robot factory
© Reuters
Eindelijk kan iedereen profiteren van de technische vooruitgang, zodat ieder mens ongestoord kan genieten van een aangenaam leven waarin niet meer gewerkt hoeft te worden, nu robots het werk van ons zullen overnemen. Voorlopig zal binnen 10 jaar het aantal banen met 50% afnemen, dus zal iedere werknemer niet meer dan 20 uur per week hoeven te werken.
Volgens Kai-Fu Lee, de oprichter van investeerder Sinovation Ventures en respectabel Chinees technoloog, zal kunstmatige intelligentie (KI) en robots de komende tien jaar de helft van alle banen overnemen. Deze uitspraak deed hij tijdens het Global Mobile Internet Conference in Peking:"KI zal groter zijn dan alle menselijke revoluties bij elkaar, inclusief elektriciteit, de industriële revolutie, het internet en mobiel internet, want KI is doordringend." De mogelijkheden van kunstmatige intelligentie overstijgen de menselijke.

"Deze zaken zijn supermenselijk en wij denken dat het in elke industrietak zijn intrede zal doen, het zal waarschijnlijk 50 procent van de menselijke banen vervangen en een enorme rijkdom genereren voor de mensheid en armoede doen verdwijnen", zegt Lee.

Lee verwacht niet dat machines de plaats van de mens zullen innemen, wanneer ze intelligenter zullen worden. Machines zullen nooit ons hart kunnen vervangen.

Volgens de expert gaan traditionele bedrijven als banken, verzekeringsmaatschappijen en ziekenhuizen te langzaam terwijl dit allemaal aan de gang is.

Het zou zo mooi kunnen zijn. Begin tachtiger jaren van de vorige eeuw maakte ik persoonlijk kennis met de personal computer, die zijn intrede in ons bedrijf deed. Iedereen was enthousiast. We hoefden geen saai en geestdodend werk meer te doen, ons werk werd interessanter. Ook werd ons beloofd dat we dankzij de automatisering korter zouden hoeven te werken voor het zelfde loon. Immers er werd even veel geproduceerd in kortere tijd.

Uiteindelijk na een aantal jaar kwam de aap uit de mouw. Wij bleven evenveel uren maken, maar nu met minder personeel op onze afdeling. De salarissen gingen niet omhoog, wat je zou verwachten met het gelijk blijvende aantal werkuren. Niets van dat alles. We moesten harder en intensiever werken zonder dat de winst van de invoering van de automatisering bij de werknemer terecht kwam. De winst verdwijnt namelijk in de zakken van degene die er het minst voor hoeft te doen: de aandeelhouder, omdat het bedrijf minder loonkosten maakt waardoor het meer dividend aan de eigenaren kan uitkeren. De werknemer trekt aan het kortste eind.

Voorlopig ziet er naar uit dat kunstmatige intelligentie geen bijdrage zal leveren aan de welvaart van ieder, maar alleen een kleine groep van eigenaren veel plezier zal doen. Hun belangen in banken en verzekeraars bijvoorbeeld zullen nog meer dividend kunnen opleveren, omdat er opnieuw minder loonkosten zullen zijn, waardoor weer meer geld overblijft voor de niet-werkende bezitters!

Het is opmerkelijk dat er al talloze generaties snellere processoren zijn geweest. Hierdoor kunnen apparaten steeds meer werk sneller verzetten en werknemers nog meer overbodig maken. Daarnaast moeten medewerkers ook harder werken. De werkzaamheden worden intensiever en minder repeterend, want dat neemt de automatisering al over. Dit proces heeft zich in tientallen jaren afgespeeld, en nu komt het, de situatie van de werknemers is niet verbeterd, maar juist verslechterd. Medewerkers inclusief vakbonden hebben zitten pitten, maar de aandeelhouders zijn de slimmeriken. Hun investering is in deze periode veel meer waard geworden, hun kapitaal brengt steeds meer op met steeds minder loonkosten.

De pool werklozen zal enorm toenemen. Zolang de burger niet opkomt voor zijn belangen en achter de verkeerde politieke partijen aan blijft rennen, zullen er straks nog veel meer mensen afhankelijk worden van een steeds kleiner wordende bijstandsuitkering waarvan steeds meer kosten, zoals woonlasten, betaald moeten worden. Meer automatisering en meer KI is prachtig voor de aandeelhouder, maar leidt tot nog meer armoede voor nog veel meer mensen dan nu het geval is.