dadsdsdfsds
De landen die deelnemen aan de Silk Road moeten hun eigen valuta gebruiken om grote infrastructurele projecten te financieren, aldus de gouverneur van de Chinese centrale bank, Zhou Xiaochuan. In het financiële tijdschrift China Finance schrijft hij dat landen op deze manier het wisselkoersrisico kunnen verkleinen en de financiële stabiliteit in eigen land kunnen verbeteren.


Commentaar: De niet genoemde hoofdreden om handel en investeringen in lokale valuta te stimuleren is omdat het de 'almachtige' dollar als wereldmunt buitenspel zet. Rusland en China leiden deze geopolitieke meesterzet tezamen.

Recentelijk meldde Sergey Glazyev, adviseur van Poetin:
''Hoe agressiever de Amerikanen worden, hoe sneller ze de ineenstorting van de dollar zullen meemaken. Het dumpen van dollars is de enige manier voor slachtoffers van Amerikaanse agressie om dit te stoppen. Zodra wij [Rusland] en China de dollar dumpen betekent dat het einde van de militaire macht van de Verenigde Staten."
Door de dollar als wereldmunt aan te houden 'sponsort' de wereld de Amerikaanse oorlogsmachine. Het stelt de VS in staat om gigantische bedragen uit het niets te creëren. Zonder dat hier onmiddellijke consequenties aan vast zitten. Met dit bijgedrukte geld financieren ze hun militaire apparaat en imperialistisch schrikbewind.


Het Silk Road project is een grootschalig initiatief waar tientallen landen op het Euraziatische continent aan deelnemen. Doel van dit project is om China met de rest van Azië en Europa te verbinden, onder andere door nieuwe investeringen in spoorwegen, snelwegen, havens en pijpleidingen voor transport van olie en gas.

Silk Road verbindt China met rest van Azië en Europa

Silk Road verbindt China met de rest van Azië en Europa
Miljardeninvestering voor Silk Road

Voor de financiering van dit soort projecten richtte China de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) op, waar verschillende Aziatische en Europese landen zich bij hebben aangesloten. Deze investeringsbank kan samen met de China Development Bank diverse nieuwe projecten financieren, maar als het aan Zhou Xiaochuan ligt zijn er ook veel mogelijkheden om private investeerders bij dit project te betrekken.


Commentaar: De enige reden dat China, Rusland en andere landen nieuwe economische structuren creëren met samenwerkingsverbanden als AIIB, BRICS, APEC en FAATP, is dat door het westen geschapen instituten, d.w.z. de WTO, het IMF, de Fed en de Wereldbank te werk gaan als verfijnde maffia-achtige leenhaaien en zwendelaars in dienst van de elite, en hebben een lange en consistente geschiedenis van de verkrachting van de naties die zij beweren te helpen. Deze organisaties niet te vergeten zijn toegewijd aan de almachtige dollar, die ten dode opgeschreven lijkt te zijn.


Met deze boodschap wil de gouverneur van de Chinese centrale bank de verschillende landen aansporen om hun afhankelijkheid van de dollar te verkleinen. De timing is niet toevallig, want op 14 en 15 mei komen de wereldleiders van 28 verschillende landen in Beijing bijeen om de aanleg van de Silk Road te bespreken. Volgens schattingen van Credit Suisse zal er de komende vijf jaar in totaal $500 miljard geïnvesteerd worden in dit Chinese project. Die investeringen komen uit maar liefst 62 verschillende landen.