dadadsdsf
De WHO (World Health Organization) heeft op 24 april jl. het startsein gegeven om via de "European Immunization Week" parlementsleden binnen de EU ertoe te bewegen om vaccinaties verplicht te gaan stellen voor iedereen.

Hepatitis B vaccinaties zijn een belangrijk onderdeel binnen het vaccinatiepakket, maar wat is Hepatitis B nu eigenlijk precies?

"Hepatitis B is een acute of chronische leverontsteking die kan leiden tot leverfalen en leverkanker.

Hoewel niet elk kind een groot risico heeft om al op jonge leeftijd besmet te worden met hepatitis B, is vaccineren op jonge leeftijd toch zinvol. Dat komt omdat de infectie voor jonge kinderen zeer ernstig is. Daar komt bij dat de inenting nauwelijks bijwerkingen heeft en heel erg lang beschermt. Om een langdurige afweer op te bouwen is het nodig om de inentingen meerdere keren te geven."

Dit is de omschrijving die men terug kan vinden op de website van het RIVM, maar klopt deze wel?

In Nederland krijgen baby's die het rijksvaccinatieprogramma volgen in hun eerste levensjaar vier keer een Hepatitis B vaccinatie.

dssffsd
Het hepatitis virus wordt -ook in Nederland- vooral overgedragen door onveilig seksueel contact of door drugsverslaafden die elkaars naalden gebruiken. Het kan verder tijdens de zwangerschap van moeder op kind worden overgedragen.

Een baby, van wie de ouders beiden Hepatitis B negatief zijn, zal zelf pas besmet kunnen raken wanneer het later seksueel actief begint te worden. Tot die tijd is daarom deze vaccinatie volstrekt overbodig.

Het idee achter de Hepatitis B vaccinatie ontstond in de 80-jaren toen het HIV virus sterk opkwam. Bij een onderzoek in de Bronx (New York) waar veel drugsverslaafden woonden werd een duidelijke stijging van HIV besmettingen geconstateerd. Om deze groep te beschermen ontstond het idee ze te gaan vaccineren. Toen de drugsverslaafden echter niet vrijwillig op kwamen dagen besloot men in 2001 alle kinderen preventief te gaan vaccineren tegen Hepatitis B vanaf hun eerste levensdag, om zodoende de ziekte voorgoed uit te kunnen bannen. De natuur hanteert echter andere wetten.

Thimerosal was in dezelfde periode uit het Amerikaanse BMR vaccinatiepakket gehaald, omdat het percentage aan autistische kinderen schrikbarend was gestegen sinds de invoering van vaccins waarin Thimerosal zat. Het percentage autistische kinderen bleef daarna echter hetzelfde. Dit werd door de farmaceutische industrie als bewijs aangevoerd dat Thimerosal niet verantwoordelijk zou zijn voor het ontstaan van autisme.

Het Hepatitis B vaccin bevat 250mg aluminium wat 10 keer hoger ligt dan de toegestane veilige norm bij baby's. Aluminium staat bekend als een neurotoxine die o.a. autisme en blindheid tot gevolg kan hebben.

dsdds
Nanopartikels van aluminium zijn niet alleen ontstekingsgevaarlijk, ze penetreren ook makkelijk de hersenen door een aantal routes, waaronder de bloed- en olfactorische zenuwen (de geurzinnen in de neus). Studies hebben aangetoond dat deze deeltjes langs de olfactieve neurale tracten passeren, die direct aansluiten op het gebied van de hersenen.

Russell L. Blaylock, M.D., neurochirurg
In 1986 kregen kinderen in de VS in totaal 10 vaccinaties. De farmaceutische industrie kreeg in die tijd al ontzettend veel schadeclaims. In plaats van vaccinaties te gaan ontwikkelen die veilig waren lobbyden ze zo succesvol bij de overheid dat er een wet kwam: de "Vaccine Injury Compensation Act".

dssdsd
Gedekt door deze wet, werden er meer en meer vaccins ontwikkeld, waardoor het aantal vaccinaties groeide tot 69 bij kinderen in de VS. In Nederland is het aantal vaccinaties in de loop der jaren toegenomen naar 21.

De toename van het aantal ADHD gevallen en van autisme na de grote vermeerdering van het aantal vaccinaties is relevant en daarmee samenhangend ook het medicijngebruik om de symptomen van deze aandoeningen te bestrijden. De farmaceutische industrie weigert het verband tussen vaccinaties en ADHD/autisme te erkennen. De bewezen verbanden worden in de doofpot gestopt.

Gesteund door sponsoring worden wetenschappelijke artikelen geproduceerd die ouders moeten overtuigen van de noodzaak en de veiligheid van vaccinaties. Ook in Nederland is dit het geval. De verstrengeling tussen het RIVM met de farmaceutische industrie werd aangetoond, zonder gevolgen overigens voor de verantwoordelijken.

Het Hepatitis B vaccin is slechts 5 dagen uitgetest op 653 gezonde kinderen tot 10 jaar voordat het op de markt kwam. Op pasgeborenen en baby's tot 1 jaar zijn in het geheel geen testen uitgevoerd. Er zijn artsen in de VS, die weigeren hun eigen kinderen met Hepatitis B te vaccineren vanwege de mogelijke gevolgen.

sddssd

'' ... In een groep studies, werden 1636 dosissen RECOMBIVAX HB toegediend aan 653 gezonde zuigelingen en kinderen (tot 10 jaar) die 5 dagen na elke dosis werden gecontroleerd. ''
Latere onderzoeken van onafhankelijke wetenschappers toonden duidelijk aan dat hoe meer vaccinaties toegediend werden hoe hoger het percentage babysterfte ofwel wiegendood.( SIDS= Sudden Infant Deathly Syndrome) Het is opvallend dat in de VS, waar er veel meer wordt gevaccineerd dan in Nederland, de kindersterfte voor westerse landen relatief hoog is. In de VS is de kindersterfte 5,7 op 1.000 geboortes en in Nederland 3,6.

Er lijkt een verband tussen wiegendood en vaccinaties te zijn. In 2007 lag in Turkije een tweeling van 3.5 maanden dood in de wieg, nadat ze twee dagen eerder hun 2de dosis DTP en hun 1ste dosis Hepatitis B toegediend hadden gekregen.

In 2010 was er een soort gelijk geval in India waar een negen maanden oude tweeling overleed na een mazelen vaccinatie. Volgens het RIVM heeft wiegendood echter niets te maken met vaccinaties. Deze houding heeft tot gevolg dat er ouders ten onrechte van "Shaken Baby Syndrome" werden beschuldigd.

Verder onderzoek naar een mogelijk verband tussen kindersterfte en vaccinaties en een objectieve evaluatie van de doodsoorzaak, in het bijzonder door beschadiging van het autonome zenuwstelsel is nodig, zoals ook uit de onderstaande quote blijkt:

 ''... nodig dat ste.''

''... het is nodig dat sterfgevallen binnen korte tijd na de hexavalente vaccinatie behoorlijk worden onderzocht in een post mortel onderzoek door een deskundig patholoog, om de mogelijke causatieve rol van het vaccin in SIDS objectief te evalueren.''
Het zal de discussie over vaccinaties en in het bijzonder de mijns inziens onnodige Hepatitis B vaccinatie bij baby's en kleine kinderen ten goede komen, als dit onderzoek plaats gaat vinden.