Poetin Oliver Stone
© Oliver Stone
DLM brengt in drie artikelen een samenvatting van de film 'The Putin interviews' die de Amerikaanse filmer Oliver Stone maakte met president Poetin van 2015 tot 2017. In dit laatste deel komen de geheime Cyberwar en de Russische verkiezingen van 2012 en 2018 (presidentsverkiezingen) uitvoerig aan de orde.
De voorspelling die Poetin deed over deze 4 uur durende reportage is helaas voor Oliver Stone uitgekomen. Heel kort in juni 2017 kwam deze film naar buiten, om bijna direct erna weer van het podium te verdwijnen. Gelukkig wist DLM de hand te leggen op de film.

Russische verkiezingen

De afgelopen periode is de mogelijke beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen door de Russen regelmatig onderwerp van gesprek geweest, ook in dit interview komt dit voorbij. Het siert Stone dat hij ook de Russische verkiezingen en de Amerikaanse beïnvloeding hiervan bevraagt.

Stone:"Was er Amerikaanse beïnvloeding tijdens de Russische verkiezingen in 2012?

Poetin:"Zowel in 2002 en 2012 is sprake van beïnvloeding geweest. Maar in 2012 was dit bijzonder agressief. We konden ons nauwelijks indenken dat diplomatiek personeel zo agressief zou zijn in het beïnvloeden van de Russische verkiezingscampagne. Ze ondersteunden financieel betogingen en de oppositie. Diplomaten moeten de goede relaties tussen landen onderhouden. NGO's kunnen andere idealen nastreven ondanks hun nationaliteit of oorsprong. Maar vaak zijn deze Non-Gouvernementele Organisaties gefinancierd via structuren die of zijn opgezet door het Ministerie van Buitenlandse Zaken of indirect door hen bestuurd. We zien hetzelfde tijdens de post Sovjetperiode en in Oost-Europa, in veel landen in Afrika en ook in Latijns-Amerika.

Stone:"Is het wel verstandig om in 2018 mee te doen aan de presidentsverkiezingen. U bent al zoveel jaar aan de macht afwisselend als president en premier?"

Poetin:"Rusland zal beslissen. Een machtswisseling moet zeker mogelijk zijn. Er moet een gezonde competitie in dit proces zijn, maar deze strijd moet gaan tussen mensen die dit in het belang van het land doen."

Stone:"Tenzij internationale waarnemers deze verkiezingen kunnen beoordelen zal de wereld niet overtuigd zijn van het democratische gehalte."

Poetin, scherp:"Denk je dat het ons doel is iets aan iemand te bewijzen? Ons doel is om ons land te versterken."

Stone:"Dat is een gevaarlijk argument, want het werkt twee kanten op. Zij die macht misbruiken zeggen dat het een kwestie van overleven is."

Poetin:"We spreken niet van overleven en we proberen onszelf niet te rechtvaardigen. De Sovjet erfenis, de imperialistische erfenis is iets uit het verleden. Maar we moeten ook denken aan de positieve erfenis. Rusland is opgebouwd in 1000 jaar. Het heeft zijn eigen tradities. Wij hebben onze eigen ideeën over wat goed is en fout, we hebben onze ideeën over wat een effectieve regering is. Dit is niet een kwestie van iemand aan de macht helpen, of het voor mezelf op te eisen. Dit gaat over het zeker stellen van economische groei en dit onderhouden, onze defensie verbeteren en niet alleen tijdens periodes van crisis en moeilijkheden.

Als een persoon met macht voelt dat hij zijn band met het land en de burgers verliest, dan is het tijd om te gaan."

Cyberwar

Stone:"Jullie verdedigen je toch wel tegen de malware die de VS heeft om jullie systemen plat te leggen?"

Poetin:"Je zult me waarschijnlijk niet geloven, maar ik ga iets vreemds zeggen. Sinds de 90-er jaren gaan we ervan uit dat de Koude Oorlog voorbij is. We dachten dat er geen noodzaak was voor aanvullende beschermingsmaatregelen, omdat we onszelf beschouwden als een integraal deel van de wereldgemeenschap. We hadden zelf geen apparatuur. Onze bedrijven, onze overheidsorganen en administratieve afdelingen kochten alles, hard- en software. We hebben veel apparatuur gekocht in de VS, Europa en dit wordt gebruikt door de inlichtingendiensten en het Ministerie van Defensie. Recent zijn we ons zeker bewust geworden van de dreiging die dit allemaal inhoudt. Pas sinds enkele jaren zijn we na gaan denken hoe we technologische onafhankelijkheid en veiligheid kunnen bereiken.

Stone:"Rusland had al in 2007/2008 hiervan op de hoogte moeten zijn. Toen was de VS bijvoorbeeld klaar om Japan geheel te kunnen afsluiten." (En ook in 2010 had de VS met software kerncentrales in Iran gesaboteerd)


Commentaar: In de biografische film van Oliver Stone over Snowden is te zien hoe hij een positie inneemt bij de NSA in Japan, aanvankelijk onder het voorwendsel van het opbouwen van een programma dat de regering in staat stelt om alle kritische gegevens uit het Midden-Oosten op te bergen in een noodgeval, een programma dat hij 'Epic Shelter' noemt. Snowden leert over de praktijken die de NSA en andere Amerikaanse overheidsinstanties niet alleen in Japan gebruiken, maar in de meeste landen waarmee de VS momenteel geallieerd is, waaronder het heimelijk plaatsen van malware in verschillende computers die kritische overheids-, infrastructuur- en financiële sectoren beheren. Kerncentrales, stuwdammen, handelsbeurzen, enz die het begeven zodra een bondgenoot zich tegen de VS keert. Landen die niet de lijn van Washington volgen kunnen middels dit represaillemiddel op de knieën worden gebracht, zodanig houdt de VS een groot deel van de wereld in gijzeling.


Poetin:"Toen besteedden we er nog geen aandacht aan. Bij onze nucleaire installaties en de installaties die atoomwapens produceren waren Amerikaanse waarnemers gestationeerd op de terreinen van deze fabrieken en installaties. Er was ongekende openheid door Rusland, die echter niet werd erkend of gewaardeerd door de VS.

"De wapens die werden gebruikt op Hiroshima en Nagasaki openden een tragische bladzijde in de historie van de mensheid, want ze lieten een vreselijke genie uit de fles. Onze militaire specialisten geloven dat er geen noodzaak bestond om nucleaire, atoomwapens te gebruiken tegen de Japanners, die zich al aan het terugtrekken waren."

Stone:"Bij een cyberwar kan het publiek niet bepalen welke partij begint. Ook in Rusland zou dit een ongelofelijke angst tot gevolg kunnen hebben.

Poetin:"Het is bijna onmogelijk om angst te zaaien tussen Russische burgers. En daarnaast zijn de in technisch opzicht meest geavanceerde economieën het meest kwetsbaar voor zo'n aanval. In ieder geval is het een gevaarlijke tendens. We hebben regels nodig waaraan we ons zouden moeten houden. Anderhalf jaar geleden in de herfst van 2015 kwamen we met een voorstel voor onze Amerikaanse partners. We stelden voor dat we hierover een verdrag zouden sluiten, een overeenkomst met de regels hiervoor. De Amerikanen reageerden niet, zij zwegen, zij gaven ons geen enkel antwoord."

Aan het einde van het laatste interview.
Poetin:"Ben je ooit verslagen?"
Stone:"Ja, zeker."
Poetin:"Dan is het niet nieuws voor je, want je zal lijden voor wat je doet."
Stone:"O, zeker. Maar het is het waard. Het brengt zoveel meer vrede en bewustzijn voor de wereld."
Poetin:"Dank je."