Het Imperium van Chaos dreigde de wereld in een onpeilbare duisternis te werpen. In plaats daarvan is er een As van Verzet opgestaan
Putin praying
© Unknown
Het project van de Nieuwe Amerikaanse Eeuw moest de oorspronkelijke Amerikaanse eeuw (de 20e eeuw) verlengen door de Euraziatische integratie (inclusief Afrika) te dwarsbomen en de Amerikaanse hegemonie te garanderen. In plaats van achterover te leunen, terwijl economische ontwikkeling grote delen van Azië en Afrika transformeert, hebben anglo-Amerikaanse imperialisten land na land vernield en de chaos gebruikt om hun verkooppraatjes te rechtvaardigen waarbij de wereld als één grote oorlogszone 'beheerd' moet worden door de globale politieagent. Knap werk als je het kunt krijgen.

Maar deze modus operandi heeft een zware nederlaag geleden. De Islamitische Staat (IS) - een geopolitiek schaakstuk van de VS - ligt twee jaar na de Russische interventie in Syrië in puin en de pestkop van de wereld loopt rond met een blauw oog. 16 jaar nadat 9/11 het imperialistische schrikbewind ontketende, heeft Vladimir Poetin de eerste beslissende stap gezet om het te stoppen. De VS en zijn proxy-legers kunnen de wereld niet langer ongestraft terroriseren.

Een Nieuwe Hoop

Terwijl de VS zichzelf aan biljoenen dollars in schulden heeft gewerkt door (proxy) oorlogen te voeren en haar eigen infrastructuur, educatiesystemen en sociale opvangnetten verwaarloost, investeren Rusland en andere naties, in contrast hiermee, biljoenen in langetermijn, multilaterale projecten, terwijl tegelijkertijd parallelle financiële bestuursstructuren worden opgezet, zoals de AIIB en BRICS New Development Bank. Tot dusverre is er voor $1 biljoen geïnvesteerd voor investeringen in zowel Azië als Afrika. De alternatieve visie van Rusland en China in een 'win-win onderlinge samenwerking' tussen naties toont aan dat een andere wereld mogelijk is, hoewel de VS duidelijk niet mee wil doen met het plan.

Het Imperium van Chaos - van psychopaten en voor psychopaten - broeit de meest kwaadaardigste elementen onder de mensheid, of het nu gaat om jihadisten in het Midden-Oosten, neo-nazi's in Oekraïne of extremisten elders. Poetins Rusland, aan de andere kant, steunt het betere gedeelte van de mensheid en stelt landen en mensen van geweten in staat om verzet te bieden tegen de imperialistische bedreiging.

Putin Assad huge photo
© UnknownBashar al-Assad bedankt Poetin voor het 'redden van ons land'
Afgelopen november sprak de Syrische president aan Rusland zijn dankbaarheid uit voor het redden van zijn land aangezien de Russische interventie de terugkeer van vluchtelingen en de heropbouw van het land mogelijk maakt.

Putin syria
© UnknownSyriërs voelen enorme dankbaarheid jegens Rusland en president Poetin
Het transformerende effect van Ruslands nieuwe militaire macht is echter niet beperkt tot Syrië. Poetin staat klaar om de getroffen landen te helpen en de vernietigende invloed van de pestkop van de wereld in te dammen. Afgelopen mei tijdens de Rusland-islamitische wereldconferentie beloofde de Russische president steun en medewerking aan alle landen die worden bedreigd door terrorisme en extremisme, een aanbod van hulp die in de volgende drie voorbeelden niet onbeantwoord is gebleven:

De Filipijnse president Rodrigo Duterte vroeg Rusland direct om modern wapentuig nadat de strijd tegen IS in mei een provincie innam in het land. Tijdens een korte verklaring voor de pers waar Poetin aanwezig was, toonde Duterte zijn dankbaarheid aan Rusland voor het leveren van gratis wapenleveranties aan het land. "Op een bepaalde manier heeft u ons geholpen om het tij te keren ... vanwege uw hulp ... dus nogmaals, ik ben u en het Russische volk erg dankbaar... we zullen dit nooit vergeten" Overigens beweerde het Filipijnse Nationale Democratische Front in augustus dat de CIA plannen had om Duterte ten val te brengen, omdat hij toenadering zoekt tot Rusland en China.

De Soedanese president Omar Bashir, meldde in november dat zijn land "bescherming nodig heeft tegen agressieve acties van de VS","We hebben informatie dat de VS, Soedan wil scheiden in vijf staten als we geen bescherming vinden", die onlangs Rusland voor de eerste keer bezocht. In een interview met Sputnik News zei hij dat hij met de Russische president gesproken heeft over de mogelijkheid om een permanente Russische militaire basis in Soedan te vestigen.

In augustus meldde de Afghaanse ambassadeur in Moskou, Abdul Qayyum Kochai, dat Kabul Ruslands hulp wil bij het herstellen van de vrede in het door het oorlog verscheurde land, en niet die van de Verenigde Staten en andere westerse landen. Voormalig Afghaanse president Hamid Karzai merkte zelfs recent op dat ISIS een Amerikaans instrument is om de regio te destabiliseren. "Naar mijn mening dook Daesh [IS] onder de volledige aanwezigheid van [Amerikaanse] bewaking, leger, politieke invloeden, inlichtingen, op," zei hij. "En twee jaar lang lieten de Afghanen luid van zich horen omtrent hun lijdensweg, schendingen. Er werd niets gedaan."

Putin peacemaker
© dailystarPoetin-spandoek met de tekst 'Vredestichter' hangt over Manhattan Bridge, New York, 6 oktober 2016
De Russische president spreekt zich ferm uit tegen imperialisme en wijst routinematig op de destructieve aard ervan. Poetin is een verzetsstrijder tegen psychopathische ideologiëen die streven naar wereldheerschappij. "In zo'n unipolaire, verenigde wereld is er geen plaats voor soevereine staten, zo'n wereld heeft alleen vazallen nodig", zei hij. (bron)
In plaats van vooruitgang en democratie wordt de vrije teugel gegeven aan radicale elementen en extremistische groepen die de beschaving verwerpen en deze in het verre verleden proberen te storten, in chaos en barbarisme. [...]

[...] In plaats van samen te werken om de situatie te herstellen en een echte genadeslag toe te brengen aan het terrorisme in plaats er een strijd ertegen te simuleren, doen sommige van onze collega's er alles aan om de chaos in deze regio permanent te maken. Sommigen denken nog steeds dat het mogelijk is om deze chaos te beheersen. (bron)
Jullie moeten het verlangen om alsmaar te domineren overstijgen en stoppen met het handelen vanuit imperialistische doelstellingen. Stop met het vergiftigen van de hersenen van miljoenen mensen door te doen alsof het Amerikaanse beleid alleen maar een beleid van imperialistische ambities kan zijn. (bron)
Poetin voorziet een wereld waar andere landen elkaar niet willen domineren, maar willen samenwerken naar een gezamenlijke vreedzame toekomst.

De volgende toespraak die tijdens de laatste Valdai-conferentie plaatsvond is zeer interessant en toont aan wat voor wereld Poetin voor ogen heeft:
Poetin's Valdai Conferentie-toespraak
© sputniknewsPoetin's Valdai Conferentie-toespraak
[...] Echter, in de laatste decennia zijn er verschillende pogingen gedaan om de rol van deze organisatie te marginaliseren, om deze in diskrediet te brengen of om simpelweg te veronderstellen dat je er controle op uit kunt oefenen. Al deze pogingen zijn zoals te verwachten gefaald, of kwamen uiteindelijk op een dood spoor. Naar onze mening moet de Verenigde Naties, met haar universele legitimiteit, het middelpunt van ons internationale systeem blijven. Ons gezamenlijke doel is om haar autoriteit en effectiviteit te vergroten. Er is vandaag de dag geen alternatief voor de Verenigde Naties.

Ten aanzien van het veto-recht in de Veiligheidsraad, die soms ook wordt aangevochten, wil ik in herinnering roepen dat dit mechanisme werd ontworpen en gecreëerd om een directe confrontatie tussen de meest machtige staten te vermijden, als een garantie tegen willekeur en roekeloosheid, zodat geen enkel land, zelfs niet het meest invloedrijke land, de schijn van legitimiteit kan geven aan haar agressieve acties.

Natuurlijk, laten we er niet omheen draaien, de experts zijn hier en zij weten dat de Verenigde Naties de acties van individuele deelnemers in de internationale sfeer hebben gelegitimeerd. Dat is tenminste al iets, maar het zal ook niet leiden tot iets goeds.

Hervormingen zijn nodig, het systeem van de Verenigde Naties behoeft verbetering, maar hervormingen kunnen alleen geleidelijk en evolutionair tot stand komen. Deze moeten natuurlijk door de overweldigende meerderheid van deelnemers in het internationale proces tot stand komen, via een brede consensus.

De garantie van de effectiviteit van de Verenigde Naties ligt in haar representatieve karakter. De absolute meerderheid van alle soevereine staten in de wereld zijn erin vertegenwoordigd. De fundamentele principes van de Verenigde Naties zouden voor de komende jaren en decennia bewaard moeten blijven, omdat er geen andere entiteit is die in staat is het hele spectrum van de internationale politiek te weerspiegelen.

Vandaag de dag zijn er nieuwe centra van invloed en groeimodellen in opkomst. Allianties tussen beschavingen en politieke en economische samenwerkingsverbanden krijgen vorm. Deze diversiteit leidt niet uit zichzelf tot meer eenwording en daarom moeten we ernaar streven de samenwerking te harmoniseren. Regionale organisaties in Eurazië, Amerika, Afrika, Zuid-Oost Azië zouden moeten handelen onder het toezicht van de Verenigde Naties en zouden hun werkzaamheden daarmee moeten coördineren.

Echter, iedere associatie heeft het recht te functioneren volgens haar eigen ideeën en principes, die aansluiten met hun culturele, historische en geopolitieke kenmerken. Het is belangrijk om de wereldwijde en wederzijdse afhankelijkheid met openheid te combineren, waarbij de unieke identiteit van ieder land en iedere regio behouden blijft. We moeten soevereine staten respecteren als de basis onder het hele systeem van internationale relaties.

[...] We kunnen alleen een gezamenlijke toekomst hebben. Er kan geen afzonderlijke toekomst zijn, tenminste niet in de moderne wereld. En daarmee ligt de verantwoordelijkheid voor het verzekeren dat de wereld welvarend en vrij van conflicten blijft in de handen van de hele internationale gemeenschap.

Vertaling: Frank Knopers, geotrendlines
Terwijl de VS zich dreigt terug te trekken uit de VN omdat het niet altijd naar zijn wil buigt, wil Poetin het enige orgaan versterken en hervormen dat volgens hem in staat is wereldwijde vrede en stabiliteit te garanderen. De VN als internationaal orgaan moet representatief zijn voor haar leden, maar de mate waarin dit niet het geval is, kan worden beoordeeld aan de hand van het feit dat van de 195 landen van de wereld, de VS militair actief is in 149 van hen.

De dollar als wereldvaluta is één van de pilaren die het imperium overeind houdt. De wereld 'sponsort' effectief de Amerikaanse oorlogsmachine, waardoor de VS een gigantisch hoeveelheid geld uit het niets kan creëren zonder de directe gevolgen (hyperinflatie) die er gewoonlijk aan verbonden zijn. Dit is de reden waarom Rusland en China handel en investeringen in lokale valuta stimuleren. Door de dollar uit commissie te stellen zal de Amerikaanse oorlogsmachine spoedig tot stilstand komen.

De VS verliezen ook de informatieoorlog, het vertrouwen in hun gecontroleerde media is tot een dieptepunt gekelderd, terwijl andere internationale media zoals RT, Sputnik en onafhankelijke media een steeds groter publiek trekken. Niet langer is de MSM alleen in het vormgeven en aansturen van het medialandschap.

Onlangs meldde Voice of America dat het westen "de informatieoorlog tegen Rusland" aan het verliezen is. Blijkbaar realiseren westerse imperialisten zich niet dat het Rusland niet gaat om het 'winnen van een informatieoorlog'. Russische en onafhankelijke media hoeven geen propaganda te produceren en vervolgens te 'katapulteren'. Het volstaat om eenvoudig de voor de hand liggende leugens en vervormingen in het Amerikaanse en westerse verhaal te belichten over wat er in de wereld gebeurt, wat Russische en onafhankelijke media een serieuze bedreiging maakt voor het westen.

Terwijl de VS en zijn vazallen proberen om Rusland te isoleren met leugens, chantage en intimidatie, isoleert Rusland de VS door de waarheid te gebruiken en licht te werpen op de immorele daden van zijn imperium.

Het is eenvoudig om te zien waar dit toe kan leiden en wat het westen echt vreest: contagie. Door op te staan tegen de pestkop van de wereld en wederzijdse samenwerking tussen landen te bevorderen, geeft Rusland een voorbeeld en biedt andere naties de kans en moed om hetzelfde te doen.

In dit artikel, zei Niall Bradley van Sott.net het volgende:
In echte politieke termen, zolang het de dominante militaire en financiële macht blijft, regeert Amerika nog steeds oppermachtig. Maar de perceptie van die kracht is even fundamenteel als het fysieke bereik ervan. Met zelfs CNN die zich afvraagt 'Is Rusland de nieuwe machtsbeslisser van het Midden-Oosten?', is het duidelijk dat de VS steeds meer geïsoleerd raakt op het internationale toneel.

Zoals het nu gaat, zal de overgang weg van Pax Americana geleidelijk verlopen, waarbij de machthebbers van het imperium beetje bij beetje, wat overblijft van hun geloofwaardigheid, verbruiken. Naarmate de mondiale perceptie van de VS als 'wereldleider' minder wordt tot iets uit het verleden, geldt dit ook voor het militair-financiële imperium. Dit is zeker deels te danken aan actieve maatregelen van de Russen, Chinezen en anderen, die tegendruk bieden tegen de belangen van de VS in het buitenland - grotendeels door die belangen te omzeilen - maar de doodsklok of teloorgang zal uiteindelijk het resultaat zijn van de vernietiging van de reputatie van de VS.
En wat gebeurt er wanneer de meerderheid van de landen over de hele wereld niet langer bang zijn voor de globale pestkop?

Het valt op te merken dat Rusland niet de ondergang van de VS wenst, gezien de herhaalde voorstellen van Rusland om de relatie met de VS te normaliseren. De olijftak die Poetin hier aanbiedt heeft een duidelijke boodschap: accepteer de vreedzame en multipolaire wereld die voor ons ligt of blijf dezelfde zelfvernietigende koers varen, creëer meer verzet, word nog meer blootgesteld en verdrink uiteindelijk in je eigen leugens.

Toen de Russische interventie in Syrië begon, bood Poetin de VS de kans om samen te werken aan de nederlaag van IS. Maar de VS weigerden en in de loop van het conflict in Syrië heeft Rusland herhaaldelijk bewijs geleverd dat de VS, IS en andere aanverwante terroristische groeperingen gebruiken voor haar eigen doelen. De Russische president wees ook op de mogelijkheid van een valse vlag toen opnieuw een chemische aanval valselijk werd toegeschreven aan de Syrische regering.

Het Imperium slaat terug


De Russische interventie die Syrië heeft gered toont aan dat Poetin nooit zal buigen voor Amerikaanse dictaten. Hij stond op tegen de pestkop van de wereld en heeft een alliantie gevormd van een groeiend aantal landen en mensen van geweten die bereid zijn verzet te bieden.

Dit dwingt de VS om te proberen zijn positie, macht en invloed verder te vergroten, uiteindelijk zal het zichzelf overstrekken.

Imperialisme weerspiegelt psychopathie op geopolitiek niveau. Waar één psychopaat een ander probeert te domineren, probeert een land dat wordt geleidt door psychopaten de hele wereld te domineren. In beide gevallen zijn deceptie die een gebrek aan empathie bedekken de bepalende kenmerken.

Poetin begrijpt echter dat met macht verantwoordelijkheid komt:
''De vraag is niet of je veel macht hebt, maar of je de macht die je wel hebt op de juiste manier gebruikt.'' (Bron - Oliver Stone: The Putin Interviews)
Dit is de essentie van de strijd tussen psychopaten en mensen van geweten.

Vladimir Poetin
© Unknown
Deze strijd, volgens een oudklasgenoot van Poetin voert hij al sinds jeugd, het is daarom geen verrassing dat Poetin een verleden heeft waarbij hij opkomt voor degenen die zwakker zijn dan hijzelf:
Een Russische vriend (een psycholoog) kwam sinds 1983 bij ons gebruikelijk op bezoek. Mijn eerste vraag was: "Lena, wat denk je van je nieuwe president?" Ze lachte en antwoordde: "Volodya! Ik ging met hem naar school! "Ze begon Poetin te beschrijven als een rustige jongen, arm, dol op vechtsporten, die opkwam voor kinderen die gepest werden op de speelplaatsen.
Wat Poetin op internationaal niveau doet - opkomen tegen pestkoppen en orde scheppen uit chaos - is een functie van zijn aard. De tirannen op het schoolplein zijn voor hem niet anders dan de tirannen op het wereldtoneel. Uit een internationale peiling blijkt dat een meerderheid van de wereldbevolking de VS als de pestkop van de wereld beschouwt. Een geldige conclusie.

De eenzame strijd van Vladimir Poetin is een worsteling, en heeft ongetwijfeld een tol van hem geëist. Door op te komen voor de mensheid stuurt hij een duidelijke boodschap naar de psychopaten die de wereld zouden veranderen in hun speeltuin, waar ze de andere 'kinderen' kunnen kwellen.

2018 zal ongetwijfeld een jaar worden waarin de wereldwijde spanningen zullen blijven oplopen. Ongeacht hoe de strijd zal eindigen, moeten de volgende woorden van de Russische president over de kwestie van hoop in onze ogenschijnlijke duistere wereld dienen als een herinnering voor ons allen:
''Hoop? Er is altijd hoop.'' (Bron - Oliver Stone: The Putin Interviews)
De psychopathische elite van deze wereld bieden ons alleen angst. Poetin daarentegen biedt hoop, en hoop is, wanneer alles is gezegd en gedaan, veel sterker dan angst.