dsdfdfs
De regering-Michel wil zondag op de superministerraad over veiligheid uitpakken met een identiteitskaart met oogscan en vingerafdruk. De eerste van drie superministerraden, zondag op Hertoginnedal, staat in het teken van de veiligheid.

Na de batterij veiligheidsmaatregelen die zijn genomen na de terreuraanslagen in Parijs en Brussel wil de regering-Michel nog een tandje bijsteken.


Commentaar: De orwelliaanse expansie van mass surveillance lijkt als doel te hebben de bevolking te onderwerpen aan de politiestaat. Het werd niet in het leven geroepen om er terroristische aanslagen mee te voorkomen. Aanslagen vormen het excuus om onze vrijheden in te perken en toekomstige volksopstanden onmogelijk te maken.


Maar niet alles wat op de verlanglijstjes staat, zal het halen, bleek gisteren op een bijeenkomst van de kabinetschefs. Heel wat voorstellen werden eerder besproken, maar bleken budgettair of politiek niet haalbaar. Veel van de afgeblokte dossiers liggen opnieuw op tafel.

Voor Michel wordt het zaak uit te pakken met een paar blikvangers. Een doorbraak over de zogenaamde biometrische identiteitskaart moet zo'n trofee worden. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) lanceerde meer dan een jaar geleden na een werkbezoek aan Marokko al eens het idee om te werken met vingerafdrukken bij de identificatie van mensen, zoals dat al gebeurt bij de aanvraag van internationale paspoorten en bij de registratie in het vreemdelingenregister.

Het voorstel botste op groot politiek verzet. Zeker de Vlaamse liberalen wezen op het gevaar van een schending van de privacy. De Privacycommissie had ook laten weten dat een algemene registratie van alle vingerafdrukken of irisscans in databanken in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.


Commentaar: De Europese Commissie introduceert zelf ook wetten die in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De grondrechten vastgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Unie dienen als schijnvertoon.


Maar het dossier ligt opnieuw op de regeringstafel. De premier lijkt op een doorbraak te hopen, waarbij vingerafdrukken en irisscans op onze identiteitskaart gebruikt kunnen worden, naast de klassieke pasfoto.

Die gegevens zouden niet opgeslagen worden in een grote databank, maar zouden louter technische hulpmiddelen zijn voor een identificatie, zoals vingerafdrukken nu al gebruikt worden om mobiele telefoons te ontgrendelen.