijke provocaties kunnen gebeuren in andere delen van Syrië, met inbegrip van gebieden ten zuiden van Damascus. Ze zijn van plan om een aantal stoffen te gebruiken om vervolgens de Syrische regering te beschuldigen van het gebruik van deze chemische stoffen."

De Russische president wijst dus op de mogelijkheid van een valse vlag. Bovendien was dit antwoord een reactie op de vraag of hij meerdere westerse bombardementen verwacht. Poetin reageerde echter op dusdanige wijze dat de kans op een valse vlag zeer reëel wordt geacht. Daarmee zegt hij dat het westen onder valse voorwendselen de escalatie van agressie kan proberen te rechtvaardigen. Het zijn dus provocaties die moeten leiden tot nieuwe Amerikaanse aanvallen op regeringstroepen van president Assad van Syrië.

Poetin wees ook op parallellen met de gehaaste poging van de VS tot oorlog tegen Syrië en met de aanval van George Bush op Irak in 2003, toen het bewijs over Iraakse massavernietigingswapens vals bleek te zijn. De Russische president verklaarde vrij duidelijk, ''We hebben dit allemaal al eerder gezien."

Wat te verwachten?

Zorgt Trump als mogelijke marionet ervoor dat het Amerikaanse imperialisme en daarmee ook die van het westen weer eensgezind is, en dat ze weer op ramkoers liggen met Rusland?

Daesh, Jabhat Fateh al-Sham, al-Nusra en andere terroristenorganisaties vormen het wapen om Afrika en Azië te overspoelen en te destabiliseren. Het is een ideologie en een leger geholpen en bijgestaan ​​door de psychopathische geostrategen van het westen. Het doel bestaat uit de neutralisatie van landen die de grootste bedreiging vormen voor hun unipolaire wereld. (Voornamelijk Rusland en China) Libië heeft dit al ondervonden, ondertussen blijft dit virus zich verspreiden waar het uiteindelijk zijn kalifaat vormde in Syrië.

De kans is reëel dat ISIS en consorten na de verwoesting van Syrië verder zullen groeien en hun klauwen zetten in Iran en de islamitische regio's van de Russische Kaukasus en de Oeigoerse provincie van China. Dit door het westen, de Golfstaten en Israël bewapende virus is een zeer reële dreiging. Dit monster van Frankenstein is hun creatie en het moet gestopt worden.

De Russische interventie in Syrië gaf een duidelijke boodschap aan het westen dat dit het laatste land is wat ze zullen vernietigen. Vladimir Poetin trok hier een rode lijn en dreigt dit extremistische islamitische proxy-leger totaal uit te roeien. Mocht dit gebeuren dan gaat de westerse geopolitieke droom om het Afrikaanse en Aziatische continent te destabiliseren en verder te gebruiken voor westerse belangen in rook op. Een unipolaire wereld met één supermacht kan immers alleen bestaan als de wereld grotendeels op haar knieën zit en zich economisch niet kan ontwikkelen.

De Amerikaanse wereldhegemonie staat op het spel en in Syrië kan alles bepaald worden. Vlak voor de kust van Syrië ligt een kolossale Russische armada, daartegenover ligt de westerse armada gepositioneerd . Wil het westen hun 'gematigde rebellen' (oftewel terroristen) redden en bijstaan in de vernietiging van Syrië dan zullen ze de Russische marine moeten confronteren. De wereld bevindt zich derhalve in een chronische Cubaanse rakettencrisis.

Een grootschalige Amerikaanse militaire aanval tegen het Syrische leger is uitgesloten zolang Rusland zijn aanwezigheid in Syrië behoudt. Een mogelijke nucleaire wereldoorlog schrikt af. Niet alleen dat, militaire slagkracht projecteert macht en intimideert. Zodra Amerikaanse straaljagers op grote schaal uit de lucht worden geschoten verliest het Amerikaans imperium zijn overtuigingskracht om zijn wil op de rest van de wereld te leggen. De onoverwinnelijke en machtigste natie op aarde zoals het zichzelf vaak noemt verandert dan in een papieren tijger. Dit gezichtverlies kunnen ze zich niet veroorloven. Amerika bombardeert alleen weerloze landen. Rusland daarentegen heeft de middelen om hard terug te slaan.

Op dit punt aanbeland neemt de VS zijn toevlucht tot het intimideren van de wereld (voornamelijk Rusland), want dat is de enige optie die overblijft. Het is al jaren aan de gang met de westerse troepenopbouw pal naast de Russische grens. Het hoort bij het schouwspel blufpoker en de Russen begrijpen dit maar al te goed. De VS is in feite een bullebak die niet de kracht bezit om de daad bij het woord te voegen. Stafchef van het Amerikaanse leger generaal Mark Milley doet het in de video hieronder nog eens dunnetjes over:


Zoals het een echte pestkop betaamt: ''We zullen je harder in elkaar slaan dan je ooit in elkaar bent geslagen.'' Deze bedreiging aan het adres van voornamelijk Rusland vond zes maanden geleden plaats toen Amerikaanse agressie wederom hoogtij vierde tijdens het bombarderen van een Syrische legerpositie in Deir El-Zour waardoor tachtig Syrische soldaten door westers geschut vermoord werden.

Dagen na die oorlogsmisdaad gaf de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie generaal Igor Konashenkov een verklaring dat ''gelekte info" in de westerse media dat Washington overweegt luchtaanvallen tegen Syrische regeringstroepen te lanceren onverstandig is. Hij waarschuwde Washington om voorzichtig te zijn met het formuleren van een "grondige berekening van de mogelijke gevolgen van dergelijke plannen." In de video hieronder gaf hij een duidelijke boodschap:


De Russische generaal legde de nadruk op: ''Rusland heeft op dit moment S-400 en S-300 luchtafweersystemen ingezet om zijn troepen gestationeerd op de marinebasis bij Tartous en de Khmeimim-vliegbasis te beschermen. Het bereik van deze wapens kan als een verrassing komen."

Ook werd de zogenaamde Amerikaanse stealth-technologie van de VS benoemd: "Alle amateurs die in de illusie verkeren dat 'onzichtbare' vliegtuigen bestaan zullen helaas met hun neus op de feiten worden gedrukt''

Westerse nepmedia zoals de NOS propagandeerde onlangs dat Rusland gedreigd heeft om hard toe te slaan mocht de VS verdere aanvallen op Syrische militaire doelwitten plegen. Het lijkt er echter op dat dit nepnieuws is bedoeld om Rusland als gewelddadig, losgeslagen en destabiliserend te bestempelen. De orginele bron is van Reuters die het classificeert als anonieme bron. Wat blijkbaar genoeg is voor de 'kwaliteitsmedia' om het document als 'authentiek' te presenteren.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov had het volgende te melden over dit dubieuze document: "We zijn ons hiervan niet bewust, we kunnen dat niet bevestigen en we weten niet hoe Reuters dit in handen heeft gekregen en waar deze anonieme bronnen opnieuw vandaan komen."
Betreffende een mogelijk conflict vertelde hij: "Rusland is niet van plan om gewapende acties uit te voeren tegen de VS, onze taak bestaat uit het ondersteunen van de Syrische strijdkrachten in de strijd tegen het terrorisme".

De Amerikaanse VN-gezant Nikki Haley heeft laten weten aan CNN dat Syrische regimeverandering onvermijdelijk is. Zo vertelde ze dat het verwijderen van de Syrische president Bashar al-Assad prioriteit heeft.

Verwacht dat de westerse troepenmacht in de regio en zelfs in Syrië blijft toenemen. De kans dat het westen wederom Syrische troepen zullen bombarderen is groot. Het doel hierachter is om druk op Rusland uit te oefenen. Hierdoor sturen westerse geostrategen de boodschap aan Rusland om president Assad niet meer te steunen, om zogenaamd een mogelijke confrontatie met de VS te voorkomen.

Het lijkt erop dat het westen de strijd niet wil verliezen, noch wil erkennen dat Rusland zijn bondgenoten niet in de steek zal laten; Wat gebeurt er als een voorwerp wat niet vooruit is te bewegen, een kracht ontmoet wat niet te stoppen is? De echte strijd tegen het terrorisme is een oorlog tussen normale mensen en psychopaten. Rusland en hun bondgenoten moeten de overwinning behalen, het westen daarentegen met zijn terroristenenclave dient te verliezen.