Muslims are coming
Vanaf het nederige begin dat de oorlog tegen het islamitisch terrorisme lanceerde op basis van "zij haten ons vanwege onze vrijheden" en daarom "moeten we hen daar bestrijden, zodat we ze niet op het thuisfront hoeven te bestrijden", wordt de westerse bevolking nu geconfronteerd met een externe bedreiging waarbij ze verplicht zijn om een 'kant' te kiezen of verdoemd te worden naar de negende cirkel van de hel, gereserveerd voor degenen die neutraal blijven in een tijd van crisis. De opties waar we allen uit moeten kiezen, zijn vrij eenvoudig: in het algemeen kunt u 'links' of 'rechts' zijn - of een libtard of een fascist, als u dat wenst.

Rechts (impliciet of expliciet) beweert dat:

a) Islam als religie met zijn sociale en juridische code volledig onverenigbaar is met de westerse normen en waarden (behalve het misogynie- en homofobie-gedeelte). Of om de woorden van de staatswetgever van Oklahoma, John Bennett, te citeren, "Islam is geen religie, het is een sociaal, politiek systeem dat een godheid gebruikt om zijn agenda van wereldwijde verovering te bevorderen."

b) Migratie uit landen waar moslims een meerderheid vormen daarom slecht is voor Europa.

c) Het blanke ras en hun cultuur worden bedreigd door een grootschalige migratie van donkere mensen uit landen waar moslims een meerderheid vormen (waar de jihadisten zich vermoedelijk tussen bevinden). De migranten moeten gestopt worden om het blanke ras en hun cultuur te verdedigen, zodat ze niet zinken onder de golven van het mandaat van het multicultureel jihadist-marxisme.

Dus de vraag is: wie onder ons in het westen zal deze dringende oproep om weerstand te bieden beantwoorden en de moslim-horde terugdringen en de normen en waarden van het blanke ras verdedigen door een extra half uur per dag te besteden op sociale media?

In schril contrast met 'rechts' staat (wat een schok) 'links' die impliciet of expliciet beweert dat de instroom van moslims en eenieder die niet schuldig is aan een blanke huidskleur en westerse origine in westerse landen goed is omdat:

a) Een kans voor ieder van ons om ons te verlossen van het schuldgevoel over de westerse imperialistische misstappen tegen moslims en andere niet-blanken volkeren in de afgelopen 300 jaar.

b) Een kans om ons gevoel van superioriteit te vergroten door direct contact te hebben met mensen die in alle opzichten 'minderwaardig' zijn (behalve gezond verstand).

c) Een kans om de westerse samenleving te verrijken en ons wereldbeeld te verbreden waardoor oorlogen voorkomen kunnen worden en verscheidene aspecten van andere culturen geïntegreerd worden in onze eigen cultuur (met uitzondering van de vrouwenhaat en het homofobie-gedeelte)

Dus de vraag is: wie onder ons in het westen zal deze dringende oproep om weerstand te bieden beantwoorden om de migranten te verwelkomen en te verdedigen om het schuldgevoel van het blanke ras te verlichten door een extra half uur per dag door te brengen op sociale media?

Dus, laten we beginnen met rechts.

a) Er zijn ongeveer 73 sekten, en dus ook leringen, van de islam over de hele wereld. Dus de onderstelling dat de islam als één geloofssysteem opgaat en op dezelfde manier wordt toegepast is klinkklare onzin. De extreme versie van de islam die bekend is en door (sommige) westerlingen geliefd is wordt beoefend in een paar landen in het Midden-Oosten (en Afrika). De extremistische of wahabisme-islam is in de 20ste eeuw vooral door Saoedi-Arabië aangewakkerd. Dat praktisch een benzinestation is terwijl het zich voordoet als een land dat de afgelopen 100 jaar begiftigd is met politieke, militaire en industriële steun van de VS en andere westerse mogendheden.

In de afgelopen 50 jaar hebben de landverraderlijke koninklijke-Saoedische-onthoofders tientallen miljarden dollars uitgegeven aan het promoten van hun extremistische versie van de islam via boeken, media, scholen, beurzen voor studenten (van basisschool tot postdoctoraal), genootschappen en subsidies om journalisten, academici en islamitische geleerden te belonen, het bouwen van honderden islamitische centra en universiteiten en duizenden scholen en moskeeën.1 Ze hebben ook grote bedragen geïnvesteerd in westerse politieke partijen en lobbygroepen.

Ongeveer 80% van de echte moslims waar je nog nooit over hebt gehoord bevinden zich ten oosten van het Midden-Oosten en hebben geen schijnbare interesse om de wereld te veroveren. De overgrote meerderheid van hen beoefent de reguliere soennisme- en sjiisme-versies van de islam en beschouwen de Saudische wahabisme-fractie in het algemeen als een "weerzinwekkende sekte".

Give up guns muslims
Een opportuun idee!
Opmerkelijk genoeg wordt er gezegd dat veel moslims over de hele wereld geloven in de 'samenzweringstheorie' dat de oprichter van de extremistische islam gedupeerd was door de Britse geheime dienst en dat het wahabisme een creatie van de Britse imperialisten was als middel om moslims en hun de landen die uiteindelijk om hen heen werden gecreëerd door de Britten en Fransen te verdelen en te verzwakken.

b) Migratie uit landen waar de meerderheid uit moslims bestaat is niet noodzakelijkerwijs slecht voor westerse naties omdat de meeste moslims niet de wereld willen veroveren en het blanke ras willen onderwerpen. In feite, in de 20e eeuw, hebben de economieën van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje rechtstreeks profijt gehad van arbeidskrachten uit moslimlanden (velen van hen kwamen uit vroegere kolonies van deze landen). Dat gezegd hebbende, lijkt het een slecht idee om de Europese grenzen open te gooien voor grote aantallen immigranten die de recente oorlogen ontvlucht zijn die westerse mogendheden hebben aangewakkerd of zijn gestart. Het zou een beter idee zijn als het westerse machtsblok stopt met het bombarderen van/en het beginnen van oorlogen in deze landen.

c) Het blanke ras en de westerse culturele waarden lopen niet het gevaar om uit te sterven, want zodra moslimmigranten en jihadisten Europa overlopen, kunnen we even wachten en wanneer onze moslim-regeerders het niet zien aankomen, kunnen we de Europese waarden vanuit Dubai herintroduceren. Ook kunnen we van daaruit ook heel wat blanke Europeanen herintroduceren. En als dat mislukt, is er ook geen tekort in Azië. Maar serieus, ik ben het er mee eens dat jihadistische huurlingen die naar Europa komen met oorlogsvluchtelingen een ernstig probleem is, maar het kan ook eenvoudig worden opgelost. Schrijf gewoon een brief naar je blanke westerse politicus en vraag hem/haar om te lobbyen bij westerse overheden en westerse inlichtingendiensten om te stoppen met het financieren, aanwakkeren en trainen van jihadistische huurlingen en om ze mogelijk niet naar Europa te brengen. Je zou ook het probleem kunnen aanmerken door de nauwe steun te belichten van westerse overheden aan Saoedi-Arabië en haar wereldwijde export van de extremistische petro-islam en jihadist-huurlingen.

Laten we nu het linkse perspectief nader bekijken.

a) De westerse politieke elite is inderdaad schuldig aan misdaden tegen blanke naties, maar het idee dat de doodgewone burger van westerse landen vandaag de dag hier schuldig aan is en daarvoor moet boeten is klaarblijkelijk absurd. In ieder geval helpt u de arme of gemarginaliseerde medemens niet door zoals hen te worden, waardoor u zich tot hun niveau verlaagt uit een vorm van een misleidend en uiteindelijk zelf-diendend verlangen naar verzoening dat meer iets over u zegt dan hen.

b) Ja, veel koffieshop-intellectuelen die pro-vluchteling zijn genieten ervan om 'de armen te helpen', omdat ze zichzelf daardoor beter voelen. Hun tijd zou veel beter besteed zijn om de oorzaak van de vluchtelingencrisis te begrijpen en door zich uit te spreken tegen de hypocrisie en oorlogszucht van hun eigen regeringen.

c) De westerse samenleving kan niet verrijkt worden door vluchtelingen in westerse landen te accepteren, omdat de oorlogen die westerse overheden in hun landen aanwakkeren de enige reden is waarom vluchtelingen zich überhaupt in de westerse landen bevinden. Geef ze een halve kans (als de westerse overheden stoppen met het aanwakkeren van oorlog in andere landen), en de meeste vluchtelingen zouden het liefst hun cultuur weer terugbrengen naar waar het thuishoort. Onder de huidige omstandigheden waar anti-moslim sentimenten in westerse landen groeien als gevolg van decennialange anti-moslim propaganda en gemanipuleerde terreuraanslagen is het zelfs extreem gevaarlijk om de Europese burger aan te moedigen om meer islamitische vluchtelingen op te nemen.

Ben ik de enige die kan zien dat de aanpak van zowel links als rechts tot hetzelfde resultaat leidt? Eén kant verhoogt de temperatuur van het anti-moslim-vluchtelingen-sentiment in de Europese landen, terwijl de andere kant steeds meer uitgesproken wordt in zijn eisen dat de Europese landen hun deuren openen voor moslimvluchtelingen.

Dus u zal me excuseren als ik me niet verplicht voel om mij te onderwerpen aan een gedwongen keus om ofwel een raciale of culturele 'loyaliteit' aan te nemen dat betekent dat eenieder alle moslims moet wegzetten als terroristen of dat ik mij moet aanmelden om een moslimvluchteling op te nemen. Het belangrijkste punt hier is dat je altijd kan zien dat je in de val wordt gelokt als het erop lijkt dat de enige optie bestaat uit het kiezen van één kant van een polemiek, waarbij het een kwestie van tijd is voordat de bom barst.

Terwijl beide partijen van het debat ervan overtuigd zijn dat ze de waarheid in pacht hebben, bezitten ze in werkelijkheid slechts perspectieven. Aan de andere kant, het meeste van wat er vandaag de dag gepresenteerd wordt als de waarheid, komt allereerst voort uit een perspectief. Wanneer de perspectieven van grote aantallen mensen samenkomen in een ideologie, in het bijzonder een reactionaire ideologie, kan dat perspectief 'de waarheid' worden wanneer veel mensen dit tot stand brengen of deelnemen aan de ideologie, die dan 'feiten creëert' en een nieuwe realiteit vormgeeft. En de realiteit is 'de waarheid', toch?

Maar deze verschuivingen van de realiteit gebeuren meestal in het kader van verhoogde emotie, angst, onzekerheid en woede onder de algemene bevolking. In die toestand zijn mensen niet meer in staat om na te denken en laten ze zich alleen leiden door emoties die een reactie zijn op condities die ontworpen zijn (tot op zekere hoogte) om een specifieke reactie uit te lokken. Wanneer mensen zich bevinden in een nieuwe, onaangename realiteit, kunnen ze zich uiteindelijk gaan afvragen 'hoe heeft het zover kunnen komen?' Wat ze in het algemeen niet inzien, is dat ze al lang onderworpen zijn aan een proces van conditionering, en dat het waarschijnlijk veel slechter zal worden als ze blijven reageren zonder na te denken over de gepremediteerde omstandigheden waarmee ze worden geconfronteerd.

Bekijk eens de situatie in Europa vandaag de dag. Er zijn meerdere grote Europese landen die aanzienlijke percentages moslimburgers hebben (6 miljoen in Frankrijk). Daarnaast is er ook een groeiend aantal niet-burgerlijke moslimvluchtelingen (ook wel 'immigranten'). Vijftien jaar oorlog tegen het moslim-terrorisme waarin miljoenen moslims in Midden-Oosterse landen zijn afgeslacht door westerse militairen en veel wrede terreuraanvallen op Europese bodem toegeschreven aan 'al-Qaeda' of 'ISIS', hebben met succes een duidelijk anti-moslim vooroordeel gecreëerd onder de blanke Europese burgers. De condities zijn dus rijp voor wijdverspreide ondersteuning van pogroms niet alleen tegen 'verdachte jihadisten' maar tegen ALLE moslims In Europa. Blijkbaar vinden sommige blanke Europeanen dat dit een goed idee zou zijn, en lobbyen zelfs actief voor dergelijke maatregelen door onophoudelijk slogans te herhalen, zoals 'de islam is niet verenigbaar met de westerse cultuur' of 'er is iets mis met de islam', enz.

Civil war Muslim Europe
Misschien is het probleem dat degenen die het laatste ernstige conflict op Europese bodem ervaren hebben nu dood zijn en dat er niemand is om ons eraan te herinneren dat oorlog alleshalve 'leuk' is. Dat er geen winnaars zijn. Dat de grootste slachtoffers in een oorlog burgers zijn en dat oorlog geen onderscheid maakt op basis van religieuze overtuigingen of huidskleur; iedereen lijdt. Het punt is dat Europeanen die aan stemmingmakerij doen waarbij zij zeggen dat moslims een bedreiging vormen voor Europese waarden, zouden moeten overwegen dat hun 'perspectief' gemakkelijk kan leiden tot een 'burgeroorlog' tussen moslims en niet-moslims in Europese landen. Dat wil zeggen een burgeroorlog op een steenworp afstand voor UW deur tussen moslims en U.

De oorzaak van het meeste lijden van de mensheid, op individuele en collectieve basis, is een gebrek aan de waarheid. Maar is er een waarheid die van toepassing is op iedereen? Jordan Peterson heeft voorgesteld dat dit zo is. Waarheid is alles wat goed is voor de samenleving waarvan elk persoon een integraal deel uitmaakt. Wat is het juiste voor iedereen in een samenleving? Het antwoord kan ingewikkeld zijn, maar het lijkt erop dat het vermijden van oorlog en het vermijden van de vernietiging van de samenleving ongetwijfeld iets goeds is. Het vermijden van, en het op geen enkele manier aanmoedigen, van een verdelgend conflict, is daarom de fundamentele verantwoordelijkheid van elke persoon op deze planeet en dat proces begint met een zorgvuldige overweging van uw 'perspectief', waar u het vandaan hebt en of het goed is of niet voor u EN uw medeburgers EN uw samenleving als geheel.

Noot:

1 David Commins (2009), The Wahhabi Mission and Saudi Arabia, I.B.Tauris, p. 174.